Kvalifikační třídy

 

KVALIFIKAČNÍ TŘÍDY

Na základě přidělených kvalifikačních bodů získávají autoři a řešitelé nárok na udělení pří­slušné kvalifikační třídy.

Příslušná kvalifikační třída je udělena členům SČHAK v kategoriích autorů a řeši­telů křížovek a logických úloh a v kategorii řešitelů hádanek, pokud získali níže uvedené počty bodů a prvních míst. Dvojnásobná čísla uvedená v závorce platí pro udělování kvalifikačních tříd v kategorii autorů hádanek.

III. třída:        nejméně 3 (6) body, u AH i 5 bodů + 1 první místo

II. třída:         nejméně 15 (30) bodů + 1 (2) první místo nebo 30 (60) bodů

I. třída:          nejméně 30 (60) bodů + 2 (4) první místa nebo 50 (100) bodů

Mistrovská třída:        nejméně 50 (100) bodů + 4 (8) první místa nebo 100 (200) bodů

Výbor SČHAK může na návrh odborných komisí SČHAK udělit mistrovskou třídu těm autorům a řešitelům, kteří dosahovali nebo dosahují významných úspěchů mimo autorské a řešitelské soutěže, popř. může přiznat některou z kvalifikačních tříd i tehdy, nejsou-li splněny stanovené počty bodů a prvních míst. V takových případech se příslušnému autorovi nebo řešiteli přidělí takový počet bodů a prvních míst, aby dosáhl minima nezbytného k získání nároku na přidělení kvalifikační třídy.

Noví nositelé kvalifikačních tříd se vyhlašují každoročně na celostátním přeboru kroužků v řešení křížovek a hádanek, popř. též na celostátním přeboru v řešení lo­gických úloh, a jejich jména se zveřejňují v některém ze svazových tisků popř. pro­střednictvím Internetu. Každý nositel kvalifikační třídy obdrží příslušný diplom a odznak.

Teprve vyhlášením nebo zveřejněním nových nositelů kvalifikačních tříd se stává autor nebo řešitel nositelem této třídy. Do té doby se na něj při organizování soutěží nahlíží jako na nositele nižší kvalifikační třídy nebo autora či řešitele bez kvalifi­kační třídy.


2024

V sobotu 11.5.2024 během MČRK v Kolíně byli vyhlášeni tito noví držitelé kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Radek Alka (17001) 2, Jiří Čenovský (10499) MT, Lucián Gonda (16802) MT, Vladimír Hrdina (6213) 1, Miloš Hruška (16990) 1, Igor Jakubček (16700) 1, Ladislav Kmoch (14796) 2, Lucie Koreneková (16976) 1, Pavel Kouřil  (17039) 3, Karel Kůs (16969) 2, Vlastimil Láník (1866) 1, Karel Lepka (2110) 2, Antonín Malý (15448) 2, Martina Matějková (15664) 3, Lubomír Mičinský (14808) 3, Rostislav Mraček (17042) 3, Radomil Nedvěd (16974) 1, Václava Olšanská (15278) 2, Peter Paďour (16701) 1, Vilibald Švančar (15220) 1, Jiřina Urbášková (16910) 1, Pavel Vybíhal (14038) 1. Nečlenové: Libor Matoušek 2, Luboš Římsa 3, Petr Sucharda 3, Pavol Vychovalý ml. 2, Jana Zháňalová 3.

Řešitelé hádanek - Zbyněk Burda (15111) MT, Milan Černák (7148) 2, Ivana Durdilová (16978) 2, Jan Hučín (17035) 2, Petr Kučírek (8620) 3, Petr Lesný (15469) 1, Pavel Macků (15315) 1, Miroslav Mojžíš (15123) MT, Miroslav Neumann (8557) 2, Vlasta Petrasová (17027) 3, Ján Psotný (12219) 1, Zdeněk Suchanek (15601) 1, Vladimír Vacek (10545) 1, Antonín Zámečník (6096) 2. Nečlenové: Věra Dostálková 2, Mária Košovanová 3.

Řešitelé logických úloh - Jiří Bednarski (2604) 2, Ondřej Doležal (15632) 2, Igor Jakubček (16700) 3, Josef Koňák (14612) 1, Jiří Kopřiva (15014) 1, Bohdan Kousal (6139) 1, Petr Kučírek (8620) 1, Pavel Macků (15315) 2, Peter Paďour (16701) 3, Jiří Pešta (2323) 3, Zdeněk Studničný (15310) 3, Vladimír Vacek (10545) 2. Nečlenové: Pavel Imramovský 2, Hana Mrázová 2, Martin Musil 3, Jiří Rothanzl 3, Pavol Vychovalý ml. 3.

Autoři hádanek - Štěpán Bonaventura (15663) 3, Vladimír Diňa (16781) 3, Igor Jakubček (16700) 3.

Autoři logických úloh - Bohumil Brož (14695) 2, Stanislav Bulín (7220) 2, Zbyněk Burda (15111) 3, Iveta Dedková (16833) 3, Josef Hlavatý (14561) 2, Ivo Husar (14908) 1, Igor Jakubček (16700) 3, Oldřich Kmoščák (12175) 3, Martin Kokeš (15471) 3, Jiří Kopřiva (15014) 3, Věra Kučavová (10926) 3, Daniel Marek (15520) 3, Miroslav Turek (2831) 3.


2023

V sobotu 25.11.2023 v rámci valné hromady ČSHAK byli vyhlášeni tito držitelé nových kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Luboš Brabenetz (15578) 2.

Řešitelé logických úloh - Iveta Dedková (16833) MT. Nečlenové: Filip Brecher 3, Jan Vondruška 2.

Autoři křížovek - Igor Jakubček (16700) 3, Věra Kučavová (10926) 1, Peter Paďour (16701) 3, Marie Švarcová (5236) 2.

Autoři hádanek - Věra Kučavová (10926) 1.

Autoři logických úloh - Nečlenové: Ondřej Motlíček 1.


V sobotu 13.5.2023 během MČRK v Kolíně byli vyhlášeni tito noví držitelé kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Zdeněk Dvorník (17029) 3, Václav Fládr (14169) 1, Alexej Fojta (16832) 1, Blanka Gabajová (15181) 1, Štěpán Gartšík (16913) 2, Jan Hučín (17035) 3, Zdeněk Jenerál (11800) 1, Pavel Judas (15215) MT, František Kašpar (8929) 1, Soňa Konečná (16949) 1, Jiřina Kotoulková (17005) 2, Jan Krupička (17023) 3, Daniela Martynková (16961) 2, Miroslav Michal (3546) 1, Anna Moskalová (8456) 2, Jindřich Novotný (15061) 1, Václav Ota (1032) 1, Jiří Patík (15040) 3, Eduard Pláňava (15688) MT, Jana Sedláková (16968) 2, Jan Slezák (15460) 2, Vladimír Spálenka (8542) 2, Jaroslav Sršeň (5456) 1, Antonín Svoboda (14118) 2, Milan Urbanczyk (15358) 1, Dana Vagaiová (15236) 1, Štefan Varšaník (10190) 2, Karel Vašek (16997) 2. Nečlenové: Jan Havel 2, Václav Hřídel 2, Jana Konečná 3, Josef Mastej 2, Josef Opršal 2, Antonín Procházka 2, Olga Šelemberková 2, Zdeňka Tůmová 3, Jan Vonka 2, Eva Žmolová 3, Jan Habal 3, Jitka Kroutilová 3, Bibiana Kučírková 3, Patrik Madr 3.

Řešitelé hádanek - Radek Alka (17001) 2, Pavel Běhal (16991) 2, Martin Borovský (15419) 2, Stanislav Bulín (7220) 1, Stanislav Doležel (8261) 3, Vlastislav Foldyna (15017) 1, Lucián Gonda (16802) MT, Jan Gráf (3269) MT, Daniel Janek (16902) 1, Václav Kaipr (15693) 1, Jan Krůza (15341) 3, Ján Makovník (14177) MT, Václava Olšanská (15278) 1, Gertruda Samuelová (12582) MT, Emilie Šotolová (15075) MT, Jan Štohanzl (936) 1, Vilibald Švančar (15220) 3, Radoslav Žačok (16995) 1. Nečlenové: Milena Dudková 2.

Řešitelé logických úloh - Bohumil Brož (14695) MT, Jaroslav Gütler (4908) 2, Oldřich Kmoščák (12175) 2, Jiří Kopřiva (15014) 2, Jan Krupička (17023) 3, Věra Kučavová (10926) 1, Martina Matějková (15664) MT, Jaroslav Prošek (16938) 1, Pavel Rotek (15501) 2, Stanislav Šebesta (8050) MT, Milan Tomsa (14161) 3. Nečlenové: Martin Balcar 2, Sylvia Chylová 2, Jana Konečná 3, Miroslav Kučera 2, Pavel Pelc 2, Zuzana Tomková 2, Markéta Janebová 3, Ema Krejčová 3, Josef Lejp 3, Michaela Šťastná 3.

Autoři křížovek - František Luskač (15409) 1.

Autoři hádanek - Peter Bohuš (16947) MT.

Autoři logických úloh - František Vokatý (3149) MT.


2022

V sobotu 26.11.2022 v rámci valné hromady ČSHAK byli vyhlášeni následující držitelé nových kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Karel Břečka (10533) 1, Karel Hroneš (11860) 3, Stanislava Teichmanová (7982) 1.

Řešitelé logických úloh - Lubomír Mičinský (14808) 2.

Autoři křížovek - Karel Břečka (10533) MT, Oldřich Kmoščák (12175) 3, Margit Urbánková (2989) 3.

Autoři hádanek - Jan Hučín (17035) 3, Ondřej Strejček (15487) 3, Břetislav Sýkora (13771) MT, Marie Švarcová (5236) 1. Nečlenové: Marie Vodáková 3.

Autoři logických úloh - Nečlenové: Jan Zvěřina MT.


2021

Všechny přebory v období leden až červen 2021 byly kvůli covidu zrušeny. Přesto celkový počet 4519 bodů a 159 prvních míst rozdělených mezi 469 řešitelů a autorů znamená výrazné zlepšení oproti roku 2020.

Na základě přidělených bodů za rok 2021 byli 14.5.2022 během MČRK v Kolíně vyhlášeni tito noví držitelé kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Marián Baťalík (10162) 1, Lubor Bednář (17003) 2, Jan Běhounek (16950) 1, Ondřej Černý (16980) 2, František Dedera (6357) MT, Milan Fišbach (14848) MT, Vladimír Henzl (14826) 3, Vladimír Hrdina (6213) 2, Daniel Janek (16902) 2, Oldřich Kmoščák (12175) 1, Josef Konečný (16943) 2, Lucie Koreneková (16976) 2, Milan Kožušník (11211) 1, Vojtěch Kučírek (17020) 3, Petr Landa (12489) 1, Zdenka Nováková (15338) 2, Jiří Pešta (2323) 1, Josef Peterka (17010) 3, Zdeněk Sedlatý (12385) 1, Jiří Spáčil (15665) 1, Štefan Tileš (16999) 2, Jiří Tománek (17017) 2, Ján Turek (17011) 1, Karel Vašek (16997) 3, Vladimír Veyr (12191) 1, Jiří Vlášek (4779) MT, Tomáš Volf (16962) 2, Milan Wasserburger (15678) MT, Antonín Wohlmuth (16708) 1, Pavel Zahajský (16973) 2, Petr Žebrok (16918) 2, Jan Procházka (17033) 3, Miroslav Jedlička (17036) 3, Stanislav Doležel (8261) 3, Miloš Tomasco (14949) 3, Jaroslava Hřebíčková (3529) 3.

Řešitelé hádanek - Jiří Autrata (6058) 1, Jaroslav Burda (2372) 1, Zdeněk Feler (13753) 1, Vlastimil Glogar (16922) 3, Lucie Koreneková (16976) 2, Daniel Lukovský (12514) MT, Magdalena Motyčková (14829) MT, Josef Nitra (16905) 1, Pavel Průša (4767) 1, Ján Psotný (12219) 2, Josef Růčka (15434) 1, Taťána Skálová (12201) 3, Vlastimil Skoupý (15590) 2, Andrea Skřivanová (16992) 3, Anna Škvrnová (3804) 1, Pavol Tibenský (14509) 1, Ján Turek (17011) 1, Dušan Vojník (10472) MT, Jan Hučín (17035) 3.

Řešitelé logických úloh - Radek Alka (17001) 3, Martin Blatný (15517) 2, Alexej Fojta (16832) 2, Svatopluk Fronk (17004) 2, Filip Goldefus (17014) 3, Jiří Hrdina (16723) MT, Jana Járová (15611) MT, Jan Kadlec (11016) 1, Alan Koukol (17018) 3, Lenka Máchová (17019) 1, Ján Makovník (14177) 2, Petr Olyšar (15165) 2, Petra Petriláková (17021) 2, Pavel Rotek (15501) 3, Pavel Rybář (7255) 2, Petr Štefek (15677) 1, Ivan Šuňavec (15084) 2, Karel Vašek (16997) 3, Lenka Mikuličková (17031) 3, Kristina Černá (17032) 3

Autoři křížovek - Milan Urbanczyk (15358) 3, Jan Vašinka (15137) 3, Rudolf Widla (163) 1.

Autoři hádanek - Marius Byss (14928) 3, Ivo Husar (14908) MT, Jan Kadlec (11016) 2, Zdenka Kadlecová (16929) 3, Jiří Kopřiva (15014) 2, Karel Šiktanc (6031) MT, Marie Švarcová (5236) 2

Autoři logických úloh - Pavel Kadlečík (15504) MT.


2020

Dohromady bylo v roce 2020 rozděleno pouze 4162 bodů a 145 prvních míst (což jsou suverénně nejnižší hodnoty za dobu jejich podrobné evidence, tedy od roku 2010) mezi 457 řešitelů a autorů. I takto se projevil corona virus neboť v důsledku jeho šíření bylo zrušeno několik přeborů.

Dne 6.11.2021 při příležitosti MČR kroužků v Kolíně byli vyhlášeni tito nositelé nových kvalifikačních tříd (ti, kteří získali příslušnou třídu v průběhu roku 2020 jsou vyznačeni barevně):

Řešitelé křížovek - Josef Adamčík (1083) 1, Radek Alka (17001) 3, Jiří Autrata (6058) 1, Lubor Bednář (17003) 3, David Bonaventura (16972) 1, Štěpán Bonaventura (15663) 1, Martin Borovský (15419) 3, Drahomíra Brychtová (15660) 2, Stanislav Bulín (7220) 1, Milan Černák (7148) 3, Zdeněk Feler (13753) 3, Vlastimil Glogar (16922) 1, Lucián Gonda (16802) 1, Jaroslav Gütler (4908) 2, Antonín Hladký (7973) 1, Pavel Holý (15005) 3, Miroslav Hroz (14444) 1, Miloš Hruška (16990) 2, Igor Jakubček (16700) 2, Jana Járová (15611) MT, Jan Kadlec (11016) 1, Zdenka Kadlecová (16929) 2, Oldřich Kmoščák (12175) 2, Jiří Kobr (14773) 1, Josef Koňák (14612) 2, Jiří Konečný (16725) 2, Jiří Kopřiva (15014) MT, Jiřina Kotoulková (17005) 3, Alan Koukol (17018) 3, Pavel Kratochvíl (15418) 2, Josef Kummer (16993) 3, Karel Kunst (7981) 1, Daniel Lukovský (12514) 1, Jana Marková (15597) 2, Irena Marsová (1682) 1, Miroslav Maršál (1189) 2, Václav Mojžíšek (15439) 2, Magdalena Motyčková (14829) 1, Radomil Nedvěd (16974) 2, Rudolf Novák (16983) 3, Peter Paďour (16701) 2, Jiří Pešta (2323) 2, Pavel Polcar (8175) 2, Radek Přikryl (16964) 3, Pavel Rosa (17016) 2, Dagmar Rusá (16921) MT, Vlastimil Skoupý (15590) 2, Andrea Skřivanová (16992) 3, Vratislav Stískal (14905) 1, Lucie Svobodová (17000) 3, Anna Škvrnová (3804) 2, Jan Štohanzl (936) 2, Vilibald Švančar (15220) 2, Jiří Tománek (17017) 3, Jarmila Tomášková (16919) 2, Ján Turek (17011) 2, Milan Urbanczyk (15358) 2, Jozef Varjan (16996) 3, Jan Vašinka (15137) MT, Rudolf Widla (163) 1, Antonín Zámečník (6096) 2, Helena Zelíková (17002) 3.

Řešitelé hádanek - Jiří Bednarski (2604) MT, Jiřina Benešová (681) 2, Stanislav Bulín (7220) 2, Josef Dvořák (15401) 3, Svatopluk Fronk (17004) 3, Pavol Gašparín (14711) 2, Josef Hlavatý (14561) 1, Josef Horák (4435) MT, Karel Hroneš (11860) 1, Miloš Hruška (16990) 2, Jiří Ivánek (15396) 1, Igor Jakubček (16700) 1, Jaroslav Kavka (277) 2, Oldřich Kmoščák (12175) MT, Martin Kokeš (15471) MT, Ladislav Koudelka (4491) MT, Karel Kunst (7981) 1, Jaroslav Kyncl (16806) MT, Miloslava Lajksnerová (4840) 1, Antonín Malý (15448) 2, Josef Malý (14313) 2, Jana Marešková (12226) MT, Lubomír Mičinský (14808) 3, Marian Mikuš (10815) 1, Jarmila Mlsová (16837) 1, Jana Němečková (11370) 1, Václava Olšanská (15278) 2, Jan Onderek (16963) 3, Václav Ota (1032) 1, Peter Paďour (16701) MT, Helena Peldřimovská (10817) MT, Jiří Pešta (2323) 1, Josef Peterka (17010) 3, Milan Petras (7180) 1, Jaroslav Prošek (16938) 1, Václava Růžičková (16788) 1, Juraj Struňák (10212) MT, Miroslav Šumpík (12195) 1, Stanislav Švub (15622) MT, Jiří Tománek (17017) 3, Štefan Varšaník (10190) MT, Karel Vašek (16997) 3, Jan Vašinka (15137) 1, Pavol Vychovalý (12165) 2, Pavol Vychovalý ml. (100881) 3, Pavel Zahajský (16973) 1, Evžen Zedníček (240) MT, Helena Zelíková (17002) 3.

Řešitelé logických úloh - Gabriela Bendáková (15438) 1, Stanislav Bouček (3280) 3, Lubor Bednář (17003), Stanislav Bulín (7220) 3, Imrich Cily (16966) 2, Ivana Durdilová (16978) 3, Svatopluk Fronk (17004) 3, Štěpán Gartšík (16913) 3, Vladěna Hoffmanová (15628) 2, Pavel Holý (15005) 3, Daniel Janek (16902) 2, Jana Komoňová (100893) 3, Josef Koňák (14612) 2, Jiří Konečný (16725) MT, Josef Konečný (16943) MT, Petr Kučírek (8620) 2, Daniel Lukovský (12514) 3, Lenka Máchová (17019) 2, Jindřich Novotný (15061) 3, Jan Onderek (16963) 2, Petra Petriláková (17021) 3, Pavel Průša (4767) 3, Jiří Spáčil (15665) 1, Lucie Svobodová (17000) 3, Marie Švarcová (5236) MT, Stanislav Švub (15622) 3, Jiří Tománek (17017) 3, Jarmila Tomášková (16919) 3, Miroslav Turek (2831) 1.

Autoři křížovek - Karel Břečka (10533) 1, Zdeněk Friedl (1124) 1, Ivo Husar (14908) MT, Libor Knotek (12469) MT.

Autoři hádanek - Karel Hroneš (11860) 3, Vladislav Charouz (15449) 2, Oldřich Kmoščák (12175) 1, Jiří Kopřiva (15014) 3, Pavel Macků (15315) 3, Anna Moskalová (8456) 2, Václava Olšanská (15278) 3, Jaroslav Valkus (14414) 1.

Autoři logických úloh - Pavel Auterský (4850) 3, Stanislav Bulín (7220) 3, Imrich Cily (16966) 2, Václav Čech (158) 3, Lubomír Mičinský (14808) 3, Petr Mikšík (11640) 1, Magdalena Motyčková (14829) 3, Jiří Sýkora (15472) 2, Stanislav Šebesta (8050) 3, Jaroslav Valkus (14414) 3, Jana Vodičková (15503) 2.


2019

Celkem bylo za rok 2019 rozděleno 4929 kvalifikačních bodů a 229 prvních míst mezi 474 řešitelů a autorů. Právě 155 z nich dosáhlo na 10 a více bodů. Oproti roku 2018 je to nárůst o 98 bodů a 7 prvních míst, zároveň si "bodlo" o 8 řešitelů a autorů více.

V průběhu valné hromady ČSHAK byli dne 23.11.2019 v Praze vyhlášeni tito nositelé kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Pavel Auterský (4850) MT, Petr Olyšar (15165) 1, Stanislav Skapa (10522) 2, Karel Wiedermann (11443) 1.

Řešitelé hádanek - Iveta Dedková (16833) MT, Daniel Marek (15520) MT, Pavel Průša (4767) 2.

Řešitelé logických úloh - Jana Hanzelková (16851) 2, Jan Hes (16805) 1. Nečlenové: Jan Zvěřina 3.

Autoři hádanek - Stanislav Bulín (7220) MT, Ivana Durdilová (16978) 3, Jaroslav Prošek (16938) 3, Petr Urbánek (15029) 1, Rudolf Widla (163) 2, Pavel Zahajský (16973) 3.


2018

V rámci MČRK v Kolíně pořádaného 22.5.2019 byli vyhlášeni tito nositelé nových kvalifikačních tříd:

Řešitelé křížovek - Pavel Bartůněk (16830) 2, Jiří Bednarski (2604) MT, Jan Běhounek (16950) 2, Bartolomej Bombár (5812) 2, David Bonaventura (16972) 2, Karel Břečka (10533) 2, Iveta Dedková (16833) MT, Stanislav Drdel (15598) 1, Radovan Juráň (16915) MT, Petra Kabátková (16975) 3, Václav Kaipr (15693) 1, Ladislav Kmoch (14796) 3, Soňa Konečná (16949) 2, Petr Kučírek (8620) 1, Jaroslav Kyncl (16806) 1, Jitka Lustyková (16916) 1, Pavel Macků (15315) 1, Rudolf Malúšek (2952) 1, Jiří Matásek (16785) 3, Josef Nitra (16905) 1, Václava Olšanská (15278) 3, Václav Ota (1032) 2, Lubomír Polášek (7022) 3, Ivan Roemer (14845) 3, Peter Samec (11300) 1, Zdeněk Sedlatý (12385) 2, Miroslava Schmidová (15324) 1, Jiřina Urbášková (16910) 2, Libuše Vítková (14470) 2, Radoslav Žačok (16995) MT.

Řešitelé hádanek - Drahomíra Brychtová (15660) 1, Karel Břečka (10533) 3, František Dedera (6357) 1, Petr Foltas (15351) MT, Romana Hrušková (15322) 2, Igor Jakubček (16700) 2, Daniel Janek (16902) 2, Radovan Juráň (16915) 2, František Konečný (8264) MT, Jiří Kopřiva (15014) 1, Lucie Koreneková (16976) 3, Petr Lesný (15469) 2, Pavel Macků (15315) 2, Anna Moskalová (8456) MT, Petr Olyšar (15165) 1, Václav Ota (1032) 2, Igor Platzner (11484) MT, Dagmar Rusá (16921) MT, Zdeněk Sedlatý (12385) 1, Ivan Šuňavec (15084) 1, Vladimír Vacek (10545) 2, Ladislav Valášek (16970) 3, František Zügler (16729) 1, Radoslav Žačok (16995) 2.

Řešitelé logických úloh - Václav Čech (158) MT, Iveta Dedková (16833) 1, Václav Fládr (14169) 2, Jaroslav Prošek (16938) 2, Petr Štefek (15677) 2.

Autoři křížovek - Karel Břečka (10533) 2, Petr Mikšík (11640) 1, Jaroslav Valkus (14414) 3, Dušan Vojník (10472) 2, Rudolf Widla (163) 2.