Klub všestranných

 

Klub všestranných

Soutěže, které pořádá Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK), se tradičně dělí do šesti základních kategorií, v nichž se udělují kvalifikační body a výkonnostní třídy: 1. autoři křížovek, 2. řešitelé křížovek, 3. autoři hádanek, 4. řešitelé hádanek, 5. autoři logických úloh a 6. řešitelé logických úloh.

V roce 2014 se orgány SČHAK rozhodly zdůraznit a podpořit univerzální schopnosti autorů i řešitelů a ustavit tzv. Klub všestranných. V něm se ocitnou všichni členové SČHAK, kteří získali kvalifikační body ve všech šesti kategoriích. Aktuální seznam členů Klubu všestranných je uveden níže v excelovské tabulce a bude průběžně doplňován. Členové Klubu všestranných obdrží certifikát osvědčující jejich členství v klubu.

Zvláštní postavení v Klubu všestranných mají řešitelé, kteří získali (nebo získají) ve všech šesti kategoriích mistrovskou třídu. Ti obdrží výsadní osvědčení SČHAK. Doposud se to podařilo trojici Vladimír Jemelík, Petr Vejchoda a Petr Haman.

Klub všestranných má ke 31.12.2021 dohromady 37 členů. V roce 2015 jej rozšířil přítel Stanislav Šebesta, v roce 2016 potom zejména díky úspěchům v autorské soutěži na logické úlohy dosáhli na členství přátelé Miroslav Turek, Jiří Sýkora, Jiří Strejček, Jaroslav Valkus, Jan Kadlec, Jiří Ivánek a jako první žena vůbec Věra Kučavová. Během první poloviny roku 2017 se přidali Zdeněk Dočekal a Igor Platzner. Na další nováčky jsme si museli počkat až do konce roku 2019, kdy se přidala hned čtveřice přátel Pavel Auterský, Stanislav Bulín, Václav Čech a Magdalena Motyčková poté, co se jim zadařilo v opět vypsané autorské soutěži na logické úlohy. Zatím posledním přírůstkem je pak Alena Kolínová, která poslední chybějící bod získala jako řešitelka logických úloh v roce 2020. Blahopřejeme! Dalším 52 členům svazu chybí ke vstupu do klubu zisk alespoň jednoho bodu v jediné zbývající kategorii.

Klub všestranných - stav k 31.12.2021.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2020.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2019.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2018.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2017.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2016.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2015.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2014.xls