Klub všestranných

 

KLUB VŠESTRANNÝCH

Soutěže, které pořádá Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK), se tradičně dělí do šesti základních kategorií, v nichž se udělují kvalifikační body a výkonnostní třídy: 1. autoři křížovek, 2. řešitelé křížovek, 3. autoři hádanek, 4. řešitelé hádanek, 5. autoři logických úloh a 6. řešitelé logických úloh.

V roce 2014 se orgány SČHAK rozhodly zdůraznit a podpořit univerzální schopnosti autorů i řešitelů a ustavit tzv. Klub všestranných. V něm se ocitnou všichni členové SČHAK, kteří získali kvalifikační body ve všech šesti kategoriích. Aktuální seznam členů Klubu všestranných je uveden níže v excelovské tabulce a bude průběžně doplňován. Členové Klubu všestranných obdrží certifikát osvědčující jejich členství v klubu.

Zvláštní postavení v Klubu všestranných mají řešitelé, kteří získali (nebo získají) ve všech šesti kategoriích mistrovskou třídu. Ti obdrží výsadní osvědčení SČHAK. Doposud se to podařilo trojici Vladimír Jemelík, Petr Vejchoda a Petr Haman.

Klub všestranných má ke 31.12.2022 dohromady 38 členů. V roce 2015 jej rozšířil přítel Stanislav Šebesta, v roce 2016 potom zejména díky úspěchům v autorské soutěži na logické úlohy dosáhli na členství přátelé Miroslav Turek, Jiří Sýkora, Jiří Strejček, Jaroslav Valkus, Jan Kadlec, Jiří Ivánek a jako první žena vůbec Věra Kučavová. Během první poloviny roku 2017 se přidali Zdeněk Dočekal a Igor Platzner. Na další nováčky jsme si museli počkat až do konce roku 2019, kdy se přidala hned čtveřice přátel Pavel Auterský, Stanislav Bulín, Václav Čech a Magdalena Motyčková poté, co se jim zadařilo v opět vypsané autorské soutěži na logické úlohy. Během covidového roku 2020 klub doplnila Alena Kolínová, která poslední chybějící bod získala jako řešitelka logických úloh. Zatím posledním přírůstkem klubu se během roku 2022 stal Ondřej Strejček po vítězství v hádankářské autorské soutěži. Blahopřejeme! Dalším 51 členům svazu chybí ke vstupu do klubu zisk alespoň jednoho bodu v jediné zbývající kategorii.

 

Klub všestranných - stav k 31.12.2022.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2021.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2020.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2019.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2018.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2017.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2016.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2015.xls

Klub všestranných - stav k 31.12.2014.xls