Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Milí přátelé,

vítáme vás na startu dalšího ročníku Nolčovy křížovkářské maturity. Jednotlivé práce budou zadávány jako dokreslovky. Bude použit obtížnější stupeň legendy bez specifikace nářečních a zastaralých výrazů.

 

Řešení 4. kola zašlete nejpozději do 16. listopadu 2021 poštou na adresu autora letošního ročníku: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

V celé soutěži dobrý zážitek přeje autor

Vladimír Klos

 

Propozice NKM 2021

Prameny NKM 2021

• 1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 5. kolo - zadání,