Stav kvalifikačních bodů k 31.12.2020

 

Kvalifikační komise opakovaně přepočítala výsledky všech autorských a řešitelských soutěží za rok 2020 a doplnila veškeré získané kvalifikační body a první místa do historických přehledů. Na TÉTO STRÁNCE naleznete i seznam nových držitelů kvalifikačních tříd. Všichni zájemci se mohou podívat na své konto.

Daniel Marek