Aktuality

Nové znění Soutěžního řádu korespondenčních soutěží ČSHAK

Vážení přátelé,
dne 15. prosince 2023 bylo schváleno členy výboru svazu korespondenčním hlasováním s okamžitou platností nové znění Soutěžního řádu korespondenčních soutěží ČSHAK. Vedoucí soutěží, které budou zahájeny v roce 2024 a později, nechť na toto nové znění odkáží v propozicích, resp. soutěžních podmínkách příslušných soutěží.
Vladimír Jemelík