Výsledky hádankářských autorských soutěží č. 3/2016 a č.4/2016 a výsledky křížovkářských autorských soutěží č. 3/2016 a č.4/2016

VÝSLEDKY AUTORSKÉ SOUTĚŽE NA HÁDANKY č. 3/2016

Autorskou soutěž na hádanky pro Luštěniny obeslalo celkem 10 autorů 58 pracemi. Porota kroužku Kabrňáci ve složení Stanislav Bulín, Zdeněk Dočekal, Vladimír Jemelík a Petr Vejchoda vyřadila šest vadných hádanek (zn. Hrad, Babička, Hloží, Kantor, Zloději a Pádlo) a ostatním 52 hádankám stanovila níže uvedená pořadí. Autoři hádanek na předních místech získají kvalifikační body.

Výsledky:

1. Antonín Říha, zn. Hudba 45/88; 2. Milan Kožušník, zn. Drink 44/88; 3. Peter Bohuš, zn. Dnes 44/87 a Milan Kožušník, zn. Zloději 44/87; 5. Rostislav Jalůvka, zn. Komodo 44/86; 6. Rostislav Jalůvka, zn. Datel 44/85; 7. Antonín Říha, zn. Květ 43/86; 8. Stanislav Drdel, zn. Eva6 43/84; 9. – 12. Peter Bohuš, zn. Město, Rostislav Jalůvka, zn. Kočí, Ivona Kovářová, zn. Omega a Ivan Roemer, zn. Uljanov 42/83; 13. - 15. Stanislav Drdel, zn. Eva2, František Konečný, zn. Rytíř a Antonín Říha, zn. Letovisko 42/82; 16. I. Roemer, zn. Brouk 42/81; 17. Ivan Roemer, zn. Buran 42/80 a další s méně jak 42 body.

 

VÝSLEDKY AUTORSKÉ SOUTĚŽE NA HÁDANKY č. 4/2016

Do kvalifikační autorské soutěže na obložky zaslalo 12 autorů celkem 26 hádanek.

Předložené hádanky hodnotila porota ve složení Alena Kolínová, Jaroslav Kolín, Jaroslav Kula a Miroslav Turek, tajemníkem poroty byl Bohdan Kousal. Všichni autoři dostali podrobnou zpětnou informaci. Porota projevila velkou toleranci vůči začínajícím autorům, přesto udělila nulu zn. GYMNASTKA. Předložené hádanky se umístily následovně:

1. Oldřich Kmoščák, zn. PROJEV – 44/87, 2. Eduard Pláňava, zn. DÉŠŤ – 42/84, 3. Ivan Roemer, zn. OBĚD a Petr Urbánek, zn. ORANGE – 41/83, 5. František Holátko, zn. NOC a Ivan Roemer, zn. VEPŘÍCI – 41/81, 7. Ivo Husar, zn. KARBAN a Peter Samec, zn. OZON – 40/81, 9. Peter Bohuš, zn. ROTA – 40/80, 10. Peter Samec, zn. LEST a Petr Urbánek, zn. BLOSSOM – 38/75, 12. Anna Moskalová, zn. PES – 37/76, 13. Anna Moskalová, zn. SÝR a Peter Paďour, zn. SKRBLÍK – 37/75, 15. Peter Bohuš, zn. LOTO a Ivan Roemer, zn. KONFLIKT – 37/74, 17. Igor Platzner, zn. TRAMP – 36/74, 18. Peter Bohuš, zn. LABE a Peter Paďour, zn. NĚMCOVÁ – 36/73, 20. Ladislav Borkovský, zn. KŠEFT – 35/71, 21. Peter Samec, zn. METR – 34/70, 22. Ladislav Borkovský, zn. TENIS – 34/69, 23. Igor Platzner, zn. JAFFA – 34/68, 24. Igor Platzner, zn. VÍTR – 32/67, 25. Ladislav Borkovský, zn. ZABIJAČKA – 26/53.

V souladu s vypsáním soutěže budou přiděleny kvalifikační body takto:

1. skupina (držitelé 2. třídy AH) – 1. Oldřich Kmoščák, 2. Eduard Pláňava, 5. František Holátko

2. skupina (držitelé 3. třídy AH a autoři bez třídy) – 1. Ivan Roemer a Petr Urbánek, 3. Ivan Roemer, 4. Peter Samec, 5. Peter Bohuš.

Bohdal Kousal, tajemník poroty

 


 

VÝSLEDKY AUTORSKÉ SOUTĚŽE NA KŘÍŽOVKY č. 3/2016

Do autorské soutěže na slabikovou křížovku s rozdělovacími políčky o rozsahu 80 až 100 legendových výrazů došlo 15 prací od 9 autorů. Z hodnocení bylo vyřazeno 12 křížovek (Alfa 16 - 77 legendových výrazů; Atletky - 74 legendových výrazů; Beta 16 - nesprávná legenda: na slovo (v ustáleném spojení) = VZATÁ; Brexit - nesprávné množné číslo: tuneláři (slangově) = BARABI; Dědictví - 3 samostatné křížovky; Druhy - chybné dělení na slabiky: OT-ŘE-SY; Legendy - 76 legendových výrazů; Pranostika - chybné dělení na slabiky: LE‑NO-ST; Přísloví 2 - nesprávná legenda: druh borovice = BĚLOKORÁ; Radost - chybné dělení na slabiky: PE‑KLO; Serna - nedoložený výraz: kavárnička (z francouzštiny) = ESTAMINET; Tenis - užití slovesa ve jmenném tvaru: nepotkáváni = NEVÍDÁNI). Porota ve složení Pavel Blažek, Jaromír Drápala a Jiří Klusáček se rozhodla neudělit první a druhé místo, u zbývajících tří prací stanovila toto pořadí:

3. Rudolf Widla, zn. Slunce, 4. Jaroslav Sršeň, zn. Freud a 5. Josef Gášek, zn. Přísloví 1.

Autoři vítězných prací obdrží po otištění zvýšený honorář a příslušné kvalifikační body.

Tajemník poroty: Ivo Husar

 

VÝSLEDKY AUTORSKÉ SOUTĚŽE NA KŘÍŽOVKY č. 4/2016

Do autorské křížovkářské soutěže na zrcadlovku přišlo 15 prací od 7 autorů. Porota ve složení Dušan  Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý vyřadila z hodnocení 5 prací:  tři pro nedodržení zadání soutěže (zn. Rodák 1 a Rodák 2 – větší počet vpisovaných výrazů než 100, zn. Poušť – menší počet vpisovaných výrazů než 80), dvě pro nedodržení směrnic pro tvorbu křížovek (zn. Básník – věta nemůže být vpisovaným výrazem, zn. Jelen – chybějící legenda pro jeden sloupec).  Zbylým pracím stanovila porota toto pořadí:

1. Ivo Husar, zn. Jména; 2. Vladimír Vacek, zn. Angel, 3. Josef Hlavatý, zn. Ideál; 4. Josef Hlavatý, zn. Záření; 5. neuděleno; 6. Josef Gášek, zn. Citát; 7.–11. Josef Gášek, zn. Přísloví, Miroslav Hájiček, zn. Agatha, Bardi a Finsko, Petr Pluhař, zn. Kupé (všechny tyto křížovky mají více než 20 % pomocných výrazů).

Autoři vítězných prací obdrží příslušné kvalifikační body (pokud jsou členy SČHAK) a zvýšený honorář po otištění křížovky.

Za porotu: Dušan Karkuš.