Výsledky AS na hádanky pro Luštěniny

VÝSLEDKY AS NA HÁDANKY PRO LUŠTĚNINY

Do autorské soutěže na hádanky pro internetovou soutěž Luštěniny (http://www.chytrak.estranky.sk) se zapojilo 11 autorů, kteří zaslali celkem 45 soutěžních prací. Hádanky hodnotila porota Ostraváků pod vedením Ivo Husara.

Prvních 15 autorů hádanek se umístilo následovně: 1. M. Kožušník - vokálovka, 2. A. Říha - chybovka, 3. A. Říha - výpustka, 4. S. Drdel - háčkovka, 5. P. Bohuš - záhadný nápis, 6. - 7. M. Kožušník - obložka, R. Malý - výlučka, 8. - 9. S. Drdel - výpustka, R. Jalůvka - záhadný nápis, 10. - 11. R. Jalůvka - čárkovka, R. Malý - pádovka, 12. - 13. S. Drdel - obnažka, I. Kovářová -  chybovka, 14. - 15. S. Beňo - hláskovka, S. Drdel - pádovka.

Vítězní autoři získají v případě schválení kvalifikační komisí SČHAK kvalifikační body a budou uvedeni do Chytrácké síně slávy a všechny bezchybné hádanky budou otištěné v internetových soutěžích Luštěniny a ČELka (České extrémní luštění).