Zpráva o 48. ročníku (2018/19) a vyhlášení 49. ročníku České křížovkářské ligy (2019/20)

 

ZPRÁVA O 48. ROČNÍKU ČESKÉ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ LIGY (2018/19)

Česká křížovkářská liga pokračovala dalším, již 48. ročníkem. Na startu tohoto ročníku ČKL nastoupilo celkem 30 účastníků, což je o 3 méně než v minulém ročníku.

 

Celkoví vítězové jednotlivých skupin: A - Ing. Jaromír Drápala, CSc.; B – Stanislav Hrdlička; C – Karel Wiedermann; D – Ing. František Dedera. Ve skupině D soutěžilo jen 6 účastníků.

 

Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Vladimír Klos (C), MUDr. Petr Haman (D).

 

V květnu 2019 bylo vydáno 43. číslo Čekálníku v rozsahu 4 stran s následujícím  obsahem: 1. Úvod. 2. Vyhlášení 49. ročníku ČKL 2019/2020. 3. Termínová listina 49. ročníku ČKL. 4. Celkové výsledky 47. ročníku ČKL. 5. Užitečné elektronické prameny.

 

Vyhlašování jednotlivých ročníků ČKL, včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, v Čekálnících, na webových stránkách www.cshak.cz i v časopisu Křížovka a hádanka. Výsledková listina a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL bývá zveřejňována v Čekálníku, v Křížovce a hádance i na webových stránkách ČSHAK.

 

Práce autorů ČKL jsou předány komisi na semináři OKK na Šancích, kde tříčlenná komise vybere  vhodné křížovky k otištění v časopisu Křížovka a hádanka.

 

Veškeré materiály určené pro ČKL, tj. Propozice ČKL, jednotlivé Čekálníky, kompletní výsledky ČKL jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.cshak.cz a také jsou předávány všem členům OKK. Návrh na přidělení kvalifikačních bodů byl zaslán k rukám Ing. Františka Vokatého (evidence).

 

Vše potřebné najdete také na stránce souzěže ZDE.

                                                        

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí ČKL

 


 

VYHLÁŠENÍ 49. ROČNÍKU ČESKÉ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ LIGY (2019/20)

 

Český svaz hádankářů a křížovkářů vyhlašuje 49. ročník České křížovkářské ligy 2019/20. Úkolem účastníka soutěže je zaslat soutěžní práci (dokreslovku nebo polodokreslovku)  v elektronické formě jako soubory typu: doc, docx, pdf, jpg, xls, xlsx nebo v tištěné podobě o rozsahu 100 až 150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů (skryté tajenky či skryté tajenkové výrazy se do celkového počtu výrazů nezahrnují). Tvorba křížovky musí být v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek. Soutěžní práce musí obsahovat legendu se seznamem všech použitých pramenů v 8 čitelných kopiích, 1 kompletně vyplněný obrazec s připsanou tajenkou a 1 nevyplněný obrazec ve formě polodokreslovky s vnějším obrysem (pro účely případné nápovědy vyžádané řešiteli). V případě, že se soutěžící autor rozhodne zadat práci jako polodokreslovku, připojí spolu se zadáním také 8 nevyplněných neúplných obrazců. Je možno zasílat soutěžní práce i elektronicky (všechny materiály stačí v tomto případě zaslat pouze jedenkrát). 

 

Na každém vyhotovení legendy i na každém archu s obrazcem musí být uvedeno jméno a adresa soutěžícího a jeho e-mailová adresa. Členům ČSHAK se doporučuje uvést své členské číslo. Pravidla soutěže jsou uvedena v novelizovaných Propozicích ČKL (2012) uveřejněných v Čekálníku č. 36. Těmto Propozicím musí odpovídat také úprava textu legendy.

 

V průběhu soutěžního ročníku je úkolem soutěžícího řešit obvykle celkem maximálně 7 křížovek svých soupeřů ve skupině. Z obou částí soutěže (autorské i řešitelské) lze získat kvalifikační body. Na start zveme nejen tradiční, ale i nové zájemce, kteří rádi křížovky luští a pokoušejí se i o jejich tvorbu. Budou podle možností zařazeni do skupin se soutěžícími o přibližně stejné výkonnosti. Novým zájemcům se dostane rady i pomoci na níže uvedené adrese, kde si mohou vyžádat bližší informace o soutěži, Propozice ČKL a aktuální Čekálníky.

 

Soutěžní práce se zasílají nejpozději do 23. srpna 2019 na adresu hlavního vedoucího soutěže: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava - Poruba. A ještě e-mailové adresy: Jar.Drapala@seznam.cz nebo Jaromir.Drapala@vsb.cz. Účastníci skupiny A zasílají své práce ve stejném termínu na adresu vedoucího skupiny A: RNDr. Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno (chromyz@seznam.cz).