Logika - v časopise Křížovka a hádanka

 

LOGIKA

šestikolová kvalifikační soutěž v řešení logických úloh pro všechny zájemce

 

Soutěž sledujte v číslech 3, 7, 11, 15, 21 a 25 časopisu Křížovka a hádanka. Vedoucím soutěže je MUDr. Petr Haman, Raisova 20, 301 00 Plzeň, e-mail p.haman@centrum.cz

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 2024

1. Kvalifikační soutěž v řešení logických úloh (KSL) je šestikolová (časopis Křížovka a hádanka číslo 3, 7, 11, 15, 21 a 25) a může se jí zúčastnit každý zájemce.

2. Za každou správně vyřešenou úlohu získá řešitel počet bodů uvedený v zadání úlohy. Pokud není v zadání úlohy uvedeno jinak, je stanovený počet bodů za úlohu považován za maximální pro danou úlohu a nelze získat při nalezení různých variantních řešení vyšší než stanovený počet bodů. U úloh, ve kterých je požadována jedna odpověď, se více odpovědí hodnotí jako chyba. Správné řešení je buď řešení autorské, nebo takové, které soutěžní komise za správné uzná. Veškerá vedlejší správná řešení budou uznávána. Pokud je nějaká úloha podle zadání neřešitelná (např. vinou tiskové chyby), pak taková úloha bude zrušena a nikdo nezíská příslušný počet bodů uvedený v zadání úlohy.

3. Pokud je řešitel současně i autorem úlohy, pak za takovou úlohu získá příslušné body pouze v případě, že šlo o úlohu z autorské soutěže.

4. Soutěž je zároveň kvalifikační soutěží pro členy ČSHAK. V každém kole získají po jednom kvalifikačním bodu řešitelé, kteří získají alespoň 50 % bodů nejlepšího řešení (platí pro řešitele bez kvalifikační třídy), 70 % nebo více bodů nejlepšího řešení (platí pro řešitele s 3. nebo 2. kvalifikační třídou), resp. minimálně 85 % bodů nejlepšího řešení (platí pro řešitele s 1. nebo mistrovskou třídou). Za jednotlivá kola však může řešitel získat v celé soutěži maximálně jen 5 kvalifikačních bodů. Z řešitelů, kteří zašlou řešení alespoň 4 kol, bude po skončení soutěže stanoveno podle počtu získaných bodů za celou soutěž celkové pořadí a soutěžící na prvních pěti místech získají navíc 5, 4, 3, 2 a 1 bod pro kvalifikaci. Pokud budou po skončení soutěže na prvním místě nejvýše tři řešitelé, započítá se jim první místo pro účely kvalifikace. Bude-li jich více, první místa přidělena nebudou.

5. Každý řešitelský arch každého kola musí obsahovat vlevo nahoře jméno, adresu řešitele a členské číslo ČSHAK, případně dosaženou kvalifikační třídu. Doporučujeme všem soutěžícím, aby k psaní řešení používali jeden list papíru formátu A4 na výšku (možno použít z obou stran) a aby čísla úkolů a jejich řešení uváděli pod sebou v jednom sloupci.

6. Reklamace a protesty se řídí platným Protestním řádem (2016).

7. Pro řešení úloh jsou závazná Pravidla pro soutěže ČSHAK v řešení logických úloh, která jsou dostupná na svazových webových stránkách (www.cshak.cz)  v kapitole Logické úlohy v sekci Řešitelské soutěže.

8. Případné opravy nebo doplňky logických úloh daného kola uveřejněné v následujícím čísle Křížovky a hádanky na straně 31 se považují za závazné.

9. Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s vedením jeho údajů u vedoucího podle podmínek uvedených na webu ČSHAK.

 


 

LOGIKA  2023

 

Vítězem Logiky 2023 se nakonec stal Bohumil Brož, který na cílové pásce předběhl první dva řešitele po 5. kole a navázal tak na vítězství v roce 2021. Na 2. místě skončil loňský vítěz Bohuslav Plachý, na 3. místě pak Lenka Máchová, dělené 4. místo obsadili Ivo Husar, Daniel Marek a Petr  Štefek. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

 

Všem patří uznání za vytrvalost i výborné řešitelské výsledky. Vítězi i všem ostatním, kteří získali kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do soutěže v roce 2023 průběžně zapojilo 102 řešitelů, 62 obeslalo všech 6 kol a došlo 515 řešitelských archů, což je téměř 86 řešitelů na jedno kolo. Celkem jste řešili 68 úloh od 13 autorů, také jim patří velké poděkování, nejvíce úloh jako každoročně připravili František Luskač (28 úloh) a František Vokatý (10 úloh).

 

Vydařený ročník kalí jen skutečnost, že počátkem roku 2024 nás opustil vynikající a oblíbený autor ing. František Luskač, který pro naši soutěž připravil přes 350 precizních úloh v posledních dvaceti letech. Jelikož mám ještě celou řadu jeho zatím neotištěných úloh v zásobě, tak se s jeho úlohami budete moci postupně potěšit i v dalších kolech naší soutěže.

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2023:

1265 Brož. – 1262 Plachý. – 1261 Máchová. – 1258 Husar, Marek, Štefek. – 1255 Imramovský. – 1252 Blatný, Konečný. – 1250 Bednář. – 1249 Matějková M. – 1245 Janebová. – 1243 Krajči. – 1242 Sýkora. – 1240 Rybář. – 1238 Koňák. – 1237 Krejčová. – 1236 Nettlová. – 1231 Janek. – 1227 Balcar. – 1217 Carbol, Járová. – 1213 Strouhal. – 1210 Kmoščák. – 1209 Vacek. – 1208 Pech. – 1207 Fleissigová. – 1204 Vychovalý. – 1203 Kopřiva. – 1192 Durdilová. – 1191 Mrázová. – 1174 Procházková. – 1173 Kadlec. – 1167 Bulín. – 1164 Kučírek. – 1163 Prošek. – 1161 Dedková. – 1156 Spáčil. – 1152 Šebesta. – 1147 Černá. – 1146 Fojta. – 1136 Gütler. – 1124 Makovník, Šuňavec. – 1118 Werner. – 1092 Kousal. – 1082 Turek. – 1080 Bělík. – 1055 Vokatý. – 1046 Seidlová. – 1036 Chylová. – 1031 Rothanzl. – 1029 Kučavová. – 1015 Malý. – 990 Průša. – 987 Novotný Jindřich. – 965 Doležal. – 953 Studničný. – 945 Švarcová. – 935 Bouček. – 934 Paďour. – 903 Macků. – 889 Cily. – 876 Fládr. – 827 Kamenický, Matějková T. – 825 Musil. – 824 Hoffmanová. – 821 Mičinský. – 810 Adámek. – 797 Holý. – 790 Pelc-Vostrá. – 783 Šťastná. – 771 Bednarski. – 770 Alka. – 754 Lejp. – 752 Komoňová. – 744 Buchta. – 742 Bezděk. – 701 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 682 Pešta. – 674 Koukol. – 667 Jakubček. – 538 Krupička. – 474 Mareš.

 

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

 

Petr Haman

 


 

LOGIKA  2022

 

Vítězem Logiky 2022 se zcela zaslouženě stal Bohuslav Plachý, který v posledním kole ještě výrazně navýšil svoje vedení a jeho náskok na druhého v pořadí byl největší za posledních 15 let. Na 2. místě skončil Ivo Husar, na děleném 3. místě pak Josef Koňák a Daniel Marek, 5. místo obsadil Stano Krajči. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

 

Všem patří uznání za vytrvalost i výborné řešitelské výsledky. Vítězi i ostatním, kteří získali kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do soutěže v roce 2022 průběžně zapojilo 98 řešitelů a došlo 493 řešitelských archů, což je přes 82 řešitelů na jedno kolo. Celkem jste řešili 66 úloh od 16 autorů, také jim patří velké poděkování, nejpilnějšími autory byli jako každoročně František Luskač (24 úloh) a František Vokatý (12 úloh).

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2022:

1240 Plachý. – 1224 Husar. – 1223 Koňák, Marek. – 1221 Krajči. – 1220 Imramovský. – 1218 Brož. – 1214 Blatný. – 1205 Vychovalý. – 1201 Nettlová. – 1197 Janebová. – 1196 Balcar. – 1193 Rybář. – 1192 Konečný. – 1190 Strouhal. – 1185 Janek. – 1183 Durdilová. – 1182 Čech. – 1178 Mrázová. – 1171 Průša, Šebesta. – 1170 Prošek. – 1167 Fleissigová. – 1161 Vacek. – 1158 Matějková. – 1156 Carbol. – 1145 Lejp. – 1144 Bednář. – 1132 Bezděk, Pech. – 1121 Kopřiva, Sýkora. – 1118 Bouček, Procházková. – 1116 Spáčil. – 1114 Fojta. – 1113 Černá. – 1112 Kučírek. – 1082 Járová. – 1072 Dedková. – 1063 Kmoščák. – 1058 Bělík. – 1050 Gončarov, Gütler. – 1046 Makovník, Šuňavec. – 1033 Kadlec, Werner. – 1014 Krupička. – 1012 Tomsa. – 997 Hoffmanová. – 995 Buchta. – 993 Máchová. – 977 Pelc-Vostrá. – 972 Bulín. – 969 Krejčová, Malý. – 967 Vokatý. – 959 Novotný Jindřich. – 958 Kučavová. – 944 Chylová. – 911 Kousal. – 869 Turek. – 868 Švarcová. – 844 Alka, Vašek. – 818 Komoňová. – 800 Koukol. – 793 Šťastná. – 786 Adámek. – 778 Štefek. – 759 Macků. – 752 Gabriel. – 746 Holý. – 702 Bednarski. – 655 Kučera. – 649 Mikuličková. – 597 Cily. – 591 Mareš. – 464 Goldefus.

 

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

 

Petr Haman

 


 

LOGIKA  2021

 

Také letos o celkovém vítězi rozhodlo až poslední kolo. Vítězem Logiky 2021 se stal Bohumil Brož, na děleném 2. místě skončili Ivo Husar, Bohuslav Plachý a Daniel Marek, a na 5. místě pak Jiří Konečný. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

 

Všem patří uznání za výborné řešitelské schopnosti a poděkování za účast. Vítězi i ostatním, kteří získali kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do soutěže v roce 2021 průběžně zapojilo přesně 100 řešitelů a došlo 494 řešitelských archů, což je přes 82 řešitelů na jedno kolo. Tato čísla mě velmi těší a ukazují, že si soutěž našla okruh svých stálých příznivců. Celkem jste řešili 67 úloh od 16 autorů, také jim patří velké poděkování, nejpilnějšími autory opět byli František Luskač (27 úloh) a František Vokatý (14 úloh).

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2021:

1262 Brož. – 1257 Husar, Marek, Plachý. – 1256 Konečný Jiří. – 1252 Fronk. – 1251 Krajči. – 1244 Imramovský. – 1239 Rybář. – 1230 Průša, Vacek. – 1214 Koňák. – 1201 Šebesta. – 1198 Sýkora B. – 1191 Durdilová. – 1187 Kučírek. – 1185 Strouhal. – 1182 Nettlová. – 1167 Mrázová. – 1165 Štefek. – 1161 Dedková. – 1157 Čech, Pech. – 1155 Fleissigová. – 1146 Kmoščák. – 1142 Bezděk. – 1134 Procházková. – 1133 Gütler. – 1127 Prošek. – 1126 Kopřiva. –1123 Spáčil. – 1118 Janek. – 1113 Balcar. – 1110 Adámek. – 1092 Bednář. – 1088 Carbol. – 1077 Gončarov. – 1068 Kadlec. – 1066 Werner. – 1064 Makovník. – 1050 Fojta. – 1043 Járová. – 1035 Bělík. – 1018 Černá. – 1015 Macků. – 1010 Vychovalý. – 986 Tomková. – 980 Chylová. – 961 Vokatý. – 960 Bulín. – 951 Blatný. – 938 Vašek. – 887 Hoffmanová. – 875 Kučavová. – 864 Šuňavec. – 847 Bouček. – 846 Alka. – 841 Gabriel. – 835 Buchta. – 809 Mareš. – 795 Kamenický, Máchová, Matějková M. – 785 Koreneková. – 780 Cily. – 774 Novotný Jindřich. – 749 Malý. – 725 Seidlová. – 717 Kousal. – 696 Komoňová. – 680 Goldefus. – 639 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 630 Petras. – 618 Holý. – 549 Mikuličková. – 517 Kučera. – 452 Bednarski. – 377 Peterka.

 

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

 

Petr Haman

 


 

LOGIKA  2020

 

Stejně jako loni, tak i letos o vítězi rozhodlo až poslední kolo. Nakonec se z prvenství může po právu radovat nováček soutěže Svatopluk Fronk, na 2. místě skončil Jiří Sýkora, na 3. místě Petr Štefek, na 4. místě Pavel Imramovský a na děleném 5. místě Bohumil Brož a Stano Krajči. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

 

Všem děkuji za účast a vítězi i ostatním, kteří získali kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do soutěže v roce 2020 průběžně zapojilo 103 řešitelů a došlo rovných 500 řešitelských archů, což je přes 83 řešitelů na jedno kolo. Tato čísla mne velmi potěšila. Celkem jste řešili 65 úloh od 15 autorů, jim všem patří velké poděkování, nejpilnějšími autory opět byli František Luskač (21 úloh) a František Vokatý (11 úloh).

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2020:

1184 Fronk. – 1180 Sýkora J. – 1175 Štefek. – 1170 Imramovský. – 1169 Brož, Krajči. – 1166 Plachý. – 1165 Vacek. – 1155 Janek. – 1152 Husar, Karlík, Marek. – 1142 Rybář. – 1133 Strouhal. – 1126 Gütler, Nettlová. – 1117 Fleissigová. – 1112 Konečný Jiří, Sýkora B. – 1104 Procházková. – 1095 Mrázová. – 1093 Koňák. – 1092 Pech. – 1091 Bouček. – 1090 Carbol, Prošek. – 1088 Durdilová. – 1081 Balcar. – 1075 Bulín. – 1074 Švarcová. – 1072 Bezděk. – 1070 Kopřiva. – 1067 Bednář. – 1063 Kmoščák. – 1059 Kučírek. – 1056 Járová. – 1055 Čech. – 1034 Kadlec. – 1027 Dedková. – 1026 Bělík. – 1024 Spáčil. – 996 Adámek. – 976 Fojta. – 972 Blatný. – 967 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 966 Sedláčková. – 963 Pelc. – 938 Průša. – 925 Pelc-Vostrá. – 924 Hoffmanová. – 921 Seidlová. – 918 Vokatý. – 909 Gončarov. – 904 Turek. – 886 Šebesta. – 884 Cily. – 882 Buchta. – 843 Pavelka. – 827 Chylová. – 815 Kučavová. – 794 Doležal, Kamenický, Matějková. – 793 Makovník, Šuňavec. – 776 Čtvrtečka, Mičinský. – 774 Komoňová. – 762 Werner. – 743 Koreneková. – 729 Švub. – 705 Novotný Jindřich. – 685 Bednarski. – 684 Olyšar. – 655 Macků. – 624 Kučera. – 556 Fládr. – 432 Holý. – 422 Mareš.

 

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

 

Petr Haman

 


 

LOGIKA  2019

 

Stejně jako loni, tak i letos o vítězi rozhodlo až poslední kolo. Celkově zvítězil Stano Krajči, na 2. místě skončila Pavla Sedláčková, na 3. místě Bohuslav Plachý a na děleném 4. místě Ivo Husar a Pavel Rybář. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

 

Všem děkuji za účast a těm, kteří získali i kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do soutěže v roce 2019 průběžně zapojilo přesně 100 řešitelů a došlo 477 řešitelských archů, což znamená téměř 80 řešitelů na jedno kolo. Tato čísla jsou nesmírně potěšující jak pro mne, tak i pro ostatní, kteří stránky soutěže připravují. Celkem jste řešili 61 úloh od 13 autorů, jim všem patří velké poděkování, a stejně jako loni zvláštní poděkování patří Františku Luskačovi a Františku Vokatému, kteří dohromady připravili 37 úloh.

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2019:

1205 bodů Krajči. – 1204 Sedláčková. – 1196 Plachý. – 1184 Husar, Rybář. – 1183 Brož. – 1169 Marek. – 1167 Imramovský, Koňák. – 1161 Čtvrtečka. – 1159 Karlík. – 1158 Carbol. – 1156 Járová. – 1136 Mičinský. – 1134 Sýkora B., Sýkora J., Štefek. – 1132 Adámek. – 1130 Janek. – 1129 Bouček. – 1122 Konečný Jiří. – 1118 Pelc-Vostrá. – 1116 Pech. – 1115 Bezděk. – 1105 Kmoščák. – 1077 Šebesta. – 1070 Švarcová. – 1069 Kopřiva. – 1065 Strouhal. – 1061 Procházková. – 1050 Čech. – 1042 Mrázová. – 1036 Dedková. – 1028 Kučírek. – 1016 Bělík. – 1002 Buchta, Spáčil. – 999 Kokeš J., Marková, Motyčková. – 994 Pavelka. – 992 Konečný Josef. – 981 Kamenický, Kokeš M. – 979 Prošek. – 978 Nettlová. – 972 Bulín. – 971 Fojta. – 967 Plecák. – 964 Blatný. – 963 Doležal. – 931 Chylová. – 924 Olyšar. – 915 Werner. – 898 Cily. – 895 Gabriel, Macků. – 890 Gütler. - 883 Balcar. – 880 Kadlec. – 852 Tomková. – 848 Švub. – 818 Průša. – 803 Vokatý. – 795 Hoffmanová. – 787 Matějková. – 765 Mareš. – 748 Holý. – 738 Henc. – 731 Hřebíček. – 685 Nováková. – 674 Novotný Jindřich. – 662 Fládr. – 629 Kučavová. – 588 Bednarski. – 497 Kučera. – 492 Svobodová. – 442 Tománek.

 

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

 

Petr Haman

 


LOGIKA 2018

Celkově zvítězila Eva Nettlová, která navázala na své vítězství v roce 2010, na 2. místě skončili Ivo Husar a Daniel Marek, na 4. místě Bohuslav Plachý a na 5. místě Petr Štefek. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

Všem děkuji za účast a těm, kteří získali i kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do celoroční soutěže v roce 2018 průběžně zapojilo stejně jako v předchozím roce 87 řešitelů a došlo 385 řešitelských archů. Celkem jste mohli řešit 62 úloh, které připravilo 12 autorů, jim všem patří velké poděkování, obzvláště pak Františku Luskačovi a Františku Vokatému, kteří dohromady připravili 37 úloh.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2018:

1182 bodů Nettlová. – 1181 Husar, Marek. – 1176 Plachý. – 1173 Štefek. – 1166 Krajči. – 1156 Brož. – 1132 Imramovský. – 1117 Karlík. – 1113 Carbol. – 1100 Adámek, Sýkora J. – 1087 Konečný Josef. – 1080 Prošek. – 1070 Mrázová. – 1069 Bezděk, Čech. – 1068 Bělík. – 1064 Sýkora B. – 1059 Janek. – 1057 Strouhal. – 1039 Balcar. – 1023 Procházková. – 1010 Konečný Jiří. – 986 Pelc-Vostrá. – 976 Pech. – 970 Spáčil. – 959 Kučírek. – 947 Tomková. – 935 Járová. – 929 Šebesta. – 903 Macků. – 893 Pavelka. – 886 Buchta. – 851 Vokatý. – 843 Doležal. – 842 Fojta. – 838 Gütler. – 836 Dedková, Hoffmanová. – 835 Kopřiva. – 801 Kmoščák. – 777 Juráň. – 762 Šplíchal. – 756 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 740 Koreneková. – 710 Cily. – 688 Eichlerová. – 678 Chylová. – 668 Nová. – 664 Gonda. – 638 Kadlec. – 637 Werner. – 621 Makovník, Šuňavec. – 490 Bednarski. – 469 Rybář. – 384 Mareš. – 383 Průša. V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2017

V roce 2017 zvítězil Stano Krajči, který obhájil loňské prvenství, na 2. místě skončil Jiří Sýkora, na 3. místě Ivo Husar a Daniel Marek a na 5. místě Bohuslav Plachý. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

Celkem se do celoroční soutěže v roce 2017 zapojilo 87 řešitelů a došlo rekordních 420 řešení (o 109 více než v roce 2016), což činí průměrně 70 řešení na jedno kolo. Poděkování za bezproblémový průběh patří jak všem řešitelům, tak i všem autorům, kteří pro vás letos připravili přesně 60 úloh.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  2017:

1194 bodů: Krajči. – 1184 Sýkora J. - 1180 Husar, Marek. – 1178 Plachý. – 1163 Štefek. – 1152 Juráň. – 1134 Brož. – 1129 Strouhal. – 1119 Konečný Jiří. – 1118 Sýkora B. – 1107 Prošek. – 1105 Nettlová. – 1103 Karlík. – 1100 Bezděk, Čech. – 1095 Carbol. – 1084 Šebesta. – 1080 Bělík. – 1076 Chylová. – 1075 Pech. – 1065 Procházková. – 1060 Adámek. – 1056 Hoffmanová. – 1047 Konečný Josef. – 1045 Kmoščák. – 1026 Dedková. – 1024 Járová. – 1016 Tomková. – 1013 Spáčil. – 1004 Pelc-Vostrá. – 991 Vokatý. – 985 Čižmár. – 983 Gonda. – 982 Hájiček. – 974 Kadlec. – 973 Balcar, Doležal. – 972 Koreneková. – 957 Gütler, Pavelka. – 930 Cily. – 918 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 894 Kučírek. – 890 Janek. – 888 Kopřiva. – 883 Brajko – 863 Blatný. – 852 Buchta. – 849 Šplíchal. – 848 Kučera. – 821 Eichlerová. – 772 Pelc. – 741 Krákora. – 737 Gabriel. – 721 Nová. – 715 Gončarov. – 680 Turek. – 650 Nováková. – 646 Novotný. – 631 Mikšík. – 623 Potyš. – 603 Fojta. – 456 Rybář.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2016

V roce 2016 zvítězil zcela po zásluze Stano Krajči, který vedl již od 3. kola, na 2. místě skončili shodně Ivo Husar a Daniel Marek, na 4. místě Jan Onderek a na 5. místě opět shodně Bohumil Brož a Jiří Sýkora. Všichni získávají příslušné kvalifikační body za celkové pořadí.

Celkem se do celoroční soutěže v roce 2016 zapojilo 68 řešitelů a došlo 311 řešení, což činí průměrně téměř 52 řešení na jedno kolo, a to je velmi pěkný počet. Jako každoročně chci poděkovat všem autorům, kteří pro vás úlohy připravovali.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY 2016:

1238 bodů Krajči. – 1212 Husar, Marek. – 1211 Onderek. – 1210 Brož, Sýkora J. – 1209 Nettlová. – 1197 Brajko. – 1191 Konečný Josef. – 1182 Strouhal. – 1170 Hoffmanová. – 1155 Bezděk, Čech. – 1152 Karlík. – 1150 Procházková. – 1149 Sýkora B. – 1142 Prošek. – 1140 Carbol. – 1135 Pavelka, Pech. – 1121 Šebesta. – 1113 Járová. – 1099 Kadlec. – 1086 Bělík. – 1079 Adámek. – 1056 Pelc-Vostrá. – 1033 Vokatý. – 1022 Buchta. – 1019 Janek. – 1018 Spáčil. – 1008 Kučírek. – 957 Dedková. – 956 Eichlerová. – 946 Plachý. – 939 Nová. – 845 Šplíchal. – 798 Gütler. – 792 Kokeš J., Kokeš M., Marková, Motyčková. – 770 Mráz. – 761 Čižmár. – 751 Potyš. – 717 Švarcová. – 614 Blatný. – 575 Skoupý. – 497 Mareš. – 436 Kučera.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2015

Vítězství za rok 2015 si odnášejí shodně Ivo Husar a Daniel Marek, se ztrátou 2 bodů na 3. místě skončil Jiří  Sýkora. Na body za celkové pořadí v souladu s propozicemi soutěže ještě dosáhli 4. Stano Krajči a 5. Vladimír Brajko.

Celkem se do celoročního klání zapojilo 66 řešitelů a došlo rovných 300 řešení. Jako každoročně chci poděkovat všem autorům, kteří pro vás úlohy připravovali, zejména pak Jaroslavu Kodymovi a Františku Luskačovi.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY 2015:

1233 bodů: Husar, Marek. – 1231: Sýkora J. – 1212 Krajči. – 1207 Brajko. – 1194 Brož. – 1173 Karlík. – 1165 Žilková. – 1160 Nettlová. – 1131 Strouhal. – 1122 Járová. – 1106 Carbol. –1096 Procházková. – 1092 Bělík. – 1091 Čech. – 1083 Bezděk. – 1080 Hoffmanová. – 1076 Charouz. – 1065 Konečný. – 1037 Buchta. – 1036 Pech. – 1035 Pelc-Vostrá. – 1023 Spáčil. – 1000 Vokatý. – 993 Pavelka. – 965 Onderek. – 923 Motyčková. – 922 Sýkora B. – 890 Šebesta. – 870 Eichlerová. – 868 Mráz. – 863 Kučírek. – 852 Dedková. – 825 Prošek. – 820 Kokeš J., Kokeš M., Marková. – 796 Kadlec. – 790 Pelc. – 787 Pluhař. – 786 Fojta. – 778 Potyš. – 775 Adámek. – 749 Plachý. – 707 Šplíchal. – 672 Švarcová. – 668 Husár. – 656 Kodym, Kučera. – 648 Skoupý. – 362 Mareš.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2014

V roce 2014 zvítězil Bohumil Brož, se ztrátou 4 bodů na 2. místě skončil Bohuslav Plachý, na 3. místě o další 4 body zpět shodně Ivo Husar a Daniel Marek a na 5. místě Ivo Adámek.

Celkem se zapojilo 70 řešitelů a došlo 329 řešení. Velké poděkování patří autorům jednotlivých úloh, opětovně pak zejména J. Kodymovi a F. Luskačovi.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY 2014:

1210 bodů Brož. – 1206 Plachý. – 1202 Husar, Marek. – 1196 Adámek. – 1182 Brajko. – 1178 Karlík. – 1139 Pech. – 1125 Sýkora. – 1123 Nettlová, Strouhal. – 1116 Seďa. – 1107 Carbol. – 1106 Charouz. – 1103 Procházková. – 1101 Čech. – 1083 Konečný. – 1075 Járová. – 1067 Bezděk. – 1053 Švarcová. – 1050 Bělík. – 1046 Vokatý. – 1020 Pelc-Vostrá. – 1019 Spáčil. – 1018 Fojta. – 995 Potyš. – 981 Pavelka. – 945 Hoffmanová. – 941 Mráz. – 933 Kadlec. – 932 Buchta. – 922 Šplíchal. – 902 Dedková. – 900 Šebesta. – 878 Kokeš J., Marková, Motyčková. – 858 Kokeš M. – 805 Bendáková. – 801 Skoupý. – 752 Onderek. – 736 Kučavová. – 719 Čtvrtečka. – 712 Kučera. – 688 Pelc. – 687 Husár. – 672 Kodym. – 630 Turek. – 599 Kučírek. – 570 Tomková. – 556 Peldřimovská. – 423 Salavec.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2013

Těžké závěrečné kolo nakonec částečně změnilo pořadí na čele, takže celkovými vítězi za rok 2013 se stali shodně Vladimír Brajko a Ivo Husar, se ztrátou 2 bodů na 3. místě skončil Daniel Marek. Na body za celkové pořadí v souladu s propozicemi soutěže ještě dosáhli 4. Bohumil Brož a 5. Bohuslav Seďa.

Všem děkuji za účast a těm, kteří získali i kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se zapojilo 63 řešitelů a došlo 273 řešení. Těším se, že se spolu setkáme i v letošním roce. Autorům jednotlivých úloh taktéž patří mé poděkování, zejména pak J. Kodymovi a F. Luskačovi.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY 2013:

1128 bodů: Brajko, Husar. – 1126 Marek. – 1095 Brož. - 1083 Seďa. – 1077 Potyš. – 1071 Nettlová. – 1056 Vokatý. – 1054 Carbol. – 1053 Pech. – 1042 Strouhal. – 1035 Charouz. – 1034 Milka. – 1031 Procházková. – 1020 Čech. – 991 Járová. – 988 Konečný. – 979 Bezděk. – 976 Buchta. – 970 Bělík. – 931 Koňák. – 917 Spáčil. – 903 Marková, Motyčková. – 900 Plachý. – 894 Kokeš J. – 873 Kokeš M. – 868 Krajči. – 856 Krákora, Mráz. – 850 Pelc. – 834 Pelc-Vostrá. – 820 Mareš. – 819 Šebesta. – 763 Šplíchal. – 702 Dedková. – 662 Pavelka. – 645 Kučířek. – 607 Kadlec. – 594 Tomková. – 587 Kodym. – 566 Skoupý. – 516 Kočí, Říha. – 452 Plechšmídová. – 338 Kučera.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman


LOGIKA 2012

Prémiové body za optimizér Celá čísla v posledním kole nakonec rozhodly o pořadí na čele, takže celkovým vítězem za rok 2012 se stal Vladimír Brajko, se ztrátou jen 1 bodu na 2. místě skončili Ivo Husar a Daniel Marek. Na body za celkové pořadí v souladu s propozicemi soutěže ještě dosáhli 4. Jiří Sýkora a 5. Bohumil Brož.

Všem děkuji za účast a těm, kteří získali i kvalifikační body, blahopřeji. Celkem se do právě skončeného ročníku zapojilo 68 řešitelů a za 6 kol došlo přesně 300 řešení. Věřím, že si všichni dobře zaluštili a že se spolu setkáme i v letošním roce. Autorům jednotlivých úloh taktéž patří mé poděkování.

CELKOVÉ  VÝSLEDKY 2012:

1119 bodů: Brajko. – 1118 Husar, Marek. – 1112 Sýkora. – 1096 Brož. – 1086 Milka. – 1073 Strouhal. – 1062 Bezděk, Čech. – 1050 Konečný. – 1043 Procházková. – 1038 Koňák. – 1037 Seďa. – 1029 Bělík. – 1024 Nettlová. – 1023 Charouz. – 1017 Šplíchal. – 1011 Buchta. – 1010 Járová. – 1009 Potyš. – 1000 Čtvrtečka. – 984 Pech. – 977 Kokeš M. – 975 Vokatý. – 966 Spáčil. - 957 Motyčková. – 955 Mráz. – 940 Šebesta. – 937 Marková. – 909 Plachý. – 860 Mareš. – 859 Pelc-Vostrá. – 858 Kučera. – 855 Gabriel. – 853 Luskač. – 842 Carbol. – 808 Kokeš J. – 770 Makovník. – 658 Dedková. – 647 Olyšar. – 623 Pavelka. – 614 Pelc. – 575 Vacek. – 523 Kodym. – 455 Kadlec. – 432 Kotinová. – 393 Vinklátová. – 338 Kubát.

V tabulce jsou řešitelé, kteří zaslali řešení alespoň 4 kol.

Petr Haman