Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU – 2. KOLO

 

Vážení přátelé, dostáváte zadání 2.kola letošního MLSKu, jehož obrazec tvoří druhou část celku, který jste už jistě poznali. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou reklamaci ani protest, proto považujeme první kolo za uzavřené.

Doplňky ke 2.kolu: 

- v pramenech uvedených v prvním kole v oddílu 1 (PZ) si dopište pramen MČSE 1-6

- v oddílu 4/3 (POC) nahraďte slovník srbochorvatsko – český za Slovensko-český slovník (Gašparíková, Kamiš, SPN Praha 1967).

- tamtéž si doplňte v řádku 5 u Velkého španělsko-českého slovníku:  (Academia, Praha 1993).

Řešení 2.kola zašlete v termínu nejpozději do 15.dubna 2012 na adresu Karel Sedláček, Sousedská 637, 735 14  Orlová-Lutyně, nebo mailem sedlacek.karel10@seznam.cz.

To by mělo pro dnešek stačit a teď hurá do luštění! Přejeme Vám při tom mnoho zdaru. Za Permoníky Karel Sedláček

 

Počátkem 13. století byly zakládány okolní vesnice …(1), …(2) a snad i …(3) a (4). Později …(5) a …(6). Výslovný název Orlová se poprvé objevuje v textu papežovy listiny z 27.12. 1227. Tehdejší skutečnost a složitou situaci představuje …(7) z 26.5. 1229. V 16. a 17. století měnily majetky orlovského kláštera často majitele. Mimo jiné to byl rod Cigánů ze Slupska a …(8) z Bludovic. V roce 1844 získali právo na těžbu uhlí …(9). V té době nastal rozmach výstavby. Stavěly se rodinné domky a …(10). Zásadní význam pro rozvoj Orlové  měla …(11). Z důležitých  budov  byl postaven …(12) , …(13)  a...(14). Zde se scházelo dělnictvo a  inteligence z dalekého okolí. Nedaleko byly vybudovány jatky a …(15). Orlová se stala hornickým střediskem.

 

FIGURÁLNÍ  STŘÍDAVÁ  POLOMOZAIKOVÁ  DOKRESLOVKA

 

Motto: 

Víme, že je řeč o ptáku,  

který je … (16).   

(tento tajenkový výraz je skryt – 1,9,5)

 

Použitá políčka:

Pro jednoznačnost: Mozaiková políčka se stejně jako v prvním kole nacházejí jen při obrysu křížovky. Políčko XX/27 má stejný tvar jako políčko XIX26. Dále w/22 jako w/21, II/15 jako I/16,  III/13 jako I/15 a IX/24 jako VIII/26.   

 

VODOROVNĚ: h. Francouzsky „světící biskup“; česká režisérka. – i. Rušit; český tanec; iniciály slavného českého fotbalisty. – j. Domácky Rovena; Akanové; namibijské sídlo; dvojice cvičenců. – k. Pryskyřice; španělské mužské jméno; dvih; pěšáci. – l. Nebo; francouzsky „umění“; španělsky „máta“; odkoupení. – m. Tělocvičné nářadí; francouzsky „slabý“; lososovité ryby; bahno; šatní škůdce. – n. Textilní suroviny; gótské ženské jméno; dobře; týkající se období doby železné. – o. Kód Itálie; část kamen; blýskání; hřmot; salva. – p. Viz 14/1; obráceně; francouzský sochař (1797-1863); Němec; jednotka síly. – q. Části dětského obličeje; viz 3; mužstvo povolané do zbraně; dovedně. – r. Čínský čajovník; onemocnět; na onom místě; nápoj; vlastní muži jistého jména. – s. Pár jiřin (slovensky);  svazek lnu urovnaného sčesávacím hřebenem; v tarokách tři trumfy; mandžusky „hora“; poloopice; po. – t. Omyly; krasomil; slovensky „kání“; pás ke kimonu; kolo při pití; žena rabína; české umělecké družstvo. – u. Oves hluchý; dveřový; výběžek vyššího terénu; zahrát; žáruvzdorná slitina. – v. Nějaký; poetičnost; vodnice; polsky „pro“; suctus; droga; den mayského měsíce. – w. Citoslovce pohrdání; viz 11/1; závodní; dílo norského spisovatele (*4.8.1859); oválový. – x. Slovenské dívčí jméno (Jela); tuk ze semen cizího stromu; prvosenka jarní; pláč Donči; afghánské ženské jméno; ekologická stavba. – y. Tisková agentura Vietnamu; tlachat; divadelní role v Oidipu králi; výprava pouští; český moderní pětibojař; mys Přední Indie. – z. Část těla; území pod vládou daimjóa; pokladna; nosál červený; především; dolů. – I. Citoslovce střelby; viz 2; zánět nervové pleteně; anglická zkratka indexu prostupnosti světla; chemický vzorec jistého selenidu; zvukový; slovensky „jak“. – II. Iniciály autora díla Indarsabhá;  oráním odděliti; ženské jméno; bezostrožky; noční motýlek; arabské mužské jméno. – III. Rozpouštědlo; viz 4; viz 10/1; rakouský a český politik (1725-94); domácky Miloslava. – IV. Dýně; vztahující se k části horní končetiny; pištivé; pluh tamilského boha; v esperantu „záporný“; rohovka. – V. Tan;  vítr na Sibiři; bezbarvý lak; palivo; hedvábnický plyš; bota. – VI. Sídlo v Argentině; lhůty; anglická zkratka pro oplodnění ve zkumavce; viz 15. – VII. Viz 9; plod citroníku. – VIII. Hudební zábava; masa kamene; provozní ošetření. – IX. Japonský ekvivalent buddhy Amitábhy; iniciály autora Židovských anekdot; povolati. – X. Gracka; zápas; portugalský mořeplavec; dobře; viz 7/2. – XI. Viz 7/1; hloupý člověk; pták (Picidae). – XII. Vlastnit peníze ke koupi bicyklu; autor  Slunečnice; jméno slovenského filmového scenáristy (Slnko v sieti). – XIII. Italské mužské jméno; stará selská milostná píseň. – XIV. Podstavec. – XV. Ve stejné výši. – XVI. Viz XIV/2. – XVII. V esperantu „Lotyš“. – XVIII. Mužské jméno (26.1.). – XIX. Tělocvičné náčiní. – XX. Přítok Laborce.

SVISLE: 1. Slovenská státní přírodní rezervace; tuhé lepidlo; viz 8. – 2. Český klavírista (*1941); atom; vlastní muži jistého jména; ruský básník (*1926). – 3. Zkratka souhvězdí severní oblohy; viz 1; pejsek; jízdárenská oprať; zkratka italské Národní petrochemické společnosti; spílat. - 4. V módě; vánek; evropské horstvo; digitální subtrakční angiografie (zkratka); zátoka; viz 11/2. – 5. Nerost ze skupiny mierzitu; anglicky „povodeň“; dívat se; songové jméno Novákové; žlaby. – 6. Dučej; ghanské sídlo; vesničky; druh spoje; Synáčkovo dílo. – 7. Sumerský bůh nebe; starověký název části Přední Asie; slitina zlata; hořcová; polyolefinová vlákna (zkratka); mezinárodní silniční doprava (francouzská zkratka). – 8. Kladélko pro kladení vajíček do larev; německý určitý člen; křičet; tvrdnouti na povrchu; kmen v Zairu; evropská peněžní jednotka. – 9. Anglicky „rvačka“; zámezí; dračí; sovětská kosmická loď; kvaský jazyk; slovensky „vinař“; marihuana. – 10. Ambulance; týkající se obočí; skupina vitaminů obsažených v droždí; valdhorna; behram. – 11. Značka sportovní obuvi; americký historik (1889-1968); ruská košile; ostnoploutvá ryba; azathioprin; prozatéři. – 12. Slovensky „kovář“; anglicky „žiletka“; jedenadvacet; sekvan; hodnotný; odborný dělník pro jistou stavební práci. – 13. Ruská řeka; sutura; zvýšený tón; čínský hudební nástroj; vychytralost; slovensky „běh“. – 14. Kouzelník; velikán; sopka; někdejší název města Prževaľsk; ruční střelná zbraň; vedle. – 15. Olivový olej s příměsí; bohoslužebná kniha pravoslavné církve; vlastnívati; ptačí citoslovce; Asiat; námel. – 16. Uhelný prach; střežiti; latinsky „hřeben“; škrobárenské kádě; slovenský filolog (*1913); Voglova opera. – 17. Včelařské zařízení; tropická dřevina; papoušci; domácké ženské jméno; ženské jméno; drahokam. – 18. Hned; arabské mužské jméno; iluze; zajímavost; týkající se žíly; kopnutí. – 19. Český typograf (*1909); bangladéšské sídlo; bývalá prodejna; jídlo z jednoho hrnce (německy); viz 10/2. – 20. Český spisovatel (*1872); nulová izoklina; odvážní; přístroj k rýsování notových linek; bobizační slabika; český malíř (*1919); viz 6; kód státu Indonésie. – 21. Předložit; botswanská řeka; druh pušky (slovensky); viz 12, marocká řeka; zájmeno ukazovací; španělsky „měřit na lokte“. – 22. Rosol; spraš; symbol zimy; menší hoblík; norské mužské jméno; záchod; iva; slovensky „užitek“. – 23. Radioaktivní prvek; více než; nová věc; týkající se polarizačního hranolu; odhad; vymlácený snop; Irsko; ladoňka peruánská; forma. – 24. Viz 5; chetitská bohyně; důstojník; Rela; tažná zvířata; lupínek. – 25. Africká opice; jméno japonské prozaičky (román Kurenai); jihoamerická řeka; tkanina na šusťáky (slovensky); netkané látky; zavinutí; hlodavec poskytující bizam. – 26. Viz 13; sovětský dirigent (*1936); slaměná mělká mísa; slovensky „venku“. – 27. Zpracovatel surové kůže.

 

    ZPRÁVA A VÝSLEDKY 2. KOLA

Přátelé, z osmnáctičlenné skupiny bez ztrátových bodů v 1. kole odpadlo pět kroužků, které nezachytily zrychlení této „etapy“. Opět se objevily chyby (jako již tradičně) při opisování a nedostatečné kontrole. Jeden účastník (Ruža) řešení nezaslal. Škoda, do cíle je ještě daleko, odstupy mezi jednotlivými kroužky jsou minimální a vše se může v dalších kolech změnit.

Poznámka k o/3  BLYSK: Čtyři kroužky řešily výraz o/3 „blýskání“ místo BLYSK viz SSJČ, heslo blysk (synonyma: záblesk, blýskání, lesk, zář, třpyt) – nesprávně  BLESK. Ten však podle žádného pramene není synonymem k legendovému výrazu „blýskání“; spojitost mezi oběma výrazy lze získat pouze kvadratickým obepisem, kterému se zkušení autoři křížovek zejména u jednoslovných výrazů zásadně vyhýbají. Téměř žádné synonymum totiž nemá zcela totožný význam s původním slovem a kvadratickým obepisem se tento významový rozdíl často zmnohonásobí!  V našem případě se blýskání (což je trvalý, neukončený jev) kvadratickým obepisem (přes např. TŘPYT) na BLESK zcela změní významově na jev krátkodobý, ukončený. Viz výklad k slovesnému vidu v Pravidlech českého pravopisu nebo v Mluvnici češtiny.

Z menší „bouřky“, která „peloton“ soutěžících doprovodila, nezapršelo. Zůstalo jen u BLYSKU i BLESKU  a nakonec odpočtu jednoho ztrátového bodu u čtyř kroužků (Staré hnízdo, Trosky, Šohaji, Hutníček). Neprokázal se rozdíl mezi blyskem a bleskem a tak jsme (autoři) „utřeli ústa“. Opravené výsledky 2.kola jsou následující:

0 ztr.b.: Bôbari, Doubravák, Gorali, Ječmínek, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Staré hnízdo, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Hanáci, Přemyslovci, Trosky. – 2: Hradečtí Votroci. – 3: Ježci, Šohaji, Žiaran. – 4: Tatranec. – 5: Jarabáček. – 10: Hutníček. – 100: Ruža.

Dále bychom Vám chtěli připomenout termíny odesílání řešení:

Elektronickou poštou je to vždy nejpozději půlnoc dne určeného termínu. U zásilek poštou v případě nedělí a svátků je to první následující pracovní den (platí poštovní razítko).

Toto je vše ke 2.kolu MLSKu. Vyplněný obrazec přikládáme. Jak jsme již uvedli, zadání 3.kola obdrží už jen členové soutěžících kroužků. Těšíme se na kolo třetí!

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztr.b.: Bôbari, Doubravák, Gorali, Ječmínek, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Staré hnízdo, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Trosky. – 2: Hanáci, Hradečtí Votroci, Přemyslovci. – 3: Šohaji. – 4: Tatranec. – 5: Ježci. – 9: Žiaran. – 11: Hutníček. – 12: Jarabáček. – 101: Ruža. – 200: Všechny ostatní kroužky.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

VODOROVNĚ: h. Ordinant; Sadková. -  i. Stornovat; taič; AP. – j. Rovka; Akan; Eunda; spol. – k. Kopál; Luis; arsis; pioni. – l. Či; art; presta; odkup. – m. koza; faible; lipani; kal; mol. – n. Lny; Alwara; bon; laténská. – o. IT; plotna; blysk; hluk; salut. – p. Hospoda; obalmo; Bra; Sas; dyn. – q. Rtíky; Doubrava; výzva; umně. – r. Oolong; zmarodit; onde; mok; Oskarovo. – s. Dve dálie; sčes; trula; alin; katta; pod. – t. Bludy; estét; kaní; obi; runda; rabínka; Artěl. – u. Ovsina; dveřní; ostroh; zahudat; nimonic. – v. Kýsi; básnivost; brukev; dla; sání; kola; ik. – w. Cha; Košicko-bohumínská; racing; Hlad; oválný. – x. Jelka; siak; kaška; lkání Dony; Nasrína; ekodům. – y. VNA; žvát; Jokasta; karavana; Bártů; Komorin. –z. Oud; han; komora; koati; nejprve; spod. – I. Trrr; Poruba; plexitis; LTI; CrSe; audio; ako. – II. ÁHA; uorati; Krista; tořiče; můrka; Omar. – III. Anol; Karviná; hornické; Nostic; Milunka. – IV. Tykve; ramenný; pisklavé; nandžil; nea; keras. – V. Natek; buran; politura; otop; felba; perko. – VI. Iruya; prostory; IVF; cihelna. – VII. Rothschildové; mandarinka. – VIII. Karaoke; Skála; poš. – IX. Amida; KP; svolati. – X. Cia; broj; Diaz; rychtyk; listina. – XI. Řehořova; mák; vivi. – XII. Mít na kolo; Alda; Alfonz. – XIII. Antonino; atába. – XIV. piedestal. XV. Narovno. – XVI. Harenda; - XVII. Latvo. – XVIII. Ranko. – XIX. Kužel. – XX. Uh.

Tajenky:  1. Lazy. – 2. Poruba. – 3. Doubrava. – 4. Karviná. – 5. Polská Lutyně. – 6. Rychvald. – 7. Řehořova listina. – 8. Rod Bludovských. – 9. Rothschildové. – 10. Hornické kolonie. – 11. Košicko-bohumínská dráha. – 12. Cingrův dům. – 13. Dělnický dům. – 14. Hospoda Harenda. – 15. Cihelna. - 16. V orlovském znaku (skryto – všichni správně nalezli).

Vyplněný obrazec s řešením 2. kola je ZDE.