Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

MLSK 2013 - ZLATÍ SLAVÍCI A JEJICH PRVENSTVÍ

4. KOLO

 

Vážení přátelé,

zdravím vás po prázdninách a přikládám vám 4. kolo MLSK. Připomínám, že pro toto kolo jsem použil slovenskou Wikipedii (jak jsem ostatně psal u třetího kola). Systém hledání tajenek je stejný, jako u kola 3., tzn. kliknete na název alba a rozevře se vám seznam písní na tom kterém albu. Vrátil jsem se k použití LSZ a rovněž připomínám, že Křížovkářský slovník používám v prvním vydání, tj. bez cizojazyčných překladů vzadu. Řešení tohoto kola zašlete na známé adresy – Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75  DUB NAD MORAVOU nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz a to do 15. října 2013. Přeji vám hodně štěstí.

Karel Wiedermann.

 

První slovenskou skupinou, která tuto anketu vyhrála, byl (1), jejímž zpěvákem je (2). Byla založena v Bratislavě roku 1968. Po dobu její působnosti se složení několikrát měnilo. Na jejím kontě je spousta hitů, které se dodnes hrají v rádiích. Odehráli i koncert v Carnegie Hall v New Yorku. K albu (3) byl natočen i stejnojmenný film, na kterém se podílel textař (4) a režisér (5). Když uvedu, že je známé i jejich logo Bubáka od Alana Lesyka, tak už určitě víte, o kom je v tomto kole řeč. Tři otazníky skrývají některé jejich skladby.

 

Šikmý souměrně figurální křížovkový celek, který tvoří 2 souměrné střídavé polomozaikovky, 2 souměrné střídavé mozaikovky, 1 souměrná shluková polomozaikovka a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky.

Skryto je: viz 1 (4); viz 2 (4 3); viz 4 (5 5); 3 x ??? (7, 8, 8).

Použité typy políček:

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Krutovláda. - 2. Patřící sovětskému ekonomovi; švarnost. - 3. Indické mužské jméno; zastavení; kolo; poschodí; český herec. - 4. ???; trojnožka; pastýř Néleových koní; polský textilní materiál; ztráceti chlupy. - 5. Norský jachtař; fraška; ústředí; český kníže; vrozené nahromadění pigmentu v kůži; nervový otřes; anglicky „velmi“; postranice. - 6. Úder hrany se silnou spodní rotací míčku; dívčí jméno; Tantalova dcera; vnitřní slyšení; uzlovitá zatvrdlina v podkoží po injekci těžko vstřebatelného oleje; předložka; název hlásky M; šesterečný nerost; sladkovodní ryba; obec v okrese Beroun; čínské sídlo. - 7. Střízlík; černý beztvarý nerost; thajská plošná jednotka; kjú; placky; náš zpěvák; americký automobil. - 8. Manželka; prositi; záhyb; hrubá žena; část ženské košile; ???. - 9. Druh nápoje; vějíř; mužské jméno; německý patologický anatom; 2. den mayského dvacetidenního měsíce; alias; skopové maso; kůň s lysinou; Poseidonova milenka; jednotka objemu ve starověkém Egyptě. - 10. Spojka; anglicky „pykat“; spojka; nejstarší a nejhlubší vrstva obsahující pudovou energii a z ní pramenící iracionální chování; stisk; indický prozaik; citoslovce plašení; kód letiště Sorrento; směs tuhých uhlovodíků; ponor; pěna; jsoucí na stém místě. - 11. Horolezecká hůl; francouzský mnich; hinduistická bohyně matka; přestat být součástí nějakého počtu; ukrýt; český básník; ženské jméno; skutečné; vůbec nic; Klema; Názie; kyselina dialbarbiturová. - 12. Menší poranění; drážka; ruské sídlo; název planetky; hruď; mrak; druh žíly; pamlsek; Aculifera; viz 5/1; ostnoploutvá ryba; rakouský jazykovědec. - 13. Název hlásky S; veselý andaluský tanec; norek americký; barmské platidlo; druh japonského bubnu; skoupá; druh koně; cvičné rohovnické utkání v rukavicích; neslušný útok; někde. - 14. Římská 50; německý veslař; část zemské kůry; šťouchat; slovanský bůh; ???; ptačí citoslovce; ???. - 15. Skotský poloostrov; Olešovy iniciály; staroněmecké mužské jméno; naše sídlo; remízek; chthonická bohyně matka; jihoarabský bůh stvořitel; zahraničí; termiti; rakouský pacifista; Gizi; stlučením zhotovit. - 16. Indické sídlo; mezopotamský bůh prvotních vod; nevysoké kopce; jisté; indonéský politik; nepravda; přední dásňová souhláska; dětský pozdrav; první osadník v neobydlené krajině; zařízení na chytání zvěře; krejcar; píst. - 17. Francouzský revolucionář; kosočtverečný nerost; ledovice; doby od setmění do rozednění; ústní podání o výrocích a činech Mohameda; podzemní odtok Dunaje; naše řeka; mužské jméno; zakavkazský drnkací nástroj; jednání; Besední dům na Husově ulici v Brně; březno. - 18. Druh tkaniny; imaginace; slovensky „víc“; prodloužená boční zeď; úlomkovitá pevná hornina; mor; nanesená vrstva; svatební květina; Veličenstvo; vysoká hora; člen církve východního obřadu sjednocené s církví římskou. - 19. Druh úpravy textilního zboží; kopečkovitý tvar; zasténání; holandský cyklista; Evropan; krychlový nerost; chlapecké jméno; dánská jednotka hmotnosti. - 20. Viz 3; anglická zkratka rozšířené průmyslové standardní architektury; druh ázerbájdžánské národní hudby; konat pitvu; křivka vyjadřující vztah mezi tlakem a objemem plynu při takzvaném adiabatickém ději; stará řecká jednotka objemu; dívčí jméno. - 21. Největší vzdálenost, kam až něco doletí; vozidla určená k dopravě ve sněhu; přetisk na známkách anglických kolonií vydaných za světové války; části hlavy jisté ženy; písmeno řecké abecedy; citoslovce rychlého říznutí; cisterna. - 22. Vespa; citoslovce opovržení; starořímské mince; krám; ???; část hrabí. - 23. Střílení; pravoslavní kněží; křivka sotva znatelného zesílení směrem ke hlavici se zužujícího dříku antického sloupu; nealkoholický nápoj. - 24.Vypočítávat úrokovou srážku za dobu ode dne výpočtu do dne splatnosti peněžní částky; a; házet sněhovými koulemi. - 25. Následující po prázdninách.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Drobný rozsah přípustných látek určité veličiny. - 19. Svérázná demokracie; nesmysl; slovensky „chcípat“. - 20. Dechový nástroj z 16. a 17. století; farní budova; objímat; menší asijský jelen. - 21. Čas; spojka; v esperantu „kost“; kanadská atletka; ???; boule. - 22. Telefonovat; tvrdý podklad; dívčí jméno; silný maďarský ovčácký pes s dlouhou srstí; přitakání; citoslovce zvuku kroků; opadání. - 23. Mýtina; Verdiho opera; citoslovce; hubice; žumara nízká; soustava plavení rud a uhlí; Sever. - 24. Zvětšování objemu předmětu; latinské označení Etrusků; titul dávaný duchovním; strašit; strom života u muslimů; italský básník; maledivské platidlo; předložka. - 25. Hák; zasáhnout; makedonský prozaik; výtažek z léčivých bylin; souhvězdí jižní oblohy; mladý výhonek; pojízdné sedátko; alkoholické nápoje; kruhy; sdružení lidí majících společné zájmy; Syrshaptes paradoxus. - 26. Brazilská jednotka délky; mocí práva; nepoddajné; zásaditá organická sloučenina, kterou lze odvodit z amoniaku; dívčí jméno; dlouhé provazy určené původně na chytání divokých koní; pobít kolem; atom s přebytkem kladného náboje; kočkovitá šelma; člen; zkratka souhvězdí Andromeda; běda. - 27. Nároky; ukazovací zájmeno; ženské jméno; starost; chorobná duševní pomatenost; čínský lidový bicí nástroj; předložka; popěvek; město v tomské gubernii; otrokyně; druh herce; sopečný tuf. - 28. Anglická zkratka pásmového času; spojka; spojka; karosérie typu kombi; druh kaolínové hlíny; indonéské platidlo; značka našich letadel; druh kolíku; odpuštění trestů; míšenec; hodnota; ejhle. - 29. Ražená souhláska; švédská jednotka množství; jednotka váhy v předním Orientě; uctivá šetrnost; společenskost; ???; vystouplá část kartotéčního lístku; ???. - 30. Zkratka národního parku; tmely; blanokřídlý hmyz; norské sídlo; předchůdkyně badmintonu; aniž; koštýř; místnost pro rychlé občerstvení; litovat; zkratka Státního nakladatelství technické literatury. - 31. Inda; francouzský pokrokový spisovatel; Hara; zásobníky známek; hadrová bota; roznět; plachetní plavidlo; zkratka vědecko-technické společnosti; prachové peří; viz 5/2; vzorek; akad. - 32. Vykování; expozice; diapozitiv; pěvec; Višnuova inkarnace; nápadný krasavec; široká stuha; dívčí jméno; babička; hodně; sudba; mezopotamské lunární oslavy. - 33. Turecký zápasník; bulharské víno;  výbuchová souhláska; ovšem; plemeno holuba; medikament; ne; svislý kůl zatížený na spodní straně železem nebo olovem a udržující v napětí nevod a tažný provaz; klepetáč; závodní družstvo; živočišný tuk; iniciály režiséra Syna hor. - 34. Pták Yum Cimila; nejtemnější část podsvětí; Sarmat; dostatečná; název hlásky R; slovensky „jiné“; povinnost obyvatel poskytovat přípřež pro státní poštovní službu; škvarek; zlatá mince osmanských sultánů; zkratka okresního oddělení.- 35. Náležející čápům; rwandská lví bohyně; fládr; povídka o Indiánech; slitina železa, kobaltu, uhlíku a jiných prvků s rozptýlenými tvrdými karbidy; ???. - 36. Děvečka; citoslovce mírného zaklení; druh kabátu; skutek; drobné úseky dolů; nuda; slovensky „Vánoce“. - 37. Stovky; zápor; první latinský překlad celé bible; rozšíření tělních dutin; litevská lidová píseň; oděv; předložka; odrůda pšenice; krátké stéblo u země zbylé po posečení obilí; trámec k pažení; citoslovce pleskavého zvuku. - 38. Pipla; sladkovodní ryba; bezlistá větev; prokletí; dívčí jméno; tesknit; látka obsažená v listech vlašského ořechu; společenstvo organizmů žijících na dně moří i sladkých vod. - 39. ???; polské město; pídit se; narážecí stroj; střída. - 40. Lavice okolo kamen; dokázat přibližně stanovovat nějaký rozměr; jedlé plody ledvinovníku; nadezdívka nad hlavní římsou; anglicky „Etna“. - 41. Titul zaměstnanců vyšší lesní služby; potrava Rostíka. - 42. Nevelká moucha sající krev.

V tomto kole jsem použil navíc: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR (Federální statistický úřad, 1978); Technický naučný slovník (Teyssler - Kotyška).

 

ZPRÁVA O 4. KOLE MLSK 2013

Vážení přátelé,

těší mne, že i po tomto kole jste to všichni vydrželi hezky pospolu. Objevil se návrh, abych už konečně přitvrdil a rozházel čelo pelotonu. Je to jistě pravdivý návrh, ale na druhou stranu si uvědomuji, že tento ročník je – co se počtu výrazů týká – trošku přes míru. Je také pravda, že tajenky čerpám z Wikipedie, která je snadno dostupná, používám minimum políček, abych vás pokud možno neodradil … no, pro páté kolo mám v plánu menší srandičku, ale to předbíhám …

Musím se vyjádřit ke dvěma výrazům, resp. křižováním. Uznával jsem NUTA i NÚTA, protože křižující OBTULAT bylo nalezeno v PSJČ v kartotéce (ale uznat NŮTA – to po mně opravdu nechtějte :-) ). Dále symbol pro lašský znak x jste ztvárňovali většinou jako psací z v azbuce. Uznával jsem všechno (je to natolik specifický znak, který snad ani není k nalezení v nabídce Symbol ve wordu), kromě D a Ž, protože tento znak má přece jen odlišnou výslovnost. Někteří jste vepsali D (s poznámkou lašsský znak), někteří jste použili Ď – i tohle jsem bral v potaz. Dále vám činilo problémy mé „pobrněnštělé“ rodné město Olmec (SNČ), OLEDÍ (ČSVaS, 60.1), ANI Ň (SSJČ), TRČKA (ČSVaS, 1864.1), RATOVKIT (Co je co, II. díl), a klasická „Wiedermannovka“ (i když tohle používá víc autorů)  KRÁM jako DATIV KER a také A jako ITALSKY „DO“. Tyhle nenalezené výrazy byly ovšem „vstupním heslem“ pro pasáže, které jste tím pádem nedoluštili. No a vyskytovaly se i překlepy či spíš přepisy.

    

ŘEŠENÍ 4. KOLA MLSK

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Despotie. - 2. Atlasovo; junáckost. - 3. Džaj;stagnace; rudlo; patro; Stuna. - 4. Dva a dva; drajfus; Battos; Stilana; línati. - 5.Kaasen; farsa; centra; Mnata; névus;šok; amain; pelest. - 6. Čop; Apola; Nioba; audice; oleom; pod; em; arit; kapr; Vižina; Babao. - 7. Trcek; psilomelan;rai; kiu; opelky; Korn; Packard. - 8. Roba; orodovati; krab; barbarka; stánka; Stužková. - 9. Kafe; vádrle; Ivan; Klebs; ik; aka; baranina; plos; Náias; ro. - 10. Aťsi; atone; a; id; potisk; Rao; šc; RRO; gáč; ztrat; šum; stý. - 11. Cepín; Alhoy; Amba; ubýt; slít; Kainar; Ilona; reálné; ani ň; Týna; Atka; dial. - 12. Ranka; núta; Omsk; Chaka; prsa; oblak; kank; mls; paplži; Dušan; akara; Hamm. - 13. Es; vito; mink; kyat; tajka; lakomá; stupák; sparring; atentát; kdesw. - 14. L; Obst; sial; trkat; Radogošt; Netrpezliví; típ; Orol. - 15. Oa; JKO; Odo; Olmec; lesina; Anann; Il; raus; všekazi; Broda; Zela; sbít. - 16. Látur; Ea; brda; tutové; Yamin; lež; n; pa; pionér; léče; hák; kolm. - 17. Marat; brevicit; oledí; noci; suna; Aacha; Odra; Adrian; tar; akt; arma; kar. - 18. Moket; fantasie; viac; anta; droba; čuma; nános; kala; Sire; alpa; uniat. - 19. Dekatace; tufur; ston; Leene; Polák; ratovkit; Ežko; ask. - 20. Rabaka; EISA; mugam; pitvat; adiabata; kado; Nela. - 21. Dolet; rolby; War Tax; uši Ireny; pí; fik; tank. - 22. Vosa; tse; aesy; dativ ker; Anča; ζisko. - 23. Palba; popi; entasis; limo. - 24. Diskontovat; italsky „do“; puškovat. - 25. Poprázdninový.

Znak ζ chápejte jako onen lašský.

Tajenky: 1. Elán (skryto v ústech). - 2. Jožo Ráž (skryto v nose). - 3. Rabaka. - 4. Boris Filan (skryto nad horní vráskou). - 5. Dušan Rapoš.

???: Dva a dva; Stužková; Netrpezliví; Orol; Anča; Fero; Málo šialené; Fuga; Kamaráti; Klasika; Tenisky (skryto mezi druhou a třetí vráskou); Slobodná (skryto pod obočím); Kaskadér (skryto v očních zornicích).

S pozdravem za O Ječmínek Karel Wiedermann.