Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

SLAVNÉ FILMY – 2. kolo (1986)

 

Řešení 2. kola zasílejte do 15. dubna 2014 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo mailem na adresu mikusm@seznam.cz  nejlépe ve formátu pdf, jpg  nebo v excelu.

Pro toto kolo si nahraďte v pramenech doporučených pramen MACH (1971) pramenem Smolka J.: Malá encyklopedie hudby, Praha 1983.

 

Nesouměrně figurální křížovkový celek

složený ze tří nesouměrných střídavých polomozaikových dokreslovek

 

V křížovce použijte pouze tato zadaná políčka:

Vodorovně: A. Značka poloměru. – B. Vzorec sulfidu uranatého. – C. Krutá manželka Héróda Antipa. – D. 8. díl 2. tajenky. E. Řecký mýtický drak s hadím tělem; plášť; 7. díl 2. tajenky. F. Marxův kolega; trouchnivějící strom; souhvězdí zvířetníku. – G. Anastomóza; vlastní českému báňskému odborníkovi (1732 – 1801); předložka. – H. Předcházející členové v rodině; telefonovat mobilem; jednotka polské měny; citoslovce zvuku při zívání. – I. Španělský vojevůdce a státník (1788 – 1842); Mezinárodní asociace pro ekologii; příbuzná. – J. Odbornice v defektologii; 9. díl 6. tajenky. – K. 5. díl 6. tajenky; terénní motocyklový závod; 8. díl 6. tajenky; lískový porost; Evča; křoví porostlé trny. – L. Napomenutí (z latiny); 1. díl 6. tajenky; voskovka; 11. díl 6. tajenky; automobil značky Aero; zbavit popravčího funkce; zkratka typů oblaků (překážkový, roztrhaný); indické mužské jméno; 3. díl 5. tajenky; mužský plášť v zemích Předního východu. – M. 2. díl 2. tajenky; část Ostravy; líce; herečka obsazovaná do komických rolí; okresní hygienicko-epidemiologická stanice; značka české kosmetické řady; vlastní českému herci (Ilja); pocházející z části Rakouska; vruboun posvátný; dívka. – N. Památník vztyčovaný po vítězství; 4. díl 6. tajenky; italsky „Emílie“; citoslovce veselosti; sídlo na Vsetínsku; 1. díl 4. tajenky; celní kód Nauru; látka na výrobu plavek; kmen ve středním Madagaskaru. – O. 6. díl 2. tajenky; zhotovovat bednění; spojení; Veitův mužský sbor; starávat se; název hlásky r; patron; příslušnice nižší šlechty; polibek muže jistého jména; 7. díl 6. tajenky. – P. Naivní dívka; 2. díl 3. tajenky a 2. díl 5. tajenky; vnitřnosti; šikmé;  vícenásobný vítěz tenisového Wimbledonu; 3. díl 3. tajenky; plavidlo na Rýnu; olympijský vítěz v jachtingu v roce 1920; jemnozrnná hornina bohatá na sodík; černý obchod; nezpevněná usazenina; francouzské platidlo; italský lékař (1822 – 1876). – Q. Španělský tanec z 16. století; glykosidy; nenasycený uhlovodík; sklíčenost; cizí plaz; značka autorského archu; člen črezvyčajky; hudební nástroj; 2. díl 1. tajenky; kvalitativní změna funkcí určitého tělesného orgánu. – R. Šelma žijící v evropských horách; řádně (z latiny); mykací stroj; 12. díl 6. tajenky; citoslovce výzvy k tichu; kadeř; protřelý; druh malých mořských korýšů; monokrystal; inscenace Tylova divadla v Plzni v režii J. Koníčka; anglicky „obléci“; Mendělejevův název pro hypotetický prvek; termoset. – S. Mandragora; 1. díl 2. tajenky; zámek na Trnavsku; týkající se tereziánské reformy (podle F. A. Raaba); šaty Alky; kapka; prudce oddělit; bývalá česká diskařka (Štěpánka). – T. Celistvě; nasycený uhlovodík; postižení rozkladem (o tuku); 6. díl 1. tajenky a 3. díl 2. tajenky; citoslovce rachocení; 3. díl 1. tajenky; ostrov na Filipínách; nabraný rukáv na ženských šatech; předložka; značka jednotky síly. – U. Římská bohyně lovu; znesvěcovat; dialog; antické zápasiště; země česká; obytný dům; dlouhá nota; školní úloha; slovensky „ne“; jakýmkoli způsobem. – V. Předložka; tlustokožci; 4. díl 2. tajenky; přivábit; srbochorvatsky „Taťána“; významný ruský vědec (1711 – 1765); ocelově šedý až černý nerost. – W. 1. díl. 3. tajenky; pocházející z Astrachaně (slovensky); 13. díl 6. tajenky; kyslík; páječka; vlk z Knihy džunglí; římská bohyně zrození. – X. Oxidace; zářez; lehkým dotýkáním vyvolat dráždivý pocit; výrobek z ryb a zeleniny; houpat; pseudonym Pak Či-wona. – Y. Mašiny; počítačové řízení obytných domů (slovensky); hbitě (v hudbě); mys na ostrově Oahu. – Z. Textilní surovina; černé body v ústí folikulů; malá popelnice. – a. Odpočinky; hodně prudký; 5. díl 2. tajenky; propletený. – b. Rusky „ano“; ztuhlé kapky zlata užívané v klenotnictví; látky přidávané do výrobků k zlepšení jejich vlastností. – c. Prvok; malý podnik; motocykly používané při keirinu. – d. Planetka. – e. 9. díl 2. tajenky; japonský zápas; nástroj na sečení; „životní síla“ v staroegyptském náboženství. – f. Polky; počáteční; dveřní závěs; ouvej.

Svisle: 1. Ruské hudební nástroje. – 2. Cvik na hrazdě. – 3. Rozkoš; název hlásky l; 1. díl 1. tajenky. 4. První prezident nezávislého Nigeru; ruský sovětský chemik (1856 – 1929). – 5. Abukash; lupič z pařížského podsvětí; horní stěny; instantní kakaa. – 6. Látky z jemnovlákné vlny; naše džezová zpěvačka (Vlasta); vije; český herec a režisér (1884 – 1966). – 7. Pár stovek; pobití kovem; francouzsky „ulice“; 5. díl 1. tajenky. 8. 24 hodin; vozidla; fanouškové; idiot; tak, že to vypadá jako modré (vyholený). – 9. Předložka; krátké stéblo po posečení obilí; dívky; rozum; následující po letu. – 10. Oči; měsíční; husté bavlněné látky. – 11. Mistr světa ve skoku na lyžích (1970); malé rolo; šalba. – 12. Varianta spisovné norštiny; činit; zrazovat (od něčeho); silný provaz. – 13. Část nočních modliteb breviáře; pozorný; plavat; druh sportu; nasycený uhlovodík. – 14. Provinění; kráter na Měsíci; omývání; opatřiti podkovami; město na Klatovsku; vynikající. – 15. Slovensky „trávní“; řecká bohyně pomsty; stará řecká jednotka objemu; cukrářské pečivo; španělsky „brambor“; atlasová tkanina; 4. díl 1. tajenky; ferina. – 16. Ozdobiti peřím; sdružený závod ve střelbě; obec na Nitransku; jezero v Řecku; část nohy; odesilatel (zásilky). – 17. Mladý listnáč; slovensky „katrán“; kubánská tisková agentura; norsky „Lejla“; víko; základ bílkovin; skupina Čečenů. – 18. Jedovatý prvek; starověké sídlo na Rhodu; značka sportovní obuvi; tomahavk; surovina pro výrobu epoxidových pryskyřic; bylina rostoucí na slunných místech; močovod; mléčné nápoje. – 19. Anglicky „modemy“; hebrejské pokolení; shromažďovat; korýš; světová velmoc; velký pomník; látky obsažené v semenech skočce. – 20. Dusitany; tuniský komunistický politik (*1917); Velikonoční ostrov; Tumba; elektronický hudební nástroj; aromatický nápoj. – 21. Plevel; slovensky „uhlák“; metropole Kapverdských ostrovů; peří; kdo vystupuje na horu; odečtení; týrat; vtěsnaný. – 22. Zlomení; autor Ostře sledovaných vlaků; 1. díl 5. tajenky; lidumilný; drobné písmeno. – 23. Anglicky „chtít“; složená z jisté horniny; kůň určité barvy; postava z Kittlovy opery Bianca a Giuseppe; babička; se; poznávací značka letadel Sýrie. – 24. Popelavá; slovensky „sekáči“; schopný kování; zaklení; čas. – 25. Sídlo v Rumunsku; pracovník kontaktního centra (pro drogově závislé); pracovník s výbušninami; kruhy; část Chotěšova; vonný výměšek vorvaně; vlněná atlasová tkanina. – 26. Guatemalský spisovatel (1822 – 1882); 4. díl 4. tajenky; určitý sled písmen (v textu); mít úspěch; klít. – 27. Zkratka decilitru; starší příslušník skautské organizace; had; místo konání olympijských her v roce 2006; dravé ryby; zimní středisko na Šumavě. – 28. Území v českém krasu; cizokrajný had; vší mocí; Arabka. – 29. Planetka; iniciály indického veřejného činitele Bhávého; 10. díl 6. tajenky; planina; bednění při stavbě kleneb. – 30. Vrtochy; esperantsky „rokoková“; pracovitá. – 31. Trojklonný nerost; sbírati zobákem; vzniknout. – 32. Záducha; 3. díl 4. tajenky a 3. díl 6. tajenky; doga; jemné kapky vody; čínská jednotka objemu; český spisovatel a ochotník (1855 – 1908); brloh; ošklivý (dětsky). – 33. Obruba; Řecká národně osvobozenecká armáda v letech 1941 – 45; britská zlatnická jednotka; anglická zkratka Sdružení radiotechnického průmyslu; hned nato. – 34. Potměšilý; plátěné přístřeší; panna; Rungu; nemnoho; latinsko-americká společnost pro volný čas a rekreaci. – 35. Kapusta; čínská dynastie (581 – 618); táta; finský bůh moře (výraz je v pomůcce); Gertička; rumunská řeka; indiánská trofej; čínské „ústní varhany“; sídlo v Guinei; staroindická číslovka. – 36. Citoslovce zasmání; damenizační slabika; Tuculescuovo dílo; 14. díl 6. tajenky; britský textilní materiál; hora v Indonésii; 6. díl 6. tajenky. – 37. Alík; dílo Platena-Hallermündeho; 1001 římskými číslicemi; 15. díl 6. tajenky; vztahující se k vládnoucímu rodu ve staré peruánské říši; španělsky „duben“; 5. díl 4. tajenky; vodouš; 2. díl 4. tajenky a 2. díl 6. tajenky. – 38. Zkratka registračního místa; motocykl typu enduro; italský veslař ve dvojce bez kormidelníka (ME 1929); výhonek; plápolat (o plamenu); plavec, který uplaval na začátku 20. století 53 km z Batumi do Poti; škrobová moučka; Hátinka. – 39. Vyzývavá dívka; šintóistické božstvo pečující o úrodu obilnin; zeď; čočka. – 40. Sdružená sázka; kdo loví; přítok Jevíčky; vůz na přepravu vápna. – 41. Tamta norská metropole; korálový ostrov; strunný nástroj podobný loutně. – 42. Převažující se k jedné straně; spojování kovů.

Pomůcka: Ahto.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Křížovka byla opět řešitelsky velmi přijatelná, takže 18 kroužků řešilo bez ztrátových bodů. Jediné obtížnější místo 6/4 Dostal x b/2 granalie (kartička NLA) vyřešily všechny kroužky správně. Čtyři kroužky řešily R/8 místo autorského scampi "skampi", nicméně tento tvar je na kartičce národního lexikálního archivu, takže samozřejmě jsme ho uznali jako správný. Objevilo se i alternativní řešení zubů krokodýla pomocí vypouklých políček, což vzhledem k zadání jsme rovněž uznali. 2. kolo obeslalo 22 kroužků, kroužek Pašáci se omluvil. Děkujeme za trpělivost s opravami legendy. I toto kolo autorsky zajistil Karel Formánek.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

Bez ztrátových bodů: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ječmínek, Kabrňáci, Kokos, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Šíravan, Šohaji, Tatranec, Torysek, Valaši, 1: Hutníček, 3: Hanáci, Přemyslovci, Rychtáři, 100: Pašáci.

 

POŘADÍ PO 2. KOLE

Bez ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ječmínek, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Šohaji, Tatranec, Torysek, Valaši; 1: Bôbari, Staré Hnízdo, 2: Hutníček, 3: Kokos, Rychtáři, 4: Hanáci, Přemyslovci, 100:.Pašáci.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

Vodorovně: A. R. – B. US. – C. Herodias. – D. V australské. E. Pytho; mantl; Sue Charltonová. F. Engels; tlivý jilm; Kozoroh. – G. Anastomosis; Alisovi; s. – H. Antecedenti; mobilovat; zlotý; va. – I. Ahumada; INTECOL; neteř. – J. Pedopatoložka; Blincoová. K. Kozlowská; sajdkárkros; Singer; ořeší; Evinka; trní. – L. Monitum; hrají; anička; Gill; ajrovka; odvolat kata; Oro lac; Atri; Best; aba. – M. Dobrodruh; Koblov; tvář; kominda; oheska; AB; Rackovo; Korutanský; skarab; děva. – N. Tropeum; Linda; Emilia; lalá; Hutisko; scénář; NR; plavkovina; Manadriana. – O. Novinářka; bednit; styk; Na Prahu; dbávat; er; kolátor; zemanka; pusa Tomáše; Gulpilil. – P. Nanynka; Peter; vnitra; kosé; Borotra; Faiman; ak; Coleman; adinola; šmelina; til; doublon; Alfons Corti. – Q. Japona; tutiny; etin; deprese; taipan; AA; čekista; altovka; australská; parafunkce. – R. Medvěd z Karpat; rite; mykadlo; Walker; st; krauzle; otrkaný; scampi; mono; Maskotka; attire; ekatellur; thalid. – S. Arsena, australský; Koplotovce; raabizační; oblek Bětky; slza; urvat; Mertová. – T. Slité; oktan; žluknutí; Krokodýl Dundee; rara; dobrodružná; Ilin; pauš; u; p. – U. Diana; profanovat; rozhovor; palaistra; Čechy; bytovka; longa; ulka; nie; ňák. – V. V; sloni; a půvabná; nalákat; Tatijana; Lomonosov; takanelit. – W. Režie; astarchánska; Blum; nekov; letlampa; Akéla; Decuma. – X. Okysličování; vrub; polektat; antipasta; klimbat; Jonam. – Y. Stroje; domotika; lesto; Kaena. – Z. Konopí; komedony; urnička. – a. Pohovy; dost dravý; americká; tkaný. – b. Da; granalie; aditiva. – c. Oválovka; firmička; derny. – d. Suleika. – e. Buši; sumo; kosa; ka. – f. Tance; prvá; pant; ové.

Tajenky: 1. Pohodová australská dobrodružná filmová komedie Krokodýl Dundee. - 2. Australský dobrodruh Krokodýl Dundee a půvabná americká novinářka Sue Charltonová v australské buši. - 3. Režie Peter Faiman. - 4. Scénář Paul Hogan a John Cornell. - 5. Hudba Peter Best. - 6. Hrají Paul Hogan, Linda Kozlowská, Meillon, Gulpilil, Singer, Blincoová, Rackman, Gill, Walker, Blum, Evans a další.