Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2021

 

Vážení přátelé,

jsme tu znovu, tentokrát s ročníkem 2021. Doufáme, že jsme Vás v minulém roce příliš nezklamali a vynasnažíme se o totéž i letos.

Letošní téma je stejné jako loni – animovaný film. Jen jedna drobnost je navíc: v každém kole použijeme 1 pramen málo resp. vůbec nepoužívaný. Jeho název najdete v tajence, další údaje budou vypsány.

Vaši Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení pátého kola MLSK 2021 zašlete nejpozději do 10. ledna 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Propozice MLSK 2021

Prameny MLSK 2021

• 1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení