Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Vážení a milí přátelé,

již několik let stejná autorská dvojice Vás srdečně vítá na startu MLSKu 2022. I letos se vynasnažíme Vás co nejvíce pobavit a co nejméně zklamat.

Pro letošní rok máme téma: Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky.

První kolo je podle nás řešitelsky velmi vstřícné. Doufáme, že nám to potvrdíte.

Křížovka je menší, má obrys obdélníku s vnitřním symetrickým figurálním obrysem a žádné výrazné hledáky ani skryté tajenky v ní nejsou.

Vzhůru do toho a půl je hotovo.

Vaši Karel Formánek a Marian Mikuš

 

Řešení druhého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 5. května 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Propozice MLSK 2022

Prameny MLSK 2022

• 1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání,