1. kolo NKM 2011

Nolčova křížovkářská maturita 2011

 

 

Milí přátelé, vítám vás na startu nového ročníku Nolčovy křížovkářské maturity. Svá řešení 1. kola posílejte nejpozději do 16. března 2011 na adresu autora křížovky, kterým je Pavel Blažek, Na Kamenci 1, 710 00 Ostrava 10. Přeji vám hodně zdaru!

 

STARÉ MINCE -  1. KOLO

 

V prvním kole nás budou zajímat Keltové či Galové, latinsky ... (1). Je to skupina indoevropských kmenů, jejíž počátky spadají do kultury popelnicových polí mezi Čechami a severovýchodní Francií, nebo i do předchozí mohylové kultury. Ve 4.-3. století př. n. l. byla Kelty postupně ovládnuta Itálie, ... (2) a Balkán. Po omezení moci se Keltové soustředili do střední Evropy v oblasti ... (3), což dokládají ... (4), sídliště, kultovní místa a od poloviny 2. století př. n. l. ... (5) – zárodky měst. Mezi další působiště Keltů a jejich potomků patřily ... (6) a ... (7). Někde si dodnes zachovali svůj jazyk. V oblasti keltského osídlení, tedy i na našem území, byla nacházena ... (8) zvaná ... (9), tento termín pochází z překladu německého slova ... (10). Základem názvu byla ... (11), že peníz vzniká tam, kde se duha dotkla země. Reliéf mince bývá různý, např. had, ... (12), zrno nebo i nám ne vždy jasné symboly. Na našem území se razil takzvaný ... (13).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Použitá políčka zde:

Skryté tajenky: 6. tajenka (7) a 7. tajenka (5).

 

Podmínka každé skryté tajenky: Je třeba ji vypsat k obrazci a uvést systém skrytí. Velké první písmeno je nezbytné.

Nolčova SMS: Pozor, je nutno dostát podmínce skryté tajenky.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Nepokalovat. – 2. Plodina jihoamerických indiánů; 1. díl 2. tajenky; papaláš. – 3. Semeno jihoamerického stromu; skřítek v podobě vydry; snížený tón; bavlněná tkanina; český elektrotechnik; předložka; klíště; udržovat vatru. – 4. Člen souboru Comets; peruánská zlatá mince; jméno pastýře z románu chorvatského spisovatele; vlasovitý výrůstek na těle hmyzu; domácky Anna; popravený maďarský politik; zkratka naší vysoké školy; okresní archiv (zkratka); tepelně upravit v trošce vody (jídlo). – 5. Koncentrák; zdivem vyplniti; mužské jméno; značka kovového prvku; turecká jednotka objemu; truhla; gotičtí umělci; značka thallia; japonská drobná mince; italská jednotka objemu; rybářská síť. – 6. Papoušek; doba; zvýšený tón; evropská řeka; představený kláštera; bývalá zkratka evropského státu; železniční tuna (zkratka); slitina železa a hliníku; značka cínu; osobní zájmeno; plemeno psa. – 7. Sídlo ve Francii; čtvercová přikrývka kalicha; předložka; kovová ozdoba; kreditor; ozdoba na koňském postroji; sníst; řadová číslovka; francouzská stříbrná mince; citoslovce pohrdání; italský přírodovědec. – 8. Navláčet; vrch u Třebechovic; dánská koloniální mince; starší jednotky aktivity; jestliže však; stupeň pliocénu; symbol isoleucinu; lichokopytník; popravčí. – 9. Dravá sladkovodní ryba; dráha; veřejná nabídková soutěž; 1. díl 13. tajenky; nákladní auto; otřes mozku; hluboký ženský hlas; kód Lesotha; text písně. – 10. Vlákno k šití; vtipy; 11. tajenka; jihoamerický pštros; tropičtí komáři; instituce pro poskytování rad; matematická nauka; německé sídlo; SPZ našich letadel. – 11. Přítok Dunaje v Rakousku; vozka; sídlo v Saúdské Arábii; pouť; kloubová spojení hřídelí; vadně vyslovovati; lidový oděv určitého kraje; potyčka; druh čepice; zebry. – 12. Chytání ryb; druh lemura; sibiřské město na Irtyši; vstupy; 2. díl 2. tajenky; prostitutka; učitelé; 2. díl 4. tajenky; domácké ženské jméno; stručný přehled. – 13. Šikmo; indiánská trofej; zastávka; krátký štětinovitý výrůstek rostliny; naskytnout se; obejda; 2. díl 8. tajenky; mající velmi mnoho barev; klacek; zpěvný pták; trochu. – 14. Obyvatel Estonska; přístav u Kaspického moře; 1. tajenka; 3. tajenka; tajemná krása; silná kořalka; nádoba na dojení mléka; chodby; obranná tendence; kabaretní píseň. – 15. Kouzliti; rod bakterií způsobujících onemocnění; druh pohanky; ustavičně; vařit a jíst masitá jídla; rozvláčně; egyptská bohyně tkalcovství. – 16. Viněta; astmatičtí; školní předmět; ostrov v Rudém moři; 2. díl 13. tajenky; najednou; nizozemský fotbalista; ruská řeka; pojmout; jiný název Irtyše. – 17. Sídlo ve Francii; služební pořadí; tlak krve (zkratka); pygmejský kmen; milánské letiště; kostní kolagen; povýšenost; určená ke zhotovení nátisku; útvar zemského povrchu; lehká. – 18. Železo; vojenský povel; mongolský pastevec; síň; dužnatá vrstva oplodí; šramotiti; ozdobný keř; teskná touha; pták pěvec. – 19. Úder tágem; estonské sídlo; výhost; území obce; 5. tajenka; kolénko; smegma; slovenská předložka; stadium vývoje hmyzu; vraník. – 20. Bicykly; chybná délka bloku (výpočetní zkratka); lovecké fanfáry; bavlna silně zbarvená deštěm; Balika; cvičný boxerský terč; bohyně jitra; oválná zlatá japonská mince; vory spojené do několika celků; egyptský bůh slunce; solmizační slabika; otec; setnina. – 21. Odpad při výmlatu a čištění obilí; český malíř; pěstitel ovocných stromů; papuánský jazyk; kornoutice; bývalý jugoslávský fotbalista; základní složka indiga; legrace; sbohem. – 22. Souhrn vlastností výrazných pro film; český skladatel; pacifikovati; nevyskytovati se. – 23. Udřenost.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Fiktivní jednotný jazyk Čechů a Slováků. – 19. Důstojničtí čekatelé; český malíř; pramenit; zlomenina. – 20. 1. díl 4. tajenky; ruční nástroj k vrhání kamínků; varhanní rejstřík; druh vstavače; doleji; kulovité bakterie; značka polonia; kapadocká bohyně plodnosti; indián; citoslovce veselosti. – 21. Ostnoploutvá ryba; nižší anglický šlechtic; stupeň svrchní křídy; nádor; 1. díl 12. tajenky; zástup; značka ruthenia; 2. díl 12. tajenky; francouzská mince z 13. století. – 22. Drobná indická stříbrná mince; lidový lék; 9. tajenka; sluchové orgány; draví ptáci; plemeno kura domácího; lakotit; takřka; první krční obratel; glykosid sóji; jméno rytíře von Repkowa. – 23. Seveřan; iniciály čuvašského spisovatele; sud; nedotčený; vůdce povstání skotských jakobitů; slovensky domácky Oskar; bedna; zpěvný pták; způsob rozdávání karet v tarokách; ukrýt; slovensky „ocet“; snopek. – 24. Domácky Ilona; jméno skladatele Romanse; litevská mince; dekalog; složka krevního barviva; kmotra; německy „teta“; okrasná třešeň; primáti; stupeň liasu; panečku. – 25. Ruský fyzik; jiné dílo autora Velké paní; ledek sodný; ošatka; slanost; metropole Peru; Múza; šplhaví ptáci; zbytečně; krupička; dánská jednotka hmotnosti; album skupiny Bonzo Dog Band; jazyk monkhmerské skupiny; reklamní šot. – 26. Domácky Prosper; užitečný hmyz; klobouk; druh šňupavého tabáku; v esperantu „katar“; přípravek na ošetřování nohou; senoseč; vůdce skupiny cikánů; egyptský bůh vína a oleje; urputně; sumerské město; poučení; dřevěný dechový nástroj. – 27. Siamská stříbrná mince; indická stříbrná mince; koberec; velký ořech; italský přístav; švédská početní jednotka; domácky Kateřina; dosny; zubní povlaky; poštovní úřady; hrát hry na počítači; goniometrické funkce; finská lyžařka. – 28. Dodatek hudební věty; světlice; jasný obr; vězení; jemenská mince; jeden z českých premiérů; kaz v kolejnici; jihoamerická opice; staré nářadí k orání; hebrejské platidlo; vnitřní napětí buňky; společenstva užitečného hmyzu. – 29. Rusky „mrazení“; potěšení; číselný kód platební karty; druh tkaniny; vodorovná; záporné elektrody; tklivý; tyčinky; zmatek; přísná; znoj. – 30. Norsky „jezero“; dřevník; klad; nejasná; severská země; rusky „krb“; stagnace; starousedlá bohatá měšťanka; ukazovací zájmeno. – 31. Tvrdá štětina černé zvěře; bývalý jugoslávský volejbalista; mayský bůh Slunce; prorážeti; lesnická prostorová míra dřeva; sítě k chytání pernaté zvěře; velikáni; ohýbat (záda); 1. díl 8. tajenky. – 32. Staroegyptská jednotka objemu; domácky Atanázie; dokončit lisování; přes; drobní vodní plži; pásovec třípásý; sídlo Šalamounových ostrovů; přítok Sávy; poroučet jako komisař; čat. – 33. Fáze Měsíce; zkratka Francouzského patentového úřadu; značka radioaktivního prvku; vůdce kozáckého tábora; bedněné pavlače ve štítě; polyalkylovaný naftalensulfonan; kov k odlévání; despoti. – 34. Platidlo Macaa; naháč; SPZ letadel evropského státu; elipsovitá křivka; členka cikánského divadla Karmen; kujnost. – 35. Ghanské platidlo; podnik v Adamově; bylina; šetrnost; poplatek za užívání karet; překlápět; francouzsky „mléko“. – 36. Současná evropská mince; 10. tajenka; ozdobná šňůrka. – 37. Opěrná zeď; černá telecí kůže; otec; auto na odvoz odpadků; ohavně; kapradina. – 38. Kulhat; vřesovec; gluma; pohnojiti ledkem. – 39. Přísada kovu méněcenného k ušlechtilému; rytmické celky.

ZPRÁVA O 1. KOLE

Řešení 1. kola NKM zaslalo 37 řešitelů. Objevily se názory, že křížovka byla příliš obtížná, přesto 27 soutěžících řešilo bezchybně, a až na jednu výjimku všichni ztvárnili kompletní obrazec. Nejvíce se chybovalo ve výrazech 34/5 Buzileva (EJaMPH - část věcná, str. 136) a 3/7 DLESKA (ČJA 2/86). Čtyři řešitelé nenalezli „pod mince skryté tajenky“. Byla uznávána řešení tamaryška/škarda i tamaryska/skarda, autorovi tak nevyšel chytáček. Autor se omlouvá za chybu střídání v políčku 17x34. Chyba však nezpůsobila neřešitelnost křížovky, jen vedla k méně estetickému řešení. Lyžařka Takalaová je z ETK 1/328.  

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

Bez ztr. bodů: Borkovský, Brož, Carvan, Drápala, Formánek, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hlavatý, Kalik, Kantor, Klusáček, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Švub, Turek, Turista, Tydlačka, Vojník, Vychovalý, Zedníček. - 1: Aeger. - 2: Dedková, Kopřiva, Měhýž. - 3: Járová, Kovářová. - 9: Marsová. - 12: Novák. - 18: Haralík. - 23: Malinka.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Nepotentovávat. - 2. Papas; karpatská; potentát. - 3. Kešu; Otr; es; perkal; Tysl; na; dleska; vatřit. - 4. Osei; inca; Loda; seta; Anče; Rajk; AMU; OA; odusit. - 5. Lágr; vyzdíti; Oto; Pd; sa; rakev; gotici; Tl; rin; amola; vatka. - 6. Ara; čas; ais; Odra; opat; RSR; RRt; alit; Sn; on; pinč. - 7. Urt; palla; dle; pukla; věřitel; kotula; spapat; stá; sol; pche; Redi. - 8. Natahat; Oreb; kas; staty; pakli; meot; Ile; osel; kati. - 9. Štika amurská; trasa; tendr; mušlový; šestituna; komoce; alt; LSO; slova. - 10. Nit; frky; pověra; nandu; moskyti; poradny; dyadika; Kürn; OK. - 11. Enže; kočí; Darb; cesta; kardany; šeplati; kroj; bitka; vydrovka; přechody. - 12. Lovení; kata; Omsk; vniky; kotlina; davajka; kantoři; hroby; Neva; konspekt. - 13. Kosem; skalp; rast; osinka; podatse; potluka; zlatá mince; stobarvý; kavaleta; pinkava; odpola. - 14. Est; Baku; Galli; Bojohemum; romantika; ostrá; dížka; konky; apologetika; kuplet. - 15. Čarovati; Borrelia; tatarka; stále; masovat; zeširoka; Tait. - 16. Etiketa; dušní; matika; Perim; statér; náhle; Krol; Uza; pobrat; Erčis. - 17. Adé; rank; TK; Aka; Linate; osein; panskost; nátisková; brd; snadná. - 18. Kov; pohov; arat; sál; sarkokarp; chrastiti; tamaryška; stesk; saj. - 19. Strk; Ardu; kvinde; katastr; oppida; nodus; maz; vo; imago; rap. - 20. Kola; BLE; halali; stained; Lika; lapa; Zora; oban; plti; Ra; si; padre; rota. - 21. Zadina; Kalous; sadař; kate; kala; Antič; indol; kanada; adieu. - 22. Filmovost; Smetana; odzbrojovati; nenamanovati se. - 23. Upracovanost.

Tajenky: 1. Galli. - 2. Karpatská kotlina. - 3. Bojohemum. - 4. Kostrové hroby. - 5. Oppida. - 6. Galatie. - 7. Irsko. - 8. Vydutá tlustá zlatá mince. - 9. Duhovka. - 10. Regenbogen-schüsselchen. - 11. Pověra. - 12. Ptačí hlavy. - 13. Mušlový statér.

Systém skrytí  6. a 7. tajenky: Podle pokynů v zadání a Nolčovy SMS: (První písmeno je nezbytné + je nutno dostat pod mince skryté tajenky): Mince zprava: gros, adha, litas, at, tanka, imádí, euro; mince zleva: inca, rin, sol, kas, oban.