1. kolo Nolčovy křížovkářské maturity 2012

HOUBY

1. KOLO

Má Měsíc vliv na ... (1)? To je jedna z nejožehavějších otázek, kterou může ... (2) obdržet. Mnoho houbařů věří tvrzení generací předků, že houby rostou, když Měsíc dorůstá. Jiní naopak tvrdí, že je to ... (3). ... (4) má na mysli především houby hřibovité, mezi které patří i poměrně vzácný ... (5). Jak to tedy je? Ing. Josef Staněk zjistil, že nasazení plodnic může nastat jen po vydatných srážkách. K vlastnímu prudkému vzrůstu však dojde až po dvacátém dnu. Do té doby jsou ... (6) našim zrakům skryty. Australský vědec E. G. Bowen prokázal, že Měsíc, lépe řečeno jeho ... (7), nejen na počasí působí, ale jak se zdá, mají mimořádný vliv. ... (8) se pravidelně dostavují po období nejvyšší činnosti meteorických rojů, které je v období ... (9). Teorie o vlivu meteorů na počasí je jedním z velkých otazníků moderní přírodovědy. Takže větší ... (10) na nasazení plodnic je v době, kdy Měsíce ubývá a k jejich rychlému vzrůstu dojde po dvaceti dnech v období dorůstání Měsíce. Závěrem můžeme šalamounsky konstatovat, že přímý vliv Měsíce na ... (1) zatím prokázán nebyl, ale na počasí, na němž je bezprostředně závislý, ano. Když Měsíc dorůstá, bývá většinou pěkně a hřiby rostou více, když ubývá, spíše pršívá.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený 5 střídavými polomozaikovkami (4 nesouměrnými a 1 souměrnou)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (zde obrazec ke stažení). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Jeden výraz je vepsán rébusově.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ypsilon. - 2. Výrobci smaltu. - 3. Chundelatý pes; úkryt. - 4. Sídlo v Arménii; ?1?; odznak panovnické hodnosti (zdrob.). - 5. Starší název Thajska; ženské jméno; příslušník kavkazské národnosti (podle Šafaříka); hlodáš. - 6. Irácká provincie; běloruská píseň; koláč z mouky a sladu nadívaný rýží nebo sekaným masem; omeletka. - 7. Sopka v Japonsku; polský lidový tanec; koza bezoárová; obchodní název syntetického kaučuku. - 8. Ptáci; ruská náboženská sekta (v 18. století); opěradlo; sídlo v Japonsku. - 9. Dravé ryby; podvlékačky; předpona slov s významem téci; turecká rozhlasová i televizní společnost; nešetřit. - 10. Podnože pro kulturní rostliny; v mokrém stavu; ?6/2?. - 11. Pán z Drahovic (podle Jiráska); kopávat (míč); ruční nářadí ke kopání; hadrová panenka; v pravý čas; cvičenec, kolem kterého se ostatní otáčejí. - 12. Sekery; komerční povrchní populární hudba; stupy; pohoří v Bosně a Hercegovině; zakladatel menších úvěrních družstev. - 13. Jednotka hmotnosti v Bahrajnu; maorský tanec; dolmen; jugoslávská píšťala; sídlo na Filipínách. - 14. Balvan nebo úlomek horniny posunovaný naspodu ledovce; stupeň křídy; společenský hmyz; Alsasko; cit; hromadné získávání (např. pracovních sil). - 15. Sídlo v Nizozemsku; uličníci; ?5/2?; lyže. - 16. Hájička; vpravo; enzym z mléka fíkusu; ?7/1?; exploziva; starošvédské ženské jméno; ale; vlčí ocas. - 17. Kouzelník; ?7/2?; hlas krkavce; kravina; mladá, ještě kvasící vína; český granát; mělčiny vyčnívající za odlivu nad vodou. - 18. Písmo; sídlo v Rakousku; laterna magica; pádem; zrohovatělá pokožka krunýře želv; nástroj na házení. - 19. Stará italská jednotka hmotnosti; panovníci v bývalém Rusku; ?8/1?; prsty; etiketa; hlediště starořeckého divadla; mezinárodní kód letiště Bukavu/Kamenbe. - 20. Vlastník menší usedlosti; plačtivá; hudební nástroj; špatní lidé; rytířský turnaj; ?5/1?; poštovní kód Kentucky. - 21. Domácká podoba jména Vendelín; malichernost; nebeská víla bavící bohy tancem; maďarské ženské jméno; český teatrolog. - 22. Obraz domněle pravé podoby Kristovy; skateboard; slovanský bůh; jedna ze spanilých mořských nymf. - 23. Všechno sníst; bručoun; běloruská tisková agentura. - 24. ?3?. - 25. Cihlově zbarvený druh půdy.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21. Che; citoslovce vyjadřující smích. - 22. Domácká podoba Lucie; směr dráhy; neschopnost chůze. - 23. Několik zvukových nosičů; srubový; mangusta. - 24. ?4?; indické pavilónky představující obydlí bohů; 1 miliampér. - 25. Kuchyňské přístroje; krutá žena z lepších vrstev; italský malíř 14. století; dvoukolové vozíky. - 26. Tanec Ary; ptáci s vysokýma nožkama žijící u vod; srážky při hotovém placení; skříňky na skvosty. - 27. Mezinárodní kód Středoafrické republiky; zúžiti; hráč útočné řady (v kopané); nesprávný název pro hrudkaře. - 28. Dosti neočekávaná událost; mravní nečistoty; opačně; statní daňci; citoslovce vyjadřující hrůzu. - 29. Ostřelovači; biblický verš; čtverčík; biblická pramáti; římskými číslicemi 2601; medvědí ucho; kohout. - 30. Citoslovce; druh turkmenských koberců; český tanečník; náš bývalý hokejový trenér; otekliny; ryba; příslušník nižší japonské vojenské šlechty. - 31. Šedesátina miny; vesnické; odrůda fazolu zahradního; dřívější název Jeruzalému; ?2?; ?9?. - 32. Zkaženec; ?8/2?; vyhledávání osob prostřednictvím radiokomunikační sítě; dům; pokrm z ovesných vloček; trojčitá lokomotiva. - 33. Pasačka; samostatný dekorativní prvek; horké; nádech; spojovník. - 34. Pernaté chvostky; řáditi; kdo náruživě sleduje televizi; obelhat; slovensky "úsudek". - 35. Předstírati; ?6/1?; ženská část indického domu; Oli; čisticí kanalizační zařízení. - 36. Stratigrafický stupeň spodní křídy; tmavá část sluneční skvrny; ?10?; nesolený krémový sýr; nerost; řecký bůh světla a slunce, harmonie, lovu a lékařství. - 37. Bohoslovec; sabina; nealkoholický nápoj; druh práva (dle Nebeského); jektat zimou; západosemitská bohyně plodnosti. - 38. Konkurent; patřící beranu; hřívnatý kůň; hlína (zdrob.); španělsky "tykadlo". - 39. Trojrozměrné útvary; kulturní trávy; tamaryška; laminovaná textilie. - 40. Planetka; řeka v Indii; procházející všemi vrcholy mnohoúhelníku (kružnice); hliněná nádoba na víno; spodek chodby nebo porubu. - 41. Zvykové právo; starořecká nádobka k nabírání tekutin; nevětvený dutý stonek; chycený mořský savec. - 42. Čtyřkoaliční. - 43. Hlas koroptve.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Došlo 52 řešení, z toho plná polovina byla bez chyby. Největší problém nakonec způsobil dřívější název Jeruzalému JEBÚS (Universum, heslo Jebúsovci) nebo JEBUS (Kočí). Společenský hmyz se pak musel řešit VÚSA nebo VUSA (Český jazykový atlas). Stupy nebyly místa pro kladení nohou, ale buddhistické stavby TOPE (Otto, heslo Architektura) a řecký bůh APELLON (Encyklopedie bohů, heslo Apollon). Dost chyb způsobily výrazy z kartotéky PSJČ: STĚCÍ, CÍTOST, SATANÝŘ, PISTLAŘ a KARO- (karolinka). K mému překvapení 5 řešitelů chybovalo ve výrazu FÁZE. Nelze řešit "fáse", protože normativní jazykové příručky uvádějí pouze "fáze". A v takovém případě podle  § 7 Směrnic by bylo nutné doložit výraz "fáse" pramenem vydaným po roce 1960. Biblický verš VERZET je možné najít v Klimešově Slovníku cizích slov, 6. vydání z roku 1998. Další chyby: KFIRT (Malý slovník českých slangů), RÚBAČE (Slovník valašského nářečí), REDANG a PASANG (České názvy živočichů), PASTĚ (Slovník nespisovné češtiny).

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: ARTUR, Borkovský, ČOČKIN, Drápala, Formánek, Gašparín, Grossmann, Hájiček, HOUBAŘ, Jaroš, Járová, K. DVOŘÁK, Kalik, Melichárek, Mikuš, Nack, Pavelka, Podzemský, Sebera, Struňák, Štefek, Turek, Vlášek, Vojník, YETTI, Zedníček. - 1: AEGER, Dedková, Gonda, Hlavatý, Kopřiva, Mach, Páč, Pláňava. - 2: Bada, Brož, Vychovalý. - 3: Haralík. - 4: Švub, Vojtěch. - 6: Růčka. - 7: Čížek, Měhýž, Šebesta. - 8: Marsová. - 9: Kolář, Pazdera, Ryška. - 13: Vašinka. - 14: BLANKA, Malinka. - 52: Marhoul.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

Řešení ve směru šikmo dolů zleva doprava:

1. Y. - 2. Smaltaři. - 3. Chundeláč; útají. - 4. Areni; růst hub; korunka. - 5. Siam; Edita; Kasoh; Ulex. - 6. Basra; janka; pirog; amoletka. - 7. Asama; trojak; pasang; sovpren. - 8. Ročáci; skopci; madlo; Niimi. - 9. Candáti; spodky; reo-; TRT; nešanovat. - 10. Pláňata; namokro; plodničky. - 11. Satanýř; zahrávat; motyka; lalka; a tempo; osný. - 12. Rúbače; bubble gum; tope; Trtla; Kampelík. - 13. Rubaa; haka; lichan; kavala; Loay. - 14. Suvek; dat; vúsa; Elsasy; cítost; nábor. - 15. Hoorn; darebové; přívěskatý; ski. - 16. Výtka; hot; ficin; jednotlivé; p; Astriss; a; hořč. - 17. Bosko; fáze; klong; burina; burčáky; pyrop; watty. - 18. Aldus; Anras; magika; padaje; želvina; metač. - 19. Carato; cáři; velké; digiti; viněta; koilon; BKY. - 20. Chalupář; lkavá; pastě; palidé; sedání; hřib; KY. - 21. Vendel; veška; apsara; Natasa; Obst. - 22. Veraikon; deska; Bělbog; nereida. - 23. Vše zbaštit; mumlal; BELTA. - 24. Pouhá pověra. - 25. Laterit.

VYPLNĚNÝ OBRAZEC JE TAKÉ ZDE.