2. kolo

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ 2011

Milí přátelé,

je před vámi 2. kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže, jehož řešení můžete zasílat na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz. Řešení tohoto kola zašlete nejpozději do 30. března 2011.

 

CHAPLINOVA FILMOVÁ KARIÉRA - 2. KOLO

 Po příchodu do keystonské společnosti Chaplina přepadl z toho mumraje, který tam panoval, takový ostych, že se hned vrátil do hotelu … (1), ve kterém přebýval. Po dvou dnech se mu však Mack Sennett ozval, ukázal mu ateliér a vysvětlil, jaká je jejich … (2). Jejich … (3) neměla žádné … (4), ale rozvíjely se momentální … (5), jimiž končila každá … (6), kterými byla typická každá jejich … (7). Chaplin dlouhé dny bloumal po ateliéru a poznával, co to vlastně ten film je. Až jednou po něm Sennett potřeboval nějaké … (8) a dovolil mu, ať se libovolně namaskuje. A tady se zrodil jeho typický … (9) – buřinka, těsný kabát, pytlovité kalhoty, veliké boty a hůlka. Měl pak něco předvést, což se mu podařilo. Jeho … (8) i … (10) Američany prostě dostaly. Nemohl se ale někdy dostatečně realizovat a vyskytly se občas i rozpory. Časem se situace uklidnila. Když se blížilo vypršení Chaplinovy smlouvy, začalo se licitovat o nové smlouvě, respektive o penězích. Chaplin si byl vědom své popularity a podle toho chtěl i výdělek, což se Sennettovi zdálo nepřijatelné. Nová smlouva se tedy nepodepsala a začala se rýsovat smlouva se společností Essanay...

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 střídavé polomozaikovky (souměrná a nesouměrná)

Použitá políčka:

 

 Použitá políčka:

 

1. tajenka (5 8) je skryta.

 

VODOROVNĚ: A. Skupina lidí. – B. Nezbednost. – C. Unavit se stálým přemýšlením. – D. Zub náležející chobotnatcům; název hory z eposu o Gilgamešovi. – E. Vyvřelá hornina s převahou draslíku; pramen; internetová diskuse. – F. Druh pěvce; symetrála; název našeho bývalého stolního přijímače; mužské jméno. – G. Farrèreho dílo; pěvecké těleso. – H. Svazky slámy k vázání otýpek; bitevní čára; žárovzdorná křemičitá hmota; solmizační slabika. – I. Otec; trochu; rozmnožovací orgán rostliny; turecký nižší úředník; kód Kokosových ostrovů. – J. SPZ Karlových Varů; zařízení na uvolnění ložiska; první latinský překlad bible; souvislé pořadí; pomatené. – K. Domácky Amáta; stovka; semena určená k setbě; táta; louč; 60,479 kg v Hongkongu; citoslovce hrčení. – L. ??? (název jednoho z Chaplinových mnoha filmů, které natočil pro společnost Keystone); klid; oři. – M. Druh šelmy; blboun nejapný; domácky Ilona; tiosulfát; stará čínská flétna; 3. tajenka; který. – N. Drahý; odrůda sóji; pole působnosti; stopařka; italský architekt; barvoměnka; 8. tajenka. – O. Druh šňupavého tabáku; český básník; místo; stánek; německá říše; zkratka ekonomického oddělení; indonéské platidlo; slovensky „jací“. – P. Vojenská jednotka; slovensky „talíře“; skládací přístřeší; nadpisy; síť k chytání ptáků; jméno psa; zlomení. – Q. V esperantu „ropucha“; tisknouti; svěžest; členský stát USA; odstín šedočerné barvy; naše město; druh ryby; citoslovce syčení. – R. 2. tajenka; opotřebovat se třením; vykostěné a kůže zbavené maso mořské ryby; starohebrejský dechový nástroj; tlak; dřívější značka tuku; irský bůh moře; polní plošná míra. – S. Citoslovce opovržení; čistý; neznámé ženy; zkratka Soutěže lidové umělecké tvořivosti; oktáva; náš bývalý hokejista; součást šťávy upasového stromu; jeden z Rožmberků. – T. Název hlásky N; Vergiliovo jméno; patřící našemu básníkovi; soutok; britské platidlo; cestovní průkazy; domácky Arleta; svatební květina. – U. Předložka; turecký hodnostář; dutina; umírněná forma jitterbugu; španělsky „tlukot“; 9. tajenka; nahost. – V. Platidlo Saúdské Arábie; lyrickoepická báseň; samovazba; značně; lesknoucí se; domácky Oldřich; bezcestí. – W. 4. tajenka; nůžkami odstraňovat; kůň s lysinou; lidé provádějící samplování. – X. Rasa psa; římská 5; balík; získaný učením; hle; španělská vychovatelka; vitamin A. – Y. Stará útočná bodná zbraň; jméno feny; norsky „zkontrolovat“; odrůda fazole; rezavé bahno z rašelinišť; styl hudby; citoslovce označující zvuk při fičení. – Z. Zvuk doprovázející blesk; jsoucí v nížině; druh šachu vzniklý v Persii. – a. Úřední spisy; nápěv; záhady; anglická zkratka pro domácí jednotku. – b. Britský státník a ekonom; vosk používaný jako přísada do mastí.

 

SVISLE: 1. Poledníková značka. – 2. Čiperný; výklenek ve zdi; silný automobil. – 3. Víkendové stavení; články víry; posvátný zákaz. – 4. Německá zkratka pro stav; autor Žalmů přítomnosti; ženské jméno; opevniti; světelné jevy v atmosféře. – 5. Plastická hmota; nepočetnost; zrýt kolem něčeho; český herec; věnované věci; druh textilní látky. – 6. Vlídnost k hostům; kubánská plošná míra; předkové; český herec. – 7. Státi se vdovou; stékati po kapkách; egyptské ochranné božstvo; dočkat se prospěchu; zemní olej; předložka. – 8. Nerovný velký kopec; štorcka; opět; finální soutěžní jízda závodních saní; nedovolená pomůcka při zkoušce; Ludolfovo číslo. – 9. Smítající osoba; egyptský bůh vegetace a plodnosti; litevské město; medikamenty; ohebná časovaná slova; existující malá céva. – 10. Zakrslý strom; pokrýti jíním; holost; kazašská řeka; příkrost; polní plodina. – 11. Libyjská jednotka hmotnosti; španělsky „berma“; lovečtí psi; druh plaza; zasklené otvory ve zdi; půlnoční mše vánoční; květenství. – 12. Název slavné lodi; kavyl (botanicky); mužské jméno; nádorek pod jazykem; druh pečiva; přestat hučet; cizí sudokopytník. – 13. Náš bývalý stolní tenista; žluté dusíkaté barvivo; obdržeti; tvrdý bonbon; jednotka aktivity; ruční práce; osahání. – 14. 2,583 l v Tunisku; magnetismus; nadezdívka nad hlavní římsou; sídlo v Nigérii; dcera tyrského krále Béla; cvičenec, kolem kterého se ostatní otáčejí; tenký doutník; magnetofonový pásek. – 15. Stará drobná jednotka hmotnosti; lidský jedinec; osobní zájmeno; autor sbírky Hry s noži; trup lodi; jméno thajské spisovatelky Sot; velký druh nástroje se; účty; 37,783 g v Číně. – 16. Jednohlasně; stovky; naseknouti; dezinfekční přípravek; 5. tajenka; časná; společenské zábavy. – 17. Zapírat; zámezí; cítiti silný chlad; americká cílová raketa; nevelká bočnice. – 18. Seknutí; zrzoun; topivo; jestli; točená netkaná plochá šňůra; 6. tajenka; 10. tajenka. – 19. 7. tajenka; předek; stupnice; popěvek; bahnité místo. – 20. Mladé rákosí sloužící za stelivo; způsobit zranění; tisková deska s obrazem; ester kyseliny olejové a glycerinu; italský filmový herec. – 21. Krycí barva s vodovým pojidlem; moderní; sviňák; muž užívající rád sarkasmus. – 22. Jestliže ovšem; záře; dceřiná společnost italského státního rafinerského koncernu ENI; citoslovce volání čejky. – 23. Německý biolog, zakladatel neovitalismu; souhrn témat, o nichž se v knize píše; japonský fyzik. – 24. Atom, jehož všechny částice jsou nahrazeny příslušnými antičásticemi; irský rodový dům; avarské tábory. – 25. Tvrdící.

 

Pomůcka: Dokmaj, etterse, lisera.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Ještě k minulému kolu: z tabulky mi vypadlo několik řešitelů. Bylo to zaviněno přepisem z výsledkové tabulky do tabulky hříšníků a následným popletením si příkazů kopírovat a vyjmout. A protože PC zásadně dělá to, co chce on, a ne to, co chce jeho majitel, dopadlo to, jak to dopadlo. Tito řešitelé jsou automaticky započítaní do aktuálního průběžného pořadí.

Co se týká druhého kola, tak jste řádně prověřili mé matematické znalosti. Ačkoliv jsem si řekl, že žádné chytáky používat nebudu, zjistil jsem, že (s prominutím) „bohatě postačí“ vaše nepozornost. Slabá mozaiková políčka s jedním písmenem jsou pouze v klaviatuře piana, v hlavním klavíru jsou všude dvoupísmenná mozaiková políčka – jak slabá, tak silná. A s tím souvisí bohužel i to, že jsem musel postihnout i dvoupísmenná čtvercová políčka v klaviatuře, protože ta zase odporují uvedenému systému střídání napsanému u legendy ke křížovce. Systém střídání musí být jednotný buď pro celou křížovku, nebo – pokud je složená z více uzavřených křížovek – tak pro jednotlivé křížovky. Směrnice o tom jasně hovoří. Na toto dojela spousta z vás. Hodně z vás asi nemá Filipiakovy zkratky, kde je zkratka ZST (sloupec 4 – z německého Zustand). Docela jsem se i zasmál, když jsem četl, že otec by mohl být oploditel... Dost se chybovalo i v Z/3 čatrang (ASCS, 1995). Do dalších kol vám přeji hodně štěstí a bojujte alespoň o ty jednotlivé body, jde přece o hru, zábavu – nejde o život...

Ještě mi stále někteří dlužíte členské číslo a třídu. A poslední prosba, podepisujte se přímo na archy, kam pište i skryté tajenky. Ručně to problém není a PC snad zná pojem „textové pole“. On mi totiž odešel počítač v tu nejnevhodnější dobu a jen díky tomu, že jsem si stihl schovat zaslaná řešení, jsem nemusel toto kolo anulovat. Tímto se omlouvám těm, které jsem nestačil vyrozumět o počtech bodů a obdržení řešení. Napište mi, prosím, i mailovou adresu přímo na řešitelský arch a já vás vyrozumím, pokud to bude vaše přání. Ideální by bylo, kdybyste do předmětu napsali KKS číslo kola řešitel – klidně dohromady, připojili přílohu s řešením, kde jsou vepsány tajenky a uvedena adresa (i mailová) řešitele, a do textu e-mailu uvedli stručnou charakteristiku toho, co mi vlastně posíláte. Někteří to tak děláte a já vás velice chválím.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. b.: Auterský, Bada, Bezděk, Borkovský, Dedera, Fouček, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hronek, Járová, JV, Kobr, Kokeš, Kopřiva, Kovářová, Krajči, Kučírek, Kudličková, Landa, Marsová, Matesová, Měhýž, Mirschová, Neumann, Nitra, Pavlík, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Podzemský, Růčka, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Starý, Struňák, Svoboda, Truchlý, Tydlačka, Wasserburger, Zedníček. – 1: AEGER, Brož, Čížek, Haralík, Hořejší, Láník, Malinka, Motyčková, Studničný, Švub, Vacek A., Wohlmuth. – 2: Adamčík, Dedková, Gášek, Hroz, Mareš, Pazdera S., Procházka, Přecechtěl, Rosová, Šebesta, Vacek V. – 3: Juroszek, Lacko, Novotný, Spáčil, Vojtěch. – 4: Čenovský, Fuksová, Grossmann, Makovník ml., Makovník st., ŠIVA, Werner. – 5: Kaipr, Kvěch, Melichárek, Vítková. – 6: Slabý. – 7: Vašinka. – 8: Nejedlý. – 13: Juřík. – 20: Malý. – 21: Marhoul. – 29: Dostál.

    

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztr. b.: Auterský, Bada, Bezděk, Borkovský, Dedera, Fouček, Gašparín, Hájiček, Hronek, Járová, JV, Kobr, Kokeš, Kopřiva, Kovářová, Krajči, Kučírek, Kudličková, Marsová, Matesová, Měhýž, Mirschová, Neumann, Pavlík, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Podzemský, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Starý, Struňák, Svoboda, Truchlý, Tydlačka. – 1: AEGER, Brož, Čížek, Haralík, Hořejší, Láník, Malinka, Motyčková, Studničný, Švub, Wohlmuth. – 2: Adamčík, Dedková, Mareš, Pazdera S., Přecechtěl, Šebesta, Vacek V. – 3: Hroz, Juroszek, Lacko, Procházka, Rosová, Spáčil, Vojtěch. – 4: Čenovský, Fuksová, Gášek, Makovník ml., Makovník st., Novotný, ŠIVA, Werner. – 5: Kvěch, Melichárek, Vítková. – 6: Grossmann, Kaipr, Slabý. – 7: Vacek A. – 8: Nejedlý, Vašinka. – 13: Juřík. – 20: Malý. – 21: Marhoul. – 29: Dostál. Ve výsledcích jsou uvedeni řešitelé, kteří poslali obě kola.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

VODOROVNĚ: A. Skvadra. – B. Skotačina. – C. Upřemýšlet se. – D. Sloní kel; Nisir. – E. Amiatit; zdroj; chat. – F. Kraska; osa; Riava; Oto. – G. K smrti odsouzení; sbor. – H. Povřísla; fronta; dinas; mi. – I. Zploditel; slabo; květ; aga; CCK. – J. KV; stahovák; Itala; sled; švihlé. – K. Ama; stovák; osivo; otec; štíp; tan; hr. – L. Chaplin stěhuje piana; pokoj; komoni. – M. Čita; dodo; Ilonka; tiosíran; ti; natáčení; an. – N. Milý; Nigra; obor; stopka; Rainaldi; batolec; gagy. – O. Rapé; Kamarýt; plac; stanka; reich; EO; ketip; akí. – P. Rota; taniere; stan; tituly; tiras; Alík; zlom. – Q. Bufo; tiskati; míza; Kansas; tinta; Stod; alet; s. – R. Metoda; otřít se; filé; asosra; drank; Isa; Ler; ar. – S. Tse; ryzí; cizinky; SLUT; stance; Tikal; upain; Vok. – T. En; Maro; Skálova; stok; laurel; pasy; Arla; kala. – U. Od; paša; kaverna; jive; latido; kostým; holost. – V. Ryal; balada; samotka; dost; leskná; Olda; manina. – W. Scénáře; střihat; plos; samplisté. – X. Setr; V; pakl; naučený; vida; aja; áčko. – Y. Píka; Asta; etterse; Kora; dy; ska; fi. – Z. Hrom; nížinná; čatrang. – a. Akta; nota; taje; IU. – b. Peel; cera.

 

Tajenky: 1. Great Northern (skrytá v klávesnici piana). – 2. Metoda. – 3. Natáčení. – 4. Scénáře. – 5. Nápady. – 6. Honička. – 7. Komedie. – 8. Gagy. – 9. Kostým. – 10. Figura. – ???: Chaplin stěhuje piana.