2. kolo NKM 2011

Milí přátelé, vítám vás u druhého kola Nolčovy křížovkářské maturity. Svá řešení posílejte nejpozději do 11. května 2011 na adresu autora křížovky, kterým je Pavel Blažek, Na Kamenci 1, 710 00 Ostrava 10. Přeji vám hodně zdaru!

 

NOLČOVA KŘÍŽOVKÁŘSKÁ MATURITA 2011

 

STARÉ MINCE - 2. KOLO

 

Velkomoravská říše -(1) - má počátky na začátku 9. století. Kolem roku 833 byl poražen vládnoucím knížetem Mojmírem I. nitranský kníže (2). Mojmír I. tak připojil ke své říši území dnešního jihozápadního Slovenska. Za vlády panovníka Rastislava v roce 863 byli pozváni na Velkou Moravu byzantští (3) (4) a (5), kteří zavedli vlastní (6) a položili základy samostatné církevní organizace.

V letech 905-906 (7) zanikla po porážce s Maďary. V 10. století upevnili (8) své panství v Čechách. Byla jimi ovládnuta větší část bývalé Velkomoravské říše. V rámci mincovního práva propůjčeného českými (pražskými) panovníky razila přemyslovská knížata v 11. až 13. století na Moravě své (9). První se věnoval ražbě peněz na Moravě Břetislav I., jako údělný moravský kníže v letech 1028-1034. Pravidelné mincování se pak rozvinulo po jeho smrti, když měli jeho synové (10), (11) a (12) propůjčeny moravské úděly. Města (13), Znojmo a Olomouc měla na svém území mincovny, které pracovaly pro moravská údělná knížata až do 13. století. Dále též existovala biskupská mincovna v Podivíně. Od roku 1197, kdy se Morava opět sjednocuje s Čechami pod Přemyslem Otakarem I., zanikají ražby bývalých údělných knížectví a (14) se postupně centralizuje. (15) je (16) knížete Břetislava I.  

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z jedné souměrné shlukové mozaikové a pěti střídavých polomozaikových dokreslovek (jedna z nich je nesouměrná).

 

Použitá políčka:

 

Shluková křížovka je tvořena 4 políčky typu „j“. Dvě políčka typu „l“ umístěná při vnějším obrysu tvoří zároveň vnitřní obrys. Pro dokončení obrazce vyznačte silně pravé horní strany základních políček 18x41 a 18x42.

 

Další použité prameny: Technický slovník naučný (SNTL, 1981-86); Silvestr Kazmíř: Slovník valašského nářečí.

 

Skryté tajenky: 10 (9), 11 (6) a 12 (3).

Nolčova SMS: „Cesta je tak snadná, zejména můžu v zadání (zde) hledat známé.“

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Klinkající malý zvonek; rokovati. - 2. 1. díl 16. tajenky; sjednocený; 3. tajenka. - 3. Pohlazením projevit lásku; chemický prvek; značka oerstedu; onemocnění vyvolané tasemnicí; umělé vodní koryto; podzemní skrýš zvěře. - 4. Zacházka; známka do hry; vynálezce vícenásobného telegrafu; na žádném místě; hrubá vlněná tkanina; nádorek pod jazykem; bohatá hostina. - 5. Píseň určitého stylu; římské číslo; zkratka Amerického ústavu pro ropu; výpresky; střelecký cíl; pojizevka; egyptská bohyně tkalcovství. - 6. Oddíl vojska; domácky Amanda; druh višně; olein; druh peněženky; dýmky; dřevorubecká sekera. - 7. Osamoceni; ba; kamenité pouště; ušpinit tukem; 14. tajenka; neškrábati; výchozí skutečnost; bantuský kmen; jak veliká. - 8. Dilatační spára; Smetanův žák; ghanské sídlo; zápisníky; suzerenita; vnitřní obezdívka; přestat klepat; vyznamenání; zkratka Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport. - 9. Spoluautor článku Blake Edwards; lotyšský šachista; český scénograf (Vratislav); pražský ostrov; devítky; oheň pastevců; Kunderův román; 4. díl 1. tajenky; holandský skladatel; brazilská řeka. - 10. Člen skupiny Roxy Music; domácky Anita; ratel; dole; katarze; styl hudby; domácky Irena; calx; ptačí pera; část celku; římský císař. - 11. Bulharský psycholog; stupeň jemnosti vlákna; slovensky „cíle“; treta; roztleskávačka; tažná motorová vozidla; 2. díl 15. tajenky; krutí; název tónu; vedlejší místnost. - 12. Jméno spisovatelky Alexiuové; řídit; pouzdro na šípy; planetka; město, při jehož osvobozování padl kapitán Nálepka; ruský veletok; 5. díl 1. tajenky; Kailovo jméno; 1. díl 7. tajenky; švédské sídlo; ženské jméno; hrob; značka síry; bobizační slabika. - 13. Domácky Atanázie; hltavě píti; žár; břínek; odpařená voda; zakončení; ďasi; metrická stopa; filatelistický sběratelský list. - 14. Násep; hlásati; drsek; podprsenka; 2. díl 1. tajenky; 9. tajenka; skřítek v germánské mytologii; římské číslo; chemická značka thallia. - 15. Zkratka Central Office of Information; ovanout; desáté písmeno hebrejské abecedy (anglicky); laguna Jaderského moře; obr v řecké mytologii; topinka; jehličnan; slovensky „jehla“; dřívější jednotka účinného průřezu; chemická značka selenu. - 16. Zvláštnost; základní číslovka; cizokrajný savec; vynikat; kanout; zánět sliznice; platforma; kal; oblékat. - 17. Pupínek; brveno; popravčí; odpor; syn slunce u Inků; 1. díl 1. tajenky; kampak; světová strana; zázrak; Adamův syn; sedmá velmoc; indonéský ostrov; roští. - 18. Umělecké dílo trvalé hodnoty; zas; hudební nástroj; kloudná; stát USA; bradlo; asi; plazi; odborné články; výrobce fotografických materiálů; dětské citoslovce. - 19. Druh opice; 1. díl 6. tajenky; místo u vypouštěcího zařízení rybníka; řváti; skořápka měkkýše; součást pentatlonu; sídlo ČR. - 20. Parasta; názor; březno; popleta; obsah síry; pouliční; nešikovný člověk; základní metrický útvar indické hudby; antikoagulační látka dikumarolového typu. - 21. Plátek masa na žebírku; arbitr; představitelé někdejší benátské republiky; vyhovovati; metropole Turecka; léky; policejní stanice venkovského typu. - 22. Někdejší basilejský biskup; medikament; nehryzati; vědomí evropské příslušnosti; druh bonbonu; rumunské sídlo. - 23. Hanobitelka; 4. tajenka; 2. tajenka. - 24. Metropole Albánie; osm jednotlivin stejného druhu; jméno Autonena; egyptská bavlna; církevní sněm. - 25. Africký stát; připouštěti; přistihnouti; druh plevele. - 26. Patřící ženě narovnávající údy po úrazu.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Žena něco opracovávající. - 21. Odpůrci vlivu kněží na veřejnou moc; výchozí látka k přípravě tylosy. - 22. Vydávati určitý zvuk; volený zástupce lidu; druh palmy; zapípati; autor Ostravských povídek; český technik (Konrád); píce. - 23. Řecká svatá hora; postglaciální; herbicid; slovensky „blouznivec“. - 24. Typ karoserie; cesta letadla; reneálně; osoby disponující kapitálem; chytit; český hudebník. - 25. Sameček tiplice; středověká plachetnice; část fyziky; 8. tajenka; samice králíka; šedý zákal; čínský básník. - 26. Druh hlodavce; azbest; francouzská mince; stávat se matným; jméno psa; podnik v Praze; příznivý posudek; rána; sbírka (známek); národní park na Novém Zélandu; kornoutice. - 27. Jméno Medřické; 5. tajenka; italské platidlo; laičtí mniši; číšnická vesta; důlní dozorci; 13. tajenka; finský jachtař; barmské platidlo; lyžařský pozdrav. - 28. Hinduistický božský had; ngbandský bůh stvořitel; vymývání; vztahující se k Dórům; ryba; jméno Koseva; omezeně; určitá vyučovací hodina; venezuelská řeka; trápení; částice hmoty. - 29. Ohniště kamen; domácké ženské jméno; pokladna; domácky Evženie; Sturmovo drama; SPZ Náchoda; můstek; japonský plavec; ženské jméno; čidla zraku; africký jazyk; synchronizace; Evropanka; modřina pod okem. - 30. Středověký nájezdník; nádraží; kohouti; setnina; svitek; dloubat; parmám vlastní; přispěvatel časopisu Jazz Hot; náš jazzový trombonista; francouzský malíř. - 31. SPZ Ostravy; nemocnice s poliklinikou (zkratka); český lékař; část ženské košile; všední; ruská řeka; domácké ženské jméno; někdejší etruské město; rodná. - 32. Vědeckotechnické informace (zkratka); šachové zakončení; ruské sídlo; 2. díl 6. tajenky; týkající se přechodu přes řeku; 2. díl 7. tajenky; pohyb kyvadla; ženské jméno; výztuha dna plavidla. - 33. Která; moučka z kurkumy; Kimlovo dílo; kosit; nádoby na vodu; hrany; umělý jazyk; neúčinnost; francouzsky „jedna“. - 34. Prkenné stropy; činit; skládací přístřeší; prostředek na úpravu struktury půd; západosamojský politik; 3. díl 1. tajenky; dánský básník; stanový dílec; přísada do mastí; skapat; bezostná ryba; flogopitický peridotit; stáří. - 35. Velikost prádla; stuha; ošatky; nadpis; ruský socialista revolucionář; planý ovocný strom; hlavní město Egypta; želvám vlastní; voskovaná konopná nit; 2. díl 16. tajenky; společenstvo hmyzu. - 36. Cigareta; čínský hudební nástroj; žlábek na ušním boltci; potkan; neodborníci; bujně; první mlynářský tovaryš; Ačinové; role; japonská řeka; vykonaný prospěšný čin; chvatová akce v zápasu. - 37. Holečkova kronika; slovensky „při“; iniciály autora knihy Bix, Man and Legend; cvičný boxerský terč; domácky Tamara; střešní krytina; rytecké práce; nucená práce v Latinské Americe; neuměle hráti na klavír; zahradní keře; mexický mys; zeď. - 38. Postava ze hry Úklady a láska; název plastické hmoty; spávati; autor Českého snu; drobná květinka; poběhlice; autor Zapadlých vlastenců; síliti. - 39. Jméno indického pozemního hokejisty Rehmana; norský gymnasta; znevýhodnění; diferencovanost; drženě (v hudbě). - 40. Typ kočáru; slučovati; tajemné slovo v buddhismu; nenasycené šelmy; kupec; puf; pentle; moderní. - 41. Egyptská bohyně nebe; vstup; složený z iontů; korálové ostrovy; povídka Boženy Němcové; český publicista (Ota). - 42. Trník; italský přístav; rodina německých zlatníků; slovensky „soukolí“; zde. - 43. Český pravoslavný kněz; druh mravenců; zámecký pokoj; nepřemoct. - 44. 1. díl 15. tajenky. - 45. Počišťovač; výprava pouští.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Řešení 2. kola NKM zaslalo 33 řešitelů. 24 soutěžících řešilo bezchybně, opět až na jednu výjimku všichni ztvárnili kompletní obrazec. Nejvíce se chybovalo ve výrazech 22/1 BLARER (Kočí 231) x 24/1 TURER (TSN 4/416); 24/3 JALO (OH Procházka 393); 9/5 NELKY (SNČ 255); 8/6 VYSTÝLKA (SSJČ 4/346) nelze použít VYSTÉLKA, správně je buď vystýlka nebo výstelka.

Autor se omlouvá za chyby: ve vpisovaném výrazu 28/4 (vztahující se k Dórům = DÓRSKÉ) chybí písmeno S; dále 30/9 místo „náš džezový trumpetista“ mělo být „náš džezový trombonista“; nakonec překlep v legendě 24/3 reneálně, správně renálně. Výraz 37/3 iniciály RPE viz EJaMPH část věcná, strana 49. Po druhém kole je v čele peloton čítající 22 nulařů.

 

POŘADÍ VE 2. KOLE

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Dedková, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hlavatý, Kalik, Kantor, Klusáček, Kovářová, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Tydlačka, Vojník, Vychovalý, Zedníček. - 1: Brož, Formánek, Pavelka. - 5: Járová, Kopřiva. - 6: Švub. - 7: Měhýž. - 9: Haralík. - 31: Marsová.

 

POŘADÍ PO 2. KOLE

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hlavatý, Kalik, Kantor, Klusáček, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Tydlačka, Vojník, Vychovalý, Zedníček. - 1: Brož, Formánek, Pavelka. - 2: Dedková. - 3: Kovářová. - 6: Švub. - 7: Kopřiva. - 8: Járová. - 9: Měhýž. - 27: Haralík. - 40: Marsová.

 

ŘEŠENÍ  2. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Klinkálek; jednati. - 2. Olomoucký; unitární; věrozvěstové. - 3. Polaskat; antimon; Oe; taeniasis; strouha; nora. - 4. Oklika; tantes; Baudot; nikde; vadmol; ranula; hody. - 5. Kočkobalka; II; API; matoliny; terč; strie; Tait. - 6. Voj; Amka; maraše; elain; dolarka; luly; kalač. - 7. Sami; ano; reg; umastit; mincovnictví; nedrbati; danost; Torové; kolká. - 8. Lokr; Ubr; Abor; notesy; vazalita; vystýlka; doklepat; výzo; SÚTVS. - 9. Luhr; Tal; Habr; cinda; nelky; vatra; Žert; na našem; Viotta; Poana. - 10. Eno; Anitka; natr; nízko; očisty; trance; Ira; pata; brka; triliontina; Nerva. - 11. Kacarov; titr; ciele; ceta; cheerka; tahače; mince; zlí; e; komora. - 12. Elli; vést; toul; Isko; Ovruč; Don; území; Osmo; Velká; Ekby; Alena; rov; S; ma. - 13. Atka; lokati; pal; lonas; odpar; konce; čerti; ionik; aršík. - 14. Val; kázati; Aspro; šinda; státní; denáry; elf; MDVII; Tl. - 15. COI; ovát; yod; Varano; Promos; toast; cedr; ihla; barn; Se. - 16. Rarita; dvě; pika; eminovat; kapat; katar; plošina; rmut; strojit. - 17. Openec; poleno; kati; přík; Kon; první; kamo; sever; div; Kain; tisk; Adonara; klest. - 18. Klasika; opět; alto; kalá; Kansas; útes; cirka; hadi; stati; Agfa; činči. - 19. Titi; slovanské; nadčapí; ryčeti; ulita; palé; Otradov. - 20. Anta; pohled; kar; matěj; sirnatost; uliční; matla; tala; Pelentan. - 21. Kotlet; soudce; dóžata; dostačovati; Ankara; farmaka; fara. - 22. Blarer; lík; nekousati; evropanství; atlaska; Murta. - 23. Tupitelka; Konstantin; Pribina. - 24. Tirana; osmero; Jalo; mako; koncil. - 25. Madagaskar; tolerovati; nalapati; kokoška. - 26. Napravovatelčina.

Tajenky: 1. První státní útvar na našem území. - 2. Pribina. - 3. Věrozvěstové. - 4. Konstantin. - 5. Metoděj. - 6. Slovanské písmo. - 7. Velká Morava. - 8. Přemyslovci. - 9. Denáry. - 10. Vratislav. - 11. Konrád. - 12. Ota. - 13. Brno. - 14. Mincovnictví. - 15. Nejstarší moravská mince. - 16. Olomoucký denár.