2. kolo Nolčovy křížovkářské maturity 2012

HOUBY

2. KOLO

Velmi zajímavou houbou, kterou představuje obrazec křížovky, je ... (1). I když je ... (2) a ... (3), nelze jej doporučit k jídlu. Po jeho požití se totiž nesmí pozřít žádný ... (4), a to ani ... (5), po dobu nejméně ... (6). Jinak se dostaví, téměř okamžitě, sice krátkodobá, ale intenzivní a nepříjemná ... (7), pro kardiaky dokonce dost nebezpečná. Není to však ... (7) v pravém slova smyslu, neboť ... (1) žádný ... (8) neobsahuje. Je to všechno trochu jinak. Požitý ... (4) se v těle oxiduje ... (9) na kyselinu octovou přes ... (10), který je prudce jedovatý. Toho za normálních okolností vzniká nepatrné množství, protože je ihned štěpen dále. ... (1) však obsahuje látku pojmenovanou ... (11), která toto štěpení blokuje, ... (10) se v těle hromadí a tím je vyvolána ... (7). Je celkem jasné, že její prudkost nezávisí na množství požité houby. A ještě jedna zajímavost - ... (12) vyrobený z této houby nebo některého příbuzného druhu neztratí barvu ani po staletích a nelze jej ani vymazat, neboť ... (13) proniknou hluboko do pórů papíru.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený 6 nesouměrnými střídavými polomozaikovkami

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (zde obrazec ke stažení). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. díl 1. tajenky (7) je skryt.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Scholka. - 2. Menší stavení u šachet rudných dolů. - 3. Perský král; dámský klobouk bez krempy; N. - 4. Obklopující volný nekrytý dvorek; pytel; Kazanovo jméno. - 5. Písemné potvrzení; alžírské vádí; chyba. - 6. Amplituda; pakostnice; vyčerpat; staroegyptské posvátné zvíře. - 7. Indická kamenná monumentální brána; dřevnatá rostlina. - 8. Krátká lyrická árie; plavý kůň; strojní součást; zkratka Veslařského klubu. - 9. Kredenc; stojící kamenná obkladová deska; kotel; hloupá. - 10. Výzva potahu k zastavení; převalák; ?5?; naschvály; tichomořský stát; SPZ okresu Náchod; řecký ochránce ovoce. - 11. Opeřený obratlovec; letec; obráceně; osobní totem (u některých tichomořských národů); top; čínská besídka; ?9?; značka poloměru. - 12. Polohustý jemný pokrm; tvrdé, těžké dřevo; část dud; srdeční síň; prostředek k hubení potkanů; zásada; obchodní název francouzského skleněného vlákna; tropické dřeviny; staří lidé; vlákno k výrobě umělého perziánu. - 13. Jméno egyptského faraona; ryba; vyběr peněz; druh cvikly; označení města, dnes jádra starých orientálních měst; soutěž; manželka boha Usira; patřící Nadě; prudce jedovatý plyn česnekového zápachu; království; sídlo v Indonézii. - 14. Jméno kapitána z Vauthierovy divadelní hry; matematik, který se zabýval ultrabernujskými čísly; omladiny; práchnivěti; americký ještěr; chemická značka kovového prvku; turecké národní jídlo; bývalá prodejna; malí domácí psi; postava z opery Nepřemožení. - 15. Bezohledný; král našich jedů; odrůda pšenice; pomluva; náčelník Indiánů; kanaánský bůh stvořitel; písmo; tisícovka; druh cigaret; jednovazné skupiny odvozené od karboxylových kyselin; melodie. - 16. Jiným způsobem (slovensky); střenka; ryba; ano; potulování; anděl; ?8?; americký písničkář; větší nádoba; vrčivý hlas samečka pěnice vlašské, kterým občas prokládá svůj zpěv; zařazení. - 17. Napadení; džíny; hora na Ukrajině; hlas lindušky úhorní; ještěr; rozmnožovací stroj; titul vysokoškolské učitelky; šelma. - 18. Krajíc (slovensky); padoucnice; chybný hod v kuželkách; cihlová moučka; globulin obsažený ve svalech; trup lodi; následující. - 19. Zkratka tlaku krve; ob; stavební materiál; kamarádka; náčiní k tlumení ohně při požáru; vedoucí; přístroj k vypalování; hlas. - 20. Kingsleyho monogram; opice; severoafričtí kočovníci; ?3/1?; těsnicí přísada do betonu. - 21. Anglická verbína; řeka v Holštýnsku; slovensky "plti". - 22. Zemědělský stroj; vnitřnosti v krajině srdeční. - 23. Bůh egyptského krále + mužské jméno; francouzský fyzik. - 24. V módě; šikmo. - 25. Podpůrná konstrukce z tyček; páchnout; sídlo v USA. - 26. Ostrov v Antilách; mezinárodní kód Srí Lanky; za hranicemi; planetka. - 27. Losování; včelí tmel; hoj; plus; chemická značka lanthanoidu; dovednost; učební předmět. - 28. Celní kód Španělska; lyžařský vosk; zařízení na rozemílání obilí; exotické dřevo. - 29. Francouzský malíř; zařízení k noclehu (zpravidla ve velehorách); kapuce podšitá kožešinou + tropická rostlina. - 30. Příslušník jednoho ze starořeckých kmenů obývajících pobřeží Malé Asie; boty; druh zástěry. - 31. Citoslovce napodobící zvuk při řezání řezanky; kazajka; ?11?; část obce Žihle. - 32. Šíje; jiskřit; rod rostlin. - 33. Odrůda slivoně.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 23. Upraviti. - 24. Prasečí lýtková kost; válcový stroj používaný v papírnách a tkalcovnách. - 25. Slídit; sídlo v USA; duchaplnost; čelná představitelka mez. hnutí za ochranu životního prostředí a přírody. - 26. Vzduchoprázdna; kutna; žvanit; ?13?; nadezdívka nad hlavní římsou. - 27. Zásluha; český architekt; tumor v kůži při onemocnění leprou; britský fyzik; držadlo. - 28. Pokrytý (angl. zkratka); kdo má v oblibě jen sebe; komentář; porcelánová hlinka; velký africký savec; shromáždění. - 29. Kmen v Nigérii; chovat se; cívka s čely na obou stranách; neplatné právní akty; oblíbený mexický nápoj; dům. - 30. Osmina; lepidlo; obruba; dialektický materialismus; otrubovina. - 31. Mezinárodní kód letiště Norway House; inuitský otevřený člun; pona; detektivové; tenká slaná tyčinka. - 32. Palec; hexadekan; hudební nástroj; vydávat jemný klepavý zvuk; korytovitá stržová údolí. - 33. ?6?; stříkací barvicí stroj; pražský podnik; blizna; široce; okluziva. - 34. Jestliže však; sudokopytníci; oblast ticha; africká poušť; téměř; spojení; veselí; vraníci. - 35. Tisková agentura Hongkongu; hrabavý kurovitý pták; osa rostlin dokonale členěných; prodejem nezískati; omyl ze zanedbání; oprsklá Anda; jméno gymnasty Bircha. - 36. Svetový kongres Slovákov (zkr.); plech na pečení; ?2?; umělec pracující tužkou, perem ap.; rozum; krátkosrsté plemeno kočky. - 37. Arabské mužské jméno; slepice; nadání + ?4?; chňap; příslušník některého z národů a kmenů v Přední Indii; provádět jízdní figury. - 38. Epické básnictví; vnitřní tenká bezbarvá pektinová blanka pylových zrn; dušený pokrm ze zeleniny a masa; klekání; ?1/2?. - 39. Necita; prvek ze skupiny alkalických kovů; měsíční kráter; procestovati daleké země; krmivo pro zvěř v zimě; smrkat. - 40. Druh netopýra; zmijí jazyk + předložka; umění; preventivně působící přípravek na zdraví akvarijních ryb; prachový polštář na nohy; potvrzení; kosočtverečný nerost; stožárové jeřáby. - 41. Monogram spoluautora prvního slinutého karbidu; vazební efekt v šatových látkách; jméno finského prezidenta z let 1956–81; jméno sibilanty; jemně mletá orientální směs různých druhů koření; příčný nános písku v řece; směs koření; odrůda meruňky; popíjeti po malých doušcích. - 42. Planetka; druh; tryska; americká zpěvačka; routa; okluzíva; sídlo v Turecku + hůlka k udávání taktu. - 43. ?12?; hnědá minerální barva; výkladní skříň; ještěr; obrácení; plastová podložka pod spací pytel; uši. - 44. ?7?; český kapelník; zbytečně; zástěry; obec v okrese Praha-západ; ?3/2?. - 45. Jiráskova kronika; dálkový vlak; nepodepsané dopisy; dvě šelmy; norská hora. - 46. Zkoušeč; psovité šelmy; účastník mezinárodní smlouvy; citoslovce. - 47. Cizokrajná bylina. - 48. Švédský gymnasta. - 49. Melodické ozdoby; citoslovce. - 50. Pohřební hostina; sídla ve Středoafrické republice. - 51. ?10?.

Pomůcka: Tellervo; YNE.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Došlo 45 řešení, z toho 18 bylo bez chyby. Největší problémy způsobil dvojí výskyt výrazu KANA. Nelze totiž řešit 43/7 jako KANY, ale jedině KANA (Slovník nespisovné češtiny). Proto je nutné řešit výraz 29/4 jako KYNA (Rystonová). Nečekané problémy způsobil výraz 16/9 ŠTANDA (SSJČ). Nelze řešit STANDA, protože výraz ES je již na 28/1. Více chyb se vyskytlo ve výrazech BE (Bohové a králové starého Egypta, str. 76, heslo beran), LEČ, HOSA a KAŠA (vše Slovník valašského nářečí), LUNKA (Encyklopedický slovník geologických věd), FMC (Svět zvířat, 12. díl, str. 159), ANYD, EČ a TAPŠE (kartotéka PSJČ), MUSSAKA (SCS-ED) a MADINA (Universum). Tradičně bylo mnoho překlepů a nevyplněných políček. Po 2. kole pokračuje bez ztrátových bodů 17 řešitelů.

K 1. kolu přišel protest, který jsem uznal za oprávněný (bylo uznáno i řešení RUTA x RUBAČE). Všem, kteří měli toto neautorské řešení, byl odečten 1 ztr. bod. Ve výsledcích po 2. kole je to již zohledněno.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

Pořadí ve 2. kole: 0 ztr. b.: ARTUR, ČOČKIN, Drápala, Gašparín, Hájiček, Hlavatý, HOUBAŘ, Jaroš, K. DVOŘÁK, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera,  Struňák, Štefek, Turek, Vojník. – 1: Gonda, Mach, Pavelka, Vlášek, YETTI. – 2: Borkovský, Brož, Járová. – 3: AEGER, Melichárek, Vychovalý. – 4: Formánek. – 5: Zedníček. – 6: Kalik. – 7: Haralík. – 8: Grossmann, Pláňava. – 10: Kopřiva. – 11: Ryška. – 15: Vašinka. – 18: Marsová. – 20: Kolář, Švub. – 22: Čížek, Měhýž. – 29: Juráň. – 30: Malinka.

POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztr. b.: ARTUR, ČOČKIN, Drápala, Gašparín, Hájiček, HOUBAŘ, Jaroš, K. DVOŘÁK, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Štefek, Turek, Vojník. – 1:  Hlavatý, Pavelka, Vlášek, YETTI. – 2: Borkovský, Gonda, Járová, Mach. – 3: Melichárek. – 4: AEGER, Brož, Formánek. – 5: Vychovalý, Zedníček. – 6: Kalik. – 8: Grossmann. – 9: Haralík, Pláňava. – 11: Kopřiva. – 19: Ryška. – 24: Švub. – 26: Marsová. – 28: Vašinka. – 29: Čížek, Kolář, Měhýž. – 44: Malinka. – 129: Juráň.

Ti, kteří neposlali řešení 2. kola, nejsou v tabulce uvedeni.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

Vyplněný obrazec je zde.

Šikmo dolů zleva doprava:  1. Tika. – 2. Kavna. – 3. Kyros; toka; ný. – 4. Atriová; sak; Elia. – 5. Atest; Itel; leč. – 6. Výkmit; dna; užrat; be. – 7. Torana; kaya. – 8. Kavatina; faka; matice; VK. – 9. Uska; ortostat; lata; pitomá. – 10. Evha; kertag; pivo; brikule; Nauru; NAE; Karpos. – 11. Fták; pilot; a tergo; kalid; triko; ting; enzymy; r. – 12. Kaša; acapu; tymlov; atrium; ratin; věta; Isover; anony; stář; anyd. – 13. Seti; syrok; inkaso; cikla; madina; hra; Isis; Nadin; arsan; regna; Nameh. – 14. Bada; Trudi; omladi; tlíti; leguán; Tl; dolma; Narpa; mopsi; Ronald. – 15. Dravý; atropa; Fanal; baliga; kazik; el; real; ryzna; darex; acyly; nota. –  16. Inak; trpka; sajra; ita est; vandr; seraf; jed; McCurdy; štanda; errrr; lokace. – 17. Atak; rifle; Grofa; sirlvi; anoli; ormig; profesorka; civetka. – 18. Oval; epka; vangl; antuka; aktin; kasko; následná. – 19. TK; přes; tihla; kamska; tlumice; en chef; kauter; voce. – 20. CHK; veleopi; Tuaregové; v kuchyni; tricosal. – 21. Britská coura; Trava; plte. – 22. Okopávač; vosrdí. – 23. Hor + Horst; Biot. – 24. In; štrekou. – 25. Odra; kandel; Ullin. – 26. Haiti; LKA; venku; Admete. – 27. Tah; duž; hosa; a; Lu; um; prpo. – 28. ES; klistr; mlýny; kossipo. – 29. Cane; lodge; almuce + kyna. – 30. Ión; obuje; šenti. – 31. Řz; saska; koprin; Kalec. – 32. Tylo; lihotat; simira. – 33. Čačanská lepotica.  

Tajenky: 1. Hnojník (v levé hlavičce uprostřed shora dolů) inkoustový. - 2. Jedlý. - 3. V kuchyni využitelný. - 4. Alkohol. - 5. Pivo. - 6. Čtyřicet  hodin. - 7. Otrava. - 8. Jed. - 9. Enzymy. - 10. Acetaldehyd. – 11. Koprin. – 12.. Inkoust. – 13. Výtrusy.