3. kolo

 

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ 2011

 Milí přátelé, je před vámi 3. kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže, jehož řešení můžete zasílat na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz. Řešení tohoto kola zašlete nejpozději do 25. května 2011.

 

CHAPLINOVA FILMOVÁ KARIÉRA - 3. KOLO

 Odchod od společnosti Keystone byl pro Chaplina bolestný. Jeden ze dvou majitelů společnosti Essanay, pan … (1), mu zpočátku nevěřil a ani se dlouho nechtěl vrátit ze služební cesty. Dověděl se totiž, že druhý majitel, pan … (2), s ním podepsal lukrativní smlouvu. Rychle změnil názor hned poté, co zjistil, že v době dokončení prvního filmu … (3) se předem prodalo … (4) a na další se hrnuly objednávky. V rámci společnosti přešel do jiného ateliéru, kde si musel sestavit svou pracovní skupinu. Jedním z členů byl i šilhavý … (5). Chaplinova popularita – i jeho filmů – závratně stoupala. Kde se objevil, všude stály zástupy lidí. Těsně před vypršením smlouvy dostal Chaplin nabídku – tři sta padesát tisíc dolarů za natočení dvanácti dvoudílných filmů. Jeho odpověď ale zněla, že před podepsáním jakékoliv smlouvy chtěl na ruku sto padesát tisíc dolarů. Na to pan … (1) nepřistoupil – a byl tedy konec všemu vyjednávání. Další smlouvu Chaplin podepsal s filmovou korporací … (6). Dostal tu šek na sto padesát tisíc dolarů.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

 Použitá políčka:

 Použitá políčka:

 

Skrytá je 2. tajenka (8), 2. díl 5. tajenky (3 6) a 6. tajenka (6).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Úsek učební látky v učebnici. – 2. Pozornost. – 3. První latinský překlad bible; drobná kunovitá šelma. – 4. Určené k boji proti tankům. – 5. Píďalka; 2. díl 4. tajenky; tahle. – 6. Část dlouhého provazu; šilhavý člověk; prkenný strop. – 7. Čadská řeka; smyslná chytlavost; chlapecké jméno; náležející beranům. – 8. Chlapecké jméno; základní číslovka; nanášení tiskařské barvy na tiskovou formu. – 9. Jméno římského konzula Regula; francouzská lyrická strofa o 8 až 12 verších; 1. tajenka. 10. Mít sklon; zničit mačkáním; stěží. – 11. Namotávati; prostředek na mytí nádobí; dlouhá chvíle. – 12. Kdepak; zmetek; vlámský malíř; SPZ Opavy. – 13. Malé dřevnaté částečky stonku lnu, které se při potěrání odstraňují; mrtvolnost. – 14. Dvojice; zkušený; španělsky „dotek“; udělat prudký pohyb kolem sebe. – 15. Elektricky nabitá částice; v esperantu „chřástal“; jilm polní; klejopryskyřice tropického stromu; nevěrná dívka, po smrti přeměněná v divoženku. – 16. Chytiti; orientální cukrovinka; ??? (název jednoho z Chaplinových mnoha filmů, které natočil pro společnost Essanay). – 17. Pěstitel okurek; nádrže na vodu ve stájích; jenom; sundat obuv z nohou. – 18. Štorcka; potomek; název bývalé prodejny; prudký bolestivý zánět mandlí; padesát korun; severský statek bez lenního závazku. – 19. Jméno běžce Bikily; slovensky „nauky“; činnost; zkratka televizní společnosti Bolívie; pracoviště v dole; nalévati; poddaní v 11. až 13. století (slovensky). – 20. Jméno amerického herce Flynna; barmská jednotka objemu; staré zájmeno; písmo okrouhlých tvarů; anglicky „ježek“. – 21. Chladná krajina; mexický skladatel; pyroluzit. – 22. Mezopotamský bůh; uniat; čidlo zraku; vzorec jodidu iridného; pytel. – 23. Skotský ostrov; anglická zkratka trojnásobně difundované struktury; stížnosti; bebizační slabika. – 24. Hudební nástroje; německý politik; jméno krasobruslařky Pötzschové. – 25. Smolnička; kloudně; obuvnické lepidlo z roztoku celulózy v acetonu; marocká jednotka hmotnosti; desky. – 26. Dávno používané dětské prádlo; druh hvězdy; potlesk. – 27. 1. díl 3. tajenky; mandel; prameny; český fyzik; kanaánská a foinická bohyně plodnosti a válek. – 28. Nuže; belgický právník a politik; 1. díl 5. tajenky. – 29. Moře; předložka; kostra hlavy; děvče. – 30. Jízlivě napadat slovy; druh počítačové paměti; medovina; letecká jednotka. – 31. Moniuszkova opera; Těsnohlídkovy iniciály; čínská jednotka hmotnosti. – 32. Němec; 2. díl 3. tajenky. – 33. Francouzský herec.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 32. Americký střelec (OH 1924). – 33. Rojek. – 34. Polní plošná míra; stav bez válek; vztahující se ke skateboardingu; barmská plošná jednotka. – 35. Druh lenochoda; přísnost. – 36. Citoslovce výzvy k tichu; mužské jméno; anglická zkratka sortimentu; staroegyptská dynastie. – 37. Hora v Hostýnsko-vsetínské hornatině; spojovací součást; studna v Namibii; manželka. – 38. Staroperuánec; nymfa (v řecké mytologii); drahé kameny; anglicky „desetina“; bezostná ryba. – 39. Egyptská jednotka hmotnosti; mezopotamský nižší bůh; rudná žíla; obsahující vědecké poznatky; odrůda brambor. – 40. Vyvolávat bana bana!; finská objemová jednotka. – 41. Svět; konzervovat kouřem; lidový pěvec u národů Střední Asie; kanadský bobista (OH 1964). – 42. Římských 551; vzdušně; číše; trochu zkrátit. – 43. Chlad; finský skokan na lyžích (OH 1964); cepník; podzimní květina. – 44. Pojem „duše“ u starých Egypťanů; kód Réunionu; unavovat; zámek v okrese Karlovy Vary. – 45. 1. díl 4. tajenky; německy „hřbet“; venkovské stavení. – 46. Snadno; klus koně; vojenská prodejna; jednotka dělostřelectva; peníze; zadnice; značka přípravku do koupele. – 47. Dívčí jméno; vesmírný věk trvající 8640 milionů let; jiřina; švýcarský fyzik rakouského původu; jméno herečky Hadrbolcové. – 48. Zahradní keř; popěvek; maďarský filmový režisér; Tavčarovo dílo. – 49. Palma; odrůda pšenice; organická sloučenina; španělsky „přehlídka“; křičet. – 50. Zkratka guanosinu; v esperantu „biřic“; floém; drancovati. – 51. Vesničané; pětičlenné heterocyklické sloučeniny. – 52. Acylderivát močoviny; styl; ruský revolucionář; napájený akumulátorem. – 53. Lék působící na dělohu; kód amerického dolaru; člen strany socialistů revolucionářů. – 54. Zákaz dovozu; samčí pohlavní žlázy. – 55. Druh orchideje; jednoklonný nerost. – 56. Španělsky „šest“; alkoholický nápoj; dívčí jméno; podle. – 57. Plachetnice užívaná od 12. století ve Španělsku; etiopská jednotka hmotnosti; francouzské sídlo; pánský slavnostní kabát. – 58. Pavoučí dílo; podlahové tkaniny. – 59. Brzda typu Dako; šeptání. – 60. Soubor map; chlapecké jméno. – 61. Český klarinetista; žebrák; bronzové lehátko bez opěradla. – 62. Šetrnost. – 63. Patřící Leovi. – 64. Nepálské platidlo. – 65. Určený k vaření.

 

Pomůcka: Anett, Menkera.

 

Do seznamu pramenů si doplňte: Byliny a jejich lidové názvy (Rystonová, Vodnář Praha, 1996), Slovník cudzích slov (Ivanová-Šalingová, Maníková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979).

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ještě ke 2. kolu: po poradě na kolínských přeborech došlo k redukci postihu za porušený systém vpisování. Oprava je provedena a započtena do celkových výsledků. No a 3. kolo? Za různé rozpory v mozaikování tentokrát nemohu trestat nikoho, protože ze zadání vypadla zmínka o tom, že křížovka je sice polomozaiková, ale taky střídavá. Uznával jsem – krom vyhovujících variant obrazce – pazdírka a pazdírčí. Chybovalo se ve sloupci 44, kde ve vztahu k legendě nelze uznat UONDAT, protože zde není dodržen vid a stejně dle SSJČ je unavovat pouze ONDAT. Taktéž vás mohlo trknout, že jste takto zbytečně roztrhli rozdělovák na dvě části. Dále hodně z vás nezná mužské jméno Odon, šejkl je v ČSVaS (kód 1800.3, str. 429/ díl II), klíné je v ASCS, kepl a žbudlíky jsou ve Slovníku nespisovné češtiny a uterinum je v SCS (Rejman). Přítel Wohlmuth z vážných důvodů odstupuje ze soutěže. Pokud se mi stane, že někoho opomenu uvést, stačí, když se ozvete – tabulku mám úplnou a s koncem soutěže ji zašlu na patřičná místa, takže nikdo o své body nepřijde. Někteří z vás mi prostě dosažené kvalifikační body či třídu nepošlou a nepošlou. To mi dokonce od některých z vás chybí i různé údaje z adres. Vězte, že nejde o můj plezír, ale ulehčíte tak práci kvalifikační komisi při přidělování bodů, která pak nemusí nikoho pracně ověřovat  či dohledávat. S předstihem vám všem přeji hezké léto a nádhernou dovolenou.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. b.: AEGER, Auterský, Bezděk, Borkovský, Brož, Fouček, Gašparín, Hájiček, Hronek, Járová, Judas, JV, Kobr, Kopřiva, Kovářová, Kudličková, Lacko, Makovník st., Matesová, Pavlík, Pazdera, Platzner, Procházka, Růčka, Růžička, Starý, Svoboda, Šebesta, Vacek A. - 1: Bada, Čenovský, Čížek, Dedera, Dedková, Gonda, Haralík, Kokeš, Kučírek, Makovník ml., Malinka, Malý, Marsová, Měhýž, Motyčková, Pláňava, Podzemský, Sebera, Struňák, ŠIVA, Švub, Tydlačka, Zedníček – 2: Dostál, Gášek, Krajči, Láník, Melichárek, Mirschová, Nitra, Ryška, Vacek, Vašinka, Vojtěch, Wasserburger – 3: Rosová – 4: Grossmann, Juroszek, Kaipr – 5: Hořejší, Kvěch – 7: Spáčil, Vítková – 10: Novotný – 13: Marhoul – 15: Přecechtěl.

    

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 3. KOLE

0 ztr. b.: Auterský, Bezděk, Borkovský, Fouček, Gašparín, Hájiček, Hronek, Járová, JV, Kobr, Kopřiva, Kovářová, Kudličková, Matesová, Pavlík, Pazdera, Platzner, Podzemský, Růžička, Starý, Svoboda – 1: AEGER, Bada, Brož, Dedera, Kokeš, Kučírek, Marsová, Měhýž, Pláňava, Procházka, Růčka, Sebera, Struňák, Tydlačka – 2: Čížek, Gonda, Haralík, Krajči, Malinka, Mirschová, Motyčková, Ryška, Šebesta, Švub, Vacek V., Zedníček – 3: Lacko, Láník, Melichárek, Nitra, Wasserburger – 4: Gášek, Makovník st., Malý – 5: Čenovský, Makovník ml., ŠIVA, Vojtěch – 6: Hořejší, Rosová – 7: Juroszek, Vacek – 8: Grossmann, Kvěch – 9: Dostál – 10: Kaipr, Spáčil, Vašinka – 12: Vítková – 14: Novotný – 17: Přecechtěl – 36: Marhoul.

V průběžné tabulce jsou ti, od kterých mám řešení všech zatímních kol.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ZLEVA VPRAVO: 1. Lekce. - 2. Dar. - 3. Itala; fretka. - 4. Tankoborné. - 5. Erannis; kopií; ta. - 6. Kus lana, šejkl; tlo. - 7. Nya; eros; Kasík; beraní. - 8. Tian; dva; navalování. - 9. Atilius; triolet; Spoor. - 10. Tíhnout; umačkat; ledva. - 11. Navíjeti; Jar; nuda. - 12. Alekde; kepl; Goes; OPA. - 13. Pazdírko; umrlina. - 14. Duo; znalý; ohnat se. - 15. Iont; ralo; imal; oliban; slibka. - 16. Lapiti; rahat; Chaplin boxerem. - 17. Okurkář; stírky; pouze; szout. - 18. Kantka; syn; angína; pade; odal. - 19. Abebe; náuky; akce; Ent; líti; populi. - 20. Errol; saleh; an; ronda; hedgehog. - 21. Kamčatka; Ponce; burel. - 22. Enki; unita; oko; IrI; žok. - 23. Muck; TDS; rekuře; ge. - 24. Tuby; Adenauer; Anett. - 25. Smolka; kale; ago; kroba; mapa. - 26. Stará košilka; star; aplaus. - 27. Jeho nové; šopka; vřídla; Trkal; Anat. - 28. No; Pholien; komik. - 29. Mare; ode; leb; holka. - 30. Rýt; romka; letka. - 31. Halka; RT; chin. - 32. Sas; místo. - 33. Marais.

 

Tajenky: 1. Spoor. - 2. Anderson (skryta v kolenou). - 3. Jeho nové místo. - 4. Sto třicet kopií. - 5. Komik Ben Turpin (jméno a příjmení skryto v pravém rameni). - 6. Mutual (skryto na prsou).- ???: Chaplin boxerem.