3. kolo NKM 2011

NOLČOVA KŘÍŽOVKÁŘSKÁ MATURITA 2011

 

Milí přátelé, vítám vás u třetího kola Nolčovy křížovkářské maturity. Svá řešení posílejte nejpozději do 7. července 2011 na adresu Pavel Blažek, Na Kamenci 1, 710 00 Ostrava 10.

 

STARÉ MINCE - 3. KOLO

Doba Přemyslovců - Vratislav I. z rodu Přemyslovců byl roku 1085 korunován prvním českým králem. Druhým Přemyslovcem, který získal královskou hodnost, byl Vladislav I. v roce 1158. Ve 13. století nastává (1) silných Přemyslovských panovníků, postupně se Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II. a Václav II. zasloužili o (2). Již za panování Přemysla Otakara I. se český stát vymanil z područí německých panovníků. Vztah k říši upravovala (3) (z roku 1212), která zaručovala českým vládcům dědičně královskou hodnost. Přemysl Otakar II. připojil k českému státu rakouské země (4), (5) a Kraňsko. Jeho syn Václav II. rozšířil vliv tak, že v roce 1300 přibyla k panství polská (6) a pro svého syna Václava III. získal i Uhersko. Na vrcholu své moci rod Přemyslovců vymřel. 4. srpna 1306 v horkém odpoledni došlo za nikdy nevyjasněných okolností k vraždě krále Václava III. v děkanském paláci v Olomouci.         

Obrazec křížovky tvoří vídeňský (7) Přemysla Otakara II. Názvem (7) se v německé oblasti označoval (8), později mince v hodnotě dvanáctiny groše, která se od 15. století stala velice rozšířenou drobnou oběžnou mincí. Se zhoršováním stříbrného obsahu v minci se rozeznával horší (9) a lepší (10).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

dvě nesouměrné střídavé polomozaikové a tři nesouměrné střídavé mozaikové dokreslovky

 

Použitá políčka zde:

Políčka 10x21, 11x20 a 13x23 jsou typu d).  Znak v políčku 13x21 zvýrazněte jako silnou linku.

Skrytá tajenka: 6 (6).

Nolčova SMS: „Řešiteli, řešiteli, co ti chybí?

Že nevíš, se mi líbí? Nejsem vůbec škodolibý:

Povídám ti starou pohádku, že řešení máš zase na začátku.“

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Nádoba k vykuřování kadidlem. - 2. Domýšlivec; duhově zářící drahokamy mléčné barvy; hořké žaludeční léky; větší člun pro dopravu mezi kotvící lodí a břehem. - 3. Obyvatelka asijského státu; 4. tajenka; deskovitě pukající druh slínovce; na omak jemně a měkce; ruční vzorové barvení látek. - 4. Oslovovaná titulem; vláhou občerstviti; dvoukřídlé dveře do dvora; příznačná pro vyznavače ortodoxního islámu. - 5. Český herec; asijský stát; živiti; 5. tajenka; druh telefonu. - 6. Zdánlivě; vlásenka; ohmatat; pšikati; odstraňování plevele; domácky Otakara; zpěvavý pták; přeležení. - 7. Propojení mezi jednotlivými stránkami internetu; druh vepřového masa; poslání; část středověké zbroje kryjící kolena; potírat česnekem; ráda často spící; barmský sáh; stát ve Velkých Antilách. - 8. Výklenek v tloušťce zdi; 7. díl 2. tajenky; kočka; pec na pálení určitého druhu vápence; zakladatel bulharské dynastie; země Spojeného království; sladkovodní delfín; středověké opevněné šlechtické sídlo; omáčka. - 9. Černošedý pták; jméno choreografky White; nástraha; stmívač; flastr; 5. díl 2. tajenky; římskými číslicemi 201; údajně; kanadský zpěvák. - 10. Přísný mravokárce; sled ekofází během vegetačního období; italský šermíř; značka elektronvoltu; rodová znamení; nachýlení; chlapec. - 11. Kočkovitá šelma; indické platidlo; velká množství; solmizační slabika; tlustý obličej; zavařené ovoce; čedičový kopec u Litoměřic; jedna i druhá; jednobarevný; část ruky. - 12. Horní končetiny; který; ruské sídlo; pečlivý; plemeno ovce; obchodní příručí; polynéský povzbudivý nápoj; zástup; iniciály architekta Iofana. - 13. Drogy; jinoch; dravý pták; tábor; přinášeti zisk; neúčinný; jméno atletky Sabaiteové; jméno slavného hřebce (vzor pro koně sv. Václava); základní organizační jednotka populace chovaných kopytnatců. - 14. 7. tajenka = 2. díl 9. tajenky = 2. díl 10. tajenky; egyptská bohyně tkalcovství; obchodování načerno s lichvářskými zisky; služebná; spojka podřadicí; maďarské sídlo; šťourati; spojitost; jméno romanopisce Greye; nejdůležitější části; ostrov ve Velkých Sundách. - 15. Truhlářský nástroj; související s křížením nestejnorodých jedinců; něco odporného; rukavičkářská useň; citoslovce výzvy k tichu; 1. díl 10. tajenky; fontána; mužské jméno; lakomý člověk. - 16. Dojem; mořská vydra; plošná míra; polská odrůda ozimého žita; ženské jméno; baculatost; český režisér animovaných filmů. - 17. 4. díl 2. tajenky; mírný; značka zásypu na nohy; nízká cena. - 18. Opice; dloubati; Banchsovo dílo; kovový prvek. - 19. Troška; výměšek žláz v ústní dutině; cviky na hrazdě; americký pták podobný koroptvi. - 20. Příbuzná jen po otci nebo jen po matce; nepružný konzervativec. - 21. Vlastnost oceli zakalit se volných chladnutím na vzduchu.        

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 14. Druh pálivé papriky. - 15. Třeštění; přestávka; hlodavci. - 16. Morek; valčík a polka; sorta raných třešní; jednoletá bylina. - 17. 2. díl 2. tajenky; vylučovati jinak než normálně zbarvenou moč (u zvěře). - 18. Cenné papíry; předložka; 3. díl 2. tajenky; listnatý tropický strom; obyvatel starověké Itálie. - 19. Zátiší; konec; nechť; pomatenec; druh batohu; slovenská předložka; šintoistické božstvo; primitivní papírovina; fatální. - 20. Štípenka; pracovnice na papírenském stroji; druh příze a umělého hedvábí; staroperský palác; související se stolem (slovensky); etiopské sídlo; na konci stočený pramen vlasů; korunová mince. - 21. Básník; německá myš; stokoruna; srpice; nasytit; zkosení; pokladny; indické sídlo. - 22. Přemety; chobotnatcům vlastní; doleji; neochvějná; malý otvor (slovensky); ukládati se k spánku; vědní obor (slovensky); primáti. - 23. Humor; iniciály Leninovy sestry; moravské pojmenování původně staroslovanské míry na obilí, která se na Moravu údajně dostala z Uher; mešní roucho; přístroj k určování světových stran; nerozčilovat; jihnout. - 24. Indonéský ostrov; sklízení posečené usušené trávy; francouzský prozaik; domácké ženské jméno; anglické označení planého hedvábí; 1. tajenka; chemická značka titanu; český zpěvák; ambaláže; cizí zkratka Evropské měnové dohody. - 25. Podlahová krytina; ustýlaná; ano; americký skladatel; zřejmé; autor díla o dějinách operety; nakládačka; 6. díl 2. tajenky; přívaly; ztráta kovu okysličením při zahřívání. - 26. Lať u plotu; starověké alpské kmeny; esperantsky „nechat“; hora v Šumavském podhůří; číselné zaznamenávání hromadných jevů; vydělaná kůže; škrabáky na pluh; býti nemocen; druh výšivky; rumunské dílčí měnové jednotky. - 27. Lpěti; potulky; rozbor; kurzíva; africký kmen ve středním Súdánu; rozehřátí; dravá ryba; karetní barva. - 28. Strniska; 1. díl 9. tajenky; mozková mrtvice; 1. díl 2. tajenky; armáda; kout; ztloustnouti; statná bylina rostoucí na pasekách. - 29. Indické platidlo; uherští palatýni; tvůrčí jiskra; kontrabas. - 30. Zakulacená; pravoslavný obraz Krista; odvětví stomatologie; ostrý kraj předmětu; uzavřená společenská skupina; sutiny. - 31. Postoupení pohledávky; anglický básník a dramatik; orientální koně; nefalšovaná; slabý izolovaný ohebný vodič; domácky Monika. - 32. Rostlina; 8. tajenka; ostouzet. - 33. 3. tajenka. - 34. Britská zámořská država; věda o formách vytváření prognóz. - 35. Stará husa vodící housata.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Řešení třetího kola Nolčovy křížovkářské maturity zaslalo opět 33 řešitelů. Tentokrát řešilo bezchybně 23 soutěžících. Nejvíce se chybovalo v oblasti výrazů 23/3 LUKENEC (TSN Teyssler-Kotyška 17/15) x 14/6 ECSER (CJC 2/578) x 15/3 KENTUS (SNČ 179) x 16/4 LUDOWE (Naučný slovník zemědělský 3/1226). Po třetím kole stále zůstává na čele skupina 20 nechybujících soutěžících.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Drápala, Formánek, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hlavatý, Kalik, Kantor, Klusáček, Kovářová, Mikuš, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Tydlačka, Vojník, Zedníček. – 1: Dedková. – 4: Vychovalý. – 6: Švub. – 8: Marsová. – 9: Nack. – 10: Brož, Haralík, Měhýž. – 12: Kopřiva. – 13: Járová.

 

POŘADÍ PO 3. KOLE

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Hlavatý, Kalik, Kantor, Klusáček, Mikuš, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Tydlačka, Vojník, Zedníček. – 1: Formánek, Pavelka. – 3: Dedková, Kovářová. – 4: Vychovalý. – 9: Nack. – 11: Brož. – 12: Švub. – 19: Kopřiva, Měhýž. – 21: Járová. – 37: Haralík. – 48: Marsová.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Kaditelnice. – 2. Náfuka; opály; amara; barkasa. – 3. Indka; Korutany; opuka; hebce; batika. – 4. Titulovaná; obvlažiti; vrata; sunitská. – 5. Vala; Laos; sytiti; Štýrsko; mobil. – 6. Naoko; paruka; osahat; kýchati; plení; Otina; kanár; nocka. – 7. Link; kýta; mise; nákolenek; česnekovat; spavá; laen; Haiti. – 8. Nika; zemí; micka; dolomitka; Asen; Skotsko; inie; hrad; sos. – 9. Kavka; Onna; lest; darker; náplast; rozvoj; CCI; prý; Anka. – 10. Kato; ekoetapa; Nadi; eV; merky; náklon; ogar. – 11. Onza; pon; sta; fa; papule; kompot; Radobýl; obě; uni; prst. – 12. Ruce; jaký; Uka; starostivý; daunka; komi; kava; dav; BMI. – 13. Fety; panic; poštolka; lágr; nésti; slabý; Niole; Ardo; stádo. – 14. Fenik; Tait; keťasina; panská; že; Ecser; vrtati; nit; Zane; páteře; Liat. – 15. Rašple; bastardační; kentus; napa; ssst; bílý; kašna; Orest; zízl. – 16. Pocit; kalan; ar; Ludowe; Juliana; kyprost; Seko. – 17. A kulturní; nenásilný; Pedik; láce. – 18. Koata; šťourati; La urna; niob. – 19. Špeta; slina; veletoče; tinama. – 20. Polosestra; dinosaurus. – 21. Samokalitelnost.

 

Tajenky: 1. Vláda. – 2. Nebývalý politický, ekonomický a kulturní rozvoj českých zemí. – 3. Zlatá bula sicilská. – 4. Korutany. – 5. Štýrsko. – 6. Koruna. – 7. Fenik. – 8. Středověký denár. – 9. Černý fenik. – 10. Bílý fenik.

Systém skrytí 6. tajenky: Podle pokynů Nolčovy SMS: Za SE na začátku: SEKO, SERU, SENA.