4. kolo

 

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ 2011

Milí přátelé, je před vámi 4. kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže, jehož řešení můžete zasílat na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz. Řešení tohoto kola zašlete nejpozději do 20. července 2011.

 

CHAPLINOVA FILMOVÁ KARIÉRA – 4. KOLO

Byl mladý, měl peníze, měl slávu, ale připadal si trochu osamocený. S rozpaky se procházel po New Yorku. Po návratu do Los Angeles se pustil do plnění smlouvy se společností Mutual. V jeho souboru byli (1 – 4 9), Eric Campbell, Henry Bergman, (2 – 6 6), (3 – 5 5), (4 – 4 4), (5 – 5 2 7) a Leo White. Ve společnosti Mutual se mu pracovalo výborně. Točil každý měsíc jeden film. Při jeho natáčení nikdy nedošlo k úrazu. Všechno měli nacvičené a všechny efekty dovedně fingovali. Jenom jedna nehoda se stala – kdy při natáčení filmu Ulička ctnosti upadla z kandelábru hlavice lampy a její ostrá hrana zasáhla Chaplina do kořene nosu. Peníze se mu jen hrnuly a brzy měl půl milionu. Blížilo se vypršení uzavřené smlouvy a došlo k podepsání další. Ne ale u společnosti Mutual, ale u firmy (6 – 5 8), která ho katapultovala mezi milionáře. Dostal za ni milion dvě sta tisíc.

 

Šikmý nesouměrně figurální celek 9 dokreslovek, který tvoří 3 souměrné střídavé polomozaikovky, 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky, 1 nesouměrná mozaikovka a 1 shodná písmenná polomozaikovka s legendou ve směru zleva doprava (křížovka se nachází uvnitř celku)

 

Použitá políčka naleznete zde:

Všechny tajenky jsou skryty. Skryta je i jedna z mnoha komedií, které pro společnost Mutual natočil (6 2 8 8).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Bebizační slabika. - 2. Jsoucno. - 3. Domácky Adalbert. - 4. Ve věci; iniciály zpěváka Chladila. - 5. Anglicky "inkoust"; pták - pěvec. - 6. Ostych; nákladní člun podobný pramici pro říční dopravu zboží. - 7. Kříženec velblouda; rumunské sídlo. - 8. Krajíc chleba; římská bohyně země a úrody. - 9. Anglická zkratka Evropského patentového úřadu; zabíjačková pochoutka. - 10. Střední stupeň kambria v nadloží georgu a v podloží potsdamu; useň z hovězí kůže. - 11. Domácky Gunter; jedno ze jmen kanadského chemika Leeho. - 12. Jednotka standardního penicilinu; vlákno k šití. - 13. Shluk rostlin; suchá země. - 14. Odrůda pšenice; obyvatel Indie. - 15. Zkratka televizního vysílacího střediska; americká cílová raketa. - 16. Máta peprná; žabí citoslovce. - 17. 1x zvýšený tón A; část hlavy. - 18. Vydlabaný otvor; manžel bohyně Kauket; římských 1149. - 19. Delší veslo pro nepárovou loď; britský filmový režisér; jeden z nejjedovatějších hadů. - 20. Klus koně; anglická zkratka pro odpoledne; část dolní končetiny; pádová otázka. - 21. Egyptský kříž; rukávník; práce; tarbík egyptský. - 22. Velikost L; indiánský bůh smrti; napodobenina; nastražit. - 23. Anglická zkratka Americké chemické společnosti; český herec německého původu; hlavní vazný trám; ruské město. - 24. Litevské platidlo; druh hvězdy; Kiellandovy iniciály; chodit drobnými krůčky; kobaltová ruda. - 25. Stanový dílec; pluk; hromada slámy; francouzský malíř a grafik; rod molů. - 26. Indické platidlo; čidla čichu; solmizační slabika; čínská měnová jednotka; římských 2500; doplatkové poštovné; socha. - 27. Cizí ženské jméno (Naďa); ofouknutí; čas; dopravní prostředky; citoslovce označující trknutí čelem; předložka; prosvětlování; odrůda hrachu. - 28. Italské platidlo; vrch u Bělehradu; napodobenina; umělecká dvojice; kout a kout; velmi malý přenosný počítač. - 29. Hrát na housle; sportovní bota; kód letiště Pembroke; 4. měsíc juliánského kalendáře; tepna. - 30. Oddělená uzavřená místnost; úžlabí na střeše; poštěkávat; slovenský literární teoretik. - 31. Bílá zevní část oka; stoupenec ateismu; uctívání svatých a andělů; dovršit. - 32. Strana trojúhelníka; retozubná souhláska; egyptská jednotka hmotnosti; keltské stříbrné mince se jmény vládců; hinduistický doprovodný bůh; šruchokvětá rostlina. - 33. Stínítko na oči; hřbitovní kaple; město v starověké Mezopotámii; finsky "země"; psaním zaznamenati; mongolští pastevci. - 34. Malé kolejové vozíky; česká řeka; název planetky; chiclero; černošský kmen v severovýchodní Namibii; předsíň; tvrdá souhláska. - 35. Domácky Faustýna; buňka; mytický věštec; ploutvová plachetnice s jolovým trupem; 3,55 m v Egyptě; drobná árie; nemocniční oddělení. - 36. Kostry hlav; půdy vyvinuté v geologické minulosti; norské sídlo; domácky Alvin; vada; pidikřísek; zpracovávat mletím. - 37. Individualita; hospoda; italské platidlo; dravý pták; mačkat; láska. - 38. Léčka; trnovník bílý; slovensky "ladně"; sloupový audienční sál v staroperských palácích; dezinfekční prostředek; maďarský filmový režisér; část obce Dírná. - 39. Příkop; hinduistický bůh milostné touhy; darování; tokijské letiště; římských 200; zkratka Horské služby; krůpěje deště nebo rosy. - 40. Makati; český scénograf; marocké platidlo; americká meteorologická družice; laténská kultura. - 41. Sešlý kůň; hinduistický hadí bůh; označení kolečkových bruslí (Wikipedie); MPZ polských aut. - 42. Severský paroháč; nach; anglicky "užití". - 43. Krveprolití; jednohlasně; platidlo v bývalém SSSR. - 44. Anglicky "přelepit"; závodní běh v starořecké tělovýchově; druh třísloviny. - 45. Změna od základu; ledek sodný. - 46. Kobercový nálet.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 38. Žaltář. - 39. Rána; kukátko. - 40. Nizozemské sídlo; trůny; druh klobouku. - 41. Čápovitý pták; březí; baculatě. - 42. 60, 479 kg v Číně; obecní chudobinec; mys. - 43. Chateaubriandovo dílo; zařízení k zvyšování výtokové rychlosti kapalin; paměťová obrazovka; zkratka thajské tiskové agentury. - 44. Britské platidlo; hinduistický bůh hromu a blesku; surovina pro výrobu porcelánu; zasklené otvory ve zdi; rádce. - 45. Akorát; defenzíva; labutí citoslovce; bývalá letuška pro Trans World  Airlines; citoslovce vyjadřující pocit uvolnění; citoslovce pobízení; skandovaný potlesk. - 46. Chléb; Starogermán; egyptská jednotka délky; enzym patřící do skupiny lyas; krmivo; brazilské sídlo; druh poloopice; název planetky. - 47. Velký zavalitý žralok; tvorba; ruské sídlo; mořenokvětá rostlina; plátěné přístřešky; získat. - 48. Vysoké karty; opak mocniny; anglická zkratka Výboru pro hospodářský rozvoj; anglicky "havran"; brabantské platidlo. - 49. Důchod; sovětský cyklista; název sportovních klubů; dav. - 50. Značka aperitivu; uruguayský romanopisec; slabiny; Jakimovovy iniciály (pseudonym Elmar Grin). - 51. Třetí stupeň v starořeckých stupnicích; slovensky "dojista"; pádová otázka. - 52. Dvojrodí; místo; mukat. - 53. Roční období; izraelská jednotka plošné míry; hudební nástroj podobný harmoniu. - 54. Český sochař; msta; ženské jméno. - 55. Dřevěná nádoba; dokončit hltání; kontrola stavu pokladny a pokladní knihy. - 56. Domácky Norman; listnatý strom; český malíř; ústrojí chobotnic. - 57. Moc; včelí produkt; šeříkový; vojenský sluha; úřad rabína. - 58. Trn; něčí vzezření; druh hada; malý tanec; náchylnost k smíchu. - 59. Proutěná nádoba; sladkovodní ryba; prováděti údery zobákem; tibetské platidlo. - 60. Slůvko při nabízení; domácky Aristid; francouzský botanik; stav. - 61. Francouzská zkratka daně z přidané hodnoty; domácky Livie; dušovat se; úkol převyšující stanovený plán. - 62. Pohádková postava; potřeba k sekání trávy; slovensky "cihlově"; místa. - 63. Pláštěnka; česká řeka; thesalský zbrojní tanec; vytěžená surovina obsahující rudu a hlušiny. - 64. Měnová jednotka Íránu a Jemenu; zkratka rozhlasové společnosti Salvadoru; káfirský bůh počasí; příborník. - 65. Ženské jméno; chrám bohyně Ninkurry; bankrot; světadíl. - 66. Otočení; zkratka pro antibiotikum.- 67. Cestovní průkaz; funkčně odstředivě vodivý výběžek nervové buňky obsahující axoplazmu. - 68. Zhotovená litím; když. - 69. Kambodžské platidlo; Moiovo jméno. - 70. Uršulčin; rána. - 71. Anglická zkratka Evropského hospodářského prostoru; 3, 2 cm v Číně. - 72. Olomoucký podnik; plod africké rostliny. - 73. Domácky Alan; český idealistický filozof. - 74. Noviny; mihnutí. - 75. Drobný umělecký předmět; hluchavkokvětá rostlina. - 76. Tioalkohol; kulovitá baktérie. - 77. Obyvatel starověké Médie; soubor estetických měřítek. - 78. Slovensky "čili"; který. - 79. Trknutí; okurka. - 80. Rychlý rozvoj; druh moderního tance. - 81. Citoslovce bolesti; klepetáči. - 82. SPZ Kladna.

POMŮCKY: Lychner, YTA.

Výraz 19/3 najdete v SCS Ivanová-Šalingová, Maníková.

Protože křížovka bude asi náročná na slepování papírů, nabízím vám pomoc ve formě zaslání 1 archu se šikmými 1 cm čtverečky na váš mail. Vy si papír 3x namnožíte, slepíte delšími stranami k sobě a očíslujete dle legendy na výšku od okraje k okraji.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Nebudu z toho tentokrát dělat fejeton, ale přejdu hned k tvrdé realitě. Uznával jsem - ve stínu chyby v minulém kole - střídavou mozaikovku místo písmenné, asi někteří z vás neví, co to je zkrácené zadání a koneckonců u téhle soutěže by asi dokreslovky měly být zadávány co nejpřesněji. Uznával jsem i dubletu TRAERO x HEJA a TRAIRO x HIJA. Co jsem ale nemohl uznat - : 36/6 ALEBRA je v ČSVaS (1211.1), PŘESEKA je v ČSVaS (1667.2). Dále spodek nožek stativu nemůže být tvořen mozaikovými políčky, protože v horní části obsahují vždy po dvou písmenech, nehledě na to, že jsou zadány jako nesouměrné křížovky. "Vyběhl" se mnou př. Malý, který si použil trojúhelníčkové políčko z - jím rozděleného - atypického políčka 2:1. Nedodržel sice autorskou figuru, ale vyhověl zadání. Dále nelze uznat FRANK J. COLEMAN, protože tečku nelze uznat za písmeno O, Směrnice o rébusovém čtení hovoří přesně - tečka může být čtena jako stop, krát, bod, puntík, E (morseovka), tečka - ale jako O v žádném případě. Někteří grafici na billboardech toto sice používají, ale my luštíme křížovky podle Směrnic. Dále nelze uznat v 24/4 ŤAPAT SI, protože v KKKS se dočtete, že plod africké rostliny je pouze ETO,a i v SSJČ je pouze ŤAPAT SE - světe div se! - I tam není. Dále hodně z vás si slovenštinu spletlo s "venkovskou" mluvou, a  výraz TEHLOVO vepsalo chybně TIHLOVO. Ostatní chyby padají na vrub upsání se. Podotýkám, na protest má každý právo, ale je potřeba výraz, který každý obhajuje jako svůj správný doložit i pramenem - i tím, který je použit ve vypsaných pramenech. My autoři jsme taky jen lidi a můžeme se přehlédnout a pokud váš výraz bude uznán jako správný, samozřejmě ho uznáme. Vy ale musíte doložit a my autoři posoudíme, máte - li pravdu. Dále upozorňuji, že na nově se rodících svazových stránkách www.schak,cz (korespondenční soutěže) je k mání přesný vyplněný autorský obrazec, který upřesňuje případné překlepy ve výpisu výrazů.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. b.: Auterský, Bezděk, Dedera, Fouček, Gašparín, Gonda, Hájiček, Járová, Judas, JV, Kopřiva, Kovářová, Kvěch, Lacko, Marsová, Matesová, Melichárek, Podzemský, Procházka, Růžička, Sebera, Starý, Vojtěch. - 1: Bada, Borkovský, Haralík, Kobr, Kučírek, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Struňák. - 2: Rosová, Zedníček. - 3: Malinka, Ryška, Tydlačka. - 4: Kudličková, Malý, Wasserburger. - 5. Adamčík, Juroszek, Svoboda. - 6: Dedková, Měhýž, Šebesta, Švub, Vacek A..- 7: AEGER, Hronek, Mirschová, Vacek V.. - 9: Láník, Přecechtěl. - 10: Nejedlý. - 13: Kaipr. - 18: Dostál. - 21: Novotný. -  37: Marhoul.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztr. b.: Auterský, Bezděk, Fouček, Gašparín, Hájiček, Járová, JV, Kopřiva, Kovářová, Matesová, Podzemský, Růžička, Starý. - 1: Borkovský, Dedera, Kobr, Marsová, Pazdera M., Platzner, Procházka, Sebera. - 2: Bada, Gonda, Kučírek, Pláňava, Struňák. - 3: Haralík, Lacko, Melichárek. - 4: Kudličková, Tydlačka, Zedníček. - 5: Malinka, Ryška, Svoboda, Vojtěch. - 7: Hronek, Měhýž, Wasserburger. -  8: Adamčík, AEGER, Kvěch, Malý, Rosová, Šebesta, Švub. - 9: Dedková, Mirschová, Vacek V.. -  12: Juroszek, Láník. - 13: Vacek A.. - 23: Kaipr. - 26: Přecechtěl. - 27: Dostál. -  35: Novotný. - 71: Marhoul.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Ce. - 2. Ensi. - 3. Ada. - 4. In re; MCH. - 5. Ink; rara. - 6. Stud; aak. - 7. Nar; AIUD. - 8. Lábl; Ops. - 9. EPO; ovar. - 10. Acad; elk. - 11. Gun; Tseh. - 12. Unit; nit. - 13. Trs; souš. - 14. Oska; Ind. - 15. TVS; ATDA. - 16. Náma; kva. - 17. Ais; čelo. - 18. Dlab; Kek; MCIL. - 19. Oar; Lean; žararak. - 20. Trap; aft; kus nohy; komu. - 21. Anch; štuc; hakovka; džerboa. - 22. Elko; tip; odlitek; poléčit. - 23. ACS; Taub; buntrám; Iskitim. - 24. Lit; star; ALK; ťapat se; smaltin. - 25. Celta; tem; stoh; Bonnard; Tineola. - 26. Ilahi; nosy; mi; tael; MMD; surtaxa; státule. - 27. Nadja; ovany; doba; auta; duc; nade; přeseka; Auralia. - 28. Traero; Avala; atrapa; duo; dva rohy; palmtop. - 29. Houst; tretra; YTA; aprilis; artérie. - 30. Kabina; iksna; blafkat; Števček. - 31. Sklera; ateista; dulie; dokonat. - 32. Přepona; f; hamla; biateky; Apa; melok. - 33. Klapka; karner; Ur; maa; zapsati; arati. - 34. Rolky; náš tok; Inna; uta; Masupia; antrum; n. - 35. Týnka; celula; Kalchas; Finn; kasab; arieta; aro. - 36. Lbi; paleosoly; Gol; Alvek; kaz; Alebra; mlít. - 37. Samost; butyka; ragno; krahuj; mamlat; eros. - 38. Past; agastr; ladne; apadana; Savo; Makk; Lžín. - 39. Škarpa; Ananga; nadace; Narita; CC; HS; okyd. - 40. Hmatati; Raban; ceitil; Essa; latén. - 41. Herka; Ananta; inline; PL. - 42. Sob; německy do; use. - 43. Masakr; uno ore; artig. - 44. Seal; dromos; tanid. - 45. Přerod; sanytr. - 46. Koberec.

Vyplněný obrazec 4. kola naleznete níže v příloze.