4. kolo NKM 2011

NOLČOVA KŘÍŽOVKÁŘSKÁ MATURITA 2011

 

Milí přátelé, vítám vás u čtvrtého kola Nolčovy křížovkářské maturity. Svá řešení posílejte nejpozději do 29. září 2011 na adresu Pavel Blažek, Na Kamenci 1, 710 00 Ostrava 10.

 

STARÉ MINCE - 4. KOLO

 

Vláda Lucemburků a ... (1). Sňatkem osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým Janem Lucemburským začíná v českých dějinách ... (2) – vláda Lucemburků. ... (3) Jana Lucemburského se konala ve Svatovítské bazilice v roce 1311. V roce 1325 se začaly v Praze razit vůbec ... (4), zlaté florény Jana Lucemburského. Když tento panovník padl v bitvě u Kresčaku 26. srpna 1346, stal se českým králem jeho syn Karel IV. Za jeho vlády došlo k největšímu rozmachu českých zemí v celé historii, mimo jiné roku 1344 byl položen ... (5) gotické katedrály sv. Víta, roku 1348 byla vydána ... (6) pražské univerzity, roku 1357 zahájena stavba Karlova mostu. V roce 1378 byl vydán nový mincovní řád stanovující ražbu pražských grošů, téhož roku Karel IV. umírá. Následující etapa českých dějin byla poznamenána neurovnanými poměry v římskokatolické církvi. Tento stav vzbuzoval obecnou ... (7) a vyvolával snahu o nápravu. V čele těchto snah stanul český reformátor ... (8). Roku 1458 byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad. Ten ze svého vojenského tažení do Rakouska přivezl jako kořist velké množství nehodnotných mincí, které se u nás dostaly oficiálně do oběhu. Jeden takový fenik tvoří obrazec křížovky, ... (9).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

jedna nesouměrná střídavá polomozaiková a jedna shodná střídavá polomozaiková dokreslovka

 

Použitá políčka naleznete zde:

Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru ZLEVA VPRAVO DOLŮ. Pro dokončení obrazce vyznačte silně svislé úhlopříčky v políčkách 9x28, 9x29, 11x32 a 12x32.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. 7. tajenka. – 2. Východoindická lehká látka; český herec; delší souvislé převisy; rybářská síť. – 3. Dloubat; plodová zelenina; bezcestí; druh želvy; tabákový výrobek. – 4. Slovenské domácké mužské jméno; japonská slabičná abeceda; odlehle; části nohou; legrace; hladina v Zemi, na níž se mění rychlost P-vln. – 5. Speciální vyklápěcí vozidlo; mořský mnohoštětinatec; vězení; 1. díl 9. tajenky; 2. díl 4. tajenky; 3. díl 4. tajenky; 4. díl 4. tajenky; bylina. – 6. Kočkovitá šelma; malomocenství; tlumok; španělská moucha; svrhnouti; území starověké Palestiny; pojem matematické analýzy; dopravní prostředek; někdejší český fotbalista. – 7. Večírek; obec ČR; pekárenský polotovar; savec; 4. díl 9. tajenky; řídké bláto; klec (výtahu); řecká bohyně měsíce; tušení; jihoslovanské přísežné slovo. – 8. Porost nízkých dřevin; část obce; polotuhý pokrm; italský spisovatel; přísné pokání; zbylé části bochníků; místo výskytu amfibolového azbestu ve Skandinávii; literární jméno kobylky; ruská řeka. – 9. Rozhovor; nalepovati; typ odsávače par; pokrm z rybího masa; dopravní prostředek; slavnostní přijímání nových studentů; domácké ženské jméno; pobídka vozky. – 10. Odrůda ječmene; doutník; kříženec velblouda; jednotka erytemálního zářivého toku užívaná v SSSR; cizokrajná dřevina; maličká ulomená větev; železná ruda; feťák; rostlina. – 11. Vřesovec; španělská exkláva v Africe; podstřeší; primáti; napříště; ještěr; chemická značka radia; rolnická usedlost v Latinské Americe; 2. díl 1. tajenky; český herec. – 12. Závěsný kluzák; jméno skladatele Damerona; odpuštění trestu; německý fyzik; tektonicky vymáčknutá sloj; druh holuba; dóm; znoj. – 13. Vrátka; římská jednička; 1. díl 5. tajenky; hlodavec; tropická dřevina; společné lovy; španělská exkrálovna; ruský název metropole Ukrajiny; finanční podpory na výzkumné projekty; mešní miska. – 14. Německý malíř; Indian National Congress (zkratka); zavářka do polévky; polský komik; 1. díl 6. tajenky; řeka v USA; jméno krasobruslaře Divína; název sportovního klubu v Turku; 2. díl 5. tajenky; přísný mravokárce. – 15. Historické území na Slovensku; iniciály skladatele Mládka; železné oštěpy; rumunské platidlo; 2. díl 6. tajenky; cepín; spojka podřadicí; anglická zkratka určitého protokolu; druh batohu; typ ústí řeky; rod sladkovodních červů. – 16. Iniciály písničkáře Kryla; rusky „kluziště“; nádor mozkových plen; mámiví; římská bohyně ovoce; čert; ochočená kvíčala jako návnada; Travelling Post Office (zkratka); íránské sídlo; nejstarší glaciál severoevropského zalednění. – 17. Francouzský malíř ruského původu; nápoj; knoflíky; zmrzlá voda; domácky Scholastika; určitý typ vrchu; druh palmy; strojní součásti s vnitřním závitem; SPZ Náchoda. – 18. Léta; těžké jezdecké skokové soutěže; mexická řeka; rycí nástroje; přívazek; plátěná torna; rostlina; vodorovná chodba ražená ve svahu. – 19. Opeřenec; jeden ze „Tří klenotů“; chudý člověk z německého města; mycí potřeba; pták; 2. díl 8. tajenky. – 20. Ovíjivá rostlina; škodlivý brouk; ústavy pro nemajetné staré lidi; zkratka určitých norem USA; ušní lékař. – 21. Gumové přezůvky; 2. tajenka; obec na Třebíčsku; americký spisovatel; nápor; typ nákladního vozu. – 22. Vlastenci; kuchyňská nádoba; drženě (v hudbě); 1. díl 8. tajenky; 1. díl 1. tajenky; židle. – 23. Učené pojednání; tropická dřevina; poštovné; hádavý člověk. – 24. Poprvé odsouzený člověk.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 17. Obchod s pracími a čisticími prostředky. – 18. 3. tajenka; člověk trpící srdeční chorobou. – 19. Sunutím protáhnouti; nízká jezdecká překážka; travnatý pozemek; pyj; 3. díl 9. tajenky. – 20. Porážka; 2. díl 9. tajenky; kývavý žlab pro dopravu zrní; postava; chlapci; tlupa. – 21. Trojhranný pivovarský pytel; první tržba; doubrava; potulný loupežník; jižní ovoce; Héroldova opera. – 22. Dřevěná trámová ohrada starého chodského dvora; násada sudlice; název řeckého písmene; 1. díl 4. tajenky. – 23. Rulík zlomocný; hezká dívka; tvrzený kaučuk; Evropanova; domácké ženské jméno; slovinský přístav. – 24. Neslyšně; slovenský zpěvák; japonské sídlo; umělá brzdicí zatáčka; ustavičné střídání; sídlo v Bolívii. – 25. Síťka na chytání raků; úrok; středověké duchovní zpěvy. – 26. Činel (hudební zkratka); část ženského těla; stupeň svrchní křídy; vesuvián; čalounický vycpávkový materiál. – 27. Škubat; citoslovce podivu; zkratka souhvězdí Eridanus; švagrová; příjmení římského básníka Vergilia. – 28. Cynik; pulz; úsek zemské kůry omezený zlomy; domácí zvíře; dat; měsíc v roce. – 29. Jméno pěvkyně Destinnové; způsob držení zbraně; esenciální aminokyselina; poslání; krátké šikmé stožáry na přídích plachetnic; podnik v městě Levice. – 30. Stará žena; asijský gepard; pohádková obluda; mongolští pastevci; trup lodi; nadměrné zátěže organismu; tatarský kníže. – 31. Čistá hmotnost; jednobuněčný organismus; francouzský spisovatel; výzva k tichu; dcera krále větrů Aiola; letmo; přibližně. – 32. Sloučenina ceru; inzula; chlupáč; španělské sídlo; hrubec; ženské jméno; židovská církevní rada. – 33. Instrumentální skladba; zánět mozku; syrské písmo; ruské sídlo; Židé; věž u mešity. – 34. Citoslovce opovržení; žok na chmel; jméno seriálové postavičky připomínající něco z živočišné říše; domácké ženské jméno; pramen vlasů; stokoruna; důlní vozík; cely; třecí lékárnická palička; ostuda; SPZ českého okresu. – 35. Úžlabí na střeše; lodičkové saně; vojenská nemocnice; kruh opsaný stálicí za hvězdný den; eskymácký člun; váznouti; francouzský dramatik; dřevěný obal; regál; citoslovce podivu. – 36. Lesní víla; slovenské domácké mužské jméno; perkuse; prozahálet; tajemství; jazyk starověkých Římanů; určitý nápoj. – 37. Mřížové dveře; část ženského těla; průvodkyně dívky do společnosti; jedna z osmi kombinací plných nebo přerušovaných čar (v čínštině); chirurgické přetětí bloudivého nervu; bývalý český hokejista; domácké ženské jméno. – 38. Cíp květního kalichu; šplhavý pták; mohutná; obyvatel afrického státu; cirkusácký můstek; dech jako nositel života. – 39. Španělský politik; bedna; ukazovací zájmeno; služka; zahradní keř; špičkový jazzman. – 40. Paleolitická severoafrická kultura; cévka; stát se trochu černým. – 41. Marodit.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Řešení čtvrtého kola Nolčovy křížovkářské maturity zaslalo 31 řešitelů. I tentokrát většina (19 soutěžících) řešila bezchybně. Nejvíce se chybovalo v dolní oblasti výrazů 4/6 MOHO (ESGV 1/887) x 35/10 LEHO (Slovník valašského nářečí, SVN 151) x 5/8 LECHA (SSJČ 1/1086) x 36/7 LUCHA (ČSVaS 2134) x 6/9 LUKA (ME FO/320) x 37/7 AMKA x 7/10 AMÁNAT (Otto 1/85) x 38/6 PRÁNA (PSN 2/251) x 39/6 HEAT (EJaMPH 2/482) x 9/8 HET (SVN 83). Dále pak 8/4 CORNIANI (Otto 1/463) x 23/3 CORNIT (Kočí 352); 34/3 PIKACHU (SN 2/333) x 19/5 KACHNA x 35/3 NAZARET (ČSVaS 1946.1). Překvapivě chybovalo několik řešitelů na 2/1 AREDAS (Otto 1/155) x 23/6 KOPAR (MČSE 3/523). Zbytečné ztrátové body stálo nedoplnění silných linek podle zadání. Po čtvrtém kole stále zůstává na čele skupina 17 „nulařů“.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Drápala, Gašparín, Hájiček, Kalik, Kantor, Klusáček, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Vojník, Zedníček. – 1: Dedková, Hlavatý, Kovářová, Tydlačka. – 4: Gonda. – 7: Kopřiva. – 12: Měhýž. – 16: Brož, Járová. – 19: Švub. – 24: Haralík. – 37: Marsová.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

Bez ztr. bodů: Borkovský, Carvan, Drápala, Gašparín, Hájiček, Kalik, Kantor, Klusáček, Mikuš, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Vojník, Zedníček. – 1: Hlavatý, Pavelka, Tydlačka. – 4: Dedková, Gonda, Kovářová. – 9: Nack. – 26: Kopřiva. – 27: Brož. – 31: Měhýž, Švub. – 37: Járová. – 61: Haralík. – 85: Marsová.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Nespokojenost. – 2. Aredas; Karen; římsy; čerkal. – 3. Nípat; okurka; maniny; tereka; cigareta. – 4. Pavko; katakana; daleko; stehna; kanada; Moho. – 5. Dampr; palolo; arest; lidově se; české; zlaté; mince; lecha. – 6. Onza; lepra; vak; kantarida; skotiti; Kanaán; limita; šalina; Luka. – 7. Kalba; Řitka; těsto; tan; šinderlink; marast; kabina; Selena; poticha; amánat. – 8. Kří; osada; kaše; Corniani; kvadragena; skrojky; Modum; Lajda; Pra. – 9. Dialog; lepati; dekr; matelot; ekobus; beánie; Petuna; het. – 10. Erfa; kajla; nar; er; naba; klacíček; magnetit; narkoman; palina. – 11. Erika; Ceuta; loubi; opi; nadále; narara; Ra; rančo; husitská; Kačer. – 12. Rogalo; Tadd; milost; Stark; stlak; Vinago; minstr; pot. – 13. Dverka; I; základní; potkan; anona; leče; Ena; Kijev; granty; paténa. – 14. Unold; INC; nudle; Dymsza; zákládací; Eel; Karol; PiTu; kámen; Kato. – 15. Orava; IM; kýry; parali; listina; pikl; bar; RLP; kletr; delta; Nais. – 16. KK; katok; psamom; omamní; Pomona; erdek; spara; TPO; Korve; elster. – 17. Soutine; limča; čamrdy; led; Tika; čup; arenga; matky; NAA. – 18. Roky; téčka; Amapa; rydla; aligát; uzda; karda; štola. – 19. Pták; Ponna; lipský nuzák; lufa; kachna; Jan Hus. – 20. Jalapa; luskokaz; starobince; API; otiatr. – 21. Kaloše; nová epocha; Čikov; Poe; nátlak; naska. – 22. Patrioti; hrnec; tenuto; Mistr; doba; sesle. – 23. Traktát; palma; porto; eristik. – 24. Prvotrestanec.

Tajenky: 1. Doba husitská. – 2. Nová epocha. – 3. Korunovace. – 4. První české zlaté mince. – 5. Základní kámen. – 6. Zakládací listina. – 7. Nespokojenost. – 8. Mistr Jan Hus. – 9. Lidově se této minci říkalo šinderlink.