4. kolo NKM 2011

Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2011

Milí přátelé!
Třetí kolo autora Zdeňka Chromého máte za sebou. Fakt jste moc dobří, jak napovídá pohled na tabulku výsledků, a proto nám nezbývá, než vypustit Krakena. Autorem 4. kola je totiž Vladimír Jemelík. Budete řešit práci předloženou opět jako polodokreslovku. Obrazec najdete v příloze i v mailové zásilce na www.kabrnaci.ic.cz. Svá řešení 4. kola zašlete nejpozději do 15. října 2011 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Těšíme se na vaše řešení a přejeme vám hodně zdaru. Za Kabrňáky Zdeněk Chromý.

Změny v použitých pramenech:
Pouze pro toto 4. kolo si v použitých pramenech pro MLSK 2011 udělejte dvě změny: namísto Malé encyklopedie šachu (1989) si do PD zařaďte Malou encyklopedii atletiky (1990) a namísto Planetek si do pramenů v elektronické podobě zařaďte Obec Chrząstowice – http://www.chrzastowice.pl.

 

AFRICKÉ SAFARI – 4. KOLO – NOSOROŽCI

... (1) patří mezi lichokopytníky – má totiž tři ... (2). V Africe žije ... (3) a ... (4), který je mohutnější: je dlouhý až čtyři metry, vysoký v kohoutku až dva metry a váží až tři tuny. ... (5) nosorožců nevyrůstají z lebky, ale jsou to ... (6) a tvoří je ... (7) podobná ... (8). Tato ... (7) jsou jakoby slisovaná v kompaktní hmotu, ale přesto jsou uvnitř dutá. Některým nosorožcům narůstají ... (5)  do úctyhodný rozměrů – až 138 centimetrů. ... (9) zabíjejí nosorožce právě pro jejich ... (5), které lovcům přinášejí ... (10). Věří totiž, že ... (5) mají léčivé účinky, ... (11) z nich je prý účinným prostředkem pro zvýšení mužné síly. Nosorožci mají špatný ... (12), zato výtečný ... (13). Bývají to někdy pořádní ... (14), před nimiž si žádný člověk nemůže být jist. Jejich domovem bývají ... (15), travnaté ... (16), ... (17), ale také ... (18). Přes svou zdánlivou ... (19) pro ně nejsou nedostupné ani ... (20), ve východní Africe byl ... (3) spatřen až ve výšce 2700 metrů. ... (4) je úspěšně chován v zoologické zahradě ve Dvoře Králové.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
1 nesouměrná slabiková mozaikovka a 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Systém střídání je až na jednu výjimku v celém křížovkovém celku jednotný.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Jméno tónu; název koronály. - 2. Sladkovodní delfín. - 3. Syenit s foidy. - 4. U; konečné cíle. - 5. Dámský živůtek; plody africké palmy; německý název sídla v Čechách; líčidlo. - 6. Blábolit; spojnice míst se stejnou časovou fází nějakého jevu; jméno jednoho z Fictumů z Fictumu; zhlaví zvonu. - 7. Africké etnikum; zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy; nerost; novořecké mužské jméno; Jonev. - 8. Rumunské sídlo; český básník; pracovník v živočišné výrobě; metrická stopa; název římské číslice. - 9. Sloužící k hutnickému pochodu; ?2?; hojný výskyt; americký hráč na bicí; Sota. - 10. Hudebník; krajina poblíž Slavíčkova působiště; zpolíčkovat; obyvatel jisté země; profese; záchvat. - 11. Zápor; odrůda řepky; ?19?; čínská míra na obilí; rostliny; chrlit; italská předložka; kozí nožka. - 12. Ukazovací zájmeno; po chuti; druh slitiny; podkoní; cévka; příslovce času; kouřit; domácké mužské jméno; český hokejista; přišpičatělý kus dřeva v plotě; slupka. - 13. Motýli; značně; dřívější název polské vesnice Chrząstowice; portugalský historik (dle Otty); pašův místodržící; běh na lyžích vyznačenou stopou; odtrhávání chmýrek od stonků (peří); značka jednotky elektrického proudu; posvátná bylina; rovníková tišina; prozrazený udavač; citoslovce; staroegyptská bohyně; kozlovina. - 14. Pryčna (v ruském prostředí); potomci Albánů; barokní forma loutny; dušeně zvonit; místní název vidlice na dlouhé žerdi; tatarský vůdce (tažení roku 1242); nohy; s; zakrátko; římské číslo; tkanina. - 15. Záliba; možná; planetka; krabice; báby; plundrovat; maďarská rocková skupina; deportovat; mančaft. - 16. Rod mořských ptáků; irská řeka; íránský politik; začátečník; řecký bůh; druh pštrosa; sekyrkovité tlukadlo užívané k hraní; krémy; zkratka jednoho z Rukopisů. - 17. Povel pro potah k zastavení; německy „pomatený“; předčasné vypadávání zrn z klasů; zařízení na vypouštění rybníků; francouzsky „fotografie“; přivábit (dovnitř); indiánský kmen; domácké ženské jméno; zkratka souhvězdí Vodního hada; vesnice; severská jednotka množství. - 18. Patřící staroperskému králi; divadlo; Ovidiovo rodiště; lezecká oblast v Čechách; vlhko; týkající se jisté reprodukční techniky; historická plachetnice; moučka z oddenků kurkumovníku dlouhého; impuls; během. - 19. Mučedník; Z (v řecké abecedě); ojetá pneumatika; ?3/2?; ?12?; výkop; jazyk monkhmerské rodiny. - 20. Autor Glěbovického literární charakteristiky; oko; anglicky „kostra“; stužka; elementární částice; směsi rudy s uhlím; střední útočník. - 21. Německý lékař; norský fotbalista; malajský stát; sumec; tracheje; druh vosku. - 22. Hore; no; podkmen Chívarů; dát se; karetní barva; obyvatel Vorkuty; učinit krásným. - 23. Školní slavnost; snížený tón; ?13/2?; španělská stěna; dirigent Vídeňských symfoniků. – 24. Do; spoje; kodon; francouzská řeka; vyrážka; čtyři páry plen. - 25. Součást kamenouhelného dehtu; v islámských zemích označení nemuslimů; domuchlat (slámu). - 26. Druh tetraedritu; přispěvatel časopisu Hot Jazz; citoslovce posměchu; dožínky; zvířecí citoslovce; zkratka oboru zabývajícího se komunikací s veřejností. - 27. ?4/2?; střepina; jorubský bůh zemědělství; úskok. - 28. Část terénního automobilu; albánský politik; moravský pisatel o hasičské tematice. - 29. Nemotorova; tropická rostlina. 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. Stanice v národním parku Etosha. - 19. ?20?. - 20. Liturgická roucha. - 21. Součásti plužných koleček. - 22. Dvojice olympijských vítězů ve vzpírání na OH 1952. - 23. Vhodně zvolený vibrátor; zlákati dívky k pohlavnímu styku. - 24. Obrvená larva rodu Phoronida; odveta; představitelka hlavní role ve filmovém zpracování Faulknerovy Svatyně. - 25. Název desky písničkáře Primery; ?6/1?; dítě; slovenské sídlo. - 26. Části páru ťuhýčích křídel; vyslíditi; drnkací hudební nástroj; pláň; citoslovce vyjadřující těžký dutý náraz (v cukrovaru). - 27. Předpokoj; ?17?; tušit; druh omítky; šplíchati; ruský básník. - 28. Skřítkovy; směnkovatel; litevský hudebník; patřící Pelopovu synovi; k ochutnání; zásuvka ve stole; ?15?. - 29. Alkaloid; sumerský bůh; čínské platidlo; německy „sloka“; souchotiny; statná bylina; Apsyrtova matka. - 30. Přesunované; hlodavec; hudební nástroj; ?14?; nožní mlýnek; náboženství; učitel francouzštiny na Karlově univerzitě.– 31. Zevlovat; řecká bohyně; stadium; třebaže; mechanický tlakový indikátor; Valdštejnův švagr; záchvat (nemoci); rakouský politik; zkratka Zákoníku práce; jisté spory. – 32. Portugalské sídlo; jistoty; sotva; čínský druh hoboje; ?7?; smyčka; zbavené svobody; house; rakouský diplomat. - 33. Odlišný; náčiní se zuby; nádoba; zkratka brazilské železniční společnosti; přes; tekutina; čilí; tatarský náčelník; třísloviny; necky; autor Propustí a mostů. - 34. Stratigrafický stupeň eocénu; židovský modlitební pláštík; přibližně; pobíti kovem; ?5?; bohyně spojovaná obyčejně se severozápadní částí oblohy, odkud rády přicházejí nevítané mraky; serpentina; zdobení z těsta (na pletenci); rákos; pochlebník; český chemik. - 35. Jihokorejský ostrov; francouzský mezinárodní atletický činovník; suk; zatančit si; londýnská subkultura (sociálně nezakotvení mladí lidé žijící na okraji společnosti); maličko; baby; cizokrajný typ sošky; japonské jméno budoucího Buddhy. - 36. Češka; ?6/2?; domácké mužské jméno; mající prodloužené peří na nohou (sýci); šašek pletoucí nohama; šachová figura; španělský olympijský vítěz v pelotě; nerost; ruská řeka; ?13/1?; předložka. - 37. Panský sluha v Uhrách; ?11?; kulovitý agregát hematitu; hlodavci; ?1? = ?3/1? = ?4/1?; nula; slabikotvorná souhláska. - 38. Týž nápoj; pohmoždění; pracovní stůl + vlněná látka; půtka; vlas; osobní zájmeno. - 39. Sídlo na Slovensku; vyprázdniti batohy; žbrďola. - 40. Dopravník; obyvatel české obce; porostlý révou. - 41. Snadno vznětlivá látka; ?10?; kopat; získat osvědčení. - 42. Luskoun; ukázka; ?18?; ?16?. - 43. Oblast (těla); haverský systém; maršálka. - 44. ?8?; ?9?; zaúpění; stonkový. - 45. Přehnané.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE MLSK 2011

Řešení 4. kola zaslalo 22 kroužků. S Krakenovými nástrahami a zapeklitostmi se nejlépe poprala sedmička soutěžících týmů, čímž se čelo po 4. kole zredukovalo na 7 nulařů. Nevím, nevím, co s takovými borci nadělá závěrečná křížovka! Nejvíce se chybovalo v těchto výrazech a pasážích: 15. VACKY (internetový PSJČ, lístkovnice); 22. VZAŤ (Slovník valašského nářečí); 26. OUK (Svět zvířat 1/106), naproti tomu 13. OUČ je v ČJA 3; 12. DYSIK (Slovník valašského nářečí); 6. BLÉST (PSJČ) a 7. HUMA (UNI 10, Himové); 13. IZOB (RYS 2) x 38. BANK (Hubáček). Systém střídání byl záměrně porušen v políčku 17x24 (že jde o jedno jediné porušení, plynulo ze zadání 4. kola pod názvem křížovky). K dotazům: 22. DOINE – OSN dodatky, heslo Rumunsko, hudba; 20. LOBOV – OSN dodatky, heslo Glěbovickij Nik. Pavl.; 34. BABA – Machek, heslo bába.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Ostraváci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. - 1: Krušnohor, Macejko. - 2: Doubravák, Hradečtí Votroci,Tatranec. - 3: Pašeráci. - 4: Gorali. - 5: Jarabáček. - 6: Staré hnízdo, Třebíčáci. - 12: Ježci. - 13: Přemyslovci. - 20: Pašáci. - 27: Šohaji. - 47: Hanáci. - 100: Ječmínek, Lázeňáci, Rychtáři, Skaláci, Trosky.

 

VÝSLEDKY PO 4. KOLE

0 ztr. b.: Bôbari, Ostraváci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. - 1: Krušnohor, Macejko. - 2: Hradečtí Votroci. - 3: Doubravák, Pašeráci, Tatranec. - 5: Gorali. - 8: Staré hnízdo. -  9: Třebíčáci. - 13: Jarabáček. - 14: Ježci. - 19: Přemyslovci. - 27: Pašáci. - 34: Šohaji. - 47: Hanáci. - 100: Ječmínek. - 201: Trosky. - 223: Rychtáři. - 229: Lázeňáci. - 304: Skaláci.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ŠIKMO ZLEVA DOPRAVA: 1. A; es. – 2. Inie. – 3. Syenoid. – 4. Vedla; stáně. – 5. Bolero; kuku; Tepl; tělka. – 6. Blést; isochrony; Apl; ušení. – 7. Huma; atika; laurionit; Antonios; On. – 8. Cenad; Prouza; krmič; anapest; dé. – 9. Tavicí; prsty; častost; Ali; Tira. – 10. Kytarovkář; okolí Kameniček; zliskat; zemec; řemeslo; insult. – 11. Ni; Oleor; těžkopádnost; ko; zelenky; plivat; dopo; bajsr. – 12. To; vhod; sendust; štolba; katétr; dysik; dramit; Iža; Nový; hout; kůra. – 13. Mury; dosti; Kranst; Osoris; kyaja; loipe; draní; nA; izob; kalm; ervín; ouč; Isis; prk. – 14. Nary; Udové; teorba; tinkat; uchvat; Kadan; knochy; pst; brzo; DL; kazan. – 15. Hoby; Bertha; kystna; vacky; ničit; Beatrice; odsunout; tým. – 16. Alca; Nore; Chatámí; ušoun; Euros; naame; batsi; masti; RK. – 17. Br; irre; osyp; kbel; photos; vlákat; Ona; Líba; Hya; lont; ol. – 18. Kýrův; teátr; Solmona; Ádr; mokro; tiskové; nao; koa; pud; ve. – 19. Martýr; zeta; karkas; dvourohý; zrak; kop; so. – 20. Lobov; velus; a stead; tresa; proton; fer(oko)ksy; centr. – 21. Donath; Brustad; Melaka; okatník; cévy; cera. – 22. Doine; mna; Antipa; vzať; piky; zapolárník; zmalebnit. – 23. Aktus; asas; a sluch; paraván; Fedosejev. – 24. De; švy; triplet; Né; oblitina; osm roušek. – 25. Tionaften; džaur; domást. – 26. Annivit; Daubresse; tse; dožky; ouk; PR. – 27. Tuponosý; třep; Oko; šejd. – 28. Kolo buginy; Kapo; Šeha. – 29. Nešikova; kana.

 

Tajenky: 1. Nosorožec. – 2. Prsty. – 3. Nosorožec dvourohý. – 4. Nosorožec tuponosý. – 5. Rohy. – 6. Výrůstky pokožky. – 7. Vlákna. – 8. Srsti. – 9. Lidé. – 10. Velký zisk. – 11. Prášek. – 12. Zrak. – 13. Čich a sluch. – 14. Vzteklouni. – 15. Řídké lesy. – 16. Pláně. – 17. Hustá buš. – 18. Polopouště. – 19. Těžkopádnost. – 20. Hory.