5. kolo MLSK 2011

Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2011

Milí přátelé,
 
zasíláme Vám páté a poslední kolo letošního ročníku MLSK. Pravda, křížovka, jak vidno z přiloženého obrazce polodokreslovky, je poněkud větší, ale zato obsahuje převážnou část známých výrazů, takže luštěním mnohých pasáží se příliš nezdržíte. Přesto Vám ještě prodloužíme čas na odeslání řešení do 20. prosince 2011.
 
Řešení zašlete na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.
 
S přátelským pozdravem a přáním krásně prožitých vánočních a novoročních svátků
 
Zdeněk Chromý a Kabrňáci
 

AFRICKÉ SAFARI – 5. KOLO

 

Lev je považován za typické africké zvíře, ale dříve žili lvi i v Evropě, o čemž svědčí jeskynní kresby ve Španělsku a (1), kde byl lev vyhuben kolem roku 200 př. n. l. Kdysi býval v západní části Asie, v Arábii a Indii rozšířen lev perský. V západoindické rezervaci Gir žije nevelké množství posledních lvů indických. Afričtí lvi jsou na tom lépe, ačkoliv i v Africe již byly zcela vyhubeny dva poddruhy, lev berberský a lev kapský. Dnes žije většina afrických lvů ve velkých národních parcích. Lvi obvykle žijí v rodinných tlupách, složených z jednoho samce, několika samic a jejich mláďat, existují však i větší skupiny. Rozsah teritoria závisí na množství lovné zvěře. Samci označují hranice svého revíru pachovými mezníky: jejich moč obsahuje ostře páchnoucí látku, která vytváří pachovou bariéru pro ostatní lví samce. Kromě toho oznamuje lev vládu nad svým územím burácivým řevem. Vnikne-li přece jen lev na cizí území, vzplane nezřídka boj na život a na smrt. Lev často usmrcuje svou oběť škrcením, které trvá několik minut. Dospělý lev spotřebuje denně až 18 kg masa, má-li šťastný lov, dokáže spořádat i 30 kg, ale pak několik dní jen leží a tráví. Dospělí samci se ve své skupině účastní lovu jen zřídkakdy. Loví většinou lvice, ale stává se, že hladový samec sežere všechno sám a lvicím a mláďatům nenechá vůbec nic. Samci mají totiž ve smečce jinou úlohu: (2).

 

KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze dvou střídavých polomozaikovek a 1 slabikové polomozaikovky

 

Celek je předložen jako polodokreslovka. V jednom případě je záměrně porušen systém střídání. U čtyř vpisovaných výrazů je použito rébusové vpisování.

A na závěr cyklu musíte na svém safari ulovit ještě antilopu. Její jméno je skryto (3) po písmenech ve 3., 4. a 5. kole MLSK. Tuto skrytou tajenku je třeba vypsat a popsat způsob jejího skrytí.

 

VODOROVNĚ: A. Fyzikální přístroj pro optické zobrazení bez zkreslení. – B. Škubati; pojmenování utvořené přímým napodobením cizí předlohy; citoslovce podivu; kusy jednoduchého nábytku. – C. Ženské jméno pocházející z řecké mytologie; šelma; květenství; náš hrad. – D. Kód státu Iowa; znamenávat; planetka; potok. – E. Dobytčí nápoj; románová krasavice; domácké mužské jméno; architektonický prvek; německý lékař (rytíř). – F. Kozlík lékařský; páchnoucí byliny; prahnout. – G. Africký stát; plaz; sušené oplodí kávovníkových plodů; krásná a ctnostná žena; stát USA. – H. Ženich; jihoamerická řeka; německý konstruktér pušek; zákaz pobytu v určitém městě; jen. – I. Ženské jméno; název hlásky; předložka; kurkumová moučka; manželka; páteř; úřad; 80 kusů v severských zemích. – J. Předložka; značka jednotky hmotnosti; fanouškové; odpad při čištění obilí; menší hudební tělesa; Hanzlíkova role; číslovka; uježděná část cesty; chemický prvek. – K. Neratovický podnik; jméno psa; iniciály autora povídky Elsa; lesbička; nový poznatek. – L. Švýcarská strana práce (francouzská zkratka); úskoky; šťouchat; osvěžovač vzduchu; stará severská jednotka hmotnosti; zkratka doplňku NGC; koupě. – M. Žilka; amonium a nitronium; ostrov v pásu atolu; vytí; vřesovec; jeskyně; prkenné stropy; hle. – N. Řemeslník; zkratka ministerského úředníka; pěvec; přikrývka; konzervující tekutina; táním sejít; označení vagonů 1. a 2. třídy; iniciály matematika Černého. – O. Pásemné horstvo; bebizační slabika; hudební nástroj; ženské jméno; koňská; deset gramů; iniciály ruské sovětské představitelky Sorelové; jakutský kníže. – P. Pýcha; ruský souhlas; otec (slovensky); solmizační slabika; savec; ženské jméno; španělsky „akr“; citoslovce; osobní zájmeno. – Q. Čirá tekutina; nizozemská unce; značka jednotky množství informace; jméno zpěváka Garfunkela; stlučením zhotovit; čajová růže; egyptský posvátný býk; zkouška. – R. Zběhovec; kopec; značka decilitru; domácky Ulrika; hlas osla; škubání v obličeji; jednotka hlasitosti; Arnoš; španělsky „loket“ (míra). – S. Karetní hra; římské číslo; značka radiánu; značka americia; šachová zakončení; sumerský bůh nebes; německé sídlo; menší stavení; generál z třicetileté války. – T. Kód letiště Mohanbari; iniciály matky careviče Petra; demosnímek; kulturní zařízení; solmizační slabika; čínské sídlo; součást splávku; MPZ vozidel Surinamu. – U. Spojka; natavovaný asfaltový izolační pás; papoušek; setá na podzim; část dne; tatínek; polynéské božstvo; bratr biblické Rebeky; plavidlo. – V. Ukazovací zájmeno; rákosový porost; jméno herečky Divíškové; projevy nesouhlasu; Kelt; mužské zpěvní hlasy; končetiny. – W. Chemické sloučeniny; opojný nápoj; SPZ vozidel Třebíče; zbrojnoš; stará nádoba na víno; ořechy; konzervovat kouřem; prohlubeň. – X. Jeden z hlavních hinduistických bohů; vědní obor; přístavní nádrž; česká řeka; jednání; mythologický ostrov; jméno sumerologa Kramera; tajemné slovo (v tibetském buddhismu); římské číslo; keltský hudební nástroj; biblická postava; předložka. – Y. Jury; italský malíř; pranice; jas; huriska; zkratka naší univerzity; domácké ženské jméno; zájmeno; zpívaná slabika; iniciály českého herce (1905 – 1991); planetka; římská čtyřka. – Z. Obsáhlá debata; zkratka autorského archu; šelma; dvojměr; rod mravenců; královna víl; zkratka norské normalizační instituce; planeta; textilní rostlina; asijský buvol; vraní citoslovce. – a. Značka jednotky magnetické indukce; dovednost; italské hlavní město; vystouplá část kartotéčního lístku; dočka; nejistota; Beri; indomalajská bylina; nerost; SPZ vozidel Rokycan. – b. Jméno čtvrtého chalífy; citoslovce; plavidlo; Múza; kód Nepálu; štětina divočáka; kouzelník. – c. Tady; sumerská váhová jednotka; malá kulatá střela; maloasijská bohyně; prudký záchvat nemoci; indické sídlo; ruská řeka. – d. Palma; značka mýdel; předložka; Lidule; jihoamerická jazyková rodina; odtržené kusy ledu. – e. Dusíkatá sloučenina; biblický bratrovrah; bytí; kydnutí; kožišina z mladých tuleňů; choroba kloubů. – f. Užitková bylina; zkratka amerických novin; značka astatu; zesílený zápor; citoslovce rozpaků; choť. – g. Jméno spisovatele Pavla; kód státu Kentucky; egyptský bůh slunce; značka abvoltu; značka molybdenu; iniciály herečky Kačírkové. – h. Ohrada; větné spojení; ptačí citoslovce; řecký ostrov. – i. Hrudní kosti; druh usně; kód Etiopie; nezletilá dívka. – j. Název hlásky; osobní zájmeno; pojem duše u starých Egypťanů; lichokopytníci; rovněž; mužské jméno; Sarmati. – k. Bezpečnostní opatření; cizí běžec; ruská řeka; značka titanu. – l. Část Brna; příslušník ikavského nářečí; dílčí podrobný rozpočet. – m. Aromatický nápoj; obyvatelé Indonésie; klovat.

 

SVISLE: 1. Vojenský příkaz. – 2. Širá. – 3. Hygienická potřeba; zvýšený tón. – 4. Indiánský kmen. – 5. ?2/1?; církevní stavba. – 6. Hubovati; smažené pokrmy z vajec. – 7. Kurzíva; autorka převádějící literární dílo do dramatické podoby. – 8. Brousit smirkovým papírem; dětské citoslovce; vidlice na obracení žhavých plátů; alkoholické nápoje. – 9. ?1/1?; ?2/5?; jméno herce Beana. – 10. Libertinismus; po kapkách natékat. – 11. Marně toužit; sportovec; značka časové jednotky; zpívaná slabika. – 12. Římská číslice; olověná pisátka; Dorla; strkáním dopravit; znamení. – 13. Jméno herce Sharifa; doba; ústa + Fakulta strojní (zkratka); neochotně; Kalendžin; cepovat; bezešvá pryžová hadice. – 14. Citoslovce; Galileiho měsíc; ryba; zkratka našeho národního parku; pes; ?1/2?; ošatka; primát; úřední kniha. – 15. Cizopasná houba (Uredo); přesnost; náš pěvec; lehčí mrak; doména; podnik v Rychnově nad Kněžnou; ?2/3?. – 16. Ženské jméno; keř; zvýšený tón; irský mučedník; izraelský zpěvák; dusíkatá sloučenina; autor Nečistého; vědecká instituce; štorcky; židovská nevěsta. – 17. Kaziti; velký kus; hvězda; promenády; klády; německá jednotka délky; bolivijské flétny; citoslovce troubení; zásada; anglicky „bod“ (s neurčitým členem); sloučenina hliníku s karbidem boru (slovensky); francouzská královna. – 18. Německé sídlo; dřevorubecká sekera; náš skladatel; kulturní místnost; Ludolfovo číslo; vědní odvětví; onen svět. – 19. Stovky; vysvětlit; pták; výrobek z egyptské bavlny; odnaučovat; sdružení; noviny; samočinné zařízení na vtahování; ruské sídlo; způsob čištění vody; z levé strany. – 20. Sekat zobákem; pečivo; jihoamerický veletok; vábit; omezení pohyblivosti; brazilský básník; plaz; šťavel hlíznatý; malá Klotylda; mající barvu jako surové hedvábí. – 21. Narkotikum; půdní typ; balkonový; kolejnice; ?2/7?; rostlinná látka; diabetologický test; stupa; pšeničná krupice; karetní trumf. – 22. ?2/6?; radiolokátory; primát; bůh lásky; vědní obor; strunný hudební nástroj; televizní seriál; stratigrafický stupeň; ?2/8?; ?2/9?. – 23. Šelma; islámský systém zvyklostí; dvojice čísel; pták; indiánský kmen; siná dívenka; fenol; lhostejno kde; švýcarská řeka. – 24. Lehce se dotknouti; vymřelý hlavonožec; novořecké ženské jméno; ?2/4?; slovensky „opařenina“; neútulná místnost; latinský překlad bible; italská řeka. – 25. Název hlásky; australský pták; popruh; německý básník; poškození kůže; pěvecká tělesa; lék; haraburdí; tlachati. – 26. Citoslovce k uspávání; předplatitelka; hudební nástroj; dvě domácká ženská jména; indiánský člun. – 27. ?2/2?; týkající se chemických sloučenin.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Nejdříve zveřejňujeme opravu výsledků 4. kola poté, co jsme se na základě námitky nehodnotili políčko 22/31 (VZAŤ x AŤ), a to pro podobnost s políčkem 18/33 (rozdíl je viditelný až při větším zvětšení), a rozdíl v systému střídání jsme se rozhodli nezakládat na rozdílné (zrcadlové) orientaci pro malý počet políček, i když takové systémy se již v minulosti objevily. S ohledem na tuto okolnost jsme opravili výsledkovou tabulku 4. kola.

Řešení 5. kola zaslalo 23 kroužků z 27, které do letošní soutěže vstoupily. Celkem 15 kroužků si s křížovkou Zdeňka Chromého hravě poradilo a mohly být i další bezchybné kroužky, které sice vyřešily nastražené chytáčky, ale doplatily na chyby z nepozornosti. A kdeže se ponejvíce chybovalo? Nejvíce to bylo v pasáži V. AKRA (končetiny, Velký lékařský slovník) x 25. AKVAVIT (Machek, Rystonová) a ve výrazu B. DRDATI (Machek), kde nešlo řešit TRTATI pro dvojí výskyt TR a HANA. Ztrátové bodíky přinesl ale také výraz 14. PIND (pes = štěk, Hubáček), M. DUČA (Machek) x 22. DUTARA (Malý Otto) x O. AAJ (MČSE, heslo Jabločkinová), W. SABA (ořechy, Rystonová). Trošku (leč většinou marně) vám chtěl autor zamotat hlavu výrazy ve sloupci 18. MIKAN (náš skladatel, ME šachu), PÍSKOVNA (kulturní místnost = záchod, Šmírbuch) a KOHABITACE MATEMATIKA (Ludolfovo číslo, heslo SOULOŽ, Šmírbuch). No, třeba jste se alespoň pobavili. Vyplněný obrazec s řešením 5. kola naleznete níže v příloze.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Doubravák, Hradečtí votroci, Jarabáček, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Šíravan, Tatranec, Torysek, Valaši, Žilinci. – 1: Třebíčáci. – 2: Přemyslovci. – 3: Ježci. – 7: Gorali, Ječmínek. – 13: Šohaji. – 40: Hanáci. – 59: Pašáci.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2011

Vítězi letošního ročníku MLSK 2011 je devět kroužků, které celou soutěž zvládly bez přídělu ztrátových bodů. Opravdu klobouk dolů, autoři to nemají lehké, dnešní řešitele už není snadné nachytat. A tak fanfáry zní pro kroužky: Bôbari, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. Další pořadí: 10. Hradečtí votroci (1 ztr. b.); 11. Doubravák, Pašeráci, Tatranec (3); 14. Staré hnízdo (7); 15. Třebíčáci (10); 16. Gorali (12); 17. Jarabáček (13); 18. Ježci (17); 19. Přemyslovci (21); 20. Šohaji (46); 21. Pašáci (85); 22. Hanáci (86); 23. Ječmínek (107). Ročník nedokončily kroužky: Lázeňáci, Rychtáři, Skaláci, Trosky.

Účast 27 kroužků byla bohatá a uznání zaslouží opravdu všichni soutěžící. Lze si jen přát, aby se co nejvíce týmů zapojilo i do nastávajícího ročníku MLSK 2012, v němž štafetu přebírají Permoníci.

(cr)

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

VODOROVNĚ: A. Ortoskop. – B. Drdati; kalk; kata; poličky. – C. Rea; vlk; lata; Svojanov . – D. IA; značívat; Bali; stoka. – E. Okal; Kamar; Tit; anda; Baader. – F. Odolin; koriandry; bažit. – G. Mar(oko); kr(oko)dýl; sakka; madona; Utah. – H. Bráč; Acari; Mauser; darda; iba. – I. Cyntie; en; pod; koa; roba; osa; amt; ol. – J. O; t; fans; plívy; komba; Leli; osm; tor; niob. – K. Spolana; lesk; ALK; lesba; nález. – L. PST; filuty; trkat; Spozon; ertog; IC; kup. – M. Nerv; ionty; atolon; lání; erika; duča; tla; le. – N. Stolař; NMO; kavče; deka; lák; ztát; AB; IČ. – O. Oron; de; def; Erna (Edna); koní; deko; AAJ; tojon. – P. Páv; da; oco; la; tana; Hana; acra; enu; ono. – Q. Voda; ons; KB; Art; sbít; tea; Apis; test. – R. Yva; brd; dl; Ula; iá; tik; son; Arek; Alna. – S. Skat; III; rad; Am; maty; Anu; Nahe; chatka; Kec. – T. MOH; NKN; demo; kina; mi; Dabu; brk; SME. – U. I; ipa; ara; ozimá; noc; ot; Atea; Lában; boat. – V. Ta; rákosí; Nina; veta; Gal; tenory; akra. – W. Soli; kvas; TR; knap; ama; saba; udit; obval. – X. Šiva; statika; dok; Úpa; krok; Aia; Noah; om; VI; cruit; Aram; po. – Y. Porota; Maratti; rvy; zář; skvaf; UK; Ditka; an; lo; VL; Eva; IV. – Z. Velká diskuse; AA; lev; dimetr; Atta; Mab; NEK; Uran; len; arni; krá. – a. MT; Uma; Roma; tab; do; tma; Ram; taka; arit; RO. – b. Alí; st; kutr; Erato; NP; osen; mág. – c. Tu; še; brok; Ma; ataka; Patna; Oma. – d. Ita; Elida; in; Lidka; pano; kry. – e. Azin; Kain; ens; kyd; síl; dna. – f. Mák; Nyt; At; a ne; eh; žena. – g. Ota; KY; Ra; aV; Mo; IK. – h. Koloví; a to; cí; Ovo. – i. Sterna; kid; ET; lolitka. – j. El; ty; ka; osli; item; Ivar; Alani. – k. Kautela; naame; Ivda; Ti. – l. Lesná; ikavec; etát. – m. Káva; Aru; klout.

Tajenky: 1. Vykopávky v Řecku. – 2. Starat se o bezpečnost rodiny a chránit území často za cenu vlastního života. Skrytá tajenka: Kob (políčka s porušeným systémem střídání ve 3., 4. a 5. kole MLSK).