5. kolo NKM 2011

NOLČOVA KŘÍŽOVKÁŘSKÁ MATURITA 2011

 

Milí přátelé, vítám vás u posledního kola letošní Nolčovy křížovkářské maturity. Svá řešení posílejte nejpozději do 23. listopadu 2011 na adresu Pavel Blažek, Na Kamenci 1, 710 00 Ostrava 10.

 

STARÉ MINCE - 5. KOLO

 

Po porážce českého stavovského vojska na Bílé hoře 8. listopadu 1620 vládli českým zemím po dobu tří století … (1). Teprve s koncem první světové války přišel konec nadvlády Rakouska-Uherska. 28. října 1918 byl v Praze před 10. hodinou ranní zveřejněn na tabuli … (2) na Václavském náměstí text nóty G. Andrássyho, což bylo lidmi pochopeno jako faktická … (3). Následně zde vznikly živelné … (4) a spontánně došlo k vyhlášení československé samostatnosti. Teprve v podvečer se sešel … (5) a … (6) československého státu. 14. listopadu byl zvolen prezidentem republiky Tomáš Garrigue Masaryk. V týdnu od 3. do 9. března 1919 bylo provedeno kolkování starých rakousko-uherských bankovek a byla zavedena … (7), která se dělila na 100 haléřů.

Dějiny haléře však sahají až do začátku 13. století, kdy z mincovny ve švábském Hallu vyšla nová drobná stříbrná mince, která podle místa svého vzniku dostala název, latinsky … (8), německy Häller, česky pak haléř, slovensky halier. Obrazec křížovky tvoří obchodní haléř města Hall am Kocher ve Švábsku ze 14. století.    

 

FIGURÁLNÍ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Použitá políčka naleznete zde.

Pro dokončení obrazce vyznačte silně pravé strany políček M19 a N19. Dále doplňte čtyři kroužky tak, aby jejich průměr byl tvořen těmito linkami: dolní strana políček M18 a N9, pravá strana políček I13 a S14.

 

VODOROVNĚ: A. Pole osázené řepou; utrpěti trhliny. – B. Visuté lože; 8. tajenka; přihrádkový zásobník pro ruční sázení. – C. Stát v Perském zálivu; zlatonosný říční písek; skoták; chyba; druh přihrávky; členský stát USA. – D. Vysychání sedimentu; balkánská sídla vysokých úřadů; střední očekávaná ztráta; kdokoli; souhvězdí; pěšinka. – E. Africký zemědělský kmen; rostlina; zařízení k pevnému uzavření otvoru; had; zřícenina; domácké ženské jméno; zesnulý; velikosti oblečení; zřejmá. – F. Dutina živého těla; špička obuvi samostatně našitá; součást hlubotiskového stroje; pořadí; 2. díl 3. tajenky; část obličeje; přisvědčovat. – G. Zaváhat; mužské jméno; mlsná ovce; poléhavá bylina; tvořiti obrazec této křížovky; někdejší dvoukolový vojenský vůz; český hokejový trenér; slovenská přehrada; studentské ubytovny. – H. Český prehistorik; nechtěné proděravění zubního kořene; svazek; hlučná oslava; parožnatka; obyvatel dědiny; druh řepy; sebranka; zapalovač; příslušník středověké lidové náboženské sekty; indonéský ostrov; chemická značka selenu. – I. Domácké mužské jméno; škodlivý hmyz; český skladatel; zpěvný pták; rod much; prsť; Thompsonovo jméno; péče; cíle při střelbě. – J. Vydávat zvuky jako některý hmyz; druh houby; jazyk nigerokonžské větve; hromada; hlodavec; kozáčtí náčelníci; vřískoty; štíhlá věžička gotických staveb; exemplář knihy. – K. Domácké ženské jméno; bezlesý vrch; režisér operety Ples v hotelu Savoy; zpěvný pták; planetka; od dětství; značka deodorantů; na jaké místo. – L. Cizí dřevina; druh květenství; rostlinné vlákno; nenápadně; shluk rostlin; plicní sklípek; domácí zvíře; olejnaté pryskyřice; druh plané bavlny. – M. Domácky Aranka; stará zbraň; stonek; český malíř; mohamedánský zloduch; písmeno; náš bývalý překážkář. – N. Dřívější slovenský pěvecký spolek; iniciály herce Nezvala; věžička na hřebenu střechy kostela; část dechového hudebního nástroje; tahle. – O. Samice domácího zvířete; obyvatelé kraje na dolním toku Amuru; iniciály skladatele Dvořáka; dvorec prsní bradavky; značka poloměru; kočkovitá šelma; souhvězdí zvířetníku; až. – P. Pseudonym německého baladika; mravní bída; jablko; anglicky „jídlo“; bahenní rostlina; pražský knihtiskař; hvězda v souhvězdí Orla; sražený k zemi; čočka. – Q. Kontura; obec na soutoku Sázavy a Vltavy; rostlina; vodorovný pásek ukončující architráv; pošetilec; druh housenky; mocenské organizace; položená kolem sibiřského veletoku. – R. Látka vyrobená z lýka vytloukáním; starý obléhací nástroj k dobývání pevností; rozhlasová hudební předehra; jiný pseudonym Ivana Ivanoviče; někdejší perská pevnost; verbum; stupeň vývoje; asijský savec. – S. Český malíř; ochránkyně; druh loutny; zvukový snímek; papoušek; jednoduché; páka řízení letadla; pochodeň; kubánské platidlo; smyčka; biflouni. – T. Bulharský básník; silák; typ parní lokomotivy; soustava válcovitých kulových mlýnů; vytrpět; pronikavost; 1. díl 7. tajenky; právě. – U. Spojka souřadicí; staré španělské varhanní skladby; tramvajový motorový vůz; jezuitské praktiky; natříti smyčec pryskyřicí; ubrus; domácké mužské jméno; bulharský básník. – V. Domácké ženské jméno; postava ze Strindbergovy hry; dole; 1. díl 3. tajenky; sléz; napomenutí; pomalu žvýkat. – W. Venkovan; ruční okružní pila; černomořské lázně; společenská hra; vlásečnice; diadém; surová buvolí kůže. – X. Lékař specialista; dítě příslušníka evropského národa; první třídy gymnázií; porážeti; ostrov v Baltském moři; pavučina; starý hudební nástroj; mongolský pastevec. – Y. Vášnivý nadšenec; důkaz; léčivá bylina; sál; prostředí; německý literární historik. – Z. Tvor s padákem; jednání vyznačující se naivitou. – a. Muži obrábějící kámen.

 

SVISLE: 1. Výsledky povrchně vykonané práce. – 2. Popularizátor moderní formální logiky; souběžnost. – 3. Zařízení poskytující pobyt a některé další služby; bod; 4. díl 2. tajenky; zabezpečovací lano; ropný produkt. – 4. Bývalý vedoucí vojenského uměleckého souboru; náš dřívější významný fotbalový funkcionář; rostlina; oddělení ve stodole; jméno sochaře Kloučka; bezvětří; rumunský šachový mistr. – 5. 4. tajenka; druh obuvi; 2. díl 2. tajenky; někdejší obchodní název žárovek; mayský bůh; japonský bůh štěstí. – 6. Egyptská jednotka délky; sídlo na Šalamounových ostrovech; zkratka názvu knihy tištěná na arch; odrůda pelušky jarní; název staré učebnice romštiny; dlouhé křídelní pero ptáka; opracovaný drahý kámen; druh ostřidla. – 7. Výzva pro tažná zvířata; domácké ženské jméno; impotentní; základ; rod pásovců; planetka; samičí pohlavní buňka; ženské jméno; domácké ženské jméno; druh klobouku; nejmenší interval. – 8. Nálevkovitý sopečný kráter; kus dřeva sloužící k zpomalení nebo zastavení vozu; francouzský humanista; dědek; světnice; listnatý strom; odlehle; pásek; řeka poblíž místa největší bitvy 1. světové války; rostlina; okázalosti. – 9. Vlnitý pás v erbu; český skladatel; 3. díl 6. tajenky; lopata; pták; český střelec; titul; odrůda křemene; bývalý asijský stát poplatný Siamu; 2. díl 6. tajenky; italský fyzik; italské platidlo. – 10. Samovolný výron semene; tympány; motorové vozidlo; africká rostlina; pařák; 3. díl 3. tajenky; Krokova dcera; sídlo v Saúdské Arábii; letorost; druh paměti; způsob zvedání a předvádění končetin (u zvířat). – 11. Menší zahradní dům; překot mezi dvěma žerděmi bradel; český skladatel; člověk okázale projevující svou důležitost; obdržet; dutinka k navíjení příze; fošny; papoušek; rýha u trojbrázdého pylu; vědérko. – 12. Podsvinčata; domácky Sebastiána; střenka nože; ortit; lyžařský pozdrav; český astronom; uzlíček v tkanině; slovenský malíř; krok. – 13. Vuřty; glaciál alpského zalednění; název nosovky; zobrazení symbolu lásky; zakulacenost; zásobníky obilí; stipendium; 1. díl 6. tajenky; ouha. – 14. Pravoslavný kněz; sportovní člun; ohniště na salaši; chemická značka skandia; 1. tajenka; technická fakulta (zkratka); římský tribun lidu; domácky Oskar. – 15. 20 knih ve Švédsku; označení indiánského boha; římskými číslicemi 56; směr; německy „tedy“; český fotograf; SPZ Pardubic; veřejnost; skrojek. – 16. Nadezdívka nad hlavní římsou; textilní surovina; výpadky paměti; klece v zoologické zahradě; domácky Soňa; Patalasovo jméno; upravovati lůžko; opera Richarda Strausse. – 17. Část ovčího zvonku; suchý nepukavý plod; typ nákladního vozu; český herec; expedovat; český prozaik; sídlo Jižní Austrálie; 3. díl 2. tajenky = 1. díl 5. tajenky. – 18. Autor Českého snu; tryska; doma; česká astronomka; rostlina; jihoafrický politik; dráhy; domácí zvíře; velký šavlovitý nůž; zaklení. – 19. Thajské platidlo; ploška na hraně kormidla letadla; švestka; druh oplatky; egyptská bohyně; kuželka v křížovém postavení; obtížná volba; oděv. – 20. Projev nadšení; Evropané; jméno generála Gajdy; 1. díl 2. tajenky; konverzace; vyloužení; citoslovce. – 21. Německé město; 2. díl 5. tajenky; mužské jméno; ženské hlasy; antilopa; bota bez šněrování; výsek; černá klovatina; jazyk, z nějž pochází oslovení panovníků v Etiopii. – 22. Planetka; někdejší plachetní loď; křestní jméno idolu západoněmecké beatové generace 60. let; kameny s rýhami od posouvání ledovce; Laponec; autor článků v časopisu Down Beat Magazine. – 23. Uzavřená společenská skupina; ošatka; pastýřské kované hole; panovačnost; osobní zájmeno; zmáčet chůzí v mokré trávě. – 24. Počet vydaných kusů tiskoviny; mající rozlohu 100 metrů čtverečních; hudební nahrávka; semeno sklizené z původního šlechtěného osiva; mládě skotu; cigareta určité značky. – 25. Nevěřící žena; druh palmy; značka dlaždiček; grafická pozadí pracovní plochy monitoru počítače; napouštět barvou. – 26. Ryba; domácky Timona; skvěle zvládnutý; zalesněná krajina. – 27. 2. díl 7. tajenky.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení 5. kola NKM zaslalo 27 řešitelů, 13 soutěžících řešilo bezchybně. Nejvíce se chybovalo ve výrazech G/3 BAŽA (Slovník valašského nářečí, SVN/20) x 10/3 ČÍŽA (Šmírbuch jazyka českého, ŠJČ/112); I/6 HLINA (SVN/85) x 15/4 LINIE; Q/6 NEHED (ČJA 2/156) x 19/5 IHET (Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník, 181). Méně problémů řešitelům udělala oblast výrazů kolem Y/6 PFIZER (Kočí 1594). Blahopřeji 11 vítězům, kteří zdolali všechny nástrahy zcela bez zaváhání. Nemenší obdiv patří všem, kteří vytrvali až do konce.   

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

Bez ztr. bodů: Carvan, Drápala, Gašparín, Hlavatý, Kalik, Kantor, Mikuš, Páč, Pavelka, Podzemský, Struňák, Sýkora, Vojník. - 1: Borkovský, Hájiček, Nack, Sebera, Turek, Zedníček. - 3: Dedková. - 4: Gonda. - 5: Brož. - 8: Kovářová. - 10. Járová. - 11. Kopřiva. - 14: Haralík. - 17. Švub.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY NKM 2011

V souladu s Kvalifikačním řádem Svazu českých hádankářů a křížovkářů obdrží 11 řešitelů, kteří vyluštili celý ročník NKM bez chyby, 10 kvalifikačních bodů a bude jim započteno jedno první místo. Ostatní řešitelé s méně než 100 ztrátovými body získají jeden kvalifikační bod.

Pořadí: bez ztr. bodů: Vítězslav Koudelka (Carvan), Jaromír Drápala, Pavol Gašparín, Vladimír Jemelík (Kantor), Karol Kalik, Marian Mikuš, Vladimír Páč, Pavel Podzemský, Juraj Struňák, Jiří Sýkora, Dušan Vojník. - 1: Borkovský, Hájiček, Hlavatý, Pavelka, Sebera, Turek, Zedníček. - 7: Dedková. - 8: Gonda. - 10: Nack. - 12: Kovářová. - 32: Brož. - 37: Kopřiva. - 47: Járová. - 48: Švub. - 75. Haralík.

Uvedení jsou pouze soutěžící, kteří obeslali všech 5 kol, všichni mají úhrnný počet ztrátových bodů menší než 100. Pavel Blažek 

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA NKM

VODOROVNĚ: A. Řepovisko; popraskati. - B. Hamaka; hallensis; matricovka. - C. Qatar; baluka; halama; konina; centr; Alaska. - D. Desikace; konaky; riziko; každý; Aries; cestka. - E. Bamana; karda; zátka; suta; sesutina; Kazka; mrtvý; elka; jasná. - F. Útroba; kaple; rakle; čída; habsburské; nadobrví; takat. - G. Couvnout; Ramon; baža; okurka; dokreslovati; kareta; Lener; Orava; koleje. - H. Poulík; foska; nodus; bugr; chara; vesňan; cvikla; chátra; cindr; katar; Adi; se. - I. Lotek; Tortrix; Petr; soja; Hydrotala; hlina; Randal; starost; terče. - J. Vučet; marma; luba; gaba; paka; atamani; jekoty; fiála; výtisk. - K. Irka; polana; Roll; majna; Niobe; odmala; Lybar; kamo. - L. Čat; palice; bamia; kradmo; trs; alveol; vepř; elemi; kas. - M. Arina; píka; osa; Pinkas; eblisa; litera; Kasl. - N. Tatran; GN; sanktusník; esko; tato. - O. Oslice; Nani; AD; areola; r; ocelot; lev; teprve. - P. Tielo; kalno; čečel; meal; vachta; Oks; Atair; skolený; lens. - Q. Linka; Davle; ibiš; taenie; bloud; nehed; státy; obská. - R. Tapa; želva; intro; Karo; Kotur; sloveso; etapa; tana. - S. Kuba; matka; kasso; take; inka; prosté; knipl; fakla; peso; oko; šprti. - T. Ralin; rampa; kampr; Dana; zakusit; penetrance; koruna; zrovna. - U. Aneb; tiento; mevro; fikanost; nakalafunovati; stolovka; Dinko; Javorov. - V. Eliša; Jeanne; nízko; kapitulace; malva; výtky; loutat. - W. Sumpr; mafl; Gagra; halma; kapiláry; náčelka; kipska. - X. Otiatr; romče; parvy; kotiti; Sarema; rouno; giga; arat. - Y. Maniak; karta; kodice; palota; kruhy; Pfizer. - Z. Cynocephalus; prostoduchost. - a. Kameníci.

Tajenky: 1. Habsburkové. - 2. Redakce novin Národní politika. - 3. Kapitulace habsburské monarchie. - 4. Demonstrace. - 5. Národní výbor. - 6. Vydal první zákon. - 7. Koruna československá. - 8. Hallensis.