6. kolo KKS 2011

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ 2011

Milí přátelé, je před vámi 6. kolo, jehož řešení můžete zasílat na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz. Řešení tohoto kola zašlete nejpozději do 7. prosince 2011.

 

CHAPLINOVA FILMOVÁ KARIÉRA – 6. KOLO

Chaplin se nemohl dočkat konce smlouvy u First National a těšil se na práci u United Artists. Po úspěšné premiéře filmu (1) se zhroutil. Po čase začínal zvukový film, ale Chaplin přesto natočil němá Světla velkoměsta. Úspěch vzbudilo ale až druhé uvedení. Po nějaké době natočil film (2) – a i ten měl úspěch. Nad Evropou se ale stahovala válečná mračna a Chaplin dostal nabídku natočit (3) s názvem (4). U kritiky už ale takový úspěch neměl. Během psaní scénáře k filmu (5) se seznámil s Oonou, se kterou se později oženil. Po uvedení tohoto filmu začal upadat v nemilost u Katolické legie. Pak následoval film Světla rampy a přestože byl v Americe bojkotován, měl veliký úspěch. Po jeho dokončení začali s Oonou pomýšlet na odjezd do Evropy. Díky nařčení z otcovství k nemanželskému dítěti od jedné ctitelky a díky politickému nařčení s bratříčkování se s Chruščovem ho Amerika začala nenávidět. V Londýně natočil svůj poslední film (6). Domov našel ve Švýcarsku ve vesnici Corsier. Ještě musel splnit poslední smutnou povinnost – rozpustit všechny své americké společnosti, zaměstnancům zařídit odstupné – a pak už s klidným srdcem mohl sedět na terase a při západu slunce pozorovat vzdálené jezero...

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:  

1 nesouměrná střídavá polomozaikovka a souměrná trojkřížovka (1 souměrná střídavá polomozaikovka a 2 souměrné shlukové mozaikovky)

Použitá políčka:Uvedený systém vpisování platí pro střídavé polomozaikovky. 

Skryté jsou: 1. díl 1. tajenky (5), 2. díl 2. tajenky (4), 1. díl 3. tajenky (4), 4. tajenka (8) a 1. díl 6. tajenky (4 1 3).

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Trupy. - 2. Vrchy na povrchu náhorních plošin; luční bylina. - 3. Novozélandský papoušek; skoba. - 4. Reklamní trubice; značka bývalého stolního přijímače; turovitý sudokopytník příbuzný antilopě. - 5. Praotec Íonů; veřejná nabídková soutěž; zcela. - 6. Inicíály vlastního jména Normana Angella; vojenská prodejna; velká množství; týkající se osevu. - 7. Vrch u Třebechovic; francovka; somálské sídlo; lumpové; tělocvičný prvek. - 8. Chodit na rande; přístroj k zjišťování povrchových trhlin; řecký bůh války; citoslovce opovržení; šedivo; patřící Kamě. - 9. 1. díl 5. tajenky; česká řeka; zavazadlo; skučeti; čínská plošná míra; 2. díl 6. tajenky. - 10. Značka řeckých aut; účelně upravený řád; trampoty; hlavní síň starořeckého chrámu; římská nejvyšší bohyně; hrozná. - 11. Uzená; přípravek na ošetření nohou; sloní zuby; neodborník; římských 501; babí květ horní; anglicky „hvězdy“. - 12. Ženské jméno; mřížkový; zvláštní výrobou ztužená tkanina; kroužek; jméno sovětského stranického a státního činitele Džumagulova; mluvka; škvíra. - 13. Jméno herce Skamene; druh papouška; jury; rumunská pastýřská pálkovací hra; leucitit; finský architekt; starý druh fagotu. - 14. Odpočinek; nasycený uhlovodík; acidum; modrý ortoklas; odrůda brambor; policejní auta. - 15. Domácky Ernest; zoologický název pstruha; britský skladatel; hlinka; naše sídlo; belgický džudista (OH 1980); baskická čepice. - 16. Citoslovce pohrdání; indická řeka; židovka; klopýtavý; druh květenství; ovládací stanoviště; zkratkové označení Světové výstavy; průběžný výžlabek ukončující dórský architráv. - 17. Andorra; autor Božské komedie; Polák; autor Bitvy u Lipan; promoční síň; římských 2001; útok na život význačné osobnosti; britský textilní materiál. - 18. Rekreační stavení; řečmi roznést; úzkost; povídka Boženy Němcové; bezbožníkovi; španělsky „křivý“; korigování; v řecké mytologii původně rajské místo na západním konci Země. - 19. Vraník; jiné jméno bohyně Anat (synonymum); jeden z filmů natočených pro společnost United Artists; rosol z mořských řas; setnina; španělské urozené ženy; podmíněné propuštění vězně; hudební styl; uzavřená společenská skupina; zánět prostřední vrstvy oční koule. - 20. Značka pro decilitr; pomerančovník; cizokrajná dřevnatá rostlina; bílkovinná částice; slezská řeka; zkratka Mezinárodní organizace hráčů tenisu; 2. díl 5. tajenky. - 21. Zesílený zápor; ořechy kešu; stálá; nižší úředník; obehraná; jedna z pěti variant začátku roku v starožidovském kalendáři. - 22. Koncový článek řetězu; nizozemské sídlo. - 23. Jméno herečky Deváté. - 24. Řezaná tříska. - 25. Domácky Tereza. - 26. Český filolog slavista. - 27. Anglická zkratka pro soukromé vozidlo.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 24. Topiva. - 25. Starček obecný; zadrhnout; značka francouzské hořčice. - 26. Vřeckovýtrusá houba; španělské sídlo; chytat; přírodní; francouzský filmový herec; východ (z latiny); Evropan. - 27. 2. díl 1. tajenky; Heyerdahlovo plavidlo; starořecká pohřební oběť; táním sejít; jedno ze Súrjových dětí; domácky Oldřich; druh sudokopytníka; 1. díl 2. tajenky. - 28. Druh svízele; nástrahy pytláka; mnohá; v esperantu „popelavý“; část nohy; návrat do atmosféry; libá; francouzský mechanik italského původu; japonská jednotka hmotnosti; první latinský překlad bible; malý balón. - 29. Oděv; co nevidět; malinko popíjet; otevřená předsíň indického chrámu; rytmické pohyby; obec v okrese Třebíč; způsob tažení dopravnich prostředků bez vlastního pohonu; přízemní část hlediště v divadle; matčino jablko. - 30. Leknutí; bělostná koupací nádoba; obvyklý postup; sídlo v Súdánu; rostliny kryjící nějaké místo; polynéský opojný nápoj; Estonec; skvělý; nebeská bytost. - 31. Tkanina z kokosových vláken; řecká bohyně Země; přístřešek stanařů; týkající se kytary; indický hudební útvar; značka přípravku na vlasy; v esperantu „pád“; starověká jednotka hmotnosti. - 32. Anglická jednotka délky; ženské jméno; italský veslař (OH 1928); do čela sčesané vlasy; jsoucí na straně srdce; naše město; naše sídlo. - 33. Slovensky „jinak“; naše automobilka; červená borůvka; týkající se agitky; polní plošná míra; liknavě. - 34. Zkratkové slovo označující zprávu z letadla (jiného než pro meteorologický průzkum) o meteorologických údajích ve vyšších hladinách atmosféry; seknutí; chudozubý savec; loketní kost; svobodný šlechtický statek; botanický název kavylu; cizí ženské jméno. - 35. Přeludy; týkající se poldru; jihoamerický sudokopytník; obouretná souhláska; íránská jednotka hmotnosti; domácky Inocenc; dar ducha. - 36. Asijský sudokopytník; větev; pozdrav; posvátný zákaz; teprve; intrika; vespod ležící. - 37. Aztécký bůh ohně; 2. díl 3. tajenky; finský atlet (OH 1920); cizokrajný pěvec; značka sýru; menší strom. - 38. Odlišná slaná minerálka; veselost; druh vesla; Jihoevropan; iniciály herce Töpfera; prudce jedovatá bojová látka. - 39. Babička; bicyklický terpen; ohlášení hry a sázky bez prohlédnutí karet; domácky Tomáš; německý zpěvák a dirigent zábavního orchestru; chetitský bůh měsíce. - 40. Citoslovce hlasu dudka; tečka v telegramu; jméno makedonského dramatika, básníka a prozaika Arsovského; pirátská kopie softwaru volně šířená po internetu; slovensky „lana“. - 41. Citoslovce bolesti; mongolský pastevec; smíšenina; americký lékař. - 42. Brazilská řeka; galská bohyně porodu a porodnictví; polská nebo uherská mince v hodnotě půldruhého groše. - 43. Nezpevněné usazeniny vzniklé činností ledovců; spojka; ženské jméno. - 44. Anglická zkratka Úřadu sociálního pojištění; patřící Táně. - 45. Údajné synonymum severské bohyně Fjörgyn; planetka. - 46. Domácky Daniela. 

POMŮCKY: Apas, Serrault, zároubík.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Nejprve se zmíním o jedné nepříjemnosti, za kterou však nemohu – a to belgický judista je správně Walle, v Co je co? se jedná zřejmě o překlep a tudíž asi i o přírůstek do Seznamu opsaných chyb. Ztrátové body se pochopitelně v tomto případě nepřidělovaly. Nejčastěji se chybovalo ve výrazech BALÓNEK x ÍÓN a ARDIL x NILA. Balónek je v SSJČ  a Íón je v KKKS (strana 191), Ardil je v Co je co? III mezi textilními materiály (strana 171). Jsem rád, že mohu pogratulovat všem, co došli do cíle s čistým štítem anebo s více či méně odřenýma ušima. Někteří jste mi psali, že to byla procházka, pro jiné z vás to bylo trápení a někteří jste to brali po „coubertinovsku“. Je pravda, že je to taky dost o pramenech, a i když volím běžné prameny, ne všichni je máte doma v knihovnách a mnozí máte tím pádem v knihovnách ve vašem městě určitě pronajatou židličku a obrovské místo na stole, kam si napůjčené slovníky vyskládáte a luštíte křížovky, o kterých si my autoři myslíme, že jsou lehké. Ještě musím započítat př. Vítkovou, kde zřejmě vinou automatických oprav se z její desítky stala stovka (a já to přehlédl) a př. Struňáka, jehož jsem „prostě“ přehlédl. Také jsem měl matematický renonc a všechny tyto opravy už jsou zahrnuty do celkových výsledků. Jenom si vás dovolím upozornit, že do podávání protestů se započítávají i reklamace údajně nedošlých řešení a platí pro ně stejná lhůta – tzn. 21 dní. Nelze u šestého kola napsat, že jsem někomu upřel 4.kolo. Pokud bych takové řešení nenašel, reklamaci bych nemohl z pochopitelných důvodů uznat. Jenom díky své archivaci jsem mohl tyto reklamace vyřídit ku prospěchu všech. Já se s vámi všemi tedy loučím, přeji vám do Nového (i nového) roku vše nejlepší, hodně zdraví a luštitelských úspěchů. Předávám žezlo dalšímu autorovi a někdy se třeba ještě na těchto stránkách uvidíme a nevzpominejte na mně ve zlém …

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztr. b.: Auterský Bada, Borkovský, Dedera, Fouček, Gašparín, Hájiček, Járová, Judas, JV, Kobr, Kopřiva, Kučírek, Kudličková, Kvěch, Lacko, Malinka, Malý, Marsová, Matesová, Melichárek, Pazdera M., Platzner, Podzemský, Rosová, Růžička, Sebera, Starý, Svoboda, Šebesta, Vacek V. - 1: Adamčík, Aeger, Bezděk, Dedková, Haralík, Hořejší, Kaipr, Kovářová, Láník, Přecechtěl, Ryška, Struňák, Švub, Tydlačka, Vojtěch, Wasserburger – 2: Juroszek, Novotný, Procházka, Vacek A., Vítková – 3: Měhýž, Pláňava – 8: Nejedlý – 21: Marhoul.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KKS 2011

První místo do kvalifikace bylo přiznáno třem řešitelům, jimiž jsou Jaroslav Fouček, Jana Járová, a Milena Matesová. Jim i všem dalším úspěšným řešitelům gratuluji.

0 ztr. b.: Auterský, Fouček, Gašparín, Járová, JV, Kopřiva, Matesová, Podzemský, Růžička, Starý – 1: Bezděk, Borkovský, Hájiček, Kobr, Kovářová, Marsová, Pazdera M., Sebera – 2: Dedera, Kučírek, Platzner – 3: Bada, Melichárek, Struňák – 5: Kudličková, Lacko, Pláňava, Procházka, Svoboda, Tydlačka – 6: Ryška, Vojtěch – 8: Haralík, Kvěch, Malinka – 9: Aeger, Malý, Vacek V. - 10: Adamčík, Dedková, Švub – 11: Měhýž, Rosová, Šebesta – 16: Láník – 17: Vacek A. - 18: Juroszek – 25: Kaipr – 26: Vítková – 27: Dostál – 28: Přecechtěl – 38: Novotný – 98: Marhoul.

V tabulce jsou uvedeni řešitelé, od nichž mám řešení všech šesti kol. Níže v příloze naleznete celkovou tabulku účasti a výsledky řešitelů jednotlivých kol.          

Karel Wiedermann.

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Těla. - 2. Tind; kmín. - 3. Kea; fichtle. - 4. Neon; Riava; nyala. - 5. Íón; tendr; zouplna. - 6. RNAL; arma; sta; osevní. - 7. Oreb; Alpa; Ceek; lotři; klek. - 8. Randit; inkar; Áres; pah; šedo; Kamin. - 9. Monsieur; Morava; vak; výti; mu; Yorku. - 10. Alta; organizace; trable; naos; Iuno; strašná. - 11. Udlá; Antipo; kly; laik; DI; bartska; stars. - 12. Alice; rastrový; taft; o; apas; žvatlal; mezera. - 13. Roman; ara; porota; oina; albanit; Aalto; sorduna. - 14. Rast; alkan; kyselina; aglaurit; Ari; antony. - 15. Erno; Trutta; Delius; umbra; Osov; Welle; boina. - 16. Tsss; Áran; sára; brkotavý; lata; velín; EXPO; taenia. - 17.  Malý stát; Dante; Antek; Marold; aula; MMI; atentát; Ardil. - 18. Chata; roztrandat; anxietas; Karla; pohanovi; tuerto; oprava; Élysion. - 19. Rap; Attá; Cirkus; agar; rota; doni; parole; ska; kasta; uveitis. - 20. Dl; oranž; ochna; prion; Odra; ITPA; Verdoux. - 21. Ale ne; akažu; trvalá; oficiant; ohraná; adu. - 22. Zároubík; Ijist. - 23. Ivanka. - 24. Palačka. - 25. Terezka. - 26. Horálek. - 27. POV.

Tajenky: 1. Zlatá (skryto v úhlopříčce vrchlíku stanu) horečka. - 2. Moderní doba (skryto v hroním oblouku závěsu u vchodu). - 3. Film (skryto vodorovně mezi vchodem a třásněmi) o Hitlerovi. - 4. Diktátor (skryto ve čtverečcích nad spodními třásněmi). - 5. Monsieur Verdoux. - 6. Král (skryto v levém rozděovacím kříži vedle vchodu) v New (skryto v pravém rozdělovacím kříži vedle vchodu) Yorku. - ???. Cirkus.