Křížovkářská kvalifikační soutěž 2011
PRAMENY KKS 2011

PRAMENY KKS 2011

 

1.
Prameny v knižní podobě

 

style='font-family:Arial'>1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): style='font-family:Arial'> Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá
československá encyklopedie (MČSE); Všeobecná encyklopedie Diderot ve čtyřech
svazcích (DID 4); Český slovník věcný a synonymický (ČSVAS);
Sochová-Poštolková: Co v slovnících nenajdete (SOCH); Martincová: Nová
slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Martincová: Nová slova
v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích
slov (ASCS, 1995), Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1966); Klimeš: Slovník
cizích slov (SCS-K, 1981); Slovník cizích slov (SCS-ED, 1996); Co je co? (CJC,
1-3); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude
vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2006) a Slovník zkratek (ZKR-ED).

 

style='font-family:Arial'>1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): style='font-family:Arial'> Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2. rozšířené vydání
2006); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Československý biografický
slovník (ČSBS); Sokol: Olympijské hry novověku; Jordan: Encyklopedie bohů;
Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření; Šach, Bareš: Křížovkářský slovník
– zeměpisné názvy a Kos: Zkratky, značky, akronymy.

 

style='font-family:Arial'>1.3 z ostatních pramenů (PO): style='font-family:Arial'> Filipiak, Petřík: Slovník odborných a všeobecně
používaných zkratek (NOVECO, 1993); Retrospektivní lexikon obcí ČSSR II/1
(Federální statistický úřad, 1978); Koudelka-Káňa: Křížovkářký slovník (1.
vydání); jako podklad pro průvodní texty a jako pramen pro tajenkové výrazy
Chaplin: Můj životopis (The Bodley Head Ltd, 1964).

 

1.4 style='letter-spacing:-.1pt'> z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): style='font-family:Arial'>Česko-slovenský slovník (SAV, 1979).

 

style='font-family:Arial'>2. Prameny v elektronické podobě

style='font-family:Arial'>Vícejazyčné překladové slovníky na href="http://www.slovnik.cz/">http://www.slovnik.cz.

 

Na
použití jiných pramenů bude upozorněno, případně budou výrazy z méně
častých pramenů uvedeny v pomůcce.