Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

NAŠE SPISOVATELKY – 1. KOLO: BOŽENA NĚMCOVÁ

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 1. kola) zasílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz, nejpozději do 1. února 2010.

 

Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (1820 – 1862) je považována za zakladatelku novodobé české prózy. Narodila se ve Vídni, ale v roce 1821 se s rodiči přestěhovala do Ratibořic. V dětství ji ovlivnila zejména její babička Marie Magdaléna Novotná. V 17 letech se budoucí spisovatelka provdala za komisaře finanční stráže Josefa Němce, s nímž zplodila tři syny a dceru. Rok po svatbě se její rodina přestěhovala do Litomyšle, kde se sblížila s obrozenci. Božena Němcová hodně četla, zaujal ji zejména Josef Kajetán (1). V roce 1842 se rodina přestěhovala do Prahy. Zde pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena začala Němcová literárně tvořit. Roku 1843 následovala svého muže do Domažlic, kde až do svého dalšího stěhování v roce 1847 působila jako prakticky první (2). Následovala Praha, Uhry, Slovensko. Manželství s Josefem Němcem nebylo šťastné. Božena Němcová své trápení kompenzovala hledáním jiných milostných vztahů. V roce 1853 zemřel její milovaný syn (3) a Němcová začala psát své nejznámější dílo – vznikla (4). První vydání vyšlo v roce 1855, první sešit druhého vydání dostala den před svou smrtí. Je pohřbena na Vyšehradě. K jejím známým dílům patří prózy (5), Chyže pod horami, V zámku a v podzámčí, Dobrý člověk, (6), (7) a pochopitelně řada krásných pohádek. Její (4) byla zfilmována: film z roku 1940 natočil režisér (8), dvojdílný televizní film z roku 1971 je dílem režiséra Antonína Moskalyka.

Pro tajenky 1. kola: posloužil zejména elektronický pramen Wikipedie – Božena Němcová (http://cs.wikipedia.org/wiki/Božena_Němcová).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ PÍSMENNÁ POLOMOZAIKOVKA

VODOROVNĚ: A. Letadla; divadelní závěs; obézně; vzorec arsenidu železa. – B. Sedlo; nesouměrná. – C. Látka obsažená ve svalech; nasycený uhlovodík; norské město; části fagotů; anglicky „sezona“; značka kovového prvku; SPZ vozidel Rakovníka. – D. Malé kulaté střely; citoslovce zvuku hmyzu; ocaska; autor sbírky Sépiové kosti; název písmene H; iniciály režiséra Rapoše; zkratka našeho národního parku; autor románu Matka; značka miligramu. – E. Egyptský bůh slunce; záhrobí (zastarale); tvrdší zásah jezdce otěžemi; mylně objevený prvek (1860); otec; Evropan; pěvecké těleso. – F. Citoslovce úlevy; hajdy; hloupá ženská; zvířecí doupě; předložka; pobídka tažných zvířat k chodu; Fond OSN pro pomoc dětem (francouzská zkratka); představa. – G. Řecký bůh svatby; cizokrajný pták; nezbeda; moje; přístavní zařízení; jméno skladatele Krejčího; slota. – H. Ženské jméno; čumil; spojka; odrůda ovsa; Mezinárodní telekomunikační unie (anglická zkratka); kód keňského šilinku; indonéské sídlo. – I. Slovensky „jména“; samohybná výsuvná plošina pro dovrchní ražení komínů; zkratka Univerzity Karlovy; kozí pach; italské sídlo; SPZ našich letadel; tropická zelenina; tělesná výchova (zkratka). – J. Iniciály herečky Kačírkové; peněžní poukázka (řídce); polévková kostka; prezent; prkenné stropy (nářečně); blána klouzku; iniciály literárního historika Černého; čeládka; a také ne (básnicky). – K. Ukazovací zájmeno; římské číslo (9); holandský námořnický tanec; výbušné těleso; Obchodní akademie (zkratka); otrokova; citoslovce překvapení; ožehávat. – L. Analogový počítač; Sarmat; působívat jako učitel; telefonní přístroj (zkratka); příkop podél silnice (nářečně). – M. Pohlavní buňka; náš sportovec. – N. Nejvyšší bůh slunce ve starém Egyptě; severské svobodné statky; Katuščin; turecké sídlo.

SVISLE: 1. Člen křesťanské sekty blízké židovství. – 2. Asijská bavlna; viz 3; spojka; knižní zájmeno. – 3. Policejní vůz; herbicid; rostlina. – 4. Morálka; agitační tisk; nerost (fuchsit). – 5. Japonská váhová jednotka; iniciály fytopatologa Blattného; ženské jméno; bylina se srdčitými listy; Organizace zahraničního obchodu (zkratka). – 6. Slovensky „jestliže“; biblická postava; viz 7; druh jávského gongu. – 7. Dánská jednotka množství; řidič kamionu; bolivijské sídlo; jméno italského spisovatele Bettiho. – 8. Ptačí citoslovce; ženské jméno; značka jednotky síly; Nezvalova hrdinka; africký stát. – 9. Na ono místo; mužské jméno hebrejského původu; předložka; sídlo v Thajsku; africký kmen (Moutoutou). – 10. Viz 2. – 11. Dvě mužská jména; dřevěné dutinky na navíjení příze. – 12. Hvězda; citoslovce kočího; tak; pobídka. – 13. Druh levantské bavlny; viz 5; 365 dní. – 14. Stonek listnatých stromů; trýzeň; azavašský chrt. – 15. Viz 1; citoslovce povzdechu; euro; viz 6. – 16. Iniciály francouzského zpěváka a herce Montanda; franský kupec a zakladatel říše; dokončovat. – 17. Třpyt; vyslovovati hlásky. – 18. Vyvolat reakci vedoucí ke vzniku éterů; dezinfekční prostředek. – 19. Viz 8; ruský přístav. – 20. Zvýšený a dvakrát snížený tón; po kapkách natéci. – 21. Španělsky „spojení“; pulovr; posílat (básnicky). – 22. Iniciály autora Dějin ženy; viz 4; jihoamerický hlodavec. – 23. Slovenská plošná míra; české sídlo; rakouský hudební skladatel; ratel. – 24. Útočnost.

Pomůcka: azavak.

ZPRÁVA O 1. KOLE

První kolo KKS 2012 přilákalo na start 123 luštitelů. Více než dvě třetiny (85) řešily křížovku Zdeňka Chromého správně, ostatní mají možnost bojovat o kvalifikační body v dalších kolech, která mohou startovním polem zamíchat. Navíc na umístění v pozdější Křížovkářské lize to nemá žádný vliv. Chyby se vyskytly zejména ve výrazech: C. ARENDAL (MČSE 1/219) x 11. ALEN I OTO (Knappová); E. RE (bůh slunce – nelze RA pro nedovolené dvojí užití výrazu, který se objevuje i na konci řádku C jako SPZ Rakovníka) x AKRE (Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník); H. SAUK (CJC1) x 15. EURÁK (Martincová 2); F. FISE (Slovník zkratek). Na dvojím užití byl založen i podle nás průhledný chytáček v oblasti tajenky BABIČKA, kde autor Matky byl D. AŠ (= Šalom Aš, MČSE), pak ale nebylo možné řešit české sídlo 23. AŠ, ale EŠ (CJC 2) – mnozí řešili autora Matky jako VAŠ x V SVETR, čímž současně se jejich chyba promítla i do grafiky obrazce. Ostatně, nepovolené dvojí užití vpisovaného výrazu se táhne soutěžemi jako červená nit a nejinak tomu bude i v letošní KKS. Objevily se i chyby z nepozornosti. Proto je třeba vřele doporučit, aby při přepisování na čisto proběhla u řešitelů vždy důkladná závěrečná kontrola vpisovaných výrazů na čistopisu podle legendy.

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr.b.: Adamčík Josef, ALBERT, Auterský, Bada, Bednarski, Beinhauer, Bezděk, Brož V., ČENDA, Dedera, Dedková, Dostál, Gášek, Gašparín, Gonda, Grossmann, Hájiček, Haralík, Hendrych, Hořejší, Hronek, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kobr, Kočí S., Kokeš, Konečný M., Kopřiva, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kučírek, Kudličková, Kvěch, Landa, Láník, Mach Z., Makovník jr., Makovník st., Malý R., Mareš, Marsová, Měhýž, Melichárek, Michal, MIWA, Motyčková, MUF, Navrátil Jiří (Brno), Navrátil Jiří (Olomouc), Nejedlý, Nepimach, Neumann, Nitra, Novák R., Pazdera M., Pláňava, Podzemský, Procházka R., PROKOP, Rosová, Růčka, Růžička A., Rybář, Ryška, Říha, Sebera, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, ŠIVA, Šplíchal, Švub, TURISTA, Vacek A., Valeš, Vašinka, VJ, Vychovalý, Vyskočil, YETTI, Zelený. – 1: Boháč, Borkovský, Fojta, Heikenwälder, Juroszek, Kolář, Lacko, Lustyková, Malinka, Mojžíšek, Pazdera S., Platzner, Přecechtěl, Toman, Vacek V., Vojtěch, Zedník. – 2: DĚDA MRÁZ, Kunst, Nováková, Sedlatý, Vacková, Zedníček. – 3: Gabajová, Kadlec, Kaipr, Macků, Vítková. – 4: Čermák, Janoštík, Mach J., Novotný J., Slabý, Werner, Wohlmuth. – 5: Marhoul. – 9. Spáčil. – 10. Studničný.

ŘEŠENÍ 1. KOLA

VODOROVNĚ: A. Aera; opona; otyle; FeAs. – B. Antiklinála; asymetrická. – C. Aktin; cetan; Arendal; esa; season; Be; RA. – D. Broky; bz; pila; Montale; há; DR; KRNAP; Aš; mg. – E. Re; nava; aret; dianium; ot; Ital; sbor. – F. Ah; alou; nána; nora; pro; hi; FISE; vize. – G. Hymen; tukan; kvítek; má; dok; Iša; nečas. – H. Anita; očuma; nebo; Sauk; ITU; KES; Atkri. – I. Mená; Alimak; UK; prk; Avola; OK; okra; TV. – J. IK; ček; vitana; dar; tla; závoj; VČ; chasa; ni. – K. Ta; IX; matelot; mina; Oa; rabova; aá; opíkat. – L. Analog; Alan; učitelovávat; TP; taluta. – M. Anizogameta; karatista ČR. – N. Aton; odaly; Katin; Kiti.

Tajenky: 1. Tyl. – 2. Národní buditel. – 3. Hynek. – 4. Babička. – 5. Karla. – 6. Divá Bára. – 7. Pan učitel. – 8. František Čáp.

 

Řešení - vyplněný obrazec naleznete také ZDE.