Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

NAŠE SPISOVATELKY – 2. KOLO: KAROLÍNA SVĚTLÁ

Milí přátelé, první kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže je již minulostí a je třeba dívat se dopředu a uspět v kole druhém. Křížovka Stanislava Bulína sice neoplývá chytáky (zejména díky své autorské náročnosti), nicméně bedlivost při kontrole a ověřování všech výrazů se vyplatí. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola) zasílejte na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz nejpozději do 28. března 2012.

 

Karolina Světlá (1830–1899), vlastním jménem ... (1), provdaná Mužáková, je považována za zakladatelku českého románu. Na její život a dílo měli velký vliv ... (2), s nímž měla milostný vztah, a Božena Němcová. Roku 1852 se provdala. Jejím manželem se stal ... (3) hry na klavír ... (4), který ji uvedl do kruhů české společnosti. Podle jeho rodiště – Světlé pod Ještědem – si zvolila svůj umělecký pseudonym. Karolina Světlá byla členkou několika emancipačních spolků. Roku 1871 založila tzv. Ženský výrobní spolek český. Spoluzaložila ... (5). Působila i jako novinářka, jejím hlavním tématem bylo postavení ženy ve společnosti. Literárně začala tvořit koncem 50. let 19. století, kdy překonávala krizi poté, když zemřela její ... (6). Napsala několik próz z pražského prostředí, např. Černý Petříček, Upomínky, Zvonečková královna, První Češka. Daleko větší úspěchy však zaznamenala svými venkovskými prózami – tzv. Ještědskými romány: Vesnický román, Kříž u potoka, ... (7), Kantůrčice, Frantina. Od roku 1878 trpěla Karolina Světlá oční chorobou a svá díla musela diktovat. Její sestrou byla spisovatelka Sofie Podlipská.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ ČTYŘKŘÍŽOVKA:

2 písmenné řetězovky (sloupce 1-5 a 25-29) a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

V křížovce jsou použity jen 3 tvarové typy mozaikových políček, které se vyskytují výhradně při vnitřních obrysech. Jeden výraz křížovky je převzat ze Slovníku antické kultury. Pro tajenky posloužil elektronický pramen Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), heslo Karolina Světlá.

 

VODOROVNĚ: A. Zkratka bývalého distributora tisku; ochable; kardiomyopatie (zkratka). – B. Tkanina zrnitého povrchu; krychlový nerost; jméno skladatele Janáčka. – C. Poplést; starozákonní patriarcha; nechat spadnout. – D. Jméno autora Ostrova tučňáků; americký veslař; ruský prozaik. – E. Předložka; stupeň cincinnatianu; ostnoploutvá ryba; držgrešle. – F. Stará jednotka hmotnosti; plnidlo; indické sídlo; lovecká zbraň jihoamerických indiánů. – G. Kolokázie; značka fotoaparátu; odkopávání; americký filozof; kolektivní hra kanadského původu. – H. Vřískot; anglická řeka; neřkuli; kloudně; výraz používaný při cyklistickém sprintu. – I. Mužské jméno; předmět (slovensky); sportovní trofeje (slovensky); arabské mužské jméno; stará francouzská objemová jednotka. – J. Gnam; předložka; chemická značka astatu; vymřelé organismy; protivná postava; nerost. – K. Jednotka jasu; velký typ čínské opery; český básník a prozaik; krátké satirické výstupy; francouzský filmový herec; kód letiště Antverpy. – L. Celní kód Etiopie; obuvnický hřebíček; sídlo v Rusku; dánská jednotka hmotnosti; barvotiskovost; chemická značka americia. – M. Dřívější jednotka ozáření; kód letiště Punta Del Este; dosahovat zralosti; ďábel; město v Zambii; jednotka atomové hmotnostní konstanty. – N. Přirozená soda; dánská jednotka množství; dánské mužské jméno; 1. tajenka; anglická zkratka Mezinárodní organizace tropického dřevařství; dřívější ochránce železnic. – O. Skateboard; boxerský úder; třetí neděle před Velikonocemi; mandragora lékařská; brazilské sídlo. – P. Uzavřený policejní vůz; hydrid hlinitý; usazovat se; polynéský bůh větrů; leknutí. – Q. Setina dolaru; tyčky (slovensky); herny; důvěrně oslovovati; býložravý savec. – R. Ženské jméno; 3. tajenka; barmská jednotka hmotnosti; arabské mužské jméno. – S. Celní kód Svaté Lucie; nevelká část luku; jeden z rodičů; francouzské platidlo. – T. Evropan; odbytý; navíječ elektrických motorů. – U. Stočený plátek masa plněný nádivkou; tlumok; výbrusný tvar drahokamu. – V. Silný provaz; reakční zplodiny cukrů s fenylhydrazinem; asijský stát (slovensky). – W. Japonská plošná míra; připevnit lepidlem; 3. díl 5. tajenky.

SVISLE: 1. 2. tajenka. – 2. Hřbetní destička tělního článku hmyzu; mužské jméno latinského původu. – 3. Mléčnan; pulz; výtvarná technika. – 4. Vymřelá ochechule; žádný; měkké sukno s krátkým vlasem na líci. – 5. Druh chirurgického přenesení tkáně. – 6. Chemická značka kovového prvku; celní kód Svazijska. – 7. Značka kilopascalu; podíl. – 8. Prohřívat; vojensky pozdravit. – 9. 7. tajenka; otlak. – 10. Rány vzniklé popálením; příslušník starého českého kmene; záměrné spojení protikladů. – 11. Slovenské město; starý korejský feudální stát; dílo K. J. Erbena. – 12. Remis v šachu; mužské jméno; zvolna; řeka (v norských zeměpisných názvech); výkon. – 13. Osobní zájmeno; leník; mnoho a často nadšeně mluvit; mys; turecká objemová jednotka. – 14. Koupací nádoby; z tohoto místa; sekyra; převzetí ručení. – 15. Cizokrajná bylina; parthský král; indiánský jazyk; kopt. – 16. 6. tajenka; přístroj k vyšetření očního pozadí. – 17. Čínská délková míra; indiánské trofeje; staré španělské varhanní skladby; navlečené; čimuský mořský bůh. – 18. Stepní pták; plošná míra; vyčkávat; celní kód Ekvádoru; mořský savec. – 19. Jihoamerický hlodavec; skupina izolující se od společnosti; opakované zážehy motoru; kovoprůmysl. – 20. 2. díl 5. tajenky; vlámský literát; lyžařská větrovka; dusíkatá organická sloučenina. – 21. Nůž; obyvatel Opavy; organizovaný ozbrojený boj; zvířecí brloh. – 22. Palác v Lhase; 1. díl 5. tajenky; italský houslařský rod; německé město. – 23. Slovenský literát; pirueta; domácky Engelbert. – 24. Věcná loterie; nošením opotřebovat; zařízení pro přikrmování zvěře. – 25. Osoba privatizující ve velkém. – 26. Česlo; dobrá nálada; ožehnout. – 27. Španělsky „tradice“; zájmeno; český hudební pedagog. – 28. Procento; soška boha lásky. – 29. 4. tajenka.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Do 2. kola KKS zaslalo svá řešení celkem 115 soutěžících. Z nich 71 vyřešilo křížovku Stanislava Bulína správně, ostatní mají možnost bojovat o kvalifikační body, kterých je v dalších kolech k dispozici ještě dostatek, a také boje o čelo mohou zdárně pokračovat. Na umístění Křížovkářské luštitelské lize (KLL), která bude probíhat paralelně s KKS od 4. kola, nemají dosavadní ztráty žádný vliv. Přestože autor neměl na chytáčky příliš prostoru, mnohé řešitele se mu nachytat přece jen podařilo. Chyby se vyskytly zejména ve výrazech: C. ZPOMÁST (nelze SPOMÁST, SSJČ); 27. APOLÍN (CJC 1/478; ČSBS) x N. OPOŽ (Hubáček: Malý slovník českých slangů); N. OD (Knappová, 2006, heslo Udo – ze stejného pramene jsou i arabská mužská jména) x ODSALUTOVAT (SSJČ); I. POHÁRE x ODTÁD (SSJČ); 12. PONENÁHLE (SSJČ) x LETARE (Universum); 15. TARASKA (MČSE 3/176) x KANDI (CJC1). A jako obvykle, opět se objevily chyby z nepozornosti (přepisy, nevyplněná políčka).

 

STAV PO 2. KOLE

Celkem 61 řešitelů je po 2 kolech na nule, ostatní jsou jim však těsně v patách.

0 ztr.b.: ALBERT, Auterský, Bada, Bednarski, Bezděk, Brož V., ČENDA, Dedera, Dedková, Dostál, Gášek, Gašparín, Hájiček, Hronek, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kočí S., Kopřiva, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kučírek, Kvěch, Láník, Mach Z., Makovník jr., Makovník st., Malý R., Měhýž, Melichárek, MIWA, MUF, Nepimach, Neumann, Novák R., Pazdera M., Pláňava, Podzemský, PROKOP, Růčka, Růžička A., Rybář, Ryška, Říha, Sebera, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Švub, TURISTA, Vacek A., Valeš, Vašinka, VJ, Vychovalý, Vyskočil, Zelený. – 1: Adamčík Josef, Borkovský, Heikenwälder, Hendrych, Kolář, Kudličková, Lacko, Malinka, Marsová, Mojžíšek, Navrátil Jiří (Brno), Nitra, Platzner, Šplíchal, Vacek V. – 2: Beinhauer, Fojta, Grossmann, Haralík, Hořejší, Juroszek, Kobr, Přecechtěl, Rosová, Toman, Vacková, Zedníček. – 3: Kokeš, Kunst, Mareš, Motyčková, Navrátil Jiří (Olomouc), Pazdera S., Sedlatý. – 4: Mach J., Nováková, YETTI. – 5: Boháč, Landa, Lustyková, Macků, Slabý, Wohlmuth. – 6: Gabajová, Janošík, Kadlec, Kaipr, Nejedlý, Vítková. – 7: DĚDA MRÁZ, Michal, Novotný J. – 14: Spáčil S. – 20: Marhoul a další řešitelé s více než 20 ztrátovými body či vynechaným kolem.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

VODOROVNĚ: A. PNS; povadle; KMP. – B. Krep; analcim; Leoš. – C. Zpomást; Noe; upustit. – D. Anatole; Myers; Abramov. – E. Ku; edenian; akarka; lakomec. – F. Lot; plnivo; Pabal; bolas. – G. Taro; Leica; odkopy; Selsam; lakros. – H. Jekot; Onny; natož; kale; odlep. – I. Artur; vec; poháre; Tamer; piete. – J. Ngán; na; At; konodonti; pozitura; arit. – K. Nit; tin; Leger; skeče; Anconina; ANR. – L. ET; teks; Munok; ankre; kýčovina; Am. – M. Rep; PDP; uzrávat; tasan; Kasama; amu. – N. Urao; ol; Od; Johana Rottová; ITTO; opož. – O. Deska; sot; Letare; arlam; Iporá. – P. Anton; Alan; sedat; Raka; zálek. – Q. Cent; latky; kasina; tykati; králík. – R. Lea; učitel; kandi; Metin. – S. LC; tetivka; otecko; angelot. – T. Estonec; passé; vinkler. – U. Závitek; vak; komolec. – V. Lano; osazony; Irak. – W. Tan; nalepit; dam.

Tajenky: 1. Johana Rottová. – 2. Jan Neruda. – 3. Učitel. – 4. Petr Mužák. – 5. Americký klub dam. – 6. Dcera Boženka. – 7. Nemodlenec.

 

Řešení - vyplněný obrazec naleznete také ZDE.