Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

5. KOLO - NAŠE SPISOVATELKY: JARMILA LOUKOTKOVÁ

Milí přátelé, v 5. kole Křížovkářské kvalifikační soutěže si zaluštíte práci Kabrňáka Stanislava Bulína. Její řešení (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 10. října 2012 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Hodně zdaru při luštění!

Česká prozaička Jarmila Loukotková (1923–2007) se narodila v Praze do rodiny Čestmíra Loukotky, který byl známý jako ... (1), etnograf a lingvista. V Praze i vystudovala a až do roku 1943 pracovala jako úřednice na pražském magistrátu. Po válce studovala estetiku a francouzštinu na Univerzitě Karlově. Její tvorba je velmi různorodá. Hlavním prostředím, kde se její díla odehrávala, byla ... (2). V období antiky se odehrávají její díla ... (3), dvě prózy o Spartakovi, romány Pro koho krev, Pod maskou smích, ... (4) a povídková kniha ... (5). Do středověku je zasazeno asi nejznámější dílo Navzdory básník zpívá popisující život  prokletého básníka F. Villona. Z prostředí Francie v období stoleté války je román Bůh či ďábel. Ačkoliv se Jarmila Loukotková zabývala především historickými náměty, nebránila se ani tvorbě současné. Z tvorby pro děti jsou nejznámější divadelní hra ... (6), dívčí román Vstup do ráje zakázán a sbírka povídek ... (7). Na motivy Shakespearova Macbetha je napsána loutková pohádka ... (8). Její psychologické romány ze současnosti se často vyznačují kriminální zápletkou – Dar jitra prvního, ... (9) a ... (10).

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Pro tajenky posloužil převážně elektronický pramen Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), heslo Jarmila Loukotková. V tomto kole byl použitý navíc pramen Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (1996). 6. tajenka je skryta (8) a je třeba ji vypsat a vyznačit v obrazci.

VODOROVNĚ: A. 3. tajenka. – B. Spona spojující několik osnov; římský strážný duch; kartouny; kočovník; závodní saně. – C. Citlivka; prohnaný; nenasycené uhlovodíky; chitinové vlákno ve vzdušnici hmyzu; vlhký blahovičníkový les. – D. Papoušci; bezvýznamná věc; třpytivé ozdobné plíšky; osoby, které dědí; pohana. – E. Písemnost; 1. díl 8. tajenky; hrob. – F. Nadšení; indická mříž k uzavření oken. – G. Šátek; sáním odstranit. – H. Druhy počítačových pamětí; hudební skladba. – I. Zařízení k rovnání slámy; jílovitá usazená hornina; kritika. – J. Opomenutí; kmeny; zůstatek na účtu. – K. Radikál odvozený od metanu; plošná míra; nauka o mravnosti; švédská kladina. – L. Příslušnice evropského národa; domácky Kristián; pobřežní hráze; polská řeka. – M. Sirnaté; domácky Ervína; mužské jméno. – N. Trnovníky; vzorec hydridu germania; polední jídla; bezohlední lidé. – O. Velký počet; indosament; asijský hmyzožravec; doupě bobra nad hladinou. – P. Dusíkatá heterocyklická sloučenina; malajská jednotka délky; černé. – Q. Jedna z linií rodu Rohanů; elektricky nabitá částice; bývalý britský atlet; uzel; citoslovce. – R. Prstence dórské hlavice; samostatná; skotský ostrov; korálový útes; půvab. – S. Vojín; ohrazený svršek povozu; pohybová reakce organismu vyvolaná vnějšími podněty (slovensky); krátká dýmka (zdrobněle); patová. – T. Nedávno; metoda chemické analýzy; chlívek pro drůbež; jednotka tlaku vzduchu. – U. Ruská řeka; slovinský literát; druh koberce; kláda menších rozměrů; cukrářský výrobek (zdrobněle); titul italských šlechtičen. – V. Evropanky; bouda pro pastevce; bědovat; slinivka břišní; perský básník. – W. Trvající sto let; cizokrajný strom; podbradky; šibenice. – X. 10. tajenka. – Y. Odpadek koudele. – Z. Etiopská jednotka hmotnosti. – a. Malý kůň; český spisovatel. – b. Egyptský bůh stvořitel; poučení; 7. tajenka. – c. Jihoafrická řeka; nevzdělaný, nevzhledný člověk; sloupec; herna; příkopy; kancelář. – d. Ženské jméno; nomádské kmeny příbuzné s Maďary; práva; království; ořechovec. – e. Záznam hudební skladby; masný výrobek; rudé; sukovité větvičky; rozparovati. – f. 2. tajenka.

SVISLE: 1. Vrstva druhohor; nerost. – 2. Epidemické dětské onemocnění; jméno psané obráceně; monopolní sdružení podniků. – 3. Zákon (v antické filozofii); svrchní blůzy; vrstva ležící přímo pod ornicí. – 4. Slovensky „jílové“; tenké vlákénko; domácky Oliver; břišní křeče; revolver. – 5. Brva; pomocník; členové komise; hlavní město Albánie; stopa vyhloubená kolem vozu; jihoamerický hlodavec. – 6. Manželka boha jménem Manu; ještěrovitý plaz; 1. tajenka; pestrobarevný; na kterém místě; lomením oddělit; míč. – 7. Mužské jméno; dvojitý úhoz na buben; rostlina řádu Pinales; oslavná řeč; izraelitka; jednotka osvětlení; zemědělství; výsledek; rakouský malíř; letecké útoky; tryskové letadlo. – 8. Namodralý; slitina železa a hliníku; útočiště; paznehtníky; člen státní rady ve starověkém řeckém státu; něco; jednotka tíhového zrychlení; šašek; domácky Eduard; náš bývalý atlet; asijský nádeník. – 9. Dělo; koktavý člověk; 2. díl 8. tajenky; stěrač; tibetočínská jazyková skupina; vykleštěný mladý kohout; šprýmař. – 10. Organická rozpouštědla; událost; tradiční systém pravidel chování v islámských zemích; asijský jelen; dlabací nástroj; kus ledu. – 11. Lovy; slovensky „jinde“; zlost; dokončení kosení; v loňském roce; záhrobí. – 12. Osobní zájmeno; přístroj k měření svislých úhlů; léčba nemocí pobytem v jeskyních; krátké přiléhavé kabátce; dřevěná ucpávka; domácky Inéz; sladkovodní ryba. – 13. Neodborníci; sluchové vnímání; otužile; posměšné vyjádření; tajné židovské učení; vrácený nespotřebovaný materiál; přízemí; krátký kabát; severští nebeští bohové; přímý úder. – 14. Ženské jméno; krabice z lepenky; 5. tajenka; slušný člověk; 9. tajenka; prizma; skříň na šaty; planetka; výklenky ve zdi; dým. – 15. Britský lukostřelec; borové mlází; navijáky; červená hlinka; sloučeniny boru s kovy; vypovězenec; havíř; branky; souhlas; typ jezdeckého štítu. – 16. Schopnost žít v různých podmínkách; 4. tajenka; bahenní ptáci; klesání. – 17. Madagaskarská poloopice; psací potřeba. – 18. Části úst; běloruský spisovatel. – 19. Linky. – 20. Antická šestidobá stopa.

Pomůcka: Donalu.

ZPRÁVA O 5. KOLE KKS

Do pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení celkem 106 soutěžících, z nichž 51 řešilo bez jediné chybičky. Problémy činily zejména tyto výrazy a pasáže: G. TUCH (SNČ) x POSLUCH (SSJČ); 7. NOX (CJC1) x NOSS (CJC2, LUSS je sídlo, proto nešlo řešit LUX); U. KLADKA (SSJČ, nelze KLÁDKA) x RAKLE; W. ČAKANY (SSJČ) x ČAP (SSJČ, nelze ČEP pro dvojí užití – viz výraz a/2). Uznávali jsme alternativy 20. IONIK i IÓNIK x BYRO i BYRÓ. Objevily se nepozornosti, nevyplněná políčka, nevypsaná a nevyznačená skrytá tajenka a dokonce celá nenakreslená spodní část křížovky (drahá nepozornost!).

STAV KKS PO 5. KOLE

Bez ztrátových bodů prozatím absolvovalo prvních pět kol Křížovkářské kvalifikační soutěže 10 soutěžících. Ztráty ostatních však nejsou velké, bojujte dál. Ve hře jsou ještě kvalifikační body za poslední kolo KKS a za umístění ve skupinách KLL.

0 ztr. b.: ALBERT, Bezděk, Gašparín, Hájiček, Ivánek, Kovářová, MIWA, MUF, Nepimach, Struňák. – 1: Borkovský, Gášek, Kopřiva, Pazdera M., Svoboda, TURISTA, Valeš, Vyskočil. – 2: Auterský, Dedera, Dedková, Grossmann, Korčák, Melichárek, Novák R., Pláňava, Podzemský, Rybář, Starý, VJ, Zedníček. – 3: Bednarski, Kvěch, Malý R., Neumann, PROKOP, Vacek A. – 4: Bada, Heikenwälder, Hronek, Judas, Kočí S., Lacko, Měhýž, Růžička A., Říha, Šebesta, Švub. – 5: ČENDA, Kudličková, Navrátil J. (Brno), Platzner. – 6: Haralík, Kolář J., Mojžíšek, Ryška, Vacek V., Zelený. – 7: Fojta, Kobr, Malinka, Mareš, Přecechtěl, Růčka, Sebera, Vacková, Vašinka. – 8: Járová, Kučavová, Láník, Mach J., Marsová, Nitra, Vychovalý. – 10: Toman. – 11: Kokeš, Rosová, Šplíchal, YETTI. – 12: Janošík, Lustyková, Wohlmuth. – 13: Adamčík Josef, Navrátil J. (Olomouc). – 14: Juroszek, Michal. – 15: Kaipr, Novotný J. – 16: Nejedlý. – 17: Macků, Slabý. – 21: Sedlatý. – 22: Kunst, Motyčková. – 23: Nováková. – 24: Vítková. – 27: Landa. – 64: Marhoul. – 102: Gonda. – 104: Hořejší, Hroz. – 106: Dostál, Pazdera S. – 112: Kadlec. – 114: Čížek. – 202: Šuňavec. – 205: Juráň. – 234: Ponča. Další řešitelé nezaslali dvě a více kol.

VÝSLEDKY 2. KOLA KLL

Páté kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže bylo současně druhým kolem zkušebního ročníku Křížovkářské luštitelské ligy. I ti, kteří již v prvních kolech KKS nabrali nějaké ty ztrátové bodíky, mají možnost usilovat o co nejlepší výsledek uvnitř skupiny výkonnostně podobných řešitelů. Čísla v závorce značí průměrné pořadí soutěžícího ve 2. kole/součet pořadí za první dvě kola Křížovkářské luštitelské ligy. Nejsou uvedeni řešitelé, kteří nezaslali 4. a 5. kolo KKS.

Skupina A: Bezděk, Gašparín, Kovářová, MUF, Struňák (4,5/7,5); TURISTA (4,5/10,5); Auterský, VJ (4,5/13); Bednarski, Vacek A. (9,5/18).

Skupina B: ALBERT, Hájiček, Nepimach (4/6); Pazdera M., Vyskočil (4/9); Dedera, Podzemský (4/11,5); Pláňava (9/14); Růžička A. (9/18); Járová (9/19).

Skupina C: Ivánek, MIWA (3/5); Gášek, Valeš (3/8,5); Svoboda (7,5/9,5); Švub (3/12); Dedková, Rybář (7,5/13); Hronek (7,5/15,5).

Skupina D: Borkovský, Kopřiva (5/7); Korčák, Melichárek (5/9,5); Kvěch, Malý R. (5/11,5); Starý (10/12); Bada, Měhýž (5/13,5); ČENDA (5/15).

Skupina E: Novák R. (3,5/5); Neumann (1,5/6,5); PROKOP (5,5/7); Šebesta (3,5/8,5); Kudličková (1,5/9,5); Platzner (5,5/10,5); Hroz (8/15); Dostál (7/16).

Skupina F: Grossmann, Zedníček (4/5,5); Heikenwälder, Judas, Kočí S., Říha (4/8,5); Navrátil J. – Brno (4/11); Růčka, Sebera (8,5/17,5); Láník (10/19).

Skupina G: Lacko (2/3); Ryška, Zelený (2/8,5); Vacek V. (7/9); Kolář J., Přecechtěl (7/10,5); Marsová, Nitra (7/13,5); Kučavová, Vychovalý (7/16,5).

Skupina H: Haralík (2/4,5); Mareš (2/7); Fojta (5/7,5); Malinka (8/9); Mach J., Vašinka (5/10); Hořejší (2/11); Toman (8/15); Adamčík Josef (8/16).

Skupina I: Mojžíšek (4/5); Kobr (1/6); Vacková (4/8); Janošík, Lustyková, YETTI (4/11,5); Kokeš (9/11,5); Motyčková (10/12,5); Šplíchal (7,5/15); Rosová (7,5/17,5).

Skupina J: Wohlmuth (2/4); Juroszek (1/6,5); Michal (4,5/6,5); Nejedlý (4,5/8,5); Navrátil J. – Olomouc (8/10); Sedlatý (4,5/11,5); Kunst (4,5/12,5); Landa (9/14,5); Kadlec (7/16).

Skupina K: Nováková (1,5/3); Kaipr (1,5/5,5); Novotný J. (3,5/7,5); Slabý (6/7,5); Macků (6/10); Marhoul (3,5/10,5); Vítková (6/12).

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA KKS

VODOROVNĚ: A. Není římského lidu. – B. Akoláda; Genius; kotony; Alarod; bob. – C. Mimosa; fikaný; alkeny; intima; kari. – D. Arové; nicota; flitry; dědici; porok. – E. Listina; Tajemství; rov. – F. Elán; jali. – G. Tuch; odsát. – H. Romky; hra. – I. Kasač; slín; soud. – J. Omise; pně; saldo. – K. Metyl; akr; etika; bom. – L. Irka; Tian; lida; Odra. – M. Sirné; Era; Kamil. – N. Akáty; GeH; obědy; psi. – O. Řada; žiro; tana; hrad. – P. Indol; ela; vrané. – Q. Chabot; iont; Coe; ranec; hou. – R. Anuli; svá; Noss; atol; šarm. – S. Maník; korba; taxia; pipka; patní. – T. Ondy; polarografie; kurník; bar. – U. Sym; Trdina; kovral; kladka; dortík; dona. – V. Italky; koliba; plakat; mikter; Sanájí. – W. Stoletý; kdoule; laloky; čakany. – X. Žít jednou spolu. – Y. Pucek. – Z. Alada. – a. Koník; Čep. – b. Amon; návod; Liána smrti. – c. Rit; baloun; kolona; kasino; taluty; byro (byró). – d. Alena; Kumáni; nároky; koruna; pekan. – e. Noty; jelito; krvavé; součky; párati. – f. Antika a středověk.

Tajenky: 1. Amerikanista. – 2. Antika a středověk. – 3. Není římského lidu. – 4. Doma lidé umírají. – 5. Jasmín. – 6. Fialinka (skryta po shlucích v mozaikách řádku C). – 7. Liána smrti. – 8. Tajemství černého lesa. – 9. Odměna. – 10. Žít jednou spolu.