Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

6. KOLO - NAŠE SPISOVATELKY: GABRIELA PREISSOVÁ

Milí přátelé, je tu poslední kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže a Křížovkářské luštitelské ligy. Luštit budete práci Zdeňka Chromého. I když je rozsahem menší, není radno ji podceňovat. Její řešení (kompletně vyplněný obrazec) zašlete nejpozději do 5. prosince 2012 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Tímto se s vámi autoři letošního ročníku, Zdeněk Chromý a Stanislav Bulín, loučí, přejí vám hodně úspěchů při luštění a předávají štafetu pro příští rok do Liberce.

 

Gabriela Preissová (1862–1946) se narodila jako Gabriela Sekerová v Kutné Hoře. Méně se ví, že používala pseudonym ... (1). Je známá především jako dramatička a spisovatelka, představitelka realismu, a jako ... (2) Národního divadla v Praze. Po smrti otce byla vychovávána v rodině smíchovského archiváře Dvorského. Jeho manželka Luisa byla její teta z matčiny strany. V této rodině se scházeli literáti jako Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská nebo Jakub Arbes. V roce 1873 odjela do Hodonína ke svému strýci a zde se seznámila s pokladníkem cukrovaru Janem Preissem, za něhož se roku 1880 provdala. Nějaký čas žila v Oslavanech, odkud podnikala ... (3) a do Haliče. V roce 1897 se manželé Preissovi přestěhovali do Prahy. Jako vdova se podruhé provdala za rakouského plukovníka Adolfa Halbaertha. Jejím novým domovem se stala istrijská ... (4), z níž podnikala výlety do Itálie a Francie. Během první světové války byla obžalována z velezrady, když se veřejně zastala šikanovaných ruských zajatců. Po válce žila v Praze, ovšem na letní měsíce jezdila do Chlumu u Třeboně. V roce 1925 byla jmenována řádnou členkou České akademie věd a umění. V roce 1944 naposledy navštívila ... (5) a svého syna, který žil ve Strážnici. Zemřela v Praze čtyři dny po svých 84. narozeninách a je pohřbena na vyšehradském hřbitově. Jejími nejznámějšími díly jsou dramata Její pastorkyňa (zhudebněna jako opera Leošem Janáčkem) a Gazdina roba (převedena do operní podoby Josefem Bohuslavem Foersterem).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka a 1 souměrná slabiková mozaikovka

V křížovkovém celku jsou použity jen 3 tvarové typy mozaikových políček, které se vyskytují při vnitřních obrysech. Pro tajenky posloužil elektronický pramen Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), heslo Gabriela Preissová. Poslední výraz v řádku N je převzat z Příručního slovníku jazyka českého.

VODOROVNĚ: A. Opevněný zámek v Maroku; drahý kámen s reliéfní řezbou; rostlina bohů. – B. Baalův posel; přesnost; sídlo u Kaspického moře. – C. Vonný výměšek z podocasní žlázy cibetky; odměřovat kapalinu (v chemii); syntetický korund. – D. Sprejer vytvářející graffiti na plochách k tomu určených; jívy; slovensky „sekretáře“. – E. Ohnisko; fáze Měsíce; obec v Podunajské nížině; ženské jméno; lékopisné označení pro sůl. – F. Espundie; šachový výraz; velký savec; ovocná zahrada; papoušek; záhada; Institut vydavatelů knih (anglická zkratka). – G. Písečný přesyp; pohádková země; spojka; otec; znepokojovat. – H. Tvrdá stupnice; programovací jazyk (anglická zkratka); rachotivé zvuky. – I. Omamná látka; citoslovce rozmrzelosti; předložka; mýtus popírající jiný mýtus. – J. Náš bývalý házenkář; název polosykavky; značka metru; spojovací tkáň, na níž polypi tvoří kolonii. – K. Kód letiště Suva/Nausori; nerostné žlutohnědé barvivo; borka; thajský jazyk; v esperantu „být užitečný“; kód Nigérie. – L. Evropan; dopravní prostředek; švédská jednotka délky; forma polyfonní hudby; dřívější fyzikální jednotka. – M. Střední část somitu; abort; neskutečný. – N. Původce; přístroje reprodukující mechanické záznamy zvuku; seknutím. – O. Prohazovačka; neobalený rostlinný vir; vniknutí. – P. Zpět; stříleti na branku; trestat mstou.

SVISLE: 1. Pomalý člověk; dvakrát snížený tón. – 2. Viz 3. – 3. Tanec; „Pán posvátné půdy“; citoslovce hlasu křepelky. – 4. Autor obrazu Odtékání; autor teorie oběhu elit; uhlovodík. – 5. Odvolávat se; udatnost. – 6. Značka kovového prvku IV. B skupiny periodické soustavy; jehličnan; skřítek ze severské mytologie; zkratka Rukopisu Zelenohorského. – 7. Ano; zkratka Polské astronomické společnosti; viz 5; kód letiště Omega (Namibie); pojem duše u starých Egypťanů. – 8. Jméno režiséra Kurosawy; šelma; období; vznik. – 9. Nádoby; římská číslice; tulák bez domova. – 10. Planetka; částice; starořecká manželská ložnice. – 11. Viz 1. – 12. Plod africké rostliny; tělesně svěží. – 13. Iniciály bývalého předsedy Sovětu národností Nejvyššího sovětu SSSR (nar. 1916); Orestek. – 14. Vynikající jedinci; planetka; římský kmín. – 15. Značka prvku objeveného v roce 1898; citoslovce opovržení; viz 4; aromatické étery; citoslovce syčení. – 16. Předložka; plošná míra; zvonění v uchu; iniciály herce Trégla. – 17. Cizí pěvec; specializovaná činnost arboristiky. – 18. Pomocný snížený hlas ve varhanách; nějaký; kroutit. – 19. Jiráskovo dílo; druh pelyňku; citoslovce zvuku při rozechvění struny trhnutím. – 20. Viz 2. – 21. Výkvěty; spojování přízí kroucením.

Pomůcka: Taratuta.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE KKS

Poslední kolo KKS 2012 obeslalo celkem 99 soutěžících, z nichž 46 řešilo bezchybně. Problémy činily zejména tyto výrazy a pasáže: A. Kamea (SSJČ) x AEV (Avgust Eduardovič Voss, MČSE 6/614); A. EROGA (Rystonová 2); D. LEGÁLISTA (Martincová 2) x KAVÁN (MČSE 3/349); G. DYNA (SSJČ); H. VALID (UNI); I. DOPE (UNI); J. CENOSARK (NASCS) x CUMINUM (Rystonová 2); K. OCHR (SSJČ); K. THO (MČSE 3/176) x THALAMOS (CJC 1/420); L. CAB (NASCS) x CETAN (NASCS).

KONEČNÝ STAV KKS 2012 PO 6. KOLE

Bez ztrátových bodů absolvovalo Křížovkářskou kvalifikační soutěž (KKS) 2012 celkem 9 řešitelů. Absolventům KKS, kteří jsou členy SČHAK, budou připsány kvalifikační body podle propozic (KaH 1/2012; web). Konečné výsledky jsou tyto:

0 ztr.b.: ALBERT (Žačok R.), Gašparín P., Hájiček M., Ivánek J., Kovářová I., MIWA (Wasserburger M.), MUF (Sedláček K.), Nepimach J., Struňák J.. – 1: Bezděk K., Borkovský L., Kopřiva J., Pazdera M., TURISTA (Dymáček M.), Valeš V., Vyskočil P. – 2: Auterský P., Dedera F., Dedková I., Grossmann Z., Melichárek M., Podzemský P., Starý J., Svoboda M., VJ (Vlášek J.), Zedníček E. – 3: Bednarski J., Korčák B., Kvěch L., Malý R., Neumann M., Pláňava E., Rybář P. – 4: Bada P., Gášek J., Heikenwälder A., Kočí S., Lacko D., Novák R., Růžička A., Říha A., Švub S., Vacek A. – 5: Měhýž P., Navrátil Jiří (Brno), Platzner I., Šebesta S. – 6: ČENDA (Čenovský J.), Vacek V. – 7: Haralík P., Judas P., Kudličková V., Mareš T., Mojžíšek V., PROKOP (Jalůvka R.), Ryška J., Sebera B., Vacková J., Zelený Z. – 8: Járová J., Kobr J., Kučavová V., Růčka J., Vašinka J. – 9: Fojta A., Kolář J., Mach J., Marsová I., Nitra J., Vychovalý P. – 10: Láník V. – 11: Šplíchal L. – 12: Rosová M. – 13: Malinka Z. – 14: Adamčík Josef, Janošík R., Kokeš M., Yetti (N. N.) – 15: Lustyková J. – 16: Kaipr V., Michal M. – 17: Juroszek J., Wohlmuth A. – 19: Macků P. – 23: Sedlatý. – 25: Kunst K. – 26: Motyčková M. M. – 29: Nejedlý V. – 30: Vítková. – 31: Nováková Z., Novotný Jindřich. – 86: Marhoul S. – 102: Gonda L. - 104: Hronek J. – 107: Přecechtěl M. – 108: Dostál V. – 109: Kučírek P. – 110: Toman V. a další řešitelé s více body, kteří nezaslali jedno nebo více kol.

KONEČNÉ VÝSLEDKY KLL 2012

6. kolo KKS bylo současně 3. a posledním kolem Křížovkářské luštitelské ligy (KLL). Vítězové jednotlivých skupin jsou ve výsledcích uvedeni tučně. Čísla v závorkách značí průměrné pořadí řešitele ve 3. kole/součet pořadí za všechna 3 kola KLL. Nejsou uvedeni řešitelé, kteří nezaslali 2 nebo 3 kola KLL.

Skupina A: Gašparín, Kovářová, MUF (Sedláček), Struňák (4,5/12); TURISTA (Dymáček) (4,5/15); Bezděk (9,5/17); Auterský, VJ (Vlášek) (4,5/17,5); Bednarski (4,5/22,5); Vacek A. (9,5/27,5).

Skupina B: ALBERT (Žačok), Hájiček, Nepimach (5/11); Pazdera M., Vyskočil (5/14); Dedera, Podzemský (5/16,5); Růžička A. (5/23); Járová, Pláňava (5, 10/24).

Skupina C: Ivánek, MIWA (Wasserburger) (3/8); Valeš (3/11,5); Švub (3/15); Dedková, Svoboda M. (3, 6,5/16); Gášek (8/16,5); Rybář (6,5/19,5); Hronek (9/24,5).

Skupina D: Borkovský, Kopřiva (4/11); Melichárek (4/13,5); Kvěch, Malý R. (4/15,5); Starý (4/16); Bada (4/17,5); Korčák (9/18,5); Měhýž (9/22,5); ČENDA (Čenovský) (9/24).

Skupina E: Neumann (1,5/8); Novák R. (5/10); Šebesta (3/11,5); Platzner (1,5/12); PROKOP (Jalůvka) (7/14); Kudličková (5/14,5); Dostál (5/21).

Skupina F: Grossmann, Zedníček (4/9,5); Heikenwälder, Kočí S., Říha (4/12,5); Navrátil J. – Brno (4/15); Judas (10/18,5), Sebera (4/21,5); Růčka (8/25,5); Láník (9/28).

Skupina G: Lacko (2/5); Vacek V. (2/11); Ryška, Zelený (6/14,5); Kučavová (2/18,5); Marsová, Nitra, Kolář J. (6, 6, 9/19,5); Přecechtěl (10/20,5);Vychovalý (6/22,5).

Skupina H: Haralík, Mareš (1,5 a 1/8); Fojta (6/14) a Mach J., Vašinka (3,5/14); Malinka (8/18); Adamčík Josef (3,5/20,5); Kučírek (7/22); Toman (9,5/25,5).

Skupina I: Mojžíšek (4/9); Vacková (1,5/9,5); Kobr (4/10); Šplíchal (1,5/16,5); Janošík (6/17,5); Kokeš, Lustyková, Yetti (8/19,5); Rosová (4/21,5); Motyčková (10/22,5).

Skupina J: Michal (1,5/8); Wohlmuth (5/9); Juroszek (3,5/10); Sedlatý (1,5/13); Nejedlý (7/15,5); Kunst (3,5/16); Navrátil Jiří – Olomouc (8,5/18,5); Kadlec (6/22); Landa (8,5/23).

Skupina K: Kaipr (1/6,5); Nováková (4/7); Macků (2/12); Novotný Jindřich (5/12,5); Slabý (7/14,5); Vítková (3/15); Marhoul (6/16,5).

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA KKS

VODOROVNĚ: A. Kasba; kamea; eroga. – B. Gapn; akuratesa; Baku. – C. Civet; pipetovat; alund. – D. Legálista; rakyty; sekretáre. – E. Osa; nov; Hul; Ria; sal. – F. Uta; pat; slon; sad; tarapu; taj; BMI. – G. Dyna; Oz; a; tatula; starat. – H. A dur; VALID; rokoty. – I. Dope; á; u; antimýtus. – J. Eret; cé; m; cenosark. – K. SUV; ochr; kora; tho; utili; NGA. – L. Est; cab; aln; motet; dyn. – M. Sklerotom; potrat; iluzorní. – N. Autor; gramofony; sečně. – O. Katr; komovirus; vnik. – P. Nazad; psáti; mstít.

Tajenky: 1. Matylda Dumontová. – 2. Dramaturgyně. – 3. Cesty do Ruska. – 4. Pula. – 5. Slovácko.