Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

Milí přátelé!

Vítáme vás na startu dalšího ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS). Ta letošní je zaměřena na evropské metropole a jejich významné památky či stavby. Křížovky budou sice předkládány ve formě dokreslovek, ale obrazce budou poměrně jednoduché. I v tomto ročníku chceme soutěž pokusně oživit novým prvkem – každý obrazec bude obsahovat malou vnitřní křížovku a vaším zcela nepovinným a nehodnoceným úkolem bude vyzkoušet si její dotvoření. Věříme, že vás prvek zaujme a že se tyto minikřížovky pokusíte vymyslet. Nicméně platí již řečené, hodnotit se bude pouze vyřešení předložené křížovky.

Pokud dosud nejste členy členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů a máte zájem  o kvalifikační body a udělení výkonnostních tříd – můžete se přihlásít buď písemně na adrese našeho vydavatelství: Vydavatelství NOVUM, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10, nebo mailem na adrese matrikářky SČHAK Stanislavy Teichmanové: steichmanova@seznam.cz.

Propozice KKS 2013

Prameny KKS 2013

1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec

2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec

3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec

4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec

5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec

6. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení a vyplněný obrazec