Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

POUŽITÉ PRAMENY KKS 2013

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá československá encyklopedie (MČSE); Universum – všeobecná encyklopedie 1-10 (Odeon 2000-2001, UNI 10); Český slovník věcný a synonymický (ČSVAS); Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1995), Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1971); Klimeš: Slovník cizích slov (SCS-K, 2005); Co je co? (CJC, 1-3); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2006); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED, 1994).

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 3. rozšířené vydání 2009); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Československý biografický slovník (ČSBS); Jordan: Encyklopedie bohů; Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření; Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (2007); Slovník slovenského jazyka (1-6).

1.3 z ostatních pramenů (PO): Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Slovník českých synonym a antonym, Lingea 2007.

2. Prameny v elektronické podobě

Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz.

Na použití jiných pramenů bude upozorněno, nebo budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.