Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

EVROPSKÉ METROPOLE – 2. KOLO: LONDÝN

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola) zasílejte na adresu: Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo na mailovou adresu mikusm@seznam.cz, nejpozději do 27. března 2013.

 

Po výletu do Paříže vás tentokrát čeká britský Londýn, jedno z největších a nejdůležitějších obchodních, finančních a dopravních center světa. Jádrem města, kterým protéká (1) Temže je (2),  sídlí tam Bank of England, (3), nejdůležitější pojišťovny i radnice. Součástí světového kulturního dědictví je (4) z 11. století, dalšími významnými historickými památkami jsou Buckinghamský  (5), katedrála sv. Pavla,  (6) s hrobkami britských králů, známá hodinová věž (7) a také (8) - viz obrazec křížovky. Můžete se projít po Piccadilly Circus, nebo Trafalgarském náměstí, navštívit tam Národní galerii, obdivovat přes 50m vysoký žulový Nelsonův (9). 158 hektarový (10) nabízí dostatek místa k poklidné procházce či odpočinku. Návštěvník by neměl zapomenout navštívit bývalou hvězdárnu Greenwich, kterou prochází nultý (11). Ve městě jsou samozřejmě četná muzea (British Museum), galerie (Tate Gallery), operní scény (Covent Garden), divadla (Royal Shakespeare Theatre či (12)). Z novějších staveb zaujme Millennium Dome nebo Londýnské oko. K vidění je toho samozřejmě mnohem mnohem více, většinou jedna návštěva nestačí.

 

SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

dvě střídavé polomozaikové, dvě písmenné, jedna mozaiková a jedna polomozaiková dokreslovka

 

Použité typy políček:

Dále pak v řádku V pro dodržení zadání (polomozaiková křížovka) spojte přímkou rohy políček ve sloupcích 10 až 19 a 20 až 29.

 

VODOROVNĚ: A. Citoslovce štěknutí; titul muže. – B. Domácky Filemon; citoslovce štěknutí; odhad; docela; titul muže; drobný motýl. – C. Domácky Filemon; citoslovce štěknutí; odhad; docela; titul muže; drobný motýl. – D. Domácky Filemon; monopolní sdružení podniků; odhad; docela; dobromyslně; drobný motýl. – E. Nula; odplata; označení pátého členu v řadě; citoslovce překvapení; bouřka; značka těžkého vodíku. – F. Viz  5; viz 3. – G. Savec příbuzný žirafě; pevný jez. – H. Starověká vojenská pokrývka hlavy; viz 8/3; oblá část něčeho; svítící skleněná trubice; narval (zastarale); domácky Anna; příkře spadající výběžek vyššího terénu; průliv spojující Černé moře s Marmarským; viz  12; stropnice (v hornickém slangu). – I. Střepiny (zastarale); nízká překážka (v jezdectví); viz 6/2; vojenský vlak; předek; zahálčiví; viz 11; jednoletý výhonek stromu; prudký vichr. – J. Mikrob; druh koně (v polském a ukrajinském prostředí). – K. Moč; ohrazený lesní pozemek. – L. Matykář; mít na sobě. – M. Krajíc (zastarale); hudební skladba. – N. Krychle; člověk pracující bez odpočinku. – O. Namazaní; dílo S.V. Rachmaninova. – P. Jméno baskytaristy Pink Floyd; dosah. – Q. Mladý svobodný muž; zničený. – R. Korpulentně; výhodná nákupní příležitost. – S. Obtěžovat; co se týče. – T. Bohyně plodnosti v severovýchodní Africe; rytmy. – U. Oddech; zešikmení; těžiště; viz 6/1; spojitost; netkaná látka; x. – V. Kořínek; dětské citoslovce vyjadřující naplácání; jitrocel kopinatý; přenosné seizmografy; jitro; x. – W. Druhý arabský chalífa; viz 4/2 = 8/2; viz 9; x. – X. Neobdělaná půda; hněvivě (v hudbě); část chrámu pro samostatné bohoslužby; x.               

SVISLE: 1. Sdružení podniků. – 2. Osmička. – 3. Jednosedadlový závodní automobil; citoslovce označující zvuk způsobený pádem; patřící ruskému dramatikovi a překladateli (1852-1923); viz 4/1. – 4. Kolečko; lihovina ze zkvašené rýže; zaujmout; středoevropský tok. – 5. Mužské jméno hebrejského původu; avšak; viz 2; viz 7/1; viz 10/1; splétati. – 6. Řadová číslovka;  vynálezce tlakového hrnce; domácky Iva; slitina železa a hliníku; oblečení určené k nějaké příležitosti. – 7. Chorobné zrohovatění povrchu jazyka u drůbeže; poklid; pokladník; zkratka naší jaderné elektrárny; japonský motocykl. – 8. Vyřazené vadné zboží; zředěný roztok kyseliny octové. – 9. Slavná umělkyně; osaměle. – 10. Sídlo v Belgii; sibiřský veletok. – 11. Střevíc; zvratné zájmeno. – 12. Bývalý liberecký podnik; starší jednotka plošného obsahu. – 13. Kanaánská bohyně plodnosti a válek; thajská jednotka délky. – 14. Anglicky „sítě“; sumerský velekněžský titul. – 15. Moderní; italsky „ano“. – 16. Řídká hmota; ukazovací zájmeno. – 17. Drdol; římskými číslicemi 1100. – 18. Jeden z členů skupiny U2; citoslovce hlasu osla. – 19. Nučky; Národní shromáždění (zkratka). – 20. Součást éterických olejů; slovenská předložka. – 21. Čiperně; SPZ letadel Čadu. – 22. Bratrovrah; jméno souhlásky „ř“. – 23. Vlastní nočnímu ptákovi; solmizační slabika. – 24. Jsoucí v koncích; pst. – 25. Horská louka; SPZ vozidel okresu Kolín. – 26. Agent 007; teplé období v pleistocénu. – 27. Pejsek; citoslovce pobídky tahounů k chodu. – 28. Dravý pták; Evropan. – 29. Společenská hra; osobní zájmeno. – 30. Slovensky „dvůr“; nístěj. – 31. Keř rostoucí ve Středozemí; český astronom. – 32. Velká loď; téměř; Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (anglická zkratka); fešanda; nasečené obilí svázané povříslem. – 33. Sídlo v Indonésii; místo ve sloji; kolem; úřední spisy; pouzdro na šípy. – 34. Strážník v Uhrách; zkratka lékařské posudkové komise; viz 8/1; viz 7/2; viz 10/2; x. – 35. Bitá; operní skladba; ohryzat; x. – 36. Evropan; nejmladší stupeň paleogénu; toteny lékařské; viz 1. – 37. X. – 38. X.    

Pomůcka: Atete; ém; rumák; salad.

Protože úvodní kolo potvrdilo váš zájem o toto netradiční zpestření, i tentokrát je vám dána možnost k případnému dotvoření předložené křížovky. Oproti prvnímu kolu je to část jedné z písmenných dokreslovek v prostoru U-X a 34-38 s tím, že tajenku máte již zadanou - viz 1. Pro jednoznačnost – obsah uvedeného prostoru U-X a 34-38 také nebude hodnocen řešitelsky. Vytvořit zbývá pouze osm výrazů, v legendě jsou označeny písmenem x. Platí i nadále, že vaše tvorba není povinná ani hodnocená, několik variant autorského dotvoření křížovky všech kol bude postupně vyvěšeno na těchto stránkách. Výrazy samozřejmě musí odpovídat Směrnicím pro tvorbu křížovek.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Mailem či poštou dorazilo 127 řešení, z nich bylo 91 bez chyby. Je tedy vidět, že ani druhé kolo vám nečinilo potíže. Některé chyby i tentokrát vyplynuly z nedostatečné kontroly, chyběly rozdělovací značky, nedopatřením nebyla vyplněna některá políčka, objevily se i „překlepy“ typu letohrad místo letorost (I/8) atp. Několik řešitelů zaslalo místo polomozaikovky v prostoru U-V x 10-29 standardní písmennou křížovku, což bylo porušením zadání kde byl počet jednotlivých typů křížovek uveden. Jde o systémovou chybu, tedy za 5 ztr. bodů. Nejvíce činily problémy výrazy U/2 úkos x 6/5 úbor (obojí SSJČ), obor není oblečení, 17/1 uzel x H/5 zuboun  x I/4 ešelon (vše SSJČ), dále pak A/1 raf (SSJČ) x 5/1 Rafael (Knappová) a 6/3 Ivule (rovněž Knappová). Padlo několik dotazů k pramenu výrazu i legendy ke 4/1 trakař – naleznete ve Slovníku nespisovné češtiny pod heslem tragač.

Pokud někdo nemá k dispozici v knižní podobě Spisovný slovník jazyka českého (SSJČ) mohu jako výbornou pomůcku a adekvátní náhradu doporučit oficiální internetové stránky Ústavu pro jazyk český, kde je na stránce  http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php k dispozici.

Celkem 113 z vás autorsky dotvořilo s využitím tajenky „řeka“ vymezený prostor. Převážná většina zaslala jednu „minikřížovku“, byli i autoři, kteří zaslali více výtvorů. 

Držím palce při křížovkářských toulkách po Římě.  

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

Bez ztr. bodů: Adamčík, Bada, Bednarski, Bezděk, Borkovský, Čenda, Dedera, Dostál, Dressler, Dymáček, Fojta, Fouček, Gášek, Gašparín, Gonda, Grossmann, Hájiček, Haralík, Heikenwälder, Hendrych, Hronek, Hroz, Ivánek, Janošík, Járová, Jeník, Judas, Juráň, Juroszek, Juřík, Kaipr, Kobr, Kočí, Kokeš, Korčák, Kovářová, Kučírek, Kudličková, Kunst, Kurpaš, Kvěch, Lacko, Landa, Lustyková, Macků, Mach, Malčík, Mareš, Marjenka, Marsová, Měhýž, Melichárek, Milana, Mojžíšek, Motyčková, Neumann, Nitra, Novák, Pavlík, Pazdera M., Pazdera S., Pláňava,  Podzemský, Přecechtěl, Rosová, Růčka, Růžička A., Rybář, Říha, Samec, Sebera, Sedláček, Starý,  Stískal, Struňák, Svoboda, Šebesta, Škrobák, Šplíchal, Švub, Toman, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vítková, Vojtěch, Vychovalý, Vyskočil, Zedníček, Zelený. – 1: Bezpalec, Blanka, Čermák, Havel, Janek, JV, Kolář, Kopřiva, Lojza, Malinka, Michal, Navrátil, Novotný, Nováková, Platzner, Ryška, Sedlatý, Šťastná. – 2: Houška, Kadlec, Marhoul, Růžička V., Tydlačka, Vašinka, Werner. – 3: Ponča, T.Jurek. – 4: Auterský, Dedková, Kolářová. – 5: Láník, Malý, Rybníčková. –  7: Nejedlý, Wohlmuth. – 8: Kudláček.

Kompletní tabulku řešitelů dám k dispozici po 3. kole.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

VODOROVNĚ: A. Raf; pan. – B.  Mon; raf; tip; kor; pan; mol. – C. Mon; raf; tip; kor; pan; mol. – D. Mon; trast; tip; kor; bodře; mol. – E. O; trest; e; á; bouře; D. – F. Palác; burza. – G. Okapi; splav. – H. Salad; Bridge; oblina; neonka; zuboun; Anička; ostroh; Bospor; Old Vic; kopna. – I. Třepy; kavaleta; opatství; ešelon; čelo; leniví; poledník; letorost; orkán. – J. Bacil; rumák. – K. Urina; obora. – L. Matik; nosit. – M. Skyva; oktet. – N. Kubus; robot. – O. Opilí; Aleko. – P. Roger; donos. – Q. Šuhaj; kaput. – R. Otyle; okase. – S. Vadit; stran. – T. Atete; takty. – U. Pohov; úkos; osa; Westminsterské; nit; plst. – V. Osrdí; baci; beraní ocas; otřesoměry; ráno. – W. Omar; Tower; sloup. – X. Lada; irato; kaple.  

Tajenky: 1. Řeka. – 2. City. – 3. Burza. – 4. Hrad Tower. – 5. Palác. – 6. Westminsterské opatství. – 7. Big Ben. – 8. Most Tower Bridge. – 9. Sloup. – 10. Hyde Park. – 11. Poledník. – 12. Old Vic.