Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

EVROPSKÉ METROPOLE – 4. KOLO: ATÉNY

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 4. kola) zasílejte na adresu: Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo na mailovou adresu mikusm@seznam.cz, nejpozději do 17. července 2013.

 

Čtvrté (1) soutěže je věnováno řecké metropoli Aténám. Jejich dominantou, symbolem, náboženským centrem a také nejstarší částí je (2). Zde se nacházejí pozoruhodné stavby či jejich části – muzeum s bohatými archeologickými sbírkami, chrám (3) se sochou bohyně Athény, mohutné pevnostní hradby se vstupním schodištěm a branou propylejí nebo chrám Erechtheion s karyatidami. Nedaleko lze spatřit Hadriánův oblouk a Olympieion, chrám zasvěcený bohu Diovi, a také (4), později upravené i pro konání gladiátorských her. Starověká (5), ostatně křížovkáři tento pojem znají jako tržiště, byla nejen obchodním centrem, nacházely se zde také administrativní budovy, soudy, veřejné služby, prostě téměř vše, co potřeboval občan k běžnému životu. A samozřejmě i další chrámy, např. (6) zasvěcený bohu Héfaistovi. K dosud nejzachovalejším stavbám patří (7) – viz obrazec křížovky. Tato antická (8) památka se sloupovou předsíní v korintském stylu s reliéfním vlysem byla postavena v 1. století př. n. l., později byla doplněna zařízením pro měření času a představuje tak kombinaci (9). Velmi zajímavou částí Atén je přirozeně (10) s klikatými uličkami a koncentrací služeb pro turisty. Přeji vám co nejpříjemnější křížovkářské putování.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 2 mozaikové dokreslovky, z nichž 1 je nesouměrná, 1 střídavá, 1 písmenná a 2 střídavé polomozaikové dokreslovky

 

VODOROVNĚ: A. Bok. – B. Viz 5; viz 9/3. – C. Tiskové strany; mihule. – D. Odrůda sóje; družice bývalého SSSR; útlak. – E. Trn; nejistota; vrkání. – F. Růžice; vytáčky; štíhlé kaprovité ryby. – G. Kontrolní otisk ze sazby; mizet; africký kmen. – H. Viz 4. – I. Nabýt většího objemu; navlékat. – J. Izraelské přístavní město v Akabském zálivu; průsvitky; záchrana. – K. Řadová číslovka; viz 9/1; sídlo v okrese Plzeň-jih. – L. Starořecký kožený měch na tekutiny; epocha; polní plošná míra; hněvivě (v hudbě). – M. Znovu; mytologická řecká obluda zabíjející malé děti; iniciály slovenského malíře Kuľhavého; kód Antarktidy; babylon. – N. Koření; pluhem připravovati půdu k setí; obuvnická nit; přítok Váhu. – O. Starší jednotka aktivity; parno; mexický romanopisec a básník; zabíjet; zápasník s býky; nástroj k broušení. – P. Iniciály prozaičky Voynichové; pobídka; přítok Dunaje v Rakousku; vozovna; tržní krámek; domácky Etela; viz 3. – Q. Elektrárna Mělník (zkratka); etruský moudrý božský chlapec; stranou; viz 1; firn; radioaktivní prvek; kotlinka v oblasti věčného sněhu a ledu; sumaterský název portugalské jednotky délky covado. – R. Nádoba na mísení těsta; podnik v Adamově; římskými číslicemi 51; mys; poštovní kód New Hampshire; arabské mužské jméno; snížený tón. – S. Chytání ryb; strojírenský podnik v Děčíně; značka tantalu; žlutohnědé barvivo; předložka; vědomě nepravdivá; staré město v jižní Babylonii. – T. Jedna i druhá; hvězda Velkého vozu; japonská míle; předložka; název písmene K; stanovit; SPZ vozidel okresu Šumperk. – U. Nadávat; naříkavé; základní organizace (zkratka); hrob; plošná míra (slovensky); sídlo v Namibii; laoská dílčí měnová jednotka. – V. Stav bez války; tabulka udávající dovozné pro jednotlivé za sebou jdoucí přepravní vzdálenosti; citoslovce zvuku při zívání; Evropský patentový úřad (anglická zkratka); iniciály Lipského; legendární sumerský panovník ve městě Kiši; Evropan. – W. Zvuk vydávaný datlem; nejvyšší karty; pobídka tahounů k chodu; citoslovce; výbušnina; zkratka národního výboru; zkratka Červeného kříže; doktor filozofie (anglická zkratka); bobizační slabika. – X. Umělecké směry; anglicky „herecké úlohy“; sibiřský veletok; domácky Ilona; ovšem; schopná se ponořit; značka argonu. – Y. Dámský klobouk bez krempy; otupovat; tralá; tenké vlákno; celní kód Libye; osoba s vysokým IQ; ukazovací zájmeno. – Z. Karetní hláška; od uvedeného dne; citoslovce tišení; přibližně; nikoli; starý strunný nástroj; značka jednotky prostorového úhlu. 

SVISLE: 1. Hora Východolabské tabule; výtvor; zakulacená; nepochybovat. – 2. Značka vápníku; sprát; viz 7; komíhati. – 3. Slehnutí; nebednit; ženské jméno germánského původu. – 4. Ostnoploutvá ryba; jelenovití přežvýkavci; sídlo na Sardinii; ohraničená část areálu určitého druhu rostliny; domácky Delie; úsudek. – 5. Starý lidový tanec; zde; člen národa žijícího v Pyrenejích; velký ostrov u pobřeží Afriky; vysokohorská pastvina. – 6. Domácky Aglaja; nasycený uhlovodík; český nakladatel; Institute of Telecommunications Resellers in Europe (zkratka); Estonci; egyptská bohyně války a umění. – 7. Ruská řeka; lysý; viz 6; viz 10. – 8. Rychlý černošský tanec; prodloužené peří na nohou sov; nedávno vybudované vodní nádrže; území, v němž nesmějí být na základě smlouvy drženy vojenské síly. – 9. Strniště; mezera (v paměti); indonéské souostroví; ozdobné spony; demonstrační ukázka; luční květina. – 10. Jednotka akustické impedance; město u Českých Budějovic; nuže; jakým směrem; dekagram; viz 2. – 11. Čau; stanoviště hráče ve hře na pikanou; chůva; osvědčení; sdružení podniků; viz 2. – 12. Zdánlivě; střední oddělení kambria; příslušník vojenské tankové a automobilové inspekce; přístav na Istrii; Post Office Research Station (zkratka); hlasitě vykřiknouti. – 13. Obdařit schopnostmi; velcí mořští savci; sychravo; rozrazil lékařský. – 14. Internát; najevo; viz 8; viz 9/2. – 15. Kytovec; záchrana; vampýr; hájová rostlina s jedovatými plody; pozřít (potravu); lovecký pes. – 16. Nářadí na mlácení obilí; ticho; český malíř; členka baletu; předtím. – 17. Druh dubu; velmi pevné železo; starořecký zhýralec; Webberův muzikál; letadlo; dlouhá kost dolních končetin. – 18. Patřící Etě; alkalická hornina; propustit z práce. – 19. Předložka; kališní lístky. – 20. Přístav na Peloponésu. – 21. Přilnavost. – 22. Dva dinosauři. – 23. Sunutí. 

Pomůcka: esto, chrota, ná, Senad, tjů.

Pro dva vpisované výrazy (cizí zkratky) byl použit internetový pramen http://acronyms. thefreedictionary.com/. Část úvodního textu byla čerpaná z české Wikipedie na http://cs.wikipedia.org/wiki/.

Již počtvrté můžete zkusit vlastní tvorbu, tentokrát v prostoru R-Z x 19-21. Volba tajenky stejně jako typu křížovky je na vás. A přirozeně i nadále platí to, že vaše tvorba není povinná ani hodnocená. Výrazy musí odpovídat Směrnicím pro tvorbu křížovek.

ZPRÁVA O 4. KOLE

Výlet do řeckých Atén absolvovalo rovných 120 řešitelů, nadpoloviční většina došlých řešení (68) byla bez chyby. Začátek prázdnin či dovolené pak zřejmě způsobil, že drtivá většina chyb vyplynula z nepozornosti a z nedostatečné kontroly zasílaného řešení. Vždy se vyplatí přečíst si výrazy vyluštěné křížovky i opakovaně a nejlépe v obou směrech. A tak za zmínku stojí snad jen nesprávná řešení 3. tajenky (P/7) – místo Parthenon (např. UNI 10, heslo Athény) řešeno Panthenon, křižující se řecký přístav je správně Patras (MČSE). Větší příděl bodů přinesl na 16/3 malíř Váša (MČSE) x I/2 nasouvat (SSJČ), nelze řešit „nasoukat“, protože to je nedokonavé sloveso a legenda by pak musela být „navléci“. Uznán byl i malíř Vácha, další varianty nikoli. Rovněž jsem uznal obě varianty polohy políček D/2 a D/19. Jeden z řešitelů jistě myslíc na jiné příjemnosti řešil 18/3 „dát panáka“ místo správného „dát padáka“, no třeba v daném kraji opravdu propouštějí z práce i touto formou… Přijměte omluvu za nepřesné zadání (místo jedné střídavé polomozaikovky měla být správně střídavá mozaikovka), v té souvislosti jsem přirozeně nepostihoval alternativní řešení křížovky ve sloupcích 1 a 2 – autorsky je střídavá, uznával jsem ji i jako polomozaikovku.

Jeden řešitel pro změnu připsal: Hurá! Léto je tady! Konec s luštěním! A protože léto už pomalu končí, doufám, že stejně jako všichni ostatní načerpal dost sil k řešení dalších křížovek. No a konečně mě velmi pobavil další soutěžící, který si pro tajenku vlastní tvorby nezvolil nic, co by se týkalo Řecka či Atén, nýbrž si vzal na mušku mě jako autora. Tímto mu velmi děkuji za poněkud netradiční přístup, ale o tom to je – měli bychom se křížovkami především bavit.

Do nepovinné autorské části zaslalo své výtvory tentokrát 74 soutěžících, některé křížovky byly opravdu velmi kvalitní. V pátém kole máte ještě větší prostor – možnost dotvořit si i obrys křížovky. Ať vás to baví i nadále.  

VÝSLEDKY 4. KOLA

Bez ztr. bodů: Bada, Bezděk, Blanka, Borkovský, Čenda, Dressler, Dymáček, Gašparín, Gonda, Hájiček, Haralík, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Juráň, Juroszek, Juřík, JV, Kobr, Kočí, Kokeš, Kolář, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kudličková, Kunst, Kurpaš, Kvěch, Lacko, Láník, Lustyková, Mach, Marjenka, Melichárek, Michal, Milana, Mojžíšek, Motyčková, Neumann, Pavlík, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Podzemský, Přecechtěl, Růžička A., Rybář, Říha, Samec, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Šebesta, Šplíchal, Švub, Tydlačka, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vašinka, Vyskočil, Wohlmuth, Zedníček. – 1: Auterský, Bednarski, Dedera, Dedková, Dostál, Gášek, Grossmann, Heikenwälder, Jeník, Kaipr, Kopřiva, Macků, Malý, Marsová, Měhýž, Nejedlý, Nitra, Nováková, Pazdera S., Růčka, Ryška, Stískal, Šťastná, T.Jurek, Toman, Vítková, Vojtěch, Vychovalý, Werner, Zelený. – 2: Adamčík, Fojta, Fouček, Hronek, Kadlec, Kolářová, Landa, Malčík, Malinka, Navrátil, Novotný, Rosová, Škrobák. – 3: Janošík, Kučírek, Kudláček, Ponča. – 4: Houška, Novák, Sedlatý. – 7: Marhoul. – 10: Havel.

POŘADÍ PO 4. KOLE

Bez ztr. bodů: Bezděk, Borkovský, Čenda, Dressler, Dymáček, Gašparín, Hájiček, Haralík, Ivánek, Járová, Judas, Juráň, Kočí, Kokeš, Korčák, Kovářová, Kudličková, Kurpaš, Lustyková, Mach, Melichárek, Motyčková, Neumann, Pazdera M., Podzemský, Přecechtěl, Růžička A., Rybář, Samec, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Šebesta, Švub, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vyskočil, Zedníček. – 1: Bada, Bednarski, Dedera, Gonda, Grossmann, Heikenwälder, JV, Marsová, Michal, Milana, Mojžíšek, Nitra, Pavlík, Pláňava, Platzner, Růčka, Říha, Vojtěch. – 2: Fouček, Hronek, Jeník, Juroszek, Kobr, Kolář, Macků, Měhýž, Ryška, Stískal, Zelený. – 3: Dostál, Fojta, Hroz, Janošík, Kučavová, Kučírek, Lacko, Marjenka, Vašinka. – 4: Gášek, Kaipr, Kunst, Pazdera S., Rosová, Šťastná, Toman, Tydlačka, Vítková, Werner. – 5: Auterský, Blanka, Juřík, Kadlec, Landa, Novák, Šplíchal. – 6: Dedková, Malčík, T.Jurek. – 7: Adamčík, Kopřiva, Malinka, Malý, Navrátil, Nováková, Novotný, Vychovalý. – 8: Wohlmuth. – 9: Sedlatý. – 10: Láník. – 11: Kolářová, Kvěch, Škrobák. – 14: Kudláček, Nejedlý. – 17: Marhoul. – 18: Havel. – 19: Houška, Ponča.

V tabulce jsou uvedeni pouze soutěžící, kteří obeslali všechna čtyři kola. V čele je 42 řešitelů.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

VODOROVNĚ: A. Strana. – B. Agora; hodin. – C. Kolumny; okatice. – D. Capital; Poljot; represe. – E. Osten; rozpak; vrkot. – F. Routa; okliky; jelci. – G. Obtah; unikat; Etien. – H. Dionýsovo divadlo. – I. Nabotnat; nasouvat. – J. Elath; oleáty; spása. – K. Šesté; vodních; Míšov. – L. Askos; éra; akr; irato. – M. Zase; lamie; ZBK; ATA; bábel. – N. Kopr; orati; dratev; Orava. – O. Stat; vedro; Romero; kolit; espada; brus. – P. ELV; ala; Enže; depo; stán; Eti; Parthenon. – Q. EMĚ; Tages; mimo; kolo; srež; astat; alas; esto. – R. Díž; Adast; LI; kap; NH; Senad; as. – S. Lov; Desta; Ta; okr; na; lživá; Ur. – T. Obě; Alkor; ri; pro; ká; určit; SU. – U. Lát; lkavé; ZO; rov; ár; Nakop; at. – V. Mír; barém; va; EPO; OL; Etana; Ir. – W. Tjů; esa; ně; ná; tol; NV; ČK; PhD; ce. – X. Ismy; roles; Ob; Ila; ba; norná; Ar. – Y. Toka; tupit; la; nit; LY; íkvák; to. – Z. Tuti; a dato; st; asi; ni; chrota; sp.       

Tajenky: 1. Kolo. – 2. Akropolis. – 3. Parthenon. – 4. Dionýsovo divadlo. – 5. Agora. – 6. Théseion. – 7. Věž větrů. – 8. Osmiboká. – 9. Vodních a slunečních hodin. – 10. Staré město.