Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

EVROPSKÉ METROPOLE 6. KOLO: PRAHA

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 6. kola) zasílejte nejpozději do 4. prosince 2013 na adresu: Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6 nebo na mailovou adresu: mikusm@seznam.cz.

Letošní soutěž zakončíme krátkým putováním po stověžaté Praze. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa. Pražská památková rezervace zahrnuje městské části s největší koncentrací památek, s rozlohou 8,66 km2 patří mezi největší rezervace svého druhu na světě. A protože všichni jistě naše hlavní město znáte velmi dobře a strávili či trávíte v něm spoustu času, tajenky (1)(8) obsahují názvy několika z mnoha významných staveb, které jsou neodmyslitelně spojeny s historií města. Mimo území památkové rezervace pak můžete navštívit Veletržní palác, v němž sídlí (9), barokní (10) zámek, vaši pozornost jistě zaujme i vila (11). Novou výstavbu z konce minulého století představuje (12), jinak také nazývaný Ginger a Fred. Západně od středu města se nachází renesanční dvoupatrová stavba ze 16. století, ležící na unikátním půdorysu, podle nějž byla pojmenovaná – (13), viz obrazec křížovky. Přeji co nejpříjemnější luštitelské putování.

  

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 4 nesouměrné střídavé polomozaikové a 2 nesouměrné písmenné polomozaikové dokreslovky

Políčka typu a) jsou použita 2x. Políčka typu b) jsou použita 4x ve sloupcích 13 a 14. Políčka typu c) jsou použita celkem 8x v řádcích A-H. Políčka typů d) a e) jsou použita pouze v řádku I, každé zrcadlově jako celek 2x a vpisuje se do nich vždy 1 písmeno.

VODOROVNĚ: A. Jméno spisovatele Pavla; Rozumně Uložená Měna. – B. Nevítaný společník mladé dvojice; vydlabaný otvor. – C. Opak staršího; kočár; maďarské sídlo; kováním spojit. – D. Chytrák; nemluvně; úskoky; stresující situace. – E. Viz 9/2; coul; nájemný kočár tažený párem koní; viz 1/1 = 2/1 = 9/1. – F. Bývalá německá měna; obsáhlost; viz 4; řadová číslovka; elektricky nabitá částice; viz 2/2; poskytovati (ovoce); název textilního materiálu. – G. Severoamerický stát; ambiciózní mladý muž; jihoamerický obal z pletiva a sušených hovězích kůží; britská jednotka hmotnosti; kovový prvek; etiopská jednotka objemu; škraboška; produkce. – H. Stoupenci eleatské školy; pražské metro; francouzský lidový tanec; vlastní příjmení Petry Janů; podloudně ukrýti; skládati věci do zavazadla; promítací plocha; obec západně od Bardejova. – I. Viz 10; každý druhý den; máchnout (rukou); nádor; vydržovaná milenka; fascie; přeložený dolní okraj listiny umožňující pevnější zavěšení pečeti; viz 1/2. – J. Náhražka kávy; jísti svačinu; vzdálenější apsida dráhy Marsova měsíčku; radiolokátor. – K. Vysokohorská oblast ležící na rozhraní a nad hranicí lesa; zvuk psacího stroje; solmizační slabika; elegantní; local standard time (zkratka); velmi veliký člověk. – L. Radiotelefon (zkratka); bylinný léčivý odvar; anglická zkratka biblické Knihy Ezdrášovy; hudební styl; svršková useň; domácky Etela; sbohem; sibiřský veletok. – M. Evropan; značka jednotky tlaku (pieza); násilím utrhnout; plukovník (v anglické armádě); značka hliníku; římskými číslicemi 51. – N. Vykasávat; řasenka; kód letiště Cleveland; domácké ženské jméno; stožárový jeřáb. – O. Italská jednotka objemu; bývalý sovětský ministr zahraničí; pluk; náhlé vybírání vkladů; patřící Atě. – P. Indický básník a myslitel; stěny; kapalina vyráběná z lihu a užívaná k narkóze; krátká novela; trvalý stupeň napětí živé tkáně. – Q. Ukazovací zájmeno; značka pro kalcium; stupeň spodní křídy; německy „kalhoty“; často churavět; citoslovce pohrdání; mezzopiano (zkratka). – R. Dvořákovy iniciály; měsíc v starožidovském kalendáři; slepýšovitý ještěr; příkré; značka argonu; předložka. – S. Český tanečník a choreograf; sváteční oděvy; citoslovce označující slabounké vysoké zvuky; trnka obecná; hromadné získávání. – T. Jméno lotyšského politika Godmanise; plody ledvinovníku; citoslovce podivu; dřívější podnik se sídlem v Praze; starší název pro gen. – U. Porážet; německý předchůdce Komenského; postava z románu Poslední Mohykán; vysoká bylina s bohatým zlatožlutým květenstvím. – V. Africký astrální bůh; školní známka; drcené (obilí); střední ekonomická škola. 

SVISLE: 1. MPZ vozidel Turecka. – 2. Oněginovy iniciály; balkánský smrk; kurziva. – 3. Klih; viz 11; švýcarské zimní středisko. – 4. Kachna (zoologicky); předložka; parohatý přežvýkavec; americký malíř a kreslíř. – 5. Jihoamerický čaj; část těla; těžební podíl; viz 8. – 6. Tělesná stráž panovníka; chycený; najít odrůdu sádrovce. – 7. Mořský pták; uzrálá češule růží; mezinárodní kód Barbadosu; nádor z kostní tkáně; Mozábité; latinsky „část“. – 8. Nizoučký, hustě rozvětvený keř; britský zpěvák; viz 13/2; pláčem odbýt. – 9. Mourovatá kráva; ženské jméno anglického původu; namalovat mongolského pastevce. – 10. Obluda zabíjející malé děti (v řecké mytologii); podmíněné propuštění vězně; necita; ačkoli; iniciály zpěváka Orbisona; kdo provádí vážení. – 11. Kdákání; speciální drezínové vozidlo; thajské platidlo; jehličnatý strom; viz 6/2. – 12. Lískový porost; vlasatice; staročech; kanál; otáčivé části strojů. – 13. Viz 12; izraelský přístav v Akabském zálivu; nechuť. – 14. Viz 3; vepř; poctivost. – 15. Mlasknutí; kamerunský kmen; bohyně u západoafrických Jorubů; slovensky „opile“; nešikovnost. – 16. Platidlo USA; heterocyklická sloučenina; láteřit; tlumok; viz 5. – 17. Určená k vaření; črta; měsíc v staroperském kalendáři; plošná míra (slovensky); předložka; římský ochranný duch domu; zkratka Národních listů. – 18. Formovatelné; slovensky „uměle“; v roce 1955 zahájené cílevědomé zvyšování výnosů zemědělských plodin v zemích třetího světa. – 19. Chomáč nakadeřených vlasů; autor Kalibova zločinu; viz 6/1; přitahovat (smyčku). – 20. Nyní; kůň se srstí šedou, červenou a bílou; indiánský bůh smrti; slovenský filatelista; tkanina s plastickým vzorem; odbytý. – 21. Slovensky „jílový“; mykací stroj; podléhat náhlému zděšení. – 22. Zkratka afghánské rozhlasové i televizní společnosti; a také ne; pole u lesa; viz 13/1. – 23. Řasa na očním víčku (ze slovenštiny); umělý jazyk; japonská jednotka hmotnosti; africký xylofon. – 24. Druh buvola; viz 7; sídlo u Loun. – 25. Vývojové dílny (zkratka); druh kávy; sázková hra. – 26. Bobizační slabika.    

Pomůcka: Ezr, Ratich, těk.

Výrazy H/8 a U/3 byly stejně jako část úvodního textu a některé tajenky čerpány z české Wikipedie na http://cs.wikipedia.org/wiki/.

Pro vlastní tvorbu máte tentokrát vymezený prostor R-V x 12-15. Volba tajenky stejně jako typu křížovky je i tentokrát na vás. A pořád platí i to, že vaše tvorba není povinná ani hodnocená. Výrazy musí odpovídat Směrnicím pro tvorbu křížovek.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Snad v očekávání těžší poslední křížovky, snad vlivem předchozích výsledků a také z jiných důvodů, protože přišlo i několik „omluvenek“, závěrečné putování po některých pražských památkách absolvovala necelá stovka soutěžících (98). Neměl jsem v úmyslu vás příliš potrápit, i proto dvě třetiny došlých řešení (64) bylo bez chyby. Řadu řešitelů zradila čeština a tajenku Tančící dům řešili krátce a tedy nesprávně Tančicí dům, viz SSJČ, křižující se výraz D/2 mimí naleznete v ČSVaS 2, str. 494. Některé zradila pro změnu němčina a na Q/4 řešili kalhoty Hoze místo správného Hose x 13/3 averse (SSJČ). Potíže činily i výrazy 14/2 pašek (SSJČ, heslo pašík), V/4 ekona (Hubáčkův Malý slovník českých slangů) x africký hudební nástroj 23/4 balo (UNI 10, heslo africká hudba) a snad ještě pole u lesa 22/3 laza (Průvodce lidovými názvy rostlin). Větší příděl bodů přineslo křižování G/3 serona (Rejmanův SCS) x 8/2 Seal (UNI 10) x 9/2 Lorna (Knappová) x 10/2 parole (Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2). A možná stejně početný příděl bodů připadá tradičně na překlepy a nevyplněná políčka z nepozornosti. Objevily se rovněž některé odlišnosti ve vnějším obrysu křížovky, ty jsem toleroval. Vzhledem k použitým políčkům v řádku I jste někteří bojovali s vepsáním písmen do velmi malých políček, nicméně všechny způsoby jsem uznal a nikdo nebyl samozřejmě nijak bodově postižen.  

Autorskou část tentokrát absolvovalo 39 soutěžících. Stejně jako v předchozích kolech je řada výtvorů velmi kvalitních, např. přítel Starý si jako tajenku zvolil číslo „2013“ a s pomocí rébusově čtených výrazů vytvořil velmi velmi slušnou minikřížovku. Zkraje nového roku konečně vyvěsím některá vaše díla (samozřejmě ze všech kol) na svazový web (Korespondenční soutěže). Všem, kteří se podíleli v průběhu roku na tomto malém zpestření kvalifikační soutěže, patří dík.

Do letošního ročníku KKS se zapojilo celkem 140 řešitelů, řešení všech kol zaslalo 95 soutěžících. A 26 z vás ani jednou nezaváhalo a všechny křížovky vyřešilo bez ztr. bodů. Gratulujeme.

Podle řady ohlasů se vám soutěž líbila, díky moc za milá a někdy až dojemná slova, stejně tak děkuji za přání k vánočním svátkům. Přijměte i ode mne přání pevného zdraví a všeho nejlepšího v novém roce.  

Marian Mikuš

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

Bez ztr. bodů: Adamčík, Bada, Bednarski, Bezděk, Borkovský, Čenda, Dedková, Dymáček, Gašparín, Grossmann, Hájiček, Heikenwälder, Ivánek, Janošík, Járová, Jeník, Judas, JV, Kočí, Kopřiva, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kučírek, Kvěch, Lacko, Láník, Lustyková, Mach, Malčík, Malý, Melichárek, Michal, Milana, Nováková, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Podzemský, Přecechtěl, Růžička, Rybář, Ryška, Říha, Samec, Sebera, Sedláček, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda, Šebesta, Švub, Toman, Tydlačka, Vacek V., Valeš, Vašinka, Vítková, Vojtěch, Vyskočil, Wohlmuth, Zelený. – 1: Dedera, Hroz, Juroszek, Kaipr, Kolář, Kurpaš, Landa, Macků, Marsová, Měhýž, Mojžíšek, Novák, Novotný, Šplíchal, Zedníček. – 2: Auterský, Gášek, Kolářová, Neumann, Nitra, Růčka. – 3: Fojta, Kadlec, Navrátil. – 4: Nejedlý, Rosová. –  5: Haralík, Marjenka. – 7: Pazdera S. – 8: Kunst. – 9: Kudláček, Škrobák. – 10: Dostál, Sedlatý. – 19: Ponča.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KKS 2013

Bez ztr. bodů: Bezděk, Borkovský, Čenda (Čenovský), Gašparín, Hájiček, Ivánek, Járová, Judas, Kočí, Kovářová, Lustyková, Mach, Melichárek, Pazdera M., Podzemský, Přecechtěl, Růžička, Rybář, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Vacek V., Valeš, Vyskočil. – 1: Dymáček, Jeník (Fišbach), JV (Vlášek), Michal, Milana (Wasserburger), Samec, Šebesta, Švub, Vojtěch. – 2: Bada, Bednarski, Korčák, Kurpaš, Marsová, Neumann, Pláňava, Zedníček. – 3: Grossmann, Juroszek, Kučavová, Lacko, Mojžíšek. – 4: Heikenwälder, Hroz, Janošík, Kolář, Měhýž, Ryška, Tydlačka, Zelený. – 5: Toman. –  6: Dedková, Kaipr. – 7: Gášek, Kopřiva, Macků, Platzner, Říha, Stískal. – 8: Adamčík, Malý, Vašinka. – 9:. Haralík. – 10: Rosová. – 11: Kučírek, Kvěch, Láník, Novák, Šplíchal. – 12: Dedera, Malčík, Wohlmuth. – 13: Fojta, Vítková. – 16: Nováková. – 17: Dostál, Kolářová, Marjenka (Zimmermannová). – 18. Auterský, Pazdera S. – 19: Kunst. – 20: Landa, Navrátil. – 24. Sedlatý. – 25: Kudláček. – 26: Kadlec. – 27: Novotný. – 32: Nejedlý. – 34:  Škrobák.

V tabulce jsou uvedeni pouze soutěžící, kteří obeslali všech šest kol.

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA

VODOROVNĚ: A. Ota; rum. – B. Křen; dlab. – C. Mladší; koč; Ond; skovat. – D. Koumák; mimí; lsti; nervák. – E. Galerie; palec; fiakr; Národní. – F. Marka; šířka; Loreta; stí; ion; muzeum; nésti; Eslon. – G. Kanada; japík; serona; load; nikl; insera; maska; výroba. – H. Eleaté; krtek; branle; Petrů; ulíti; baliti; ekran; Tarnov. – I. Trojský; obden; ohnat se; blastom; metresa; povázka; plika; divadlo. – J. Melta; svačiti; apareon; radar. – K. Oreál; těk; sol; šik; LST; ozora. – L. RT; té; Ezr; ska; elk; Eta; pa; Ob. – M. Ir; pz; odervat; kolonel; Al; LI. – N. Kasat; maskara; CLE; Ála; derik. – O. Amola; Molotov; tém; run; Atina. – P. Ikbál; zdi; éter; noveleta; tonus. – Q. Ta; Ca; apt; Hose; stonávat; ph; mp. – R. AD; ab; blavor; strohé; ar; do. – S. Landa; parády; ti; lop; nábor. – T. Ivars; akažu; n; Uva; idant. – U. Kosit; Ratich; Uncas; celík. – V. Astar; stača; mleté; ekona.

Tajenky: 1. Národní divadlo. – 2. Národní muzeum. – 3. Rudolfinum. – 4. Loreta. – 5. Klementinum. – 6. Kostel Svatého ducha. – 7. Karolinum. – 8. Palác Adria. – 9. Národní galerie. – 10. Trojský. – 11. Bertramka. – 12. Tančící dům. – 13. Letohrádek Hvězda.