Křížovkářská kvalifikační soutěž 2014

Milí přátelé,

vítáme vás na startu nového ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže. Autory letošního ročníku KKS budou Daniel Marek a Petr Vejchoda, pomáhat jim bude Zdeněk Chromý. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 1. kola) zasílejte nejpozději do 29. ledna 2014 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu: kks2014zoh@gmail.com.

 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

1. KOLO – ZALOŽENÍ ZOH

Prvním zimním sportem, který se objevil na olympijských hrách, bylo krasobruslení na LOH v Londýně 1908. Na to navázaly roku 1920 … (1. tajenka), kde se přidal i … (2. tajenka). Zájem o zimní sporty se výrazně projevil na olympijském kongresu pořádaném v roce 1921 ve městě … (3. tajenka), kde bylo povoleno Francii uspořádat v roce 1924 v Chamonix tzv. Týden zimních sportů. Ten sice nebyl součástí VIII. LOH v Paříži, ale konal se pod záštitou MOV. Až zpětně byl na kongresu pořádaném v roce 1925 v Praze uznán za zimní olympiádu. Nejúspěšnějšími sportovci her byli finský rychlobruslař … (4. tajenka) a norský lyžař … (5. tajenka). Nejmladší účastnicí olympiády byla teprve dvanáctiletá … (6. tajenka).

           

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná písmenná polomozaikovka a 1 souměrná písmenná polomozaikovka

 

V křížovkovém celku jsou použity 3 typy políček.

VODOROVNĚ: A. Společenstva včel; značně; bylina s úbory žlutých květů; městský notábl v osmanské říši; tlustoši; povlaky; ostravský operetní herec; trávovitá rostlina; slovensky „víko“; potrhlý člověk. – B. 2. díl 4. tajenky; krém na obličej; 3. tajenka. – C. Neohrabanost; egyptská bohyně tkalcovství; výkon basketbalisty; vyhynulý druh pštrosa; finta; hlupák; společenské tance. – D. Starořecký ženský oděv; naseknout; ostrý výčnělek; křídlový oltář; starořecký závod; iniciály režiséra Smyczka; chlup na tváři; vědro; německy „urozený“. – E. Vzorec arsenidu niklu; značka lithia; jméno pohádkové postavy A. A. Milneho; lenochod tříprstý; 2. díl 5. tajenky; sukský bůh nemocí; hornina obsahující kov; značka radiánu. – F. Povahové kazy; zkratka souhvězdí Fénix; SPZ Vsetína; indický Peršan; maďarské mužské jméno; iniciály klavíristy Firkušného; sexuální obtěžování; turecký ministr. – G. Novozélandské sídlo; kód letiště Džajpur; trhavina obsahující kyselinu pikrovou; velké přesypové oblasti v severozápadní Sahaře; brodivý pták; římská dvojka; posledně; dyndy. – H. Potrava; SPZ Jihlavy; osobní zájmeno; pražský knihkupec (Vratislav); 1. díl 4. tajenky; sportovní zkratka; druh mezonu; ovce s dlouhou vlnou. – I. Jehličnatý strom; tragédie; kapitola v koránu; starověký stát; rytmus; zájmeno; ustrojit; mykací stroj; druh papouška. – J. Činit pokání; zdobiti; Jitřenka; nerv; záliv; rozmach; francouzsky „surový“. – K. 1. díl 5. tajenky; hlasatel míru; 1. tajenka. – L. Dětské stavebnice; pohybová reakce jednobuněčných živočichů; spodní okraj dřevěných nádob; italské mořské lázně; skupina dvanácti hinduistických bohyní; kus dřeva; malpovitá opice; italské mužské jméno; popruh; člen soudního sboru v Athénách.

SVISLE: 1. Český básník; druh těstovin; 2. díl 2. tajenky; domácky Kateřina. – 2. Přivlastňovací zájmeno; francouzský matematik; člen indického náboženského bratrstva. – 3. Utajiti; pamlsek. – 4. Směr buddhismu; značka čerpacích stanic; 1. díl 6. tajenky; citoslovce podivu; značka průměru; plemeno králíka. – 5. Neukázněný dav; Zolův román; úskočná jednání; autor jednoho z evangelií; solná poušť v Íránu. – 6. Zesílený zápor; provésti setí; jemné nádechy; jméno básníka Vergilia; slovensky domácky Erich. – 7. Stružka; značka tuny; zahoukání; 2. díl 6. tajenky; město v okrese Šumperk; značka německých vozidel. – 8. Přítok Jeniseje; jazzový nástroj. – 9. Orgány státní správy. – 10. Námořní poddůstojník; nákladný pozemek; oční duhovka. – 11. Anglicky „inkoust“; umělecké dílo; latinsky „umění“; rosolovitá hmota; španělský Arab; řecké písmeno. – 12. Autor Jámy a kyvadla; válečná plachetní loď; zkratka souhvězdí Malý vůz; slovensky „jenom“; kulkas; uzlíček v tkanině. – 13. Egyptský bůh slunce; účastnice sjezdu vědeckých pracovníků; živě. – 14. Domácké slovo. – 15. Uděliti známky. – 16. Zločinec; imitovat. – 17. Jalovec čínský; opotřebování; opojení; jednotka pro množství enzymu. – 18. Slovensky „skříně“; náš tenista; část písně; čára ohraničující plochu. – 19. Vystěhovaní; přístroj k měření průměru a výšek stromů. – 20. Uvaděčka jednotlivých čísel zábavného programu. – 21. Italská řeka; mužské jméno; označení železničních vozů Brazílie. – 22. Svazky cév; 1. díl 2. tajenky; koneček prstu; rytím oddělené.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na začátku roku 2014 autorský tým KKS potěšilo rovných 128 řešitelů, kteří zaslali řešení prvního kola, z toho 74 jich využilo elektronickou poštu. Autor křížovky, Daniel Marek, nenastražil žádný úmyslný chyták, což jistě přispělo k tomu, že téměř dvě třetiny (přesně 82) řešení bylo bezchybných. Mezi nejčastější chyby patřily výrazy K: IRÉNIK (ASCS) x 11: ÉTA (řecké písmeno ETA není doloženo), A: AJAN (ASCS) x 7: JAR (SSJČ), I: SÚRA (ASCS) x 7: ÚSOV (Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy), 18: KASNE (Slovník slovenského jazyka) a jisté potíže činil i medvídek PÚ (UNI). Vyskytla se i řada chyb z nepozornosti, jako nevyplněná políčka či posunuté mozaikové linky. Naproti tomu jsme uznávali kromě autorského řešení 5: LÚT i variantu LUT. Několik řešitelů zapomnělo obtáhnout obrys křížovky silnými linkami, což jsme se v prvním kole rozhodli tolerovat. Nicméně tato klasická začátečnická chyba, které se na přeborech někdy dopustila řada dnes již zkušených řešitelů, se podle platných Zásad pro hodnocení správnosti křížovek klasifikuje jako systémová chyba a hodnotí 5 ztrátovými body.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: Adamčík, AGATHA, Bártová, Bezděk, BOLA, ČENDA, Dedková, Dymáček, Elefant, Gášek, Gašparín, Gonda, Grossmann, Hájiček, Haralík, Havel, Heikenwälder, Hronek, Husár, Ivánek, JACK, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Juráň, Juroszek, JV, Kaipr, Kindziulis, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kučírek, Kudláček, Kvěch, Lacko, LIMAN, Mach, Malý, Marsová, Měhýž, Melichárek, Michal, Nejedlý, Neumann, Nitra, Novák, Pazdera M., Pazdera S., Pláňava, Platzner, Prošek, Přecechtěl, Růčka, Růžička, Rybář, Ryška, Samec, Sebera, Sedláček, Sklenka, Spáčil, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Švub, Tydlačka, Urbanczyk, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vojtěch, Vrtěna, Vyskočil, Zedníček, Zelený, ŽELVA. – 1: Auterský, Bada, Bednarski, Boháč, Dostál, Fojta, Jalůvka, Kočí, Kolářová, Malčík, Malinka, Novotný, Rosová, Říha, Škrobák, Šplíchal, Wohlmuth. – 2: Dedera, Dressler, Kadlec, Kokeš, Láník, Lustyková, Mojžíšek, Motyčková, Pánková, Peichel, Stískal, Zedník. – 3: Landa, Mareš, MARIANKA, Nováková, Šťastná, Šuňavec, Vítková. – 4: Mráz, Vašinka, Vychovalý. – 5: Kunst, Sedlatý, Svoboda, Werner. – 7: Ponča. – 8: Juřík. – 19: Krajči.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

VODOROVNĚ: A. Roje; tuze; oman; ajan; damani; potahy; Kobr; bika; veko; rapl. – B. Thunberg; make up; Lausanne. – C. Neotesanost; Tait; doskok; moa; trik; neuk; foxy. – D. Peplos; natít; trn; archa; agon; KS; vous; okov; edel. – E. NiAs; Li; Pú; ai; Haug; Oi; ruda; rad. – F. Nectnosti; Phe; VS; Párs; Imre; RF; harašení; emín. – G. Ohai; JAI; melinit; areg; ibis; II; naposled; niti. – H. Krm; JI; my; Ebr; Clas; SK; pion; cáp. – I. Jedle; drama; súra; Elam; takt; to; odít; kard; inka. – J. Kát se; dekorovati; Aurora; čiv; boka; boom; écru. – K. Thorleif; irénik; Antverpy. – L. Lega; taxe; útor; Fano; Vasita; poleno; titi; Aldo; trak; efét.

Tajenky: 1. Antverpy. – 2. Lední hokej. – 3. Lausanne. – 4. Clas Thunberg. – 5. Thorleif Haug. – 6. Sonja Henie.