Křížovkářská kvalifikační soutěž 2014

Milí přátelé, vítáme vás u třetího kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) zasílejte nejpozději do 21. května 2014 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu: kks2014zoh@gmail.com.

 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

3. KOLO – ČESKÉ SKOKY PRO MEDAILE

Skoky na lyžích jsou součástí zimních olympijských her již od Chamonix 1924. K tradičním skokům na velkém můstku přibyla roku 1964 olympijská soutěž na středním můstku. Počínaje rokem 1988 zápolí na velkém můstku i týmy. Letos v Soči pak dostaly poprvé příležitost soutěžit o olympijské medaile na středním můstku rovněž ženy.

První medaili na olympijských můstcích vybojoval pro Československo roku 1928 ve Svatém Mořici bronzový ... (?1?). Na další medailový úspěch jsme si museli počkat až do Grenoblu 1968, kdy ... (?2?) vybojoval na středním můstku vůbec historicky první československou zlatou medaili ze zimních olympijských her. Na stejných hrách přidal ... (?2?) do sbírky i stříbro na velkém můstku. Zatím poslední medailově úspěšné období zahájil roku 1984 v Sarajevu na velkém můstku bronzový ... (?3? – skrytá 5 4). V Calgary 1988 si ... (?3?) o jedno místo polepšil a v závodě na středním můstku vybojoval stříbro. Na bronzový stupínek ve stejném závodě vystoupal i ... (?4? druhý díl skryt 5). Na zatím poslední umístění na stupních vítězů dosáhlo bronzové kvarteto ... (?5?), ... (?6?), ... (?7?) a ... (?8?) roku 1992 v Albertville. Samostatná Česká republika na olympijský skokanský medailový úspěch zatím stále čeká.

 

NESOUMĚRNÁ DVOJKŘÍŽOVKA: dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka s nakresleným vnitřním obrysem.

VODOROVNĚ: A. ?1?; jemná hedvábná tkanina; islámský pozdrav. – B. Pohodlná dlouhá větrovka; souhvězdí; výměra pozemku; údaj; irský bůh písma. – C. Hadr; určovati poplatek ze zboží převáženého přes hranice; tvrdá tónina; projev hoření; čin. – D. Pošetilec; trvalé uchycení rostliny; citoslovce bědování; vydržovaná milenka; v této době. – E. Mezinárodní telekomunikační unie (zkratka); řeka ve Francii; probíječ; záhuba; spousta. – F. Citoslovce tišení; hlavní tepna lidského těla; druh borovice; nedokončit snění. – G. Kmitání; výtvarně upravené názvy firem; urao; zemní olej. – H. Jméno režiséra Wellese; mayská prvotní stvořitelka; vyhrnování; plynout. – I. Tělocvičná poloha; zatvrzelý odpor; parkové stromy; pravoslavné chrámy. – J. Název písmene; vzduchoplavec; kolize; kožní choroba; římský svatý. – K. Iniciály prvního člověka na jižním pólu; názorové spory; popraviti sekyrou; americké jednoplošníky; křížový úder. – L. Obkladek; která; akvarijní rybka; slabiky; karetní barva; japonská citera. – M. Namlouvat si; měsíc; spisy; nevysoké kopce; kejklat; ryba. – N. Podpůrná nervová tkáň; hroznovité květenství; uklidnit; ?6?. – O. Chrčivý zvuk; 1/48 korce; životní síla (v staroegyptském náboženství); značka likérů; sportovní potřeba; činiti temným. – P. Citoslovce vzdychnutí; velká síň; úpadek; černý kůň; glykosid aralky; aztécká bohyně plodnosti. – Q. Opačná; ?5?; připevněné šitím; střelecká disciplína. – R. Ženské jméno; tradice; pracně tvořit; panák; druh kořalky; zhoubný nádor. – S. Ženské jméno; svislá řada záznamů; vzorec zinkidu stříbra; Buddhovo kázání; věštecké karty; chování; iniciály autora Kouzelného vrchu. – T. Stupeň pliocénu; ohnutá; ?4/1?; nemocný; španělská lidová slavnost; ?8?. – U. Zlodějská činnost; těžkosti; slovensky „túje“; velký ženský přehoz; část nohy; rozmary.

SVISLE: 1. Evropský stát; sladká šťáva; skupina; sud. – 2. Nošením opotřebovat; teplomilná tráva; pastýř ovcí; vodní bylina; iniciály leteckého konstruktéra Suchoje. – 3. Vlastnost letadla; dvakrát zvýšený tón; dravý pták; rostlinný pokryv; botanický název lipnice. – 4. Dravec; vodní rostlina; řecké území; jemná vrstva dodávající dávného vzhledu; psi. – 5. Nátěr; pásemné horstvo; rozkazovat; ženské jméno; lesní roh. – 6. Iniciály vynálezce Křižíka; Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefonii (zkratka); domácky Ezdreáš; dílna pro výrobu lan; zdivočet. – 7. Ženské vesty; slovensky „ladem“; dopravní prostředky; chůva; výrobce zvonů (slovensky). – 8. Indický stát; horská pastvina; starořecká hetéra; tvrdý boxerský úder. – 9. Anglicky „obřad“; aliance; omráčení; vtip; v hudbě „hybně“. – 10. Okrasná ryba; jméno Chaplinovy manželky; zámezí; latinsky „bohyně“; spolknout. – 11. Název nosovky; nepořádnice; ostrý přízvuk; zubovina; francouzsky „zelí“. – 12. Ženské jméno; klid; křivit; hinduistická sluneční bohyně. – 13. Anglicky „pravý“; iniciály autora obrazu Ostravské haldy; ?2?; Vacátkův podřízený; kráva. – 14. Starobylé slovanské písmeno; iniciály autora spisu Kristus a církev; dřevěná dutinka k navíjení příze; jednotka informace; krymské přímořské lázně; čtyři mandele; obyvatel Oulu. – 15. Kancelářská zkratka; kudrna na skráni; tančiti; Evropan; světlo; novoguinejský pták; písemka. – 16. Stojan na noty; oleje z mořských zvířat; umělecký směr; parazitní biologická jednotka; Svatý otec (slovensky); tuhý papír. – 17. Starožidovský měsíc; barevné svítící trubice; omáčka; drobná bylina s fialovými kvítky; navinutá. – 18. Pracující za smluvenou odměnu; šumivá vína; plechovka; staré ruské délkové míry; uježděná část cesty. – 19. Severské mužské jméno; ostrovy v Polynésii; víření; dušené skopové maso s rýží; kára; mužské jméno. – 20. Pygmejský kmen; latinsky „umění“; srážky z ceny; říhat; Židé; způsobná. – 21. Lodní deník; jednosedadlové závodní automobily; kusy ledu; jed muchomůrky zelené; zvuk trubky; kód letiště Glasgow. – 22. Střední velikost; ?7?; neodpozorovat; stupeň spodní jury; britský biochemik. – 23. Zakončení rukávu; polovodičový prvek; neodborníci; staré dechové dřevěné nástroje.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Třetí kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 116 řešitelů, z toho rovných 82 vyřešilo křížovku Daniela Marka bez jediné chyby. Mezi nejčastější odchylky od správné verze patřily výrazy: B/5 OGMA (Encyklopedie bohů) x 22/1 EMKO (NEOLOG 1), P/5 ARALIN (KKKS) a S/4 SÚTRA (UNI 10). Vyskytla se i řada chyb z nepozornosti, jako nevyplněná políčka, překlepy či nesprávné mozaikové linky. V případě výrazu N/1 jsme uznávali variantu GLIA i GLIE, podobně výraz U/4 šlo řešit jako MANTON i MANTÓN. Někteří řešitelé zvolili v příslušných políčkách pod lyžemi skokana mozaiková políčka místo autorských čtvercových, což nebylo v rozporu se zadáním, proto jsme tuto grafickou variantu akceptovali.

Někteří řešitelé úspěšně protestovali proti výsledkům druhého kola, kdy jim byl původně udělen ztrátový bod za křižování SVINKA x PLÁNKA (autorská varianta byla s háčkem). Na druhou stranu zaslouží pochvalu přítel Zedník, který se přiznal k jedné chybě navíc, kterou jsme při opravování přehlédli. Po třetím kole pokračuje bez ztrátového bodu 42 řešitelů. V celkovém přehledu jsou uvedeni pouze řešitelé, kteří obeslali všechna tři kola.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. b.: AGATHA, Auterský, Bada, Bednarski, Bezděk, BOLA, ČENDA, Dedera, Dressler, Dymáček, Fojta, Gašparín, Gonda, Grossmann, Hájiček, Haralík, Heikenwälder, Hronek, Ivánek, JACK, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Juráň, JV, Kindziulis, Kokeš, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kovářová, Kučavová, Kunst, Kvěch, Láník, LIMAN, Lustyková, Mach, Malý, Mareš, Marsová, Měhýž, Michal, Mojžíšek, Neumann, Novák, Pánková, Pazdera M., Pazdera S., Pláňava, Platzner, Prošek, Rosová, Růžička, Rybář, Samec, Sebera, Sedláček, Sedlatý, Sklenka, Spáčil, Starý, Struňák, Svoboda M., Škrobák, Šuňavec, Švub, Tydlačka, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vašinka, Vítková, Vojtěch, Vrtěna, Vyskočil, Wohlmuth, Zedníček, Zelený, ŽELVA. – 1: Adamčík, Dostál, Gášek, Kaipr, Kočí, Kučírek, Landa, MARIANKA, Nováková, Novotný, Přecechtěl, Šebesta, Urbanczyk. – 2: Dedková, Elefant, Havel, Kadlec, Kolářová, Nitra, Růčka, Říha, Šplíchal. – 3: Juroszek, Malčík, Ryška. – 4: Svoboda A. – 5: Lacko, Nejedlý. – 6: Šťastná. – 7: Kudláček, Vychovalý. – 10: Zedník. – 12: Ponča. – 15: Melichárek.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztr. b.: AGATHA, Bezděk, ČENDA, Dymáček, Gašparín, Gonda, Haralík, Heikenwälder, Hronek, Ivánek, JACK, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Juráň, JV, Kindziulis, Kovářová, Kučavová, Kvěch, LIMAN, Mach, Malý, Michal, Pazdera M., Pláňava, Platzner, Prošek, Růžička, Samec, Sebera, Spáčil, Starý, Struňák, Svoboda M., Tydlačka, Vacek V., Vacková, Valeš, Vrtěna, Vyskočil. – 1: Adamčík, Auterský, Bednarski, BOLA, Fojta, Grossmann, Hájiček, Korčák, Měhýž, Novák, Přecechtěl, Rybář, Sedláček, Sklenka, Šebesta, Švub, Vacek A., Vojtěch, Zelený. – 2: Bada, Dedera, Dedková, Dressler, Gášek, Kaipr, Kočí, Kolář, Kopřiva, Kučírek, Lustyková, Nitra, Růčka, Urbanczyk, Zedníček, ŽELVA. – 3: Kokeš, Mareš, Marsová, Mojžíšek, Pazdera S., Rosová, Říha. – 4: Láník, Škrobák, Šplíchal, Šuňavec. – 5: Kolářová, Landa, Novotný, Ryška. – 6: Elefant, Lacko, MARIANKA, Vítková. – 7: Havel, Kadlec, Nováková, Pánková, Sedlatý, Wohlmuth. – 8: Juroszek, Malčík. – 9: Svoboda A. – 10: Kunst, Nejedlý. – 12: Dostál, Vašinka, Vychovalý. – 13: Šťastná. – 14: Kudláček. – 15: Zedník. – 16: Melichárek. – 36: Ponča.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

VODOROVNĚ: A. Rudolf Burkert; japan; salem. – B. Anorak; Orion; area; udávka; Ogma. – C. Kolek; clíti; c dur; plamen; kon. – D. Osel; ecese; ouve; metresa; již. – E. UIT; Loira; lochajz; zmar; moře. – F. St; aorta; pina; nedosnít. – G. Kmitot; loga; trona; ropa. – H. Orson; Ealom; kasání; kapat. – I. Svis; vzdora; jinany; sobory. – J. Iks; aeronaut; střety; melasma; Neri. – K. RA; polemiky; stíti; dakoty; kros. – L. Ovinek; ana; akara; bajty; piky; koto. – M. Balit; luna; akta; brda; viklat; amur. – N. Glie; lata; utišit; Jaroslav Sakala. – O. Rach; pinta; ka; Bols; pálka; temniti. – P. Uch; palota; deruta; rapa; aralin; Toci. – Q. Protivná; František Jež; našité; trap. – R. Adriana; zvyk; potit; šopka; kmínka; sarkom. – S. Leona; kolona; AgZn; sútra; taroty; alura; TM. – T. Ast; pokrčená; Jiří; chorý; fiesta; Tomáš Goder. – U. Kasařina; trable; tuja; manton; nárt; nálady.

Tajenky: 1. Rudolf Burkert. – 2. Jiří Raška. – 3. Pavel Ploc (skrytá diagonálně pod rozdělovacími linkami v oblasti K3 – C11). – 4. Jiří Malec (druhý díl skryt diagonálně pod rozdělovacími linkami v oblasti G2 – C6). – 5. František Jež. – 6. Jaroslav Sakala. – 7. Jiří Parma. – 8. Tomáš Goder.