Křížovkářská kvalifikační soutěž 2014

Milí přátelé, vítáme vás u pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zasílejte nejpozději do 8. října 2014 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu: kks2014zoh@gmail.com.

 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

5. KOLO – CURLING

 

Olympijskou premiéru si curling odbyl hned v Chamonix 1924. V té době to byl jen ukázkový sport, nicméně v roce 2006 byl curlingový turnaj z her v roce 1924 zpětně prohlášen za plnohodnotný. Po dalších účastech curlingu jakožto ukázkového sportu na hrách v Lake Placid (1932), Calgary (1988) a Albertville (1992) se počínaje rokem 1998 začlenil mezi rodinu olympijských sportů. Oficiální curlingový turnaj tedy hostila olympijská města ... (?1?), ... (?2?), ... (?3?), ... (?4?) i ... (?5?). Ženský turnaj poprvé proběhl na hrách v Calgary.

Historicky nejúspěšnější zemí je s pěti zlatými medailemi ... (?6?). Nejúspěšnějšími sportovci jsou ovšem dvojnásobně zlaté členky švédského ženského týmu ve složení skipka ... (?7?), její sestra ... (?8?), ... (?9?) a ... (?10?), které zvítězily v letech 2006 a 2010. Česká republika se dosud nikdy na olympijský turnaj v curlingu nekvalifikovala. Nejblíže tomuto úspěchu byl mužský tým v sestavě skip ... (?11?), Jindřich Kitzberger, ... (?12? – skrytá 6 6), ... (?13?) a ... (?14?), jemuž účast na hrách v ... (?5?) proklouzla mezi prsty, když stačilo vyhrát jeden z posledních dvou kvalifikačních zápasů.

 

Tajenky (?7?)(?14?) jsou čerpány z internetových pramenů: www.olympic.orgwww.curling.cz.

 

FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 nesouměrná střídavá mozaikovka a 1 souměrná střídavá polomozaikovka

 

Použitá políčka:

VODOROVNĚ: A. Český mim; rodiště zimního krále; ?9?. – B. Ptačí citoslovce; svobodná šlechtična; obleky; horník. – C. Žesťový hudební nástroj. – D. Citoslovce rytmu hudby; španělsky „odřít“. – E. ?4?; estonský básník; část podsvětí; rozdělat oheň; kněžský límec. – F. Anglicky „zatracený“; meškání; planetka; ?2?; lemuři; drobný bezkřídlý hmyz. – G. Egyptský bůh pohřebišť; planetka; těžce kráčející; daň ve starém Římě; druh stanu; ztužidla k upevnění výrobků; glykosid; prudké napadení. – H. Trojčlen; jemnozrnná odrůda sádrovce; rozhlašovati; přesně; stejný; požírati; zákolník. – I. Číslovka; hledání mimozemských civilizací (anglická zkratka); kromě toho; kositi; pokrývat povrch jistým kovem; lsti; papoušek; oblečení; aljašský ostrov; první tržba. – J. Dost; dekorativní nosný článek; hromadný; transport; pozdrav na rozloučenou; znechucení; hlupák; kubánský politik; český režisér. – K. Dlouhovlasý mladík; vytknout; rostlina rodu Stachys; ?6?; kolibříci; ?1?; německé mužské jméno; shýbat. – L. Lehký kočár; parkové stromy; na ušatém zvířeti; prostředky proti nemoci; ?7/1?; nápoje; zápasy toreadorů s býky; židovská španělština. – M. Počáteční; potápějící; části podešví; prudce téci; lži; procenta; poskytnouti; samotář; hvězda v souhvězdí Pegas. – N. Žvanil; přírůstek; ostnoploutvá ryba; papoušek rodu Strigops; pracně něco psát; hrubé pletivo z rákosí; nabýt na velikosti; jednotka energie. – O. Ozdobná příze; slovensky „třetí“; ?11/2?; druh zeleniny; ?10/2?; drobnost; plandavé kalhoty; mnoho; rakouský skladatel (Alban). – P. Sumerská jednotka hmotnosti; kořalka; chyba; míchaný alkoholický nápoj; iniciály našeho olympijského vítěze v hodu diskem; ženské jméno; přístav na Korsice; odpočinek; bylinný odvar. – Q. Škrpály; štorcka; přídomek Jana I.; vytažená z pochvy; napadnouti data.

SVISLE: 1. Antická válečná loď; pálený cukr. – 2. Leguánovitý ještěr; potrhlé; německý kazatel (Hans); iniciály francouzského sklářského výtvarníka. – 3. Škoda; Starořek; ?10/1?; sídlo v Etiopii; ?13/2?; otvor, jímž se sází do pece pečivo. – 4. Íránské sídlo; španělsky „třída“; vodivé látky; ?11/1?; dobrovolný spolupracovník. – 5. Necky; nevyrývati; sloužící k otevření; snížený tón; jméno inženýra Citroëna. – 6. Necky; neškrabat; stěžeň; český sochař; půdní prostor k ukládání sena; čadské pohoří. – 7. Silní; hadr; vojenský zástup; ?5?; tvrdá štětina; nabité částice. – 8. Večerníčkový nešika; vrstva oční koule; sací potrubí na motorce; epitely; zaniklá šachová figura; spoj. – 9. Hvězda v souhvězdí Kasiopeja; domácky Regina; konce odpadních trubek; nicméně; německý technik (Christian Otto); ?13/1?; východní Slovan. – 10. ?3?; mužské jméno latinského původu; výbušnina; Linka; zařízení na chytání zvěře; dětský čepeček. – 11. Pták rodu Melanitta; upozornění; latinsky „tam“; nový měsíc; prohlásiti; planá núbijská bavlna; sprašové usazeniny v Mexiku. – 12. Skotský filozof; český jazykovědec; zkrátit bez stříhání; nežádoucí vlastnost; oddíly vojska; kus kmenového dříví; Keramické závody Znojmo (zkratka). – 13. Anglicky „kyj“; král a svršek v kartách; sušené stonky orobince; druh grafické techniky; jihoamerické horstvo; ruský rolník; okraj. – 14. Slovinský básník (France); severočeské město; výběžek kosti; výroční; hbitě pracovat; anglicky „bývalý“; ?14/1?. – 15. Jednotka pro měření úhlů; aztécká bohyně plodnosti; lampičky; kamenáči; příbuzná; odborník na italský jazyk. – 16. Rist; rusky „zkušenost“; drobný korýš; velké břicho; borovice; americký kosmonaut; nemoc skotu. – 17. Slovensky „pracka“; keňská řeka; lokomobila táhnoucí pluh; obrazy s obráceným poměrem světla a stínu; vpravo; nesbíhající se. – 18. Obec v Jihomoravském kraji; vlákna z plodů kokosovníku; zkratka souhvězdí Velryba; buddhistické ochranné božstvo; americký vzpěrač; kyselka; klihovitá hmota. – 19. Iniciály držitelky Oscara za film Annie Hallová; domácí ochranná božstva; požadavky; francouzský skladatel; kocouři; ?14/2?; vzorec oxidu olovnatého. – 20. Domácí ochranná božstva; postupně zmáčknout; ?8?; americké mužské jméno; perská zlatá mince. – 21. Jihoamerický keř; domácky Ignáta; středně velká plachetní loď; španělský malíř; tábořiti ve stanu. – 22. Zadrhávající člověk; šípový jed; český klavírista; slovanská bohyně krásy a lásky; řecké ženské jméno; francouzský komik. – 23. Vedoucí sportovního mužstva; přítok Yukonu; příslušník kmene keltského původu; citoslovce dětského pláče. – 24. Neporážet; ?7/2?.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, které vytvořil Daniel Marek, zaslalo 95 řešitelů (z toho 54 e-mailem). Kompletně správných řešení přitom bylo rovných 50. Nejčastěji zavedly řešitele na scestí hudební nástroj POSAUN (SSJČ), „lehký“ kočár KALEŠA (SSJČ) a anglický kyj MACE. Několik soutěžících si nepohlídalo rozdělovací linky a pár účastníků kvalifikačky řešilo horní a spodní část curlingového kamene jako mozaikovku, což bylo ovšem v rozporu se zadáním, neboť polomozaikovka měla být souměrná. Za porušení této podmínky jsme přidělovali 5 ztrátových bodů, jelikož se jedná o tzv. systémovou chybu. Vyskytla se i řada chyb z nepozornosti, jako nevyplněná políčka, překlepy či nesprávné mozaikové linky. Autor se omlouvá těm, kteří marně pátrali v soutěžních pramenech po výrazu DALI, protože se v nich zřejmě nevyskytuje. Po pátém kole se počet bezchybných řešitelů snížil na 22. Nejen z čela pelotonu KKS bohužel navždy odešel př. Tydlačka.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Adamčík, AGATHA, Bada, BOLA, Gašparín, Gonda, Hroz, Ivánek, JACK, Janošík, Járová, JENÍK, Juráň, JV, Kaipr, Kolář, Kolářová, Kopřiva, Kovářová, Kvěch, Lacko, LIMAN, Mach, Malý, Marsová, Novák, Pazdera M., Platzner, Prošek, Rosová, Růčka, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Švub, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vašinka, Vojtěch, Vrtěna, Vyskočil, Zedníček, Zelený. – 1: Auterský, ČENDA, Dedera, Dostál Š., Dymáček, Fojta, Grossmann, Hájiček, Haralík, Korčák, Kučavová, Kučírek, Lustyková, Nitra, Přecechtěl, Růžička, Spáčil, Šuňavec, Wohlmuth. – 2: Bezděk, Gášek, Judas, Kunst, Sedlatý. – 3: Hronek, Měhýž, Samec, ŽELVA. – 4: Dedková, Urbanczyk. – 5: Kadlec, Michal, Pláňava, Vítková. – 6: Dressler, Elefant, Láník. – 7: Kudláček, Nejedlý, Nováková, Pánková. – 8: Landa, Novotný, Škrobák. – 13: Dostál V.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztr. b.: AGATHA, Gašparín, Ivánek, JACK, Janošík, Járová, JENÍK, JV, Kvěch, LIMAN, Mach, Malý, Pazdera M., Prošek, Sebera, Starý, Svoboda M., Vacek V., Vacková, Valeš, Vrtěna, Vyskočil. – 1: BOLA, ČENDA, Dymáček, Juráň, Kovářová, Kučavová, Novák, Rybář, Sedláček, Struňák, Vacek A., Zelený. – 2: Bada, Bezděk, Gonda, Hájiček, Kolář, Kopřiva, Korčák, Platzner, Růžička, Šebesta, Vojtěch, Zedníček. – 3: Auterský, Dedera, Grossmann, Haralík, Přecechtěl, Švub. – 4: Adamčík, Hronek, Kučírek. – 5: Gášek, Michal, Pláňava, Růčka, Samec, Šuňavec. – 6: Dedková, Fojta, Měhýž, Rosová, Ryška, ŽELVA. – 7: Lacko. – 8: Lustyková, Urbanczyk. – 9: Marsová. – 10: Dressler. – 13: Elefant, Láník, Vašinka. – 14: Kaipr, Vítková. – 18: Novotný, Wohlmuth. – 20: Nejedlý, Sedlatý. – 21: Kadlec. – 22: Škrobák. – 24: Kolářová, Landa. – 25: Pánková. – 28: Kunst. – 32: Dostál V., Nováková. – 41: Kudláček.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

VODOROVNĚ: A. Turba; Amberg; Eva Lund. – B. Kní; panice; kvádra; baník. – C. Posaun. – D. Mta; raer. – E. Vancouver; Liiv; Erebos; otopit; kolár. – F. Damned; dlení; Aegina; Salt Lake City; variové; poskok. – G. Anup; Clara; cápavý; tribut; patrol; svorce; tutin; atak. – H. Trinom; alabastr; trousiti; navlas; nejinačí; tláskati; lounek. – I. Trilion; SETI; item; žíti; olovit; chytáky; kaka; šaty; Atka; počinek. – J. Rest; ankona; masový; převoz; vale; otrava; nekola; Castro; Klos. – K. Mařena; vyčíst; čistec; Kanada; ptáčci; Nagano; Lothar; klonit. – L. Kaleša; jinany; oselmo; léčivo; Anette; pitivo; korida; ladino. – M. Rané; nořící; klenky; hrčeti; jedy; setiny; vydati; nelida; Kerb. – N. Melhuba; akcese; kavaja; kakapo; smolit; rohože; vyrost; megaerg. – O. Melé; tretia; Snítil; okurka; Svaerd; malost; pladry; mandel; Berg. – P. Gú; švinda; konina; buldok; LD; Larisa; Bastia; pohova; té. – Q. Staré boty; kantka; Bezzemek; tasená; nabourati.

Tajenky: 1. Nagano. – 2. Salt Lake City. – 3. Turín. – 4. Vancouver. – 5. Soči. – 6. Kanada. – 7. Anette Norberg. – 8. Cathrine. – 9. Eva Lund. – 10. Anna Svaerd. – 11. Jiří Snítil. – 12. Martin Snítil (skrytá v mozaikových políčkách v řádku H). – 13. Jakub Bareš. – 14. Marek Vydra.