Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé, vítáme vás na startu nového ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS). Autorem letošního ročníku bude Radovan Juráň, jeho pravou rukou Jiří Sýkora.

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 6. kola) zasílejte nejpozději do 2. prosince 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12 Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

Pokud dosud nejste členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů a máte zájem o kvalifikační body a udě­lení výkonnostních tříd, můžete se přihlásit pí­semně na adrese SČHAK, která je totožná s adresou redakce časopisu Křížovka a hádanka: Svaz českých hádankářů a křížovkářů, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10, nebo mailem na adrese matrikářky SČHAK Stanislavy Teichmanové: steichmanova@seznam.cz.

Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách http://sykora.euweb.cz, odkud si můžete stáhnout i obrazce křížovek.

 

Propozice KKS 2015

Prameny KKS 2015

•  1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  6. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení, celkové výsledky