Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

PRAMENY KKS 2015

 

1. Prameny v knižní podobě

1.1. ze seznamu základních pramenů (PZ): Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Příruční mluvnice češtiny (Nakladatelství Lidové noviny, 2003); Malá československá encyklopedie (MČSE); Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (DID 8); Universum – všeobecná encyklopedie 1-10 (UNI 10); Český slovník věcný a synonymický (ČSVAS); Slovník českých synonym a antonym (SČSAA, 2007); Nová slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1971); Klimeš: Slovník cizích slov (SCS-K, 1995); Slovník cizích slov, Encyklopedický dům (SCS-ED, 1996); Co je co? (CJC 1-3, 2. vydání); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2010); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED) a Velký slovník zkratek Evropské unie (ZKR-EU).

1.2. ze seznamu doporučených pramenů (PD): Příruční slovník jazyka českého (PSJČ); Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2009); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Machek: Etymologický slovník jazyka českého (MACH, 1971); Jordan: Encyklopedie bohů; České názvy živočichů (dosud vydané díly); Lexikon české literatury 1-5; Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MSJM); Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (RYS 2); Hubinger: Národy celého světa; Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; Slovník slovenského jazyka (SSJ); Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (1996) a Sokol: Olympijské hry novověku (Olympia, 1974).

1.3. z ostatních pramenů (PO a PJTP): Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Malý Ottův slovník naučný 1-2 (J. Otto, 1905-6); Ottův slovník naučný, díly I-XXVIII a dodatky I-VI (reprint PASEKA/ARGO, 1996-2003); Čálek: Slovník zkratek (Agrofin, 2009); Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001) a Jorge Luis Borges: Fantastická zoologie (Argo, 2013).

1.4. z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1-2 (Academia, 1999); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1-2 (Leda, Academia, 1997) a Siebenschein a kol.: Německo-český slovník 1-2 (Leda, 2002).

 

2. Prameny v elektronické podobě (PEP a PEPC)

Vícejazyčné překladové slovníky na adrese http://www.slovnik.cz; Seznam planetek na http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html;

Kódy letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.shtml.

 

Na použití jiných pramenů bude upozorněno, nebo budou výrazy z méně častých pramenů uve­deny v pomůcce.