Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

vítáme vás u druhého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 25. března 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12  Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

2. KOLO

 

Podle Hésiodovy Theogonie jsou ... (1) okřídlené bohyně s dlouhými rozpuštěnými ... (2), které zdobí ... (3) a jsou rychlejší než ptáci a vítr. Jejich dalšími rozpoznávacími znaky jsou ... (4). Jsou  ... (5) a ... (6). Z hladu jsou ... (7), a proto sestupují z hor, aby mohly ... (8). Zpočátku patřily mezi božstva větru, podobně jako védští ... (9), kteří třímají zlaté zbraně – ... (10) a dojí ... (11).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLOMOZAIKOVKA SE ČTYŘMI UCELENÝMI ČÁSTMI (2 šikmé nesouměrné slabikové mozaikovky, 1 šikmá nesouměrná slabiková polomozaikovka a 1 šikmá nesouměrná střídavá polomozaiková polodokreslovka)

Všechny typy políček jsou již předkresleny. Žádná dokreslovaná dělicí linka není zaoblená. 1. tajenka (7) je skrytá – vyznačte ji v obrazci a vypište.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce. – 2. Sušené listy cesmíny paraguayské. – 3. Dovednost. – 4. Levantská bavlna. – 5. Buben na sušení hlíny; díly obecního lesa připadající k selské usedlosti. – 6. Duch; anglická rocková skupina. – 7. Dřívější obyvatel Španělska; krabice z lepenky. – 8. Doba; služební seznam stanic a ulic (v Praze); žluté prsty. – 9. Rybářská síť; hrdina akkadského eposu. – 10. Egyptská bavlna; působit koni bolest silným trháním otěží. – 11. Australský strom; ?7?. – 12. Ovinout; básník korunovaný vavřínem; vedle. – 13. Obličejová kost; útvar na tykadle hmyzu; neuměle sestavit. – 14. Jihoamerická opice; olovnice; osmý div světa. – 15. Luštit; trápení; nevrlí lidé; ?11?; tropické ovoce; naříkat. – 16. Nárok; mlha; chvála; rozmanitá; bagrovací loď. – 17. Čínská jednotka objemu; národnost; antická nádoba; odrůda pšenice; škubati; klus; z dálky (v hudbě); sibiřský ananas; nebojácný zrak; lázeňské město při Černém moři. – 18. Můj; neurčitě (v hudbě); chuchvalec; hovězí kůže; ?4?; člen valašského ozbrojeného sboru (v 17. a 18. století). – 19. Druh básní oblíbených ve 13. a 14. století ve Francii; jednodomost; hmotnost obalu zboží; pravověrný; nejvyšší polynéský bůh; ohraničené bujení kůže; jestřábí krev; turecké platidlo; nedoporučovati; pohoršený kočovník. – 20. ?5?; barvivo na vlasy; motorový vlak; citoslovce plesknutí; andira brazilská; Židovka; zabezpečování zdravotně nezávadné výroby a spotřeby potravin; kutálet; dřina. – 21. Obec v okrese Chrudim; asijské plavidlo; tlumok; znovu vrácení k životu; pozdvižení; kapalná složka éterických olejů; ?9?; kožišina z lesní šelmy; nerosty. – 22. Had z Knih džunglí; Arabové; sídlo v Gruzii; samice tura domácího; šaty; pečený pokrm z vajec, mouky a krupice vkládaný do polévky; zvuk lesního rohu; sluneční jas; obec v okrese Česká Lípa; tolije; ženství; utiskovati. – 23. Do černa zbarvený hmyzožravec; užitková rostlina; výtlak; škaredost; prvotní, odvěký obraz; místo, kde jsou členové orchestru při produkci; svrašťování kůže. – 24. Píšťalka z rákosu; ?8?. – 25. Německy „lysina“; krajní mez; obhrůbkovat; antilopa; malé dítě. – 26. Asijský nosič břemen; hospoda, v níž se scházeli zločinci. – 27. Gemini. – 28. ?2?. – 29. Užitková drůbež. – 30. Konání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 24. Škodlivý drobný motýl. – 25. Evropan. – 26. ?10?. – 27. Částečně. – 28. Pěšky; plemeno slepic; anglická podoba ženského jména Alina. – 29. Dopravní prostředky; matka; číslice 8; korýši; vyjevit ztrátu. – 30. Úpadky; foukat; střevíc; dítě; rozjařená; smutek. – 31. Jižní vítr; dovolená; hlasatel odmítavého postoje; že. – 32. Solmizační slabika; zadek; zkracované; stavební hmoty. – 33. Slepice; zápas; druh nebozezu k hlubinnému vrtání; ženské jméno. – 34. Kód rakouského šilinku; palma; mrtvice; opilec; maska. – 35. Řeka v Itálii; domácky Adam; míchaný nápoj; šašek; rychlá plachetní loď. – 36. Předek důlní chodby; ?3?. – 37. Pohřební hostina; řeka ve Francii; lačný cizopasník. – 38. Psovitá šelma; arabské mužské jméno; znečistit na povrchu; ztráta občanských práv; hora, na které se konaly slavnosti na počest Hérakla. – 39. Kmen v Alžírsku; sídlo v Polsku; vietnamská jednotka hmotnosti; elektronická taneční hudba v rychlém tempu; místo, kde se ztenčila uhelná sloj. – 40. Šťavel hlíznatý; planetka; plátěná torna; keton; zkratka pro kubický metr zcela vyplněný dřevní hmotou; hvězda v souhvězdí Eridanus. – 41. Na toto místo; anglicky „jedna“; peněžitá pokuta za zabití; roubík na vázání obilí; slonovina; čínský hudební nástroj. – 42. Ukazovací zájmeno; vzdělávací instituce; vypuklina; dostihová sázková kancelář; kovový knoflík; celní kód Angoly. – 43. Egyptská ochranná bohyně; pohoří v Bosně a Hercegovině; citoslovce bolesti; předek krále Davida; nábytek; poškození lesních dřevin; souchotiny. – 44. Bylinný bezlistý stonek; pře; úderné pěší oddíly; dobytkářské farmy. – 45. Tropický savec; slovenská číslovka; nuže; smrt; kamenná hráz; bubnování při vojenském hlášení; jednooký obr. – 46. Souhvězdí severní oblohy; podoba; souostroví v USA; rameno; citoslovce posměchu; pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů; tramvaj. – 47. Tupec; postavení zubů při sevřených čelistech; těžná výsypná nádoba; brána v ohradní zdi; samice srnce; slavná umělkyně; svislá vzpěra v důlní výztuze. – 48. Písemná tradice šíitů; domácky Ota; symbol lásky; řeka v Řecku; kovová odlévací forma; děloha. – 49. Čínský hudební nástroj; služební pořadí; obkladek; vyrobená litím; nula; nerv; krém; krutý člověk; Kartaginec. – 50. Tenký pramének; německy „plot“; těkavá tekutina; citoslovce plašení; citoslovce pobízení tažných zvířat; ženské jméno; nevolník; ocas jeřábka. – 51. Nejdrobnější obilovina na světě; náhlá změna; vrstva prvohor; celní kód Uzbekistánu; řecká bohyně zaslepenosti; mládě skotu; pruhovaná vlněná látka. – 52. Arabské mužské jméno; značka žiletek; anglická zkratka pro technické školení; jednotka absorbované dávky záření; padavka; citoslovce křiku krocana; pták; egyptská bavlna. – 53. Polévkový knedlíček; komorní skladba; nápis na kříži; žnutí; chemická značka astatu; dělat nástrahy; ?6?. – 54. Ukradený; cirkusový kolík; beduínský plášť; slovenské zájmeno; úředník přidělený diplomatickému zastupitelství; japonská lovkyně perel. – 55. Kal; nejstarší latinský překlad Bible; výhonek; chuťovka; klíny. – 56. Řecká bohyně duhy; hluboký ženský hlas; oftalmolog; údaje na dopise. – 57. Slunce; sídlo v Kazachstánu; prkenný strop. – 58. Aniž; purpur; švihák. – 59. Domácky Titus; jistě; japonská národní hra.

Pomůcka: bábo, dit, Licibořice, Polevsko.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Řešení 2. kola zaslalo 65 řešitelů a 21 bylo bezchybných. Není to zrovna mnoho, ale tento ročník KKS asi nebude patřit k těm nejlehčím. Největší problém způsobil řešitelům výraz KOTRBÁLAT (Machkův etymologický slovník jazyka českého, str. 264 nebo 282) x ABÁ (Koudelka, Káňa). Ve zbývajících kolech už nebudou výrazy z Machka použity vůbec nebo budou vždy uvedeny v pomůckách. Hodně se chybovalo i ve výrazech KARTÓN (SSJČ) x FIÓN (Machek, str. 142) x FIGO (Rystonová, str. 42). Dále dělaly potíže výrazy MAJO (pro dvojí použití nešlo MAKO ani MACO), UDRI (PSJČ), ŠÉMAT (Hubáček) a SLÍTEK (SSJČ). Bojujte až do konce, šancí na zisk kvalifikačních bodů máte ještě dost!

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. b.: ADEGA, Bezděk, Borkovský, Dressler, ELLY, Hájiček, Ivánek, Kopřiva, Kučavová, Pláňava, Platzner, Prošek, Rybář, Samec, Sedláček, Struňák, Šebesta, ŠEK, Valeš, Vašinka, Vychovalý ml. – 1: Gášek, Kobr, Pazdera M., Sklenka. – 2: Adamčík, Járová, Kvěch, Lajksnerová, Navrátil, Starý, Šotolová. – 3: Čenovský, MARTÍNEK. – 4: Dostál, LIBRA, Ryška, Říha, Vrtěna. – 5: Auterský, Dedera, Elefant, Judas, Juroszek, Kolář, Přecechtěl, Rosová, Vojtěch. – 6: Láník, Macků, Šplíchal. – 7: Grossmann, Haralík, Landa, Marsová. – 8: Pazdera S., Švub. – 9: Juřík, Vítková, Zelený. – 11: Urbanczyk. – 13. Marhoul, Novotný. – 19: Nováková. – 24: Nejedlý.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztr. b.: Borkovský, Dressler, ELLY, Hájiček, Kučavová, Platzner, Samec, Sedláček, Struňák, Šebesta, ŠEK, Valeš, Vašinka, Vychovalý ml. – 1: Prošek. – 2: ADEGA, Bezděk, Ivánek, Kopřiva, Pláňava, Rybář. – 3: MARTÍNEK. – 4: Kvěch. – 5: Gášek, Járová, Lajksnerová, Pazdera M., Sklenka, Starý, Šotolová. – 6: Adamčík, Čenovský, Kobr, LIBRA, Navrátil, Říha. – 7: Vrtěna. – 8: Dedera, Elefant, Judas, Láník, Ryška. – 9: Auterský, Rosová, Vojtěch. – 10: Kolář, Macků, Přecechtěl. – 11: Dostál, Juroszek, Landa, Šplíchal, Zelený. – 12: Haralík, Pazdera S., Švub. – 13: Marsová. – 16: Juřík, Urbanczyk. – 17: Vítková. – 18: Novotný. – 22: Marhoul. – 26: Nováková. – 33: Nejedlý.

Jsou uvedeni jen ti řešitelé, kteří obeslali obě kola.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Jo. – 2. Maté. – 3. Uma. – 4. Adana. – 5. Kumr; lůsy. – 6. Nus; ELO. – 7. Maur; kartón. – 8. Čas; šémat; figo. – 9. Tral; Etana. – 10. Karnak; ricat. – 11. Kajeput; pobledlé. – 12. Opnout; laureát; u. – 13. Čelist; arista; spatlat. – 14. Uakari; zenkel; matka lesa. – 15. Řešit; elent; murousi; mraky; ananas; skomrat. – 16. Právo; mist; veleba; leckterá; bagrovka. – 17. KO; náce; cotyla; Bali; rváti; trap;   lontano; oblipich; smělé oči; Soči. – 18. Manžel; vagamente; klk; patna; zahnuté drápy a ohyzdné břicho; portáš. – 19. Dit; monecie; tára; rašíd; Atea; akantom; bedrmor; yarimlik; neraditi; uražený Alan. – 20. Nezranitelné; reng; kača; mlusk; araroba; jordeska; sanitace;   kotrbálat; otročina. – 21. Licibořice; proa; vak; oživlí; pozdvih; elaopten; Marutové; kunovina; okr a larnit. – 22.  Arabáši; Kaa; Čakva; kráva; oblek; slítek; halila; slunojas; Polevsko; parnaska; feminita; tiskati. – 23. Tmavá tana; šadbar; deplacement; ošklivost; praobraz; orkestra; kraurosa. – 24. Moldánky; pustošit slavnostní stoly s nachystanou krmí. – 25. Blesse; limit; oborat; dorkas; brouček. – 26. Kuli; koumavá outrata. – 27. Dvojky. – 28. Vlasy. – 29. Kur. – 30. Kon.

Tajenky: 1. Harpyje. – 2. Vlasy. – 3. Dívčí tvář. – 4. Zahnuté drápy a ohyzdné břicho. – 5. Nezranitelné. – 6. Smrduté. – 7. Pobledlé. – 8. Pustošit slavnostní stoly s nachystanou krmí. – 9. Marutové. – 10. Blesky. – 11. Mraky.