Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

vítáme vás u třetího kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 20. května 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12  Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

3. KOLO

... (1) mají schopnost ... (2) a na Západě byli vnímáni jako ... (3). Na obrazech je většinou zdobí ... (4), velká křídla na bocích a čtyři tlapy. Mají ... (5), ... (6) a volské ... (7). Jejich ... (8), stejně jako ... (9), mají léčivé účinky a ... (10) slouží pro výrobu účinné masti proti nočním můrám. Nebeští ... (1) nosí na hřbetě palác božstev a zabraňují jim spadnout na zem; božští ... (1) vytvářejí ... (11) a ... (12) pro dobro lidstva; pozemští ... (1) určují toky řek a potoků. V jejich vroucím dechu se dají ... (13) a ve výparech jejich těl je lze i ... (14). Jsou ... (15) a mohou se dorozumívat na jakoukoliv vzdálenost beze slov. Lidé kdysi věřili, že tito tvorové existují. V Číně byli po staletí emblémem císařství. U nás to tak daleko nedotáhli, ale v pohádkách jich najdeme dost a dost až do dnešní doby.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?3?. – 2. Tykvovité rostliny; lehce stavěné přístřeší; kuřák; železnice; dřevnatá rostlina. – 3. Dřívější jednotka italské měny; domácky Hana; postava z Janáčkovy opery Káťa Kabanová; mládenec; selský statek; běs. – 4. Peperovitá rostlina; rostlina; pivo; mírně zaoblený kámen; snížení ceny; souchotiny. – 5. Kostelní žák; ?4?. – 6. Jinak; indické platidlo; citoslovce podivu + značka avivážního přípravku; třetí verš ve sloce tokajícího tetřeva; záda; mrtvice. – 7. Mikrob kulovitého tvaru; hudební nástroj; VIP (osobnosti); chumáč vlasů nad čelem; hornina; topinka z bílého chleba. – 8. Součást golfového hřiště; borka; zpráva; předsíně bytů; druh hádanky; mourovatá kráva; realizovat; odznaky panovnické hodnosti; speciální batoh pro horolezce; leč. – 9. Kočkovitá šelma; podřadný; řada; západoindická bavlna; pytlák; kvasnice; vysoká bezuchá sklenice na pivo; náplast na ženské tváři; kouzelný oř; slovensky „jiná“. – 10. Esker; postava z Berliozovy opery Blažena a Beneš; pivo; podoba smyčky; široký vchod; provokatér; doplňovat zásobu pohonných látek; prostor před fotbalovou brankou; aromatický uhlovodík. – 11. Ryba; zadní svalnaté části bérců; podnik v Uherském Brodě; shluk; mazaný ulejvák; africký hudební nástroj; měsíc staroegyptského kalendáře; dávka povzbuzujícího nápoje; elektronka; naletět. – 12. Pusa; německy „myš“; krátká chvíle; srostlá skupina krystalů; lesní šelma; sekati; opotřebování; hnědý kůň; pokrývka na stůl; pohoštění každého člena společnosti sklenkou alkoholického nápoje; důlní svítilna; jednotka energie; sloučeniny uhlíku s kovy. – 13. Africká šelma živící se mršinami; bez; krasová prohlubeň; pořád; ?1?; rybářská loď; menší besídka; ?6?. – 14. Pancíře římských legionářů; šikmá střešní plocha ve tvaru trojúhelníku; družina; domácky Lýdie; odkud; soudek; klam; australský kurovitý pták; uzbecký hudební nástroj; severská bohyně osudu; pevný. – 15. ?2?; ovce s krátkou vlnou; vězení; lupen; hůl k pobízení slonů; citoslovce kašlání. – 16. Bolestný; krajní poloha; zátěž; kukačka; hovězí dobytek; během. – 17. Sportovec, který provádí při jízdě na ledě ladné obrazce; egyptská bohyně lásky a milostného života; vztahující se k patě; první vystoupení; citoslovce mírného zaklení. – 18. Dopravní prostředky; skupina dvou not místo tří téže hodnoty; práce; celník; karetní hra, při níž jedna strana získá všechny zdvihy; mákovitá rostlina; postava z Verdiho opery Don Carlos; odstraňování nečistot vodou a mýdlem. – 19. Největší světadíl; kůže; základy věcného vyučování; idol; antilopa; žadatelé; utajení. – 20. Druh husy; hrot; listina; jablečnan; toliko; šikmé rubání; rozepře; labutí nohy; pramen. – 21. ?10?; samohláska; zbabělec; aborty; jestliže. – 22. Kosatec + a také; finská početní jednotka; citoslovce pohrdání; paní (v oslovení); pražský ostrov; trvalý stupeň napětí živé tkáně. – 23. Citoslovce plašení; amazonky; vojenský chléb. – 24. Začátek závodu skokem ze startovního bloku (při plavání); vyhoštěnec. – 25. Nuže; části houslí. – 26. Slovensky domácky Petra; citoslovce zvuku při nárazu. – 27. Pohyb nohou, jímž cvičenec přechází přes nářadí. – 28. Plachetní plavidlo.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. ?5?. – 20. Uzavřená společenská skupina; vířivý písek; house; vrch v Doupovských horách. – 21. Rána; starý kůň; balkánský palác; potměšilec; pohoří v Německu. – 22. Voják v druhém půlroce vojny; břichatě. – 23. Univerzitní sportovní klub (zkratka); pelechy medvíďat; pobídka; nemilé případy; v kruhu. – 24. ?7?; hinduistická bohyně ranních červánků; vládce v Mykénách; ubytovací zařízení; podání s rotací (v tenise); žluč; vida; skromně. – 25. Kůže; vnučka královny Viktorie; koření; postava z Glinkovy opery Ruslan a Ludmila; šedý kůň; stupňování přídavných jmen a příslovcí; muslim, který vykonal pouť do Mekky; Audiovizuální jazyková asociace (anglická zkratka); škrabka na saze; vodní pták s protáhlým krkem. – 26. Čaloun; vojenský útvar; kopance; ?13?; splátka; dívka; svobodně. – 27. Heterocyklická sloučenina; černá káva; troška; druh čiroku obecného; okrouhlá hlubší nádoba; držení zbraně ve svislé poloze mírně nad zemí; lakomci; vytknout; borec; mužské jméno; drnoví. – 28. Předstoupiti tanečním krokem; obilnina s metlovitou latou; dospělá žena; dvoukolový vozík tažený jedním koněm; perlín (u Klareta); kopeček; přístavní hráze; perspektiva; lump. – 29. Ubožačka; ženské jméno; listnatý strom; zrádkyně; buddhistická náboženská stavba; příbuzný; keltský kněz; šašek; poskok; had z Knih džunglí. – 30. Typ lehkého dodávkového nákladního automobilu; zaříkací formule; prodloužená boční zeď; enzym; kozí kůže; rané; posluchač vysoké školy; ?12?. – 31. Ó; sídlo v USA; klid zbraní; asijské plavidlo; dvorana; doba, kdy je v hospodě zavřeno; citoslovce pleskavého zvuku; husté dlouhé vlasy; obnos. – 32. ?9?; ocelové nosníky jistého tvaru; blankyt; altsaxofon; působit někomu ztrátu času; potají; pletence; čočkovec. – 33. Chemická značka draslíku; spojit v manželství; schovat; upravovati pokrmy smažením na ohni; ?14?; litovat; prudká rána. – 34. Pouze; škvíra; obyvatelé Afghánistánu; podstřeší; kalíšek kořalky; rozum; drahý kámen. – 35. Soudržnost; závora; blázen; zahájení; kaligrafický podpis sultána; beranidlo; organizovaný potlesk. – 36. Materiál; lyrickoepická báseň; úkryt zvěře; bukanýr; Sarmati; klobouk; vězení. – 37. Nigerijské platidlo; domácky Kateřina; vztyčit se; hltavě jíst; kanál; medvěd; princip čínské filozofie; ?11?. – 38. ?15?; utkání tradičních soupeřů; nezvykle zbarvená šelma; egyptský bůh slunce. – 39. Tlapa; nejmladší stupeň spodní jury; vnějšek; starořecký kotlík k míchání vína; ohrazený svršek povozu; vrstva třetihor; poplach. – 40. Důchody; nástrahy; skroucení; stružky na odvádění vody; toulec na brousek; dub zimní; začátečník. – 41. Maska; tvar; trhlina; nealkoholický nápoj; domácky Adam; ukrajinsky „Velkorus“. – 42. ?8?; jednotka hlasitosti; vidina. – 43. Chránívat před světlem; měsíc mayského kalendáře; slovensky domácky Josef. – 44. Silný zdravý člověk. – 45. I tak; jméno herečky Schrattové. – 46. Pocházející z krádeže. – 47. Hák. – 48. Torus. – 49. Odkud; vyrobený bez příměsi cukru. – 50. Snížený tón; těleso. – 51. Písmeno řecké abecedy.

Pomůcka: Aríon, druka, kacáp, kasarka, Peťa.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Řešení 3. kola zaslali 62 řešitelé a 21 z nich řešilo bez chyby. Potěšitelné je, že několik řešitelů přes počáteční neúspěchy vydrželo a v tomto kole byli poprvé bezchybní. Největší problém způsobil výraz ŽALUPLNÝ x UPÉKATI (oba v SSJČ) a SKORY x Y (samohláska ve valašském nářečí, ve spisovné češtině se za samohlásku nepovažuje). Samohláska A nešla použít, protože výraz A už byl na jiném místě křížovky. Problémy činily i výrazy HUTAŤ (Slovník valašského nářečí), OSAR (ASCS), VÝLUSK (PSJČ), HADÍ TRAŇK (Ryst 2) a LOUBI (SSJČ). Uznány byly výrazy ŠREKA i ŠRÉKA, DRÚZA i DRUZA a taky KÁZUSY i KÁSUSY.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: ADEGA, Bezděk, Borkovský, ELLY, Hájiček, Ivánek, Judas, Kopřiva, Kučavová, Láník, LIBRA, Pláňava, Prošek, Rosová, Rybář, Samec, Sedláček, Struňák, Šebesta, ŠEK, Valeš. – 1: Gášek, Járová, Kobr, Lajksnerová, MARTÍNEK, Přecechtěl, Sklenka, Šotolová, Vychovalý. – 2: Adamčík, Auterský, Dedera, Dressler, Marsová, Navrátil, Platzner, Vašinka. – 3: Čenovský, Kolář, Kvěch, Pazdera S., Ryška, Starý. – 4: Juroszek, Macků. – 5: Dostál V., Haralík, Šplíchal, Švub. – 6: Hroz, Matoušek, Vojtěch. – 7: Nováková. – 8: Pluhař. – 10: Landa, Novotný. – 12: Dostál Š., Juřík, Vítková. – 18: Marhoul. – 23: Nejedlý.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Borkovský, ELLY, Hájiček, Kučavová, Samec, Sedláček, Struňák, Šebesta, ŠEK, Valeš. – 1: Prošek, Vychovalý. – 2: ADEGA, Bezděk, Dressler, Ivánek, Kopřiva, Pláňava, Platzner, Rybář, Vašinka. – 4: MARTÍNEK. – 6: Gášek, Járová, Lajksnerová, LIBRA, Sklenka, Šotolová. – 7: Kobr, Kvěch. – 8: Adamčík, Judas, Láník, Navrátil, Starý. – 9: Čenovský, Rosová. – 10: Dedera. – 11: Auterský, Přecechtěl, Ryška. – 13: Kolář. – 14: Macků. – 15: Juroszek, Marsová, Pazdera S., Vojtěch. – 16: Šplíchal. – 17: Haralík, Švub. – 21: Landa. – 23: Dostál Š. – 28: Juřík, Novotný. – 29: Vítková. – 33: Nováková. – 40: Marhoul. – 56: Nejedlý. –  105: Pazdera M. – 106: Říha. – 107: Vrtěna. – 108:  Elefant. – 109: Dostál V. – 110: Hroz. – 111: Zelený. – 116: Urbanczyk. – 126: Pluhař. – 202: Dymáček, KOSTKA. – 203: Brož, Dedková, JENÍK, Lacko, Sebera, Svoboda, Vacek A., Vacek V., Vacková, Vyskočil. – 204: Fojta, Gonda, Nitra, Růčka, Zedníček. – 205: Bada, Hronek. – 206: Matoušek. – 207: Grossmann, Havel. – 210: Kučírek, Sedlatý. – 211: Kunst. – 213:  Pánková. – 219: Andrle.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ztělesnění zla. – 2. Narasy; kolna; hulil; dráha; kašťa. – 3. Lira; Haňule; Marfa; vosed; grunt; démon. – 4. Beluta; bazela (basela); šojchr; valun; sleva; suška. – 5. Ďáče; koňská hlava a hadí ocas. – 6. Onak; poni; hm; Asta; výlusk; hřbet; pepka. – 7. Kok; banjo; důležití lidé; kštice; kalek; toast. – 8. Jamka; kora; věst; chodby; ráček; mourka; plnit; žezla; kletr; a. – 9. Čita; horší; edice; hayti; vydra; droždí; věžák; mouche; Aríon; iná. – 10. Osar; Hero; chmel; tvar oka; brána; skera; tankovat; malé vápno; aren. – 11. Kadal; lýtka; ELTOS; skupa; švejk; vambi; payni; cloumák; elcon; sežrat hada. – 12. Ústa; Maus; hodinka; drúza (druza); kuna; žíti; usura; braun; tapet; runda; kahan; joule; karbidy. – 13. Hyena; šeřík; polje; stále; draci; loger; altánek; drápy jako orel. – 14. Loriky; valba; suita; Lydka; zkady; tunka; šalba; tabon; nai; Skuld; duží. – 15. Brát na sebe rozmanité podoby; bírky; krim; list; ankus; kch. – 16. Žaluplný; úvrať; stres; koel; skot; za. – 17. Krasobruslař; Kadeš; patní; debut; stakva. – 18. Auta; duola; hakna; hadí traňk; valát; hulek; Lerma; praní. – 19. Asie; pleti; prvouka; modla; kaama; petenti; skrytí. – 20. Kasarka; špice; papír; malát; pouze; šréka (šreka); vstrk; vesla; fons. – 21. Usušené oči s medem; y; sketa; potraty; pakli. – 22. Iris; i; ris; mnnu; senhora; Kampa; tonus. – 23. Uš; kopinatky; komisárek. – 24. Start shora; hnanec. – 25. Teda; luby. – 26. Peťa; zuk. – 27. Přešvih. – 28. Nao.

Tajenky: 1. Draci. – 2. Brát na sebe rozmanité podoby. – 3. Ztělesnění zla. – 4. Koňská hlava a hadí ocas. – 5. Oči jako ďábel. – 6. Drápy jako orel. – 7. Uši. – 8. Sliny a kosti. – 9. Zuby. – 10. Usušené oči s medem. – 11. Vítr. – 12. Déšť. – 13. Vařit ryby. – 14. Usmažit. – 15. Nesmrtelní.