Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

vítáme vás u čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 4. kola) zasílejte nejpozději do 15. července 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12 Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

4. KOLO

 

... (1) je ... (2), která se zpravidla pohybuje po pobřežních skaliskách. Její jméno znamená v latině ... (3). Umí se totiž ... (4) a rázem tak zpomalit její pohyb. Nazývá se tak podle ní i ono ... (5). Tyto zápory jsou však mírněny jedním kladem. Umí usměrňovat ... (6). Délka této ryby je ... (7) a jako ... (8) prý není vhodná.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Čoud. – 2. Čaroděj. – 3. Podlouhlý plod. – 4. Asijské kosmické těleso. – 5. Domácky Roger. – 6. ?7?. – 7. Tajemství; mající oválný tvar. – 8. Hlas hrdliček; prudce jedovaté indické rostliny; horninové těleso. – 9. Plus; obráběcí stroj; lék (starší). – 10. Končíř; čínský hudební nástroj. – 11. Pružné železo; klamat; rybářská síť. – 12. Plášť do deště; dravý hmyz; jméno zpěvačky Pugačovové. – 13. Staroindický bůh smrti; náčelník indiánů; kočkodanovitá opice. – 14. Architektonický prvek; lenní šlechtična; nesouvisle mluvící člověk. – 15. Pařát; pumpa; rozvětvený výběžek nervové buňky. – 16. Řemeslnická místnost; svůdná žena; hlupák; rozdělovací čárky. – 17. Řehtat; velká námořní loď; tupec; král Amoritů; ?1?. – 18. Dřevnatá rostlina; tlama; správce polesí; heptan; obušek. – 19. Textilní látka; bahenní pták; výtečník; štěstí; větší obytná místnost. – 20. Čekat, až se ostatní schovají; savec příbuzný netopýru; písmeno; dohazovači sňatků. – 21. Jednotka radioaktivity; kráva červené barvy; furiant; skřidla; sud. – 22. Soubor map; ženské jméno; zbytky vylouženého sladu; povrch vody; krém. – 23. Poutko; znečišťovat; lichotník; nepatrná věc; bulvár; potom. – 24. Postava z Blažkovy opery Verchovina; peníz; vypouštění hlásky na konci slova; území spravované pašou; nelesklí. – 25. Obec v okrese Prachatice; železný škrabák na odstraňování hlíny z pluhu; finský cyklista; nicméně; zakřiknutá žena; plukovník; ochutnání. – 26. Vápenité hlemýždí destičky; tahací harmonika; hmyz. – 27. Mít ve vážnosti; nosál červený; dozorce; odfukovat; žena sedláka; utiskovatel; základní dotažnice; ospalý člověk. – 28. Drobný umělecký předmět; pušky; klepna; lastura; představení klášterů; obratlovec, jehož mláďata se živí mateřským mlékem; čert v jeteli; vrstva osobnosti (u Freuda). – 29. Nadšení; přemrštěný; banda; středoasijský hudební nástroj; páření (u kanců a jezevců); plochý ingot; žáruvzdorná hmota; kapitulovati. – 30. Akceptovat; ?6?; most přes pekelnou propast; občan. – 31. Rudodřev; pilot; stavební materiál; vulkán; slitina stříbra a niklu; státní zkouška; zbavovat zákalu; kozí kůže. – 32. Egyptská perioda 600 let; kancelářská sešívačka; řeč; řemeslný výrobek; jedovatý had; značka přípravku na úpravu částí automobilu; žlábek kanelury; kepr. – 33. Hůl z tvrdé pryže; primitivní způsob plavání; hromada vymláceného zrní. – 34. Ambra pravá; skalní hrbol ohlazený ledovcem; kabela; čtverák; papoušek; tlupa; zápasnický chvat. – 35. Indická jednotka délky; velikán; rejnok; podpěra záclonových tyčí; kouzelník; neměnná; nástraha. – 36. Setnout; drážditi; obec v okrese Zlín; kunovitá šelma; nečistota. – 37. Krasová prohlubeň; ?2?; třídit. – 38. Napříč; vězení; televize. – 39. Otec; Valda; dutinka v buňce; část litosféry. – 40. Vrstva druhohor; zkratka pro masové sdělovací prostředky; palma; řezák savců vyčnívající z tlamy. – 41. Plodit; pták; čirý prostor; pakostnice; morfin. – 42. Český tanec; indiánská trofej; nahota; ženské jméno; ano. – 43. Poněvadž; snížený tón + táta; dovednost. – 44. Provádět snímání. – 45. Být na nějakou dobu nemocný. – 46. Sídlo v Maďarsku; zkratka bulharské tiskové agentury. – 47. ?8?. – 48. Označení českých letadel.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 30. Ostrý přízvuk. – 31. Lem. – 32. Uher. – 33. Zkratka pro hrotovou polovodičovou diodu. – 34. Koloidní sraženina. – 35. Dosahování vyšší úrovně ve vývoji; textovkář. – 36. Oddělení v úlech; tisíc korun; košile. – 37. Plastická hmota; egyptský démon v podobě hada. – 38. ?5?; hora ve Španělsku. – 39. Přečkat bez úhony; Tibi; lokomotiva řady E 499.2; přilnout; vozka; baskická čepice; mořská vydra; hůl; vojenský kněz; pláštík; divadelní dílo; prudké hlasité výdechy způsobené podrážděním dýchadel; plechem pobitá část oje nad nápravou; část obce Bousov. – 40. Ozářit; mužské jméno; suma; tvrdnout na povrchu; hmyzožravec; tuřín; zuzana; líbhábr; oškubat; svalek; studená místnost; švihák; karetní hra; kutálet; častý. – 41. Jehněčí kožišina; kráva hnědočervené barvy; zpěvohra; obyvatelé Ruska; velká síť na ryby; způsobit utrpení; ulehčení; neotesanec; divá vřeskyně; krajíc chleba; zápisník pro denní události; toužit; zápasnický chvat. – 42. Prvotní model; výrobce ozdobných předmětů z drahých kovů; papá; suché louky s výbornou pící; zcuchaná sláma; výkvět; mlsný člověk; svrchní blůza; ženské jméno; švestka; cela; plicní sklípek. – 43. Zaměstnanec obchodního podniku; vyřazené spisy; jihoamerický mravenec; proutěný obal demižonu; vrt; jedna z typických pozic spícího opilce; keramická hmota; ?4?. – 44. Zabít; směšná podívaná; etruský bůh počasí; broušený pyrit; ozdobná stuha; depo; oprávnění k provádění výdělečné činnosti; zprostředkovatel mezi bílými obchodníky a japonskými domorodci; vedoucí; vnitřní; pilíř; záclona. – 45. Lehká průhledná láhev z umělé hmoty; styl hudby; nádor; tajemné slovo (v buddhismu); brakický mlž s tmavými lasturami; diafragma; spát; oddělení; vepřík; neurvalec; odporová svářečka; násadec na přídi lodi; Žid. – 46. Rybářská trojzubá vidlice (slovensky); třebaže; ostrov v Korejské republice; damenizační slabika; anglicky „aut“; katastr; čajová houba; ovíjet nádoby na víno. – 47. Vrstva třetihor; ženské jméno + česká samohláska; slovensky domácky Ivan; špatnosti; radost srdce; bodláček; obec v okrese Litoměřice; lovecký pes; krůpěj; šaty; hlemýždí skořápka; potulný loupežník; sekretářka. – 48. Podmítnout; možná; hluboká rokle s příkrými stěnami; záhrobí; hedvábí; deska lisovaná z dřevitých vláken; omakati; ironik; pryskyřice; směs štěrkoviny různého zrnění. – 49. Pokrýti něčím vlhkým; vytahovat se; zúžení; vysoká bota; pohovka; činné přispění; posady; polotuhá těstovitá hmota; sportovní náčiní; citoslovce přitakání. – 50. Zakrslý strom; vata; zkratka pro autorský arch; lékařská trubice; dvousečný obouruční meč; skutek; nejmladší osoba rodokmenu; ryba; odrůda pšenice; drobný brouk; citoslovce radosti; Dita. – 51. Citoslovce označující rytmus hudby; bleskové koště; druh bundy; přípravek používaný dříve k různým účelům; nic; přivést omdlelého k vědomí; trety. – 52. Lepidlo; planetka; komora parlamentu; škapulíř. – 53. ?3?. – 54. Ocelová výztuž; anglická zkratka pro voltmetr. – 55. Měsíc planety Jupiter; portugalský šermíř. – 56. Zasedání.

Pomůcka: Leal, osno, Raita.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Řešení 4. kola zaslalo 57 řešitelů a 25 z nich řešilo bez chyby. A mohlo jich být tradičně více nebýt několika zbytečných upsání a nevyplněných políček. Opět si několik řešitelů připsalo první bezchybné řešení. Snad to bude povzbuzením i pro další řešitele, aby se nevzdávali po prvním neúspěchu. V tomto kole bylo jednoznačně nejtěžší nalézt pumpu jako lidový název osívky jarní (Rystonová, str. 379). Většina řešitelů se nechala zmást křižujícím výrazem a řešili chybně DRAVA x SKÝVA namísto správného DRABA x SKYBA (PSJČ nebo ČSVaS, heslo 2081). Uznali jsme ale i výraz SKÝBA (Machek). Kromě toho byl uznán také JANESTR (autorsky JENESTR).

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: ADEGA, Bezděk, Borkovský, Dressler, ELLY, Gášek, Hájiček, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kopřiva, Kučavová, MARTÍNEK, Pláňava, Platzner, Prošek, Rybář, Samec, Sedláček, Sklenka, Struňák, Svoboda, ŠEK, Vychovalý ml. – 1: Čenovský, Dedera, Kobr, LIBRA, Pazdera S., Starý, Švub, Valeš. – 2: Auterský, Kolář, Lajksnerová, Ryška, Šotolová, Vašinka. – 3: Láník, Macků. – 4: Dostál V., Haralík, Rosová, Vojtěch. – 5: Dostál Š.. – 6: Marsová, Pluhař, Vítková. – 8: Adamčík, Juroszek. – 10: Nejedlý. – 11: Nováková. – 12: Marhoul, Novotný. – 13: Juřík. – 15: Landa.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Borkovský, ELLY, Hájiček, Kučavová, Samec, Sedláček, Struňák, ŠEK. – 1: Prošek, Valeš, Vychovalý ml. – 2: ADEGA, Bezděk, Dressler, Ivánek, Kopřiva, Pláňava, Platzner, Rybář. – 4: MARTÍNEK, Vašinka. – 6: Gášek, Járová, Sklenka. – 7: LIBRA. – 8: Judas, Kobr, Lajksnerová, Šotolová. – 9: Starý. – 10: Čenovský. – 11: Dedera, Láník – 13: Auterský, Rosová, Ryška. – 15: Kolář. – 16: Adamčík, Pazdera S. – 17: Macků. – 18: Švub. – 19: Vojtěch. – 21: Haralík, Marsová. – 23: Juroszek. – 28: Dostál Š. – 35: Vítková. – 36: Landa. – 40: Novotný. – 41: Juřík. – 44: Nováková. – 52: Marhoul. – 66: Nejedlý.

Jsou uvedeni jen ti řešitelé, kteří obeslali všechna 4 kola.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Čad. – 2. Mág. – 3. Lusk. – 4. Ume. – 5. Ger. – 6. Jedna stopa. – 7. Tajnosti; elipsový. – 8. Kukrú; krotony; alochton. – 9. A; bruska; tussol. – 10. Fleret; hulei. – 11. Ocel; šálit; nevod. – 12. Pršák; vážka; Alla. – 13. Yama; kacík; babuin. – 14. Orant; Manka; kokta. – 15. Spár; draba; dendrit. – 16. Dílna; fryna (frýna); troup; komy. – 17. Rzát; koráb; skopoun; Seon; Remora. – 18. Abrus; morda; lesní; složka nafty; kyj. – 19. Jean; kulík; jenestr (janestr); klika; sednice. – 20. Ňukat; kaloň; bukva; plampači. – 21. Eman; červa; bastant; šleta; laka. – 22. Atlas; Odeta; mláto; hladina; mast. – 23. Ézna; kalit; úlisník; drtek; ulice; pak. – 24. Erika; mince; elise; bašalik; matní. – 25. Ktiš; botka; Raita; přece; putka; obrst; košt. – 26. Víčka; zednické piano; rusi. – 27. Ctít; koati; vachař; frnět; selka; katan; účaří; klímal. – 28. Nipek; kvery; drbna; koncha; opati; savec; cikán v lese; ego. – 29. Elán; ultra; osada; zurna; chrutí; brama; dinas; vzdáti se. – 30. Uznat; krevní oběh žen; sirát; civis. – 31. Koka; barka; opuka; sopka; slmet; štace; čiřit; kano. – 32. Néros; koník; hovor; továr; kobra; Oskin; stria; serž. – 33. Ebonitová tyč; čubička; posad. – 34. Anbar; oblík; taška; falut; choroy; horda; poraz. – 35. Hát; titán; manta; konsola; bosko; stálá; past. – 36. Stít; lochtati; Tlumačov; zorila; špína. – 37. Uvala; prapodivná ryba; sortovat. – 38. Skrz; tyka; čumkastna. – 39. Ot; Os; vakuola; sial. – 40. Astart; MSP; ita; kel. – 41. Rodit; cia; čiro; dna; emko. – 42. Polka; skalp; naho; Tina; ja. – 43. Protože; es; tatula; um. – 44. Skenerovat. – 45. Postonat. – 46. Ludas; BTA. – 47. Pokrm. – 48. OK.

Tajenky: 1. Remora. – 2. Prapodivná ryba. – 3. Zadržování. – 4. Přisát ke spodku lodi. – 5. Hanebné kouzelnictví, které zatemňuje a brzdí spory a procesy. – 6. Krevní oběh žen. – 7. Jedna stopa. – 8. Pokrm.

J. Sýkora