Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

vítáme vás u pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. V křížovce na vás tentokráte čeká i několik záludností a svůdností. Proto buďte ve střehu a věnujte pozornost každému políčku! Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 7. října 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12  Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

5. KOLO

Farsalské pole (dílo Marca Annaea Lucana) uvádí skutečné nebo smyšlené hady, s nimiž se Catonovi vojáci setkávají v pouštích Afriky; je mezi nimi ... (1), had vyprahlý, ... (2), který si razí cestu pomocí ocasu, hltavý ... (3), jenž umí roztáhnout zpěněný chřtán a konečně had zvaný ... (4). Dokáže se lehce ... (5) a ... (6) může oběma hlavami. Umí ... (7), které planou jako ... (8). Na souostroví ... (9) a v některých oblastech Ameriky se tímto jménem označuje plaz obecně známý jako dvojsměrník, jako ... (10) či ... (11). Říká se, že mravenci jej živí. ... (12) tohoto tvora velebil již ... (13).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 4. tajenka (10) je skrytá. Vypište ji a vyznačte ve správně vyplněném obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Umělecký talent; chemická značka draslíku; 100 m2. – 2. ?12/2?; ?13?; třenice; niklové peníze; obrněné vozidlo +  jízdní kola pro dva jezdce sedící za sebou. – 3. Americký podnikatel; odesilatel poštovní zásilky; povaha; rozchod kolejí; hmota podobná betonu; souprava dílů z plastické hmoty. – 4. Radioaktivní prvek; planetka; hadí jahůdky; zástěna; silná lihovina; ?9?; čistý líh; rekontra. – 5. Zduření z injekce oleje do tkáně; počítačová paměť; osud; ?3?; částečně zvadnout; značka přípravku na čištění úst a zubů; značka pro litr. – 6. ?6?; tekutý chléb; břevno; řeka ve Španělsku; živobytí; arabský hudební nástroj; obchod; citoslovce pobídnutí tažných zvířat; líbezná. – 7. Náhlá změna; indián; ženské jméno; elektrický proud; tropická dřevina; hora spojovaná s bohem Kubérou; injekční stříkačka; příborník; den mayského měsíce. – 8. Ondatra; keříček; ?8?; strunný hudební nástroj; citran stříbrný; postava z Foersterovy opery Nepřemožení; Afričan. – 9. Zničení najetím; italské platidlo; tlachat; znečišťovat; kulovitý článek na dříku kalicha; ostrá terénní prohlubeň; novozélandský básník. – 10. Popravčí; mezinárodní kód letiště Kosti v Súdánu; široká motyka na okopávání; dozorce; druh dřeva; bílé liturgické roucho s rukávy; chlípník; sídlo v Norsku. – 11. Představený mužského kláštera; citoslovce překvapení; nadezdívka nad hlavní římsou; sytit; úplnost; vidina; boží fousy. – 12. Makedonský prozaik; volání čejky; legrace; otec nymfy Kalypsó; indonéský ostrov; zakončení šachové hry; trouch; Beátek. – 13. Kůže +  hláška v mariáši; pomocník; ryba; výkvět; webová stránka; perzián. – 14. Hrabavý pták; ?12/1?; značka přípravku na úpravu částí automobilu; muňka; črezvyčajka; naříkat; přesypové oblasti v severozápadní Sahaře. – 15. Šťouchat; označení pátého členu v nějaké řadě; Jawa 50 Pionýr; obsazení cizího státního území; donátor; jméno autora románu Letiště. – 16. Jihoslovanské vsi; zápor; zpěvavě volat na velkou vzdálenost; francouzský generál. – 17. ?5?; mezinárodní kód letiště Chennai v Indii; americký sociolog; skučeti; druh kaliny s tuhými chlupatými listy. – 18. Nový organismus vyvíjející se v mateřském lůně; gen; hromotluk; lotyšská bohyně osudu; reaktivní látka. – 19. Při; čínské etnikum; škvor; uštvat; nenasycený uhlovodík. – 20. Bankovka; velký typ čínské opery; štětina; pokolení. – 21. Ušní lékař; italský fotbalista (OH 1920); kůže. – 22. Rozbouřená; ovčí vlny spojené s kůží; řada součinů malých celých čísel. – 23. Chemická značka síry; ženské jméno; strok. – 24. Předložka; skupinka starších žen, které kritizují a pomlouvají ostatní; přeháňka. – 25. Komedie s kriminálním námětem.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Příkrost; prostředek k vyplachování úst a hltanu. – 20. Popravní nástroj stínací; ubít; drátěný koš; římskými číslicemi 105. – 21. Měkčiti; citoslovce mírného zaklení; sbírka zeměpisných map; španělská polévka. – 22. Réva; Arka; sportovní náčiní; zkouška k ověření znalostí. – 23. Symetrála; konzervovat kouřem; vanutí; pahorek Venušin; který. – 24. ?7?; plus; čárka jako rozdělovací znaménko; ovčí kůže; vnitřnosti zabitých zvířat. – 25. Dílo Antonína Dvořáka; řeka na Slovensku; solmizační slabika; solmizační slabika; postava z Musorgského opery Boris Godunov; odplata za provinění; pruh. – 26. Anglická zkratka pro tiskárnu; silná rýma; nuerský bůh deště; spraš; muž, který má být obětí podvodu; koruna; malí domácí zavalití psi; první předseda vlády republiky Vanuatu. – 27. Řeka v Keni; předložka; hojní; prádlo na horní část těla; držadlo k otvírání dveří; kolbiště; mezinárodní kód letiště Lengbati. – 28. Výběžek na přední části hlavy mečouna; tábor; tvrdé černé dřevo; tropická rostlina; policejní prohlídka; cizí jednotka délky; mravouk. – 29. Arka; velitel; toulec na brousek; hádka; špión; chlup na tváři; svoje. – 30. Nemluvně; nadechnuté; Chateaubriandova povídka; odpad při čištění obilí; přestávka; podpůrná konstrukce z tyček; šprým. – 31. Kukačka; ovocná šťáva; dražba; hlahol; počítačová slabika; smyčky; žáby; označení směru seku v šermu. – 32. Uherský husarský kabátec; postava z Dvořákovy opery Armida; povyk; tratit se; souhrn všech činů člověka (v bráhmanském náboženství); zkratka pro Afghánskou lidově demokratickou republiku; velký oheň; dýně. – 33. ?1?; parma; německý vodní pólista (OH 1928); pták svišťoun; nejstarší latinský překlad bible; rádce; objektiv kamery. – 34. Součást medu; služební pracovní pes; hlinitá sůl; šesterečný nerost; pták; bicí nástroje; švec, který spravoval starou obuv. – 35. Prospěcháři měnící obratem své přesvědčení; ?2?; dřevo stromu Ochroma lagopus; organická sloučenina; keramická destička z pálené polévané hlíny; flegmatik; osobní zájmeno. – 36. Bílkovina obsažená ve vaječném bílku; ?10?; nepromokavá plachta; pojízdný zásobník na betonovou směs; nátrubek; otáčet. – 37. Zbaviti lesního porostu; vandráček; nevěřící; alpínum; egyptská bohyně v podobě hrošice; veselé; tím způsobem. – 38. Pták; nepřirozenost; vášeň; tlustý muž; mečík; nazála. – 39. Měnová jednotka Ázerbájdžánu; stahování; místo přistání Noemovy archy; hráč na smyčcový nástroj; dříve; bilabiála; šlechtický přídomek; ledovcový kotel. – 40. Oštibrat; ?11?; osobní zájmeno. – 41. Nenamluvit; velikost úhlu vyjádřená v obloukové míře; umělé hedvábné vlákno; násep. – 42. Řídit lokomotivu; část arabských vlastních složených jmen. – 43. Řadové označení nákladních vozů ČSD; citoslovce.

Pomůcka: Alaka, Atmer, Chol, Kaina, Malet, Sardi.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení 5. kola zaslalo 56 řešitelů a 20 z nich řešilo bez chyby. Dvouhlavý had s falešnou tajenkou se stal pohromou pro mnoho řešitelů. Varování v úvodu nebylo jen tak pro nic za nic. Tajenka AMFISBAINA ve velkých políčkách vázla na výrazu KAFKA, který je už použitý ve výrazu 8/6. Proto se musela tajenka hledat jinde, a to v prvních písmenech shluků kolem nejkratší dělící linky v křídle. Další pohromou byly výrazy KAŠÍRKA (SNČ), MEAD (DID 8) a celkem nečekaně SKOREJI (SSJČ, heslo skoro). Jedná se o komparativ (2. stupeň), proto je legenda DŘÍVE (komparativ od BRZO). Své udělaly i výrazy KÓ (SNČ) a IX (nelze IK pro dvojí použití výrazu K). Uznávali jsme TRSEK i TRSÍK, ale ne TRSEC.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: ADEGA, Borkovský, Čenovský, ELLY, Hájiček, Hroz, Ivánek, Járová, Kopřiva, Kučavová, MARTÍNEK, Prošek, Rybář, Sedláček, Starý, Šebesta, ŠEK, Valeš, Vašinka, Vychovalý ml. – 1: Kolář, Lajksnerová, Sklenka, Šotolová. – 2: Bezděk, Macků, Platzner, Svoboda. – 3: Pláňava, Samec, Struňák, Švub. – 4: Dressler. – 5: LIBRA. – 6: Judas, Vojtěch. – 7: Dedera, Matoušek, Vítková. – 8: Adamčík, Auterský, Dostál Š., Gášek, Haralík, Ryška. – 9: Láník, Pazdera S. – 10: Marsová. – 12: Juřík, Nováková, Rosová. – 15: Juroszek. – 18: Novotný. – 20: Landa. – 21: Nejedlý. – 22: Marhoul.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztr. b.: Borkovský, ELLY, Hájiček, Kučavová, Sedláček, Šebesta, ŠEK. – 1: Prošek, Valeš, Vychovalý ml. – 2: ADEGA, Ivánek, Kopřiva, Rybář. – 3: Samec, Struňák. – 4: Bezděk, MARTÍNEK, Platzner, Vašinka. – 5: Pláňava. – 6: Dressler, Járová. – 7: Sklenka. – 9: Lajksnerová, Starý, Šotolová. – 10: Čenovský. – 12: LIBRA. – 14: Gášek, Judas. – 16:  Kolář. – 18: Dedera. – 19: Macků. – 20: Láník. – 21: Auterský, Ryška, Švub. – 24: Adamčík. – 25: Pazdera S., Rosová, Vojtěch. 29: Haralík. – 31: Marsová. – 36: Dostál Š. – 38: Juroszek.  – 42: Vítková. – 53: Juřík. – 56: Landa, Nováková. – 58: Novotný. – 74: Marhoul. – 87: Nejedlý. – 108: Kobr. – 110: Hroz. – 205: Svoboda. – 207: Kvěch. – 208: Navrátil. – 211: Přecechtěl. – 213: Dostál V. – 216: Šplíchal. – 232: Pluhař. – 305: Pazdera M. – 306: Říha. – 307: Vrtěna. – 308: Elefant. – 311: Zelený. – 313: Matoušek. – 316: Urbanczyk. – 402: Dymáček, KOSTKA. – 403: Brož, Dedková, JENÍK, Lacko, Sebera, Vacek A., Vacek V., Vacková, Vyskočil. – 404: Fojta, Gonda, Nitra, Růčka, Zedníček. – 405: Bada, Hronek. – 407: Grossmann, Havel. – 410: Kučírek, Sedlatý. – 411: Kunst. – 413: Pánková. – 419: Andrle.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Básnické střevo; K; ar. – 2. Vlastnosti; Plinius; svára; nikláky; tank; tandemy. – 3. Coleman; adresant; letora; špura; tekton; kit. – 4. Astat; Thraen; trpka; plenta; vodka; Antily; sprit; ré. – 5. Eleoma; romka; moira; prester; ovadnout; Odol; l. – 6. Uštknout; pivko; kláda; Aguas; bydla; rabel; store; biji; půvabná. – 7. Obrat; Aravak; Kaina; šťáva; palma; Alaka; buchna; kredenc; ix. – 8. Dlakoš; trsek (trsík); svíce; harfa; itrol; Kafka; Tuareg. – 9. Taran; dobla; plkat; kalit; nodus; mulda; Glover. – 10. Kati; KST; krace; auser; sirsa; alba; kanec; Skabu. – 11. Opat; ó; atika; krmit; celost; sen; bedrmor. – 12. Leov; kní; junda; Atlás; Bali; mat; humus; Beát. – 13. Kutis; sto; asistent; raaš; elita; site; karakul. – 14. Monal; léčebné; Arva; mrla; čeka; plakat; areg. – 15. Trkat; e; dachl; okupace; dárce; Arthur. – 16. Sela; ne; halíkat; Malet. – 17. Plazit; MAA; Mead; výti; tušalaj. – 18. Plod; id; holdegron; Laima; karben. – 19. U; Ačan; ucholák; uhnat; etin. – 20. Stovka; tin; vosina; rod. – 21. Otiatr; Sardi; derma. – 22. Vírná; rouna; násobilka. – 23. S; Petronila; veslovod. – 24. O; parlament; sprška. – 25. Krimikomedie.

Tajenky: 1. Dipsás. – 2. Pariás. – 3. Prester. – 4. Amfisbaina. – 5. Plazit. – 6. Uštknout. – 7. Svítit očima. – 8. Svíce. – 9. Antily. – 10. Dvouhlavý had. – 11. Matka mravenců. – 12. Léčebné vlastnosti. – 13. Plinius.