Křížovkářská kvalifikační soutěž 2016

PRAMENY KKS 2016

1. Prameny v knižní podobě

1.1. ze seznamu základních pramenů (PZ): Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá československá encyklopedie (MČSE); Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (DID 4); Český slovník věcný a synonymický (ČSVAS); Nová slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1971); Klimeš: Slovník cizích slov (SCS-K, 1995); Slovník cizích slov, Encyklopedický dům (SCS-ED, 1996); Co je co? (CJC 1-3, 2. vydání); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2006); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED).

1.2. ze seznamu doporučených pramenů (PD): Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2009); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Sokol: Olympijské hry novověku (Sokol); Jordan: Encyklopedie bohů (Jordan); Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MSJM); Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (RYS 2); Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (KS-ZEM); Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (VSCS, 1996).

1.3. z ostatních pramenů (PO a PJTP): Filipiak, Petřík: Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek (Noveco, 1993); Kos: Zkratky, značky, akronymy (Horizont, 1983); Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Malý Ottův slovník naučný 1-2 (J. Otto, 1905-6); Sochová, Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Portál, 1994).

1.4. z cizojazyčných pramenů: Gašparíková, Kamiš: Slovensko-český slovník (SPN, 1967).

 

2. Prameny v elektronické podobě (PEP a PEPC): Kódy letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.shtml; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php; Seznam planetek na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam pojmenovaných planetek; Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz.

Pramen pro tajenky: Luboš Švehelka: Kouzelný tvarůžek aneb Kuchařka neobvyklé vůně (Paseka, 2005).

 

Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích. Na použití jiných pramenů bude upozorněno, nebo budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.