Křížovkářská kvalifikační soutěž 2016

TVARŮŽKY NEJEN NA SMAŽENÍ

1. KOLO

 

První doložená zmínka o tvarůžcích pochází z 15. století a byla nalezena v dopisech Karla Staršího ze Žerotína jeho manželce. Zpočátku se tvarůžky připravovaly podomácku. Přívlastek ... (1) povstal z toho, že právě v tomto městě se konaly největší specializované trhy, kam zboží sváželi sami ... (2). V sedmdesátých letech 19. století převzaly výrobu manufaktury. Loštický ... (3) jménem ... (4) v roce 1892 převedl manufakturu na svého syna, který se jmenoval ... (5). Díky němu se z manufaktury stala ... (6). Dokázal udržet kvalitu a chuť domácího sýra. Zakrátko se z něj stal skoro největší producent a ... (7) úspěšně pokračovala díky jeho dětem.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 6 střídavých polomozaikových dokreslovek (jedna je shodná s legendou ve směru zleva vpravo dolů)

 

Použité typy políček:

Shodná křížovka se nachází na pravé straně křížovkového celku. Skryty jsou: 1. tajenka (9); 3. tajenka (8); 1. díl 4. tajenky (5); 5. tajenka (5).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Jméno českého operního pěvce Mařáka. – 2. Kozáčtí náčelníci; notový zápis jednoho hlasu skladby. – 3. Hraniční město v USA; patřící smělému odvážlivci; vybledlý. – 4. Stará filipínská jednotka objemu; jazyk starověkých Římanů; něco jistého; polynéská bohyně měsíce. – 5. ?4/2?; primát; tuk na maštění potravy; aztécký bůh deště. – 6. Vesnice; hustě nahromadit; obecní půda (ve Španělsku a jeho bývalých koloniích); nadejít; český sochař a modelér; herpes. – 7. Áron; citoslovce hlasu kukačky; ?6?; slovenské mužské jméno; osobní počítač určený pro umístění na pracovním stole; ugrofinský pád. – 8. Ženský hlas; francouzský návrhář oděvů; Anethum; hromadná střelba; chemický prvek; opět; zkřivit; český písničkář a básník. – 9. Korálový ostrov; řeka; neodborník; bývalá prodejna; domácky Kateřina; alkaloid oměje; ruský spisovatel a novinář; značka likéru. – 10. Zkratka Národní fronty; egyptská bohyně matka; latinská zkratka souhvězdí Rajka; domácky Ulrika; pták (z latiny); trdlice; dlouhá měděná pastýřská píšťala; léčivý druh prhy; stonat; nasávati. – 11. Švédské sídlo; pražský podnik; mezopotamská bohyně spravedlnosti; mužské jméno; pižmo pravé; ?2?; nezbeda; menší reaktivní střela s raketovým motorem; pohoří (v novořeckých zeměpisných názvech). – 12. Zkratka Liberálního kongresu; norský jazykovědec; římská bohyně země a úrody; maledivské platidlo; surová nafta; boj; spermarium; patřící Nadě; část dud. – 13. Okruh působnosti; mládě orla; výkon fotbalisty; programovací jazyk pro vědecko-technické výpočty; kulkas; ?7?; a sice; zvýšený tón C. – 14. Značka nanosekundy; americký novinář, prozaik a básník; pres; ruská řeka; starořecký zhýralec; sapropelové uhlí; turecké sídlo; primát. – 15. Styl černošské hudby; Ábelův vrah; citoslovce syčení; ženské jméno; eskymácké saně; navinout. – 16. Chemická značka americia; podsvinče; tím způsobem; části úst; celní kód Tongy; značka milimolu. – 17. Náš bývalý házenkář; indonéský mys; černý pták; japonský záliv; osobní zájmeno. – 18. Stará solmizační slabika; český meteorolog a klimatolog; přítěž. – 19. Muž v letech; ten i onen.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 11. Saulův vojevůdce. – 12. Nedoplatek; italské platidlo. – 13. Závazky; odborník v metodice; východozairský kmen. – 14. Špičák jelení zvěře; mořenový lak; naše platidlo; dráha. – 15. Zvučně; odrůda vinné révy; indiánský lidový dechový nástroj; část brýlí. – 16. Domácky Urban; nevidomost; příkop; dříve; ženské jméno; vysokohorská pastvina. – 17. Chthonický bůh podsvětí; ochranná konstrukce před mostními pilíři proti ledovým krám; běh na sto metrů; x x x; šalby; avivážní přípravek. – 18. Dvakrát snížený tón; člen vlády; heslo; stará středoasijská jednotka hmotnosti; český krasobruslař; prudce vát; druh papouška; etiopské sídlo. – 19. Vát; pleskavý zvuk; týkající se síly; mezopotamský nižší bůh vod; Ovidiovo jméno; roh; francouzský malíř, sochař a básník; parasta. – 20. Vysokohorská túra; měsíc planety Uran; namodralá; teplá bunda s kapucí a kapsami; nádrž na vodu sloužící obecné potřebě; kočkovitá šelma; staroegyptská jednotka objemu; hloh; vařené vepřové maso z hlavy a z krku; 2. den mayského dvacetidenního měsíce. – 21. Výtok hlenů z nosu; jemnější dýmkový tabák; svinovat; etiopská jednotka délky; měsíc starožidovského kalendáře; citoslovce opovržení; schopnost esteticky hodnotit; oheň v staroíránském jazyce. – 22. 18,55 hl v Dánsku; druhá tráva; asijský horský jelenovitý savec; švédský historik; druh obilniny; vlastnit; alkaloid obsažený v čaji a kávě; laoské platidlo. – 23. Český prozaik, publicista, dramatik a scenárista; oční zákal; vnější část zemské kůry; čidlo zraku; přední místa; kloudný. – 24. Tramvaj; český matematik; způsob barvení textilu; starozákonní patriarcha; buddhistická hrobka; SPZ Kladna. – 25. Vzácný jehličnatý strom; slonovina; evropské plavidlo; stará polská jednotka délky; nadutec. – 26. Slovensky „jinak“; anglická zkratka vojenského letectva; písmeno cyrilice a azbuky; zkratka švédské tiskové agentury. – 27. Římské platidlo; důvěra; působení. – 28. Vyrábět látku; ukazovací zájmeno. – 29. Jedna z bohyň osudu.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu letošního voňavého ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže se sešlo pouhopouhých 70 řešitelů. Jestli za to můžou tvarůžky nebo loňský ročník KKS, nevím. I když je 41 řešitelů s nulou, mohlo by jich být o hodně víc, kdybyste ověřovali výrazy i v druhém směru. Zjistili byste třeba, že citoslovce opovržení není TSH, ale TSS, a tím pádem by vám správně vyšla křižující bohyně SINA (Jordan, Encyklopedie bohů). Také hodně z vás řešilo výraz 15/4 ZPRAVA chybně KUS SKLA místo KUS SKEL (brýle jsou pomnožného tvaru). Další chyby pocházejí z upsání se. Ve dvou případech jsem byl nucen přidělit 1 ztrátový bod za systémovou chybu v obrazci, kdy byla shodná křížovka vytržena z obrazce a zakreslena „do vzduchu“. Toto nelze uznat, protože při podrobnějším čtení se dalo zjistit, že nesouhlasí pořadí výrazů dle legendy. Já se snažím dělat křížovky tak, že co vám nevyjde v jednom směru, tak druhý směr by vám měl pomoci. Svou roli jistě hraje i absence některých slovníků ve vašich knihovnách. Přeji si, aby vás případné ztráty neodradily od dalšího luštění a abyste vydrželi až do konce, protože od třetího kola se přestěhujeme do kuchyně, kde vám prozradím v každém kole jeden mnou osvědčený recept na i jiné bašty z tvarůžků, než jen smažení nebo krájení na chleba s máslem.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: Bada, Bezděk, Brož, Cenek, ČENDA, Dedková, Drdel, Dymáček, Fouček, Gonda, Hájiček, Havel, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Juráň, Juroszek, Kobr, Kopřiva, Kučera, Kučírek, Landa, Malinka, Nitra, PERSON, Pláňava, Prošek, Růčka, Rybář, SIVOK, Sklenka, Starý, Svoboda, Šebesta, ŠIVA, Urbanczyk, Vacek, Valeš, Vašinka, Wasserburger. – 1: Elefant, Kokeš, Kroutil, Lajksnerová, Macků, Marsová, Motyčková, Novák, Platzner, Průšová, Rosová, Švub, Vojtěch. – 2: Adamčík, Auterský, Dedera, Kolář, Kvěch, Nováková, Pazdera M., Pazdera S., Vítková. – 3: Dostál, Gášek, Přecechtěl, Šplíchal. – 5: Juřík, Kaipr, Marhoul.