Křížovkářská kvalifikační soutěž 2016

TVARŮŽKY NEJEN NA SMAŽENÍ

4. KOLO

 

Tentokrát vám nabízím zpestření nějakého toho svátečního stolu nebo dobrotu jen tak k televizi. Vše potřebné vidíte na obrázku, není to složité a nachystané to máte během pár minutek. Základem jsou samozřejmě dobře uleželé tvarůžky. Nelekejte se kombinace. Všude s tím sklízím úspěch. Vezmeme to pěkně zespodu: na ... (1) namažeme ... (2), pak položíme ... (3) odpovídající velikosti, na něj namažeme ... (4) – na špičku nože (jen k podkreslení chuti – vyzkoušejte si podle vás), potom nastříkáme ... (5), no a celé to uzavírá ... (6) nebo ... (7). Určitě si zkuste obě varianty. A jelikož se jedná o jednohubky, tak po vložení celé jednohubky do úst (a jejím rozkousání) poznáte na jazyku vynikající (g)astronomický zážitek.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ ČTYŘKŘÍŽOVKA: souměrná střídavá polomozaikovka, nesouměrná shluková polomozaikovka a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Použitá políčka:

Skryty jsou: 2. tajenka (5) a 1. díl 3. tajenky (6).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Neusmrtit. – 2. Prodloužit svůj pobyt; ?1/2?. – 3. Finn; vyrábět. – 4. Kočkovité šelmy; přístroj k vytyčování úhlů v terénu; francouzsky mluvící obyvatelka jižní Belgie; průkazka opravňující lyžaře k používání vleků a lanovek. – 5. ?3/2?; divadelní tanečnice; školní lavice; osychat na povrchu. – 6. Bojová látka; domácky Nancy; malý černošský buben; druh účesu; ženské jméno; rytmické celky. – 7. Pád; 1/100 kipu; oslí citoslovce; tribuna; jihoamerický keř; hrudní úvaz; tančit. – 8. Typ nákladního automobilu; domácky Oldřich; ?6/2?; ruská řeka; kupa; maďarský boxer. – 9. Předložka; chuchvalec; dětské citoslovce vyjadřující naplácání; patřící sjednotiteli Slovanů; mající barvu jako surové hedvábí; platidlo v Malajsii; druh rosolu. – 10. Jednotka aktivity radioaktivních preparátů; být vztyčen; listopadka indická; klička; chrám; japonské sídlo; domácky Ivana; zoologická zahrada. – 11. Jméno Havlové; turecký kilogram; sada; tok; tempo jezdeckého dostihu; část zisku; zapovězený; domácí zvířata; zkratka Mezinárodního hnutí Červeného kříže. – 12. Domácky Andrej; kultura kvasinek; finské sídlo; písemná kopie; citoslovce plašení ptactva; osiřelá; stáří; dvojstěžňová rybářská loď; odpočinek; somálské sídlo. – 13. Zvýšený tón D; mongolský pastevec; ?7/2?; zkratka Kruhu nezávislé inteligence; úloha; indián; chilské sídlo; znoj; listnatý strom. – 14. Samice od berana; slabý proud; pobídka; osina na obilném klase; též; sutura; policista; Enlilova matka. – 15. Citoslovce sykotu; tělocvičná poloha; zkratka národního parku; zkratka Revmatologického ústavu; druh brouka; internát; citoslovce volání na kočku. – 16. Mít šedavou barvu; ovčí sýr. – 17. Šeredná.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 16. Velká mnohostrunná basová lyra. – 17. Skutečnost, že je něco dáno jako základ; ne úplně hotové dílo; barmská jednotka hmotnosti; předložka. – 18. Citoslovce povzdechu; ?4?; slavnostní tanec španělského původu; filmová hvězda; koktavý člověk; egyptský bůh stvořitel. – 19. Ložisko hnisu v těle; italský politik; brousit nástroj ke krájení; rypadlo; vydávat táhlý hlas; zatáčka. – 20. Stromy vyvrácené ze země i s kořeny; naši vynikající jednotlivci; břišní křečovité bolesti; název planetky; britský jachtař; nátrubkový nástroj; doušek. – 21. Nasazení rtů při hře na dechový nástroj; nabít; skalisko; pokrytec; indická směs koření; nervový otřes; domácky Oto. – 22. Kořist; ?5/1?; ten i onen; košile; dosna; rudná žíla; francouzská mince. – 23. Člověk užívající ironii; pestře zbarvení hlodavci; radiace; část obce Tetín; vyvýšené místo antického divadla; novozélandský pták. – 24. Ústí; ?6/1? = ?7/1?; druh lamy; nižší prádelníky se zásuvkami; kredenc; životní síla (v sanskrtu); saze. – 25. Slovensky „ve“; český malíř, kreslíř a ilustrátor; a to; rozkoš; indonéské sídlo; kopí; násyp z kamení. – 26. Hodně; baculatá; stará česká dutá míra; žíly; Evropan; vrážet do něčeho úderem rohů. – 27. ?5/2?; lokomotiva řady 456.1; český hudební pedagog; polotuhé těstovité hmoty. – 28. Likérník; francouzské platidlo; pukat; zkypřit motykou. – 29. Rychlostní stupně; egyptský architekt. – 30. Vyhubovat; ?1/1?. – 31. Zavanout.

Pomůcka: prána.

Pro toto kolo jsem navíc použil Etymologický slovník jazyka českého (Machek, ČSAV, 1971) a Slovník valašského nářečí na internetu https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Pár nulařů opět ubylo, a to především díky nepozornosti při vyplňování políček. Jeden řešitel dokonce vyplňoval křížovku ze směru zprava vlevo a přitom otočil pořadí shluků v políčkách. Taktéž nemohu uznat slabé mozaikové linky, které z polomozaikové křížovky činí mozaikovou. Co se týká ztvárnění obrazce, tak jsem uznával všechny varianty – pokud ovšem nebyl narušen systém vpisování shluků. Někteří svá řešení neposlali, nepřibyl nikdo. Vám ostatním přeji, abyste to se mnou vydrželi až do konce a pak už si konečně budete moct někteří „sundat kolíčky z nosu“. V tabulce jsou uvedeni všichni ti, co zaslali řešení všech dosavadních kol Křížovkářské kvalifikační soutěže. Závěrem bych si dovolil mít k vám prosbu, abyste si své řešitelské archy skutečně podepisovali. To se týká také řešení posílaných e-mailem, nejlépe uvádějte své jméno rovněž v názvu souboru v příloze. A v předmětu zprávy prosím zmiňte KKS, abych nemusel následně řešení složitě dohledávat v doručené poště. Velice děkuji.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, ALAM, Bezděk, Bonaventura, Brož, ČENDA, Dedková, Elefant, Hájiček, Haralík, Havel, Járová, Judas, Juráň, Kadlec, Kaipr, Kobr, Kolář, Kopřiva, Kroutil, Kučera, Kučírek, Láník, Macků, Marsová, Nitra, Pláňava, Prošek, Průšová, Přecechtěl, Rosová, Růčka, Rybář, Ryška, SIVOK, Sklenka, Starý, Svoboda, Šplíchal, Švub, Urbanczyk, Valeš, Vašinka, Vítková, Vojtěch, Wasserburger. – 1: Bada, Dedera, Dostál, Juřík, Lajksnerová, Malinka, PERSON, Šebesta, ŠIVA. – 2: Juroszek, Nováková. – 3: Ivánek, Švančar. – 4: Drdel. – 6: Marhoul.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: ALAM, Hájiček, Haralík, Járová, Judas, Juráň, Kopřiva, Kučera, Prošek, Růčka, Rybář, Ryška, Sklenka, Starý, Svoboda, Valeš, Wasserburger. – 1: Bada, Bezděk, Brož, ČENDA, Dedková, Elefant, Kobr, Marsová, Nitra, Pláňava, Průšová, SIVOK, Šebesta, Švub, Urbanczyk, Vašinka. – 2: Láník, Malinka, Vítková. – 3: Dedera, Ivánek, Kolář, Přecechtěl, Šplíchal. – 4: Adamčík, Drdel, Juroszek, Kroutil, Rosová, Vojtěch. – 5: Kučírek, Macků. – 6: Lajksnerová. – 7: Nováková. – 9: Kaipr. – 10: Dostál. – 13: Juřík. – 17: Marhoul.