Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

PRAMENY KKS 2017

1. Prameny v knižní podobě: Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá československá encyklopedie (MČSE); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Co je co? (CJC 1-3, 2. vydání); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2010); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED); Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Gašparíková-Kamiš: Slovensko-český slovník (SPN, 1967); Kábrt: Latinsko-český slovník (SPN, 1970); Noha: Srbocharvátsko-český a česko-srbocharvátský kapesní slovník (SPN, 1965).

2. Prameny v elektronické podobě: Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz.

Prameny pro tajenky: Internetová encyklopedie Wikipedie na https://cs.wikipedia.org; Česko-Slovenská filmová databáze na http://www.csfd.cz.

Další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2016). Výrazy použité z jiných pramenů budou vždy uvedeny v pomůcce.